Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 


Ansatte

    De som arbeider i Frogner menighet, har ulike arbeidsgivere. Prestene har Oslo bispedømmeråd som arbeidsgiver. Menighetsforvalter, organist, kirketjener og trosopplæringsleder har Kirkelig fellesråd i Oslo som arbeidsgiver. Diakon (stillingen for tiden ikke besatt), daglig leder for Schafteløkken og leder for barnehagen er ansatt av Frogner menighet. Institusjonssjefen på Frognerhjemmet er ansatt av Stiftelsen Frogner menighets hjem. Prestene, daglig leder og trosopplæringsleder har både Frogner og Bygdøy menigheter som sitt ansvarsområde, de øvrige bare Frogner.
 
 
 

Sokneprest i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter (sokn)

Margunn Sandal

Tlf. 23 62 90 63

Mobil 480 06 601

E-post: ms952@kirken.no

 

Sokneprest i Bygdøy menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter (sokn).

Rut Ugland
Tlf. 23 62 90 64

E-post: ru693@kirken.no

 

Kapellan i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter (sokn).
Arne Øyvind Slørdahl

Tlf. 23 62 90 65

E-post: as466@kirken.no

Han har spesialansvar for barn og unge.

 

Prest i Oslo domprosti med 30 % tjeneste i Frogner og Bygdøy menigheter (sokn) (engasjement fra 1. september 2017 til 30. juni 2018).

Arne Sand

Tlf. 93 03 29 09

E-post: as295@kirken.no

 

 

Organist og kantor
Bjørn Kleppe

(64 % stilling i Kirkelig fellesråd, i tillegg 12,68 % finansiert av menigheten)

Ansvarlig for det kirkemusikalske arbeid.

E-post: bk343@kirken.no

Tlf. 23 62 90 67


Kirketjener

Et av de vesentligste innslagene i den bemanningsreformen som Kirkelig fellesråd i Oslo gjennomførte i 2011, er bortfallet av de lokale kirketjenerstillingene knyttet til hver kirke. Fram til 2008 hadde Frogner kirke en kirketjener i 80 % stillling. Da stillingsinnehaveren først fikk permisjon og senere sluttet, ble ingen etterfølger tilsatt - og deretter kom bemanningsreformen. De kirketjeneroppgavene som har vært knyttet til kirkebygget, skal nå ivaretas av et vaktmesterteam som skal ha ansvaret for alle kirkene i to prostier (Domprostiet og Vestre Aker prosti). De oppgavene som er knyttet direkte til søndagsgudstjenestene, skal ivaretas i en liten brøkstilling.

 

Kirketjenere, hver med ansvar for to gudstjenester i måneden:

- -

Maren Sundvall Platou

   

Renhold

Kirkelig fellesråd har ansvaret for renholdet.

 

 

Daglig leder for Frogner og Bygdøy menigheter

Thomas Ekeberg-Andersen

Tlf. 23 62 90 62

E-post: te728@kirken.no
Daglig leder utfører kontorfunksjoner og er administrativ leder for de fellesrådsansatte i menigheten foruten å være sekretær for menighetsrådet.
Stillingen var opprinnelig 100 % stilling for Frogner menighet alene. Den omfatter nå også Bygdøy menighet, samt den betydelige delen av Domkirkens menighet som i februar 2011 ble overført til Frogner. Tidligere stillingsbetegnelse: menighetsforvalter.

 

Trosopplæringsleder

Stillingen er fra 2011/12, lønnes av trosopplæringsmidler fra statlige bevilgninger. 70 % stilling med ansvar for Frogner og Bygdøy menigheter.

Anneline Emanuelsen

Tlf. 23 62 90 73

E-post: ae948@kirken.no

 

Menighetskonsulent

50 % knyttet til Bygdøy menighet, 30 % administrativ ressurs for Frogner/Bygdøy menigheter.

Ole Andreas Gjerull

Tlf. 23 62 90 66

E-post: og725@kirken.no

 

Daglig leder Frogner Menighets Hus (Schafteløkken)

100 % stilling

Inger E. Solem

Mobil 915 58 067

E-post: post@schaftelokken.no

 

Vaktmester på Schafteløkken

Ca. 20 % stilling

Kjell Høylie

 

Kirkevert i Frogner kirkestue

Ca. 20 % stilling

Mildred Coppola

 

Styrer Frogner menighets barnehage

Beate Skorstad

Tlf. 22 44 58 14

E-post: styrer@schaftelokkenbarnehage.no

I barnehagen er det ansatt 6 utenom styreren.

 

Institusjonssjef på Frogner menighets hjem - Frognerhjemmet

(egen stiftelse)
Lisbet Sørgjerd

Tlf. 23 13 17 00

E-post: epost@frognerhjemmet.no

Frognerhjemmet arbeider ca. 80 ansatte fordelt på 52 årsverk.

 

   
Til toppen