Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 13.11.2019.

Kalender

Frogner menighet - november 2019

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

 

Fredag 1. november 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 2. november 15.00 "Kristen tro oppdatert"
Foredrag i Frogner kirkestue: "Kjærligheten, håpet og troen" ved Werner Jeanrond, professor i systematisk teologi ved Universitetet i Oslo.

Musikk ved Susanne Hvinden Hals, sopran, og Inger Elisabeth Solem, klaver. Lett servering. Gratis entré.

 Arr.: Ordenen Ordo Crucis og Kulturutvalget i Frogner menighet. Les mer.
Søndag 3. november   Allehelgensdag
Tekster:
Jes. 60, 18-22 - Herren skal være ditt lys (prekentekst)
Hebr. 11, 11-16 og 39-40 - Et bedre land de lengter etter
Luk. 6, 20-23 - Saligprisningene
11.00 Allehelgensmesse. Prestene Margunn Sandal, Rut Ugland og Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Frogner kammerkor, dirigent Sindre Hugo Bjerkestrand. Ergo strykekvartett. Tone Bråten, sopran. Se hva som framføres musikalsk. Tekstleser/dikt: Anitra Terese Eriksen. Ofring til menighetens kirkemusikalske arbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen.
NB: Åpen kirke fra gudstjenestens slutt til kl. 20.
Mandag 4. november 18.00 Frogner menighetsråd har møte i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Les mer.
Torsdag 7. november 10.30-11.45 Seniorkoret har øvelse i Frogner kirkestue. Les mer.
12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 8. november 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Søndag 10. november   22. søndag i treenighetstiden
Tekster:
3. Mos. 19, 1-2 og 16-18 og 33-34 - Dere har selv vært innflyttere
Jak. 2, 1-9 - Rike og fattige i menigheten
Luk. 10, 25-37 - Den barmhjertige samaritan
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Kirkens Bymisjon. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Torsdag 14. november 10.30-11.45 Seniorkoret har øvelse i Frogner kirkestue. Les mer.
12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Kristian Lassen. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 15. november 09.00 Foredrag i Frogner kirkestue v/ Tore Laugerud: "Kirkens møte med den åndelige lengsel i vår tid." Arr.: Ordenen Ordo Crucis.
11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Søndag 17. november   23. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jes. 51, 11-16 - Jeg er den som trøster dere
1. Tess. 4, 13-18 - Når Herren kommer
Matt. 24, 35-44 - Dagen og timen kjenner ingen
11.00 Høymesse. Sokneprest Sjur Isaksen. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler. Se hva koret synger. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen.
19.00 Konsert i kirken. Frogner kammerkor med solister framfører Messe i G-dur av Franz Schubert, samt verker av Mozart, Mendelssohn, Brahms og Hovland. Dirigent: Sindre Hugo Bjerkestrand. Orgel: Kåre Nordstoga. Les mer.
Torsdag 21. november 10.30-11.45 Seniorkoret har øvelse i Frogner kirkestue. Les mer.
12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Tidl. prost Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 22. november 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 23. november 15.00 "Mot advent" i Frogner kirkes kapell. Skuespiller Anitra Terese Eriksen, poesi. Blomsterkunstner Nils Norman Iversen og musikere medvirker. Entré kr. 100. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
20.00 Konsert i kirken. "In Memory of Elvis Gospel - vol. 2" ved Paal Flaata, Stephen Ackles og Vidar Busk. Les mer.
Søndag 24. november   Domssøndag / Kristi kongedag
Tekster:
5. Mos. 30, 15-20 - Valget mellom liv og død
1. Kor. 15, 22-28 - De som hører Kristus til
Joh. 9, 39-41 - Til dom er jeg kommet
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Vikarorganist Espen Takle. Saxofonkvartetten "SaxAera", se hva de spiller. Ofring til Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Torsdag 28. november 17.00 Messe og førjulsmiddag:
Messe i Frogner kirke. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
17.45 Førjulsmiddag i Frogner kirkestue. Det blir treretters middag og underholdning. Påmelding til kirkens kontor eller på e-post post.frogner.oslo@kirken.no innen fredag 22. november. Egenandel kr. 100,-. Arr.: Frogner menighet.
Fredag 29. november 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
 Til toppen