Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 16.04.2021.

Kalender

Frogner menighet - april 2021

Forbehold om tillegg og forandringer.

Skiftende korona-restriksjoner vil føre til avlysninger og forandringer. Kalenderen oppdateres i forhold til det. Når en oppføring er merket med NYTT, innebærer det en nyoppføring i forhold til det som var annonsert i menighetens trykte vårprogram.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.
 

   
Torsdag 1. april   Skjærtorsdag
Tekster:
Jer. 31, 31-34 - Den nye pakt
Hebr. 10, 19-25 - Frimodighet og bekjennelse
Luk. 22, 14-23 - Nattverden
NYTT: Videoprogram: Skjærtorsdag 2021 i Frogner kirkes kapell. Les mer om videoen.
17.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Suppe i Frogner kirkestue
18.30 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Orgelresitasjon
ved Bjørn Kleppe.
19.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Skjærtorsdagsmesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Avdekking av alteret og mørklegging av kirken.
NYTT: Preken av Margunn Sandal.
19.00-20.00 NYTT: Åpen kirke - maksimum 10 i kirken om gangen (utenom medvirkende). Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe - orgelresitasjoner. Mulighet for å be om nattverd ved henvendelse til presten.
Fredag 2. april   Langfredag
Tekst:
Luk. 22,39-23,46 - Lidelsesberetningen
NYTT: Videoprogram: Langfredag 2021 i Frogner kirke. Les mer om videoen.
11.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Langfredagsgudstjeneste. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Ole Bøhn, fiolin.
NYTT: Preken av Rut Ugland.
11.00-13.00 NYTT: Åpen kirke - maksimum 10 i kirken om gangen (utenom medvirkende). Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Ingvild Gressvold, fiolin.
NYTT: KORSVANDRING rundt kirken.
Tekster og illustrasjoner settes ut slik at besøk i kirken kan kombineres med en meditativ vandring rundt kirken. Vandringen består av 14 tekster og illustrasjoner som følger Jesus fra han blir dømt til døden, til han blir gravlagt. Dere kan vandre fra tekst til tekst og gjennom dem ta del i Jesu lidelseshistorie. Alle tekstene er hentet fra Den katolske kirkes bønnebok og er bearbeidet av Hilde Reinertsen Myhrer. Korsvandringen kan også foretas digitalt hjemmefra ved å klikke her.
Lørdag 3. april   Påskeaften
17.00-18.00 Klokkene i Frogner kirke kimer og ringer høytiden inn.
Lørdag 3. april /  Søndag 4. april   Påskenatt
1. Mos. 1,1-5 og 1,26-2.2 og 2. Mos. 14, 1-22 - Gud skaper lyset og menneskene / Sivsjø-underet
Rom. 6, 3-11 - Forenet med Kristus i dåpen
Mark. 16, 1-8 - Jesus står opp
ndag 4. april   Påskedag
Tekster:
Jes. 52, 7-10 - Den som bringer gledesbud
Rom. 14, 7-9 - Herre over levende og døde
Matt. 28, 1-10 - Jesus står opp
  NYTT: Videoprogram: Påskedagen 2021 i Frogner kirke. Les mer om videoen.
10.00 Kiming med klokkene i Frogner kirke
11.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Høytidsgudstjeneste
.
Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg. Siv Øverli, trompet.
NYTT: Preken av Rut Ugland.
11.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Hvis det åpner seg en mulighet for utearrangement, synger vi Påskemorgen, slukker sorgen utenfor kirken. Deretter "åpen kirke" kl. 11-13.
11.00-13.00 NYTT: Åpen kirke - maksimum 10 i kirken om gangen (utenom medvirkende). Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Siv Øverli, trompet. Mulighet for å be om nattverd ved henvendelse til presten.
Mandag 5. april   2. påskedag
Tekster:
1. Mos. 45, 1-15 - Josef forteller hvem han er
1. Pet. 1, 18-23 - Han som reiste Kristus opp
Luk. 24, 36-45 - Jesus viser seg for disiplene

11.00
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter.
AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Torsdag 8. april 10.00-11.30 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen eller på Schafteløkken. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Hverdagsmesse
i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
16.00-18.00 NYTT: Åpen kirke - maksimum 10 i kirken om gangen.
16.30-17.45 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Småbarnssang i Frogner kirkestue. Les mer. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Fredag 9. april 11.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 10. april 17.00 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
  17.00

AVLYST på grunn av koronasituasjonen

Ord og toner i Frogner kirkestue:

"Olaf Bull: Dikternes dikter - Oslos poet". Olaf Bulls liv og diktning ved skuespiller Anitra Terese Eriksen - med klassiske toner av pianist Håvard Ringsevjen. Arr.: Kulturutvalget. Inngang kr. 100.

Søndag 11. april   2. søndag i påsketiden
Tekster:
Jer. 31, 1-6 - Enda en gang vil jeg bygge deg
eller Ap.gj. 1, 1-5 - Løftet om Ånden
1. Joh. 5, 1-5 - Troen har seiret
Joh. 21, 15-19 - Jesus og Peter
11.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Høymesse.
Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
NYTT: Preken av Arne Slørdahl.
11.00-13.00 NYTT: Åpen kirke - maksimum 10 i kirken om gangen (utenom medvirkende). Kapellan Arne Slørdahll. Organist Bjørn Kleppe. Mulighet for å be om nattverd ved henvendelse til presten.
Mandag 12. april 18.00 Frogner menighetsråd har møte. Se innkalling med forslag til dagsorden, og sakspapir til sak 25. Møtet holdes digitalt på Zoom. Møtet er åpent for publikum ved at man kan følge det digitalt. Innlogging ved å klikke her (fra 12. april litt før kl. 18). Blir du bedt om det, skal du bruke møte-ID 814 3171 2326 og passord 977196.
Tirsdag 13. april 17.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Tirsdagssalong i Kirkestuen. Underholdning og enkel servering. Arr.: Diakoniutvalget.
Onsdag 14. april 17.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Tårnagentsamling i Frogner kirke. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
18.00-19.30 Konfirmantundervisningen foregår digitalt på Zoom
Tema: Rett og galt? Kristen etikk og moral.
Torsdag 15. april 10.00-11.30 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen eller på Schafteløkken. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Hverdagsmesse
i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
16.00-18.00 NYTT: Åpen kirke - maksimum 10 i kirken om gangen
16.30-17.45 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Småbarnssang i Frogner kirkestue. Les mer. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Fredag 16. april 11.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 17. april 17.00 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 18. april   3. søndag i påsketiden
Tekster:
Esek. 34, 23-31 - David, hyrde og fyrste
eller Ap.gj. 3, 12-21 - Livets opphavsmann
Hebr. 13, 20-21 - Den store hyrden
Joh. 10, 1-10 - Jeg er porten
11.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Høymesse.
Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
NYTT: Preken av Rut Ugland.
11.00-13.00 NYTT: Åpen kirke - maksimum 10 i kirken om gangen (utenom de som er i tjeneste). Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Mulighet for å be om nattverd ved henvendelse til presten.
13.00-13.30 NYTT: Digital kirkekaffe. Logg inn (fra søndag ca. kl. 13) ved å klikke her.
Torsdag 22. april 10.00-11.30 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen eller på Schafteløkken. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Hverdagsmesse
i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
16.00-18.00 NYTT: Åpen kirke - maksimum 10 i kirken om gangen
Fredag 23. - søndag 25. april - AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Konfirmantleir: Hvem er jeg? Menneskeverdet, selvbildet, forelskelse og kjærlighet. Sted: Skogstad leirsted på Eina.
Lørdag 24. april 17.00 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
18.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Konsert i kirken. Oslo symfoniorkester. Les mer.
Søndag 25. april   4. søndag i påsketiden
Tekster:
Jes. 43, 16-21 - Se, jeg skaper noe nytt
eller Ap.gj. 9, 1-19 - Saulus ved Damaskus
Åp. 2, 1-7 - Forlatt din første kjærlighet
Joh. 13, 30-35 - Et nytt bud: Elsk hverandre
11.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Høymesse.
Sokneprest Margunn Sandal. Vikarorganist Jardar Seim.
11.00-13.00 NYTT: Åpen kirke - maksimum 10 i kirken om gangen (utenom de som er i tjeneste). Sokneprest Margunn Sandal. Vikarorganist Jardar Seim. Mulighet for å be om nattverd ved henvendelse til presten.
13.00-13.30 NYTT: Digital kirkekaffe. Informasjon om innlogging kommer.
Onsdag 28. april 18.00-19.30 Konfirmasjonsundervisning digitalt på Zoom. Tema: Kristent liv, tro & tvil, bønn, forholdet til andre livssyn.
Torsdag 29. april 10.00-11.30 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen eller på Schafteløkken. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
16.00-18.00 NYTT: Åpen kirke - maksimum 10 i kirken om gangen
17.00 AVLYST på grunn av koronasituasjonen
Messe
og mat i Frogner kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
Fredag 30. april 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.