Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Skriftemål
 

Samtale, sjelesorg, åndelig veiledning

Har du behov for å snakke med noen?

 

Ta gjerne kontakt med menighetens prester, som er tilgjengelige for samtaler og sjelesorg. Det er best å ringe og avtale et tidspunkt på forhånd.
 

Du behøver ikke å si hva du ønsker å ta opp når du bestiller tid, men si bare at du ønsker en samtale på kontoret, eller hjemme hos deg. Samtalen er gratis.
 

Sjelesorgsamtalen er en fortrolig samtale hvor man kan betro seg om noe man ikke ønsker å fortelle til alle, men til en nøytral person som har full taushetsplikt.
 

Det kan være et konkret eksistensielt, etisk eller religiøst problem eller dilemma som har oppstått, som du ønsker å rede ut og klargjøre ved å drøfte problemet.
 

Eller det kan være noe mer innfløkt, som har å gjøre med aktuelle veivalg i livet, eller som dreier seg om mellommenneskelige relasjoner som du gjerne vil lufte.
 

Noen ganger kan det være aktuelt å lette sitt hjerte for noe som ligger og ”gnager” på sjelen. Da kan det være aktuelt at samtalen munner ut i ”privat skriftemål”.

 

Privat skriftemål er en handling hvor du letter ditt hjerte overfor Gud, gjennom et menneske i enerom. Du får tilgivelse for det du ber om.
 

Det skjer på den måten at du betror deg til Gud gjennom presten eller diakonen ved at du formulerer høyt i en bønn eller i direkte tale det du ønsker tilgivelse for.
 

Ut fra Jesu løfte om at det vi tilgir på jorden, er tilgitt i himmelen, kan du knele, og så legger presten hånden på hodet ditt, ber Gud om å høre din bønn, og sier: ”Etter Jesu Kristi ord og befaling tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse, i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.” Da er alt tilgitt.- Prøv det!

Til toppen

 

 

Tidebønn i Frogner kirkes kapell

Hver tirsdag fra og med 6. februar 2018 er kapellet åpent fra kl. 15 til 16 med mulighet for samtale med prest. Kl. 15.45 ber vi middagsbønnen fra Ordo Crucis' bønnebok, og Arne Sand leder den første gangen. Kanskje det kan passe på vei hjem fra skole eller jobb? Arr.: Ordo Crucis.


Meditasjonsgruppe

I vårsemesteret 2018 vil det en gang i måneden være en meditasjonsgruppe. Den ledes av tidligere sokneprest Hallvard Beck og er åpen for alle. Arrangør er ordenen Ordo Crucis. Første gang er tirsdag 16. januar kl. 16.00-17.00 med oppmøte i Frogner kirkes kapell, deretter tirsdag 13. februar til samme tid, men da med oppmøte ved inngangen til menighetskontoret. Meditasjonen vil være en total stillhet i ca. 20 minutter, senere kanskje 2x20 minutter med konsentrasjon om pusten og eventuelt et kort kristent bønneord. Eventuell tekstledning og forklaring skjer i korthet før og etterpå. Man bør ha ledige klær og sitter på stol eller bønneskammel. Litt instruksjon før første og annen samling.


Retreat i hverdagen - et tilbud i fastetiden

Torsdagene 1., 8., 15. og 22. mars kl. 18.45-21.00.

Ikke alle har tid og anledning til å reise bort på retreat. Derfor legges det på Lovisenberg til rette for "Retreat i hverdagen" i fastetiden, med mulighet for åndelig fordypning og bønneveiledning i fellesskap med andre. Det legges vekt på egen refleksjon, bønn, undervisning og lyttergrupper. I lyttergruppene kan den som ønsker det, dele noe fra bønnetiden. I løpet av de fire ukene får du også tilbud om åndelig veiledning, inntil to individuelle samtaler.

Kl. 18 er det fastegudstjeneste i Lovisenberg kirke, de som vil, kan starte retreaten der.

Arne Sand, som for tiden har en deltidsstilling som vikarprest i Frogner og Bygdøy menigheter, er med i retreatkomiteen på Lovisenberg og er med blant lederne av retreaten.

Påmelding innen 19. februar til Retreat Lovisenberg v/ Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, Lovisenberggt. 15 A, 0456 Oslo, tlf. 22 35 83 00, e-post retreat@lovisenberg.no.


Åndelig veiledning

Om åndelig veiledning i Frogner og Bygdøy menigheter (fra oktober 2017)

På nettsiden for ansatte i Oslo bispedømme står denne teksten om åndelig veiledning:

  

"Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien?"

To disipler gikk sammen. De samtalte om det som hadde skjedd. Jesus kom og gikk sammen med dem. De fikk hjelp til å tyde og tolke sine erfaringer. Etter hvert klarnet bildet. Gud ble tydelig i livene deres.

 

Gjennom hele kirkens historie har mennesker søkt etter en dypere relasjon til Gud. Åndelig veiledning kan gi hjelp til å be, til å leve nær Gud, oss selv og våre medmennesker. Vi inviteres til å søke Gud og til å lytte til våre erfaringer, i naturens bok, i mitt eget livs bok og i Livets bok.

  

Den åndelige veiledningssamtalen tar utgangspunkt i lengselen vår og erfaringene våre med Gud i bønn og daglig liv. Veiledningen forutsetter derfor at den som går til veiledning, setter av tid til stillhet, bønn og refleksjon. Erfaringene herfra er et viktig "råmateriale" i veiledningssamtalen.

 

Fokus i samtalen er å se og skjelne hvordan Gud gir seg til kjenne. Hvem er Gud for meg? Hvordan opplever jeg Guds nærvær? Hvilke konsekvenser får dette for livet mitt?

 

De i Frogner og Bygdøy menigheter som ønsker slik veiledning i sitt liv med Gud, kan kontakte vikarprest Arne Sand, tlf. 93 03 29 09.