Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 


Ansatte

    De som arbeider i Frogner menighet, har ulike arbeidsgivere. Prestene har Oslo bispedømmeråd som arbeidsgiver. Menighetsforvalter, organist, kirketjener og trosopplæringsleder har Kirkelig fellesråd i Oslo som arbeidsgiver. Diakon (stillingen for tiden ikke besatt), daglig leder for Schafteløkken og leder for barnehagen er ansatt av Frogner menighet. Institusjonssjefen på Frognerhjemmet er ansatt av Stiftelsen Frogner menighets hjem. Prestene, daglig leder og trosopplæringsleder har både Frogner og Bygdøy menigheter som sitt ansvarsområde, de øvrige bare Frogner.
 
 
 

Sokneprest i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter (sokn)

Margunn Sandal

For tiden 30 % permisjon for prosjekt for Kirkerådet

Tlf. 23 62 90 63

Mobil 480 06 601

E-post: ms952@kirken.no

 

Sokneprest i Bygdøy menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter (sokn).

Rut Ugland
Tlf. 23 62 90 64

E-post: ru693@kirken.no
 

Kapellan i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter (sokn).
Arne Øyvind Slørdahl (studiepermisjon til 25. nov.)

Tlf. 23 62 90 65

E-post: as466@kirken.no

Han har spesialansvar for barn og unge.

 

Prest i Oslo domprosti med 50 % tjeneste i Frogner og Bygdøy menigheter (sokn) (vikariat foreløpig til 31.12.2019)

Kristian Lassen

E-post: kl768@kirken.no

 

Organist og kantor
Bjørn Kleppe

(64 % stilling i Kirkelig fellesråd, i tillegg 12,68 % finansiert av menigheten)

Ansvarlig for det kirkemusikalske arbeid.

E-post: bk343@kirken.no

Tlf. 23 62 90 67


Kirketjener

Et av de vesentligste innslagene i den bemanningsreformen som Kirkelig fellesråd i Oslo gjennomførte i 2011, var bortfallet av de lokale kirketjenerstillingene knyttet til hver kirke. Fram til 2008 hadde Frogner kirke en kirketjener i 80 % stillling. Da stillingsinnehaveren først fikk permisjon og senere sluttet, ble ingen etterfølger tilsatt - og deretter kom bemanningsreformen. De kirketjeneroppgavene som har vært knyttet til kirkebygget, skal nå ivaretas av et vaktmesterteam som skal ha ansvaret for alle kirkene i to prostier (Domprostiet og Vestre Aker prosti). De oppgavene som er knyttet direkte til søndagsgudstjenestene, skal ivaretas i en liten brøkstilling.

 

Kirketjenere, hver med ansvar for ca. to gudstjenester i måneden:

Luisa Fernanda Rodríguez Campos

Kaare Framstad

   

Renhold

Kirkelig fellesråd har ansvaret for renholdet.

 

 

Daglig leder for Frogner og Bygdøy menigheter

Jens Jørgen Lie har siden 7. mai 2018 vikariert i stillingen. Fra 1. mai 2019 er han fast ansatt. Ut året 2019 har han også noen oppgaver i Sentrum og St. Hanshaugen sokn.
Daglig leder utfører kontorfunksjoner og er administrativ leder for de fellesrådsansatte i menigheten foruten å være sekretær for menighetsrådet.

Jens Jørgen Lie
Tlf. 23 62 90 62 eller mobil 41 72 02 32

E-post: jl936@kirken.no

 

Trosopplæringsleder

Stillingen er fra 2011/12, lønnes av trosopplæringsmidler fra statlige bevilgninger. 70 % stilling med ansvar for Frogner og Bygdøy menigheter.

Anneline Emanuelsen

Tlf. 23 62 90 73

E-post: ae948@kirken.no

 

Menighetskonsulent

50 % med hovedansvar for Bygdøy menighet, enkelte oppgaver kan også være for Frogner menighet

Jørgen Christensen

Tlf. 92 41 08 13

E-post: jc435@kirken.no

 

Daglig leder Frogner Menighets Hus (Schafteløkken)

100 % stilling

Inger E. Solem

Mobil 915 58 067

E-post: post@schaftelokken.no

 

Vaktmester på Schafteløkken

Ca. 20 % stilling

Kjell Høylie

 

Styrer Frogner menighets barnehage

Fra 1. november 2018: Bente Larsen
Tlf. 22 44 58 14

E-post: styrer@schaftelokkenbarnehage.no

I barnehagen er det ansatt 6 utenom styreren.

 

   
Til toppen