Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER februar

Gudstjenesteliste jan.-juni

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

►Strategiplan

►Bispevisitas 2022
►Årsmelding 2021

►Årsmelding 2020

►Årsmelding 2019

►Kirkevalget 2019
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

 

Søndagens gudstjeneste

Søndag 5. februar er det høymesse i Frogner kirke kl. 11.00. Prest: Arne Slørdahl. Orgel: Bjørn Kleppe. Se salmene. Cæciliaforeningen synger, dirigent: Steffen Kammler. Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe.


Frogner menighetsråd
har sitt neste møte mandag 6. februar kl. 18.00 på menighetskontoret (Frogner kirke). Møtet er som vanlig åpent for publikum. Les mer.


Hva skjer
i Frogner kirke og menighet i februar? Se kalendersiden.


Eirik Rice Mills ny prest i Frogner fra 1. februar

Da Arne Slørdahl, som hadde vært kapellan i Frogner og Bygdøy menigheter (sokn), i høst ble sokneprest i Bygdøy sokn (med Frogner og Bygdøy som tjenestesteder), ble kapellanstillingen i Frogner og Bygdøy stående ledig. Nå er Eirik Rice Mills, som i en periode har vært fjordbyprest (han var før det kapellan i Uranienborg), tilsatt i Frogner og Bygdøy fra 1. februar. Det første året skal han bruke deler av stillingen til fortsatt arbeid med fjordbyprosjektet og vil derfor beholde tittelen fjordbyprest. Han har flere ganger tidligere hatt gudstjenester i Frogner kirke, senest søndag 13. november i fjor. Hans første gudstjeneste i den nye stillingen blir hverdagsmesse i kapellet torsdag 2. februar kl. 12. Første søndagsgudstjeneste i Frogner kirke blir 26. februar kl 11. Velkommen til Eirik Rice Mills!


Menighetsblad for januar

Frogner menighet har siden 2020 distribuert et enkelt menighetsblad månedlig på e-post til interesserte. Det siste nummeret er datert 12. januar. Det kan også leses her. Samtlige nummer som er utkommet siden starten 27. mars 2020, kan finnes fra arkivsiden.


Nominasjonskomité

Til høsten (10.-11. september) er det ikke bare kommunevalg og fylkestingsvalg, det er også kirkevalg. For Frogner betyr det valg til Oslo bispedømmeråd og til Frogner menighetsråd. Til menighetsrådsvalget har det sittende menighetsrådet nedsatt en nominasjonskomité som består av Sissel Nilsen, Olav Dag Hauge og Anners Lerdal. (Sak 55 på MR-møte 7.11.2022.)


Temperaturen i kirken
Også på nyåret skal temperaturen i kirken være 19 grader når det foregår noe der, slik det var i desember.


Konfirmasjonsåret 2023

Planen for 2023 er klar og kan leses her. Konfirmasjonsdag i Frogner menighet er søndag 17. september. Undervisningen startet i januar.


Justert liturgi i Frogner kirke fra april 2022

I gudstjenesten søndag 24. april ble den justerte ordningen for hovedgudstjeneste i Frogner kirke tatt i bruk for første gang. Den ble godkjent av Oslo biskop 30.11.2021 etter behandling i menighetens organer tidligere i 2021. Det er flere forandringer som vil merkes av dem som er vant til å gå i Frogner kirke. Noen av de viktigste:

Forberedelsesdelen med informasjon om dagens gudstjeneste blir ikke lenger en fast ordning.

"Dagens bønn" kan være med eller utelates.

Menighetssvaret under "Bønn for kirken og verden" skiftes ut med et annet.

I stedet for en salme mellom andre tekstlesning og prekenen blir det nå et halleluja-omkved som synges før og etter lesningen av evangeliet, som skjer fra koret, ikke fra prekestolen som vanlig til nå.

Det er også enkelte andre justeringer.

Hele liturgien (ordningen av gudstjenesten) kan leses på gudstjenestesiden.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i åpenbaringstiden, som er mellom juletiden og fastetiden. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 090.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Sist oppdatert: 03. 02. 2023