Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Skriftemål
 

Samtale, sjelesorg, åndelig veiledning


Har du behov for å snakke med noen?

 

Ta gjerne kontakt med menighetens prester, som er tilgjengelige for samtaler og sjelesorg. Det er best å ringe og avtale et tidspunkt på forhånd.
 

Du behøver ikke å si hva du ønsker å ta opp når du bestiller tid, men si bare at du ønsker en samtale på kontoret, eller hjemme hos deg. Samtalen er gratis.
 

Sjelesorgsamtalen er en fortrolig samtale hvor man kan betro seg om noe man ikke ønsker å fortelle til alle, men til en nøytral person som har full taushetsplikt.
 

Det kan være et konkret eksistensielt, etisk eller religiøst problem eller dilemma som har oppstått, som du ønsker å rede ut og klargjøre ved å drøfte problemet.
 

Eller det kan være noe mer innfløkt, som har å gjøre med aktuelle veivalg i livet, eller som dreier seg om mellommenneskelige relasjoner som du gjerne vil lufte.
 

Noen ganger kan det være aktuelt å lette sitt hjerte for noe som ligger og ”gnager” på sjelen. Da kan det være aktuelt at samtalen munner ut i ”privat skriftemål”.

 

Privat skriftemål er en handling hvor du letter ditt hjerte overfor Gud, gjennom et menneske i enerom. Du får tilgivelse for det du ber om.
 

Det skjer på den måten at du betror deg til Gud gjennom presten eller diakonen ved at du formulerer høyt i en bønn eller i direkte tale det du ønsker tilgivelse for.
 

Ut fra Jesu løfte om at det vi tilgir på jorden, er tilgitt i himmelen, kan du knele, og så legger presten hånden på hodet ditt, ber Gud om å høre din bønn, og sier: ”Etter Jesu Kristi ord og befaling tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse, i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.” Da er alt tilgitt.- Prøv det!

Til toppen