Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Skriftemål

Samtale, sjelesorg
 

Det allmenne skriftemål

er en tradisjon i Den norske kirke. Det består i at alle inviteres til en kort gudstjeneste (ca. 20 minutter) med en enkel liturgi: Man ber sammen en syndsbekjennelse, går fram og kneler sammen på alterringen som ved nattverden, hvorpå presten legger hånden på hodet til hver enkelt og sier: "Etter Jesu Kristi ord og befaling tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse, i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen."

 

Allment skriftemål kan også inngå i gudstjenesten på Bots- og bønnedag.

 


Til toppen

 

Privat skriftemål

I det private skriftemålet kan du lette ditt hjerte overfor Gud, gjennom et menneske i enerom. Du får tilgivelse for det du ber om.
 

Det skjer på den måten at du betror deg til Gud gjennom presten ved at du formulerer høyt i en bønn eller i direkte tale det du ønsker tilgivelse for. Les mer om sjelelesorg og samtale med prest her.
 

Ut fra Jesu løfte om at det vi tilgir på jorden, er tilgitt i himmelen, kan du knele, og så legger presten hånden på hodet ditt, ber Gud om å høre din bønn, og sier: ”Etter Jesu Kristi ord og befaling tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse, i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.” Da er alt tilgitt.- Prøv det!