Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 17.12.2017. Merk alternative steder for gudstjenester når kirken er stengt pga. oppussing og orgelinstallasjon.

Kalender

Frogner menighet  -  desember 2017

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Fredag 1. desember 08.30 Enkel messe med nattverd i Kirkestuen. Etterpå samtale om kommende søndags tekst. Arr.: Ordo Crucis.
11.00 Babysang i Kirkestuen. Les mer.
Lørdag 2. desember 12.00-14.00 Juleverksted for treåringer i Røde sal, Frogner menighets hus, Schafteløkken. Arr.: Frogner og Bygdøy menigheter.
12.00: Juleeventyr v/ skuespiller Anitra Terese Eriksen
12.30: Juleverksted
13.30: Julegrøt
12.00-15.00 Julesalong i Store sal, Frogner menighets hus, Schafteløkken.
12.00: Liv Berit Tessem og Kjetil Wiedswang: Juletradisjoner i Norden
13.00: Ingeborg Soot og Frikk Heide-Steen synger julen inn
14.00: Geir Uthaug: Charles Dickens og julen
Minijulemarked med håndverksprodukter og julekafé i buffetsalen. Entré kr. 100 (programmet for barna i Røde sal er gratis). Arr.: Kulturutvalget.
Søndag 3. desember   1. søndag i adventstiden
Tekster:
Jes. 61, 1-3 - Et nådens år med gjengjeld
Åp. 5, 1-5 - Boken med de sju segl
Luk. 4, 16-22a - Jesus står fram i Nasaret
11.00 Familiegudstjeneste i Frogner menighets hus, Schafteløkken (Frogner kirke er stengt pga. oppussing og orgelinstallasjon). Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe. Se hva koret synger. Treåringene er spesielt invitert. Ofring til IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Kirkesaft og kirkekaffe.
Tirsdag 5. desember 11.30 Gudstjeneste med nattverd i Frognerhjemmets kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
17.00 Frogner menighetsråd har møte i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Se innkallingen med forslag til saksliste.
Torsdag 7. desember 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
17.00 Hyggetreff i Kirkestuen. Fabian Stang vil gi noen refleksjoner om "Ensomhet". Servering av god suppe, vann, kaffe og "hjertesjokolade". Utlodning til inntekt for Kirkens Nødhjelps arbeid på Haiti. Arr.: Diakonatet.
17.15 Kulturkveld på Frognerhjemmet. Av programmet: Advent: Poesi og musikk. Skuespiller Anitra Terese Eriksen, Madelene Berg (fiolin), Inger Elisabeth Solem (piano). Arr.: Frognerhjemmets Venner. Les mer.
Fredag 8. desember 08.30 Enkel messe med nattverd i Kirkestuen. Etterpå samtale om kommende søndags tekst. Arr.: Ordo Crucis.
11.00 Babysang i Kirkestuen. Les mer.
Søndag 10. desember   2. søndag i adventstiden
Tekster:
Jes. 65, 17-19 - Ny himmel og ny jord
1. Kor. 15, 50-57 - Vi skal bli forvandlet
Luk. 21, 27-36 - Guds rike er nær, våk og be
11.00 Høymesse i Bygdøy kirke, buss 30 til Kongsgården. (Frogner kirke er stengt pga. oppussing og orgelinstallasjon). Sokneprest Rut Ugland. Feltprest Nils Terje Lunde (preken). Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Det Norske Selskabs Mannskor, dirigent Kristin Groven Holmboe. Ofring til Militært kristent fellesskap.
18.00 Konsert med Frogner kammerkor i Bygdøy kirke. Dirigent: Kristin Groven Holmboe. Orgel: Bjørn Kleppe. Billetter kr. 200/150 (barn under 15 år gratis).
Tirsdag 12. desember 18.00 Førjulsfest i Frogner kirkestue. Treretters middag og underholdning. Sang ved Ingeborg Soot. Påmelding til menighetskontoret eller e-post: post.frogner.oslo@kirken.no innen 4. desember. Egenandel kr. 100. Arr.: Frogner menighet.
Torsdag 14. desember 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
Fredag 15. desember 08.30 Enkel messe med nattverd i Kirkestuen. Etterpå samtale om kommende søndags tekst. Arr.: Ordo Crucis.
11.00 I Kirkestuen: Avslutning for Babysang.
Søndag 17. desember   3. søndag i adventstiden
Tekster:
Jes. 40, 1-5 - Trøst mitt folk og rydd vei
Jak. 5, 7-8 - Vær tålmodige til Herren kommer
Luk. 3, 7-18 - Frukt som svarer til omvendelsen
11.00 Høymesse i Bygdøy kirke, buss 30 til Kongsgården. (Frogner kirke er stengt pga. oppussing og orgelinstallasjon). Felles gudstjeneste med Bygdøy menighet. Vikarprest Arne Sand. Organist Vetle Halvorsen. Se salmene. Ofring til Barnevakten. Kirkekaffe.
Onsdag 20. desember 10.30 Barnehagegudstjeneste i Frogner kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
12.30 Skolegudstjeneste i Frogner kirke for Ruseløkka skole. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
Søndag 24. desember   4. søndag i adventstiden
Tekster:
Mika 5, 1-4a - Fredsfyrsten fra Betlehem
Fil. 4, 4-7 - Gled dere i Herren
Luk. 1, 39-45 - Maria og Elisabet
- Ingen formiddagsgudstjeneste for 4. søndag i advent.
  Julaften
Tekster:
Jes. 9, vers 1a, 2 og 6-7 - Fredsfyrsten
1. Joh. 1, 1-4 - Livets ord
Luk. 2, 1-20 - Jesus blir født
14.00 Julaftensgudstjeneste i Frogner kirke. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Trompet: Atle Tømmervik. Ofring til menighetens barne- og ungdomsarbeid.
16.00 Julaftensgudstjeneste. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Sammensatt kor, dirigent og solist: Kristin Groven Holmboe. Trompet: Atle Tømmervik. Ofring til Kirkens Nødhjelp.
17.00-18.00 Klokkene i Frogner kirke ringer julen inn.
Mandag 25. desember   Juledag
Tekster:
Ordspr. 8, 1-2 og 22-31 - Visdommen og bygningsmannen
Hebr. 1, 1-6 - Utstrålingen av Guds herlighet
Joh. 1, 1-14 - Ordet ble menneske
10.00 Kiming med klokkene i Frogner kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Trompet: Jonas Haltia. Ofring til Søndagsskolen Norge (tidl. Norsk Søndagsskoleforbund).
Tirsdag 26. desember   2. juledag / Stefanusdag
Tekster:
Salme 86, 11-17 - Gi meg et udelt hjerte
Apg. 6, 8-15 - Stefanus for Rådet
Matt. 10, 16-22 - Som sauer blant ulver
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA). (Gudstjenesten er felles med Bygdøy, Fagerborg og Uranienborg menigheter.)
Søndag 31. desember   Nyttårsaften
Tekster:
Jer. 29, 10-14 - Fredstanker, fremtid og håp
2. Pet. 3, 13-15a og 17-18 - Forventning
Joh. 14, 27 - Min fred gir jeg dere
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet.
- Ingen midnattsmesse
Mandag 1. januar 2018   Nyttårsdag / Jesu navnedag
Tekster:
Salme 103, 13-18 - Forgjengelighet og miskunn
Apg. 4, 8-12 - Ikke noe annet navn
Matt. 1, 20b-21 - Navnet Jesus, han skal frelse
- Ingen gudstjeneste
 Til toppen