Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 


Ansatte

    De som arbeider i Frogner menighet, har ulike arbeidsgivere. Prestene har Oslo bispedømmeråd som arbeidsgiver. Menighetsforvalter, organist, kirketjener og trosopplæringsleder har Kirkelig fellesråd i Oslo som arbeidsgiver. Diakon (stillingen for tiden ikke besatt), daglig leder for Schafteløkken og leder for barnehagen er ansatt av Frogner menighet. Institusjonssjefen på Frognerhjemmet er ansatt av Stiftelsen Frogner menighets hjem. Prestene, daglig leder og trosopplæringsleder har både Frogner og Bygdøy menigheter som sitt ansvarsområde, de øvrige bare Frogner.
 
 
 

Sokneprest i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter (sokn)

Margunn Sandal

Tlf. 23 62 90 63

Mobil 480 06 601

E-post: ms952@kirken.no

 

Sokneprest i Bygdøy menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter (sokn).

Rut Ugland
Tlf. 23 62 90 64

E-post: ru693@kirken.no

 

Kapellan i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter (sokn).
Arne Øyvind Slørdahl

Tlf. 23 62 90 65

E-post: as466@kirken.no

Han har spesialansvar for barn og unge.

 

Prest i Oslo domprosti med 20 % tjeneste i Frogner og Bygdøy menigheter (sokn) (engasjement fra 1. januar 2019 til 30. juni 2019).

Rolv Nøtvik Jakobsen

Tlf.

E-post:

 

Organist og kantor
Bjørn Kleppe

(64 % stilling i Kirkelig fellesråd, i tillegg 12,68 % finansiert av menigheten)

Ansvarlig for det kirkemusikalske arbeid.

E-post: bk343@kirken.no

Tlf. 23 62 90 67


Kirketjener

Et av de vesentligste innslagene i den bemanningsreformen som Kirkelig fellesråd i Oslo gjennomførte i 2011, var bortfallet av de lokale kirketjenerstillingene knyttet til hver kirke. Fram til 2008 hadde Frogner kirke en kirketjener i 80 % stillling. Da stillingsinnehaveren først fikk permisjon og senere sluttet, ble ingen etterfølger tilsatt - og deretter kom bemanningsreformen. De kirketjeneroppgavene som har vært knyttet til kirkebygget, skal nå ivaretas av et vaktmesterteam som skal ha ansvaret for alle kirkene i to prostier (Domprostiet og Vestre Aker prosti). De oppgavene som er knyttet direkte til søndagsgudstjenestene, skal ivaretas i en liten brøkstilling.

 

Kirketjenere, hver med ansvar for ca. to gudstjenester i måneden:

Luisa Fernanda Rodríguez Campos

Kaare Framstad

   

Renhold

Kirkelig fellesråd har ansvaret for renholdet.

 

 

Daglig leder for Frogner og Bygdøy menigheter

Stillingen er ubesatt fra 1. april 2018.  Menighetskonsulent Ole Andreas Gjerull fungerte deretter i stillingen. Fra 7. mai overtok Jens Jørgen Lie vikariatet som daglig leder ut året 2018, senere forlenget til ut april 2019. Fra slutten av 2018 og resten av perioden deler han sin tid mellom Frogner/Bygdøy menigheter og Sentrum og St. Hanshaugen sokn. Faste dager i Frogner og Bygdøy menigheter er tirsdag og torsdag, foruten noen fredager.
Daglig leder utfører kontorfunksjoner og er administrativ leder for de fellesrådsansatte i menigheten foruten å være sekretær for menighetsrådet.

Jens Jørgen Lie (vikar)
Tlf. 23 62 90 62 eller mobil 41 72 02 32

E-post: jl936@kirken.no

 

Trosopplæringsleder

Stillingen er fra 2011/12, lønnes av trosopplæringsmidler fra statlige bevilgninger. 70 % stilling med ansvar for Frogner og Bygdøy menigheter.

Anneline Emanuelsen

Tlf. 23 62 90 73

E-post: ae948@kirken.no

 

Menighetskonsulent

50 % knyttet til Bygdøy menighet, 30 % administrativ ressurs for Frogner/Bygdøy menigheter.

Ole Andreas Gjerull

Tlf. 23 62 90 66

E-post: og725@kirken.no

 

Daglig leder Frogner Menighets Hus (Schafteløkken)

100 % stilling

Inger E. Solem

Mobil 915 58 067

E-post: post@schaftelokken.no

 

Vaktmester på Schafteløkken

Ca. 20 % stilling

Kjell Høylie

 

Styrer Frogner menighets barnehage

Fra 1. november 2018: Bente Larsen
Tlf. 22 44 58 14

E-post: styrer@schaftelokkenbarnehage.no

I barnehagen er det ansatt 6 utenom styreren.

 

   
Til toppen