Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 18.07.2018.

Kalender

Frogner menighet  -  juli-august 2018

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Søndag 1. juli   Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jer. 1, 4-10 - Gud kaller Jeremia til profet
Ap.gj. 20, 24-32 - Avskjedstalen i Milet
Matt. 16, 13-20 - Peters bekjennelse
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter. Kirkekaffe.
Søndag 8. juli   7. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Ordspr. 30, 7-9 - Gi verken armod eller rikdom
1. Tim. 6, 17-19 - Forman dem som er rike
Luk. 19, 1-10 - Sakkeus
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter. Kirkekaffe.
Søndag 15. juli   8. søndag i treenighetstiden
Tekster:
2. Mos. 36, 2-7 - Det de gav, var mer enn nok
2. Kor. 8, 9-15 - Denne gangen har dere overflod
Mark. 12, 37b-44 - Enkens gave
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter. Kirkekaffe.
Søndag 22. juli   9. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 145, 9-16 - Herren reiser alle nedbøyde opp
1. Kor. 4, 3-5 - Døm ikke før tiden
Joh. 8, 2-11 - Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd
11.00 Høymesse. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter.
Søndag 29. juli   10. søndag i treenighetstiden / Olavsdagen (Olsok)
-
Tekster for 10. søndag i treenighetstiden:
1. Mos. 50, 14-21 - Josef tilgir sine brødre
2. Kor. 13, 11-13 - Hils hverandre med et hellig kyss
Matt. 18, 21-35 - Den ubarmhjertige medtjener
- Tekster for Olavsdagen:
5. Mos. 30, 19-20a - Velg livet
2. Kor. 4, 6-11 - Skatten i leirkrukker
Luk. 9, 23-26 - Hva gagner det et menneske
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Vetle Halvorsen. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter.
Søndag 5. august   11. søndag i treenighetstiden
Tekster:
2. Mos. 20, 1-17 - De ti bud
Gal. 5, 1-6 - Til frihet
Mark. 2, 23-28 - Jesus og sabbaten
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Vetle Halvorsen. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter.
Søndag 12. august   12. søndag i treenighetstiden
Jes. 49, 13-16 - Kan en kvinne glemme
2. Kor. 9, 1-8 - Tjenesten for de hellige
Luk. 8, 1-3 - Kvinner som fulgte Jesus
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Vetle Halvorsen. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter.
Mandag 13. - fredag 17. august - Sommerleir for konfirmantene på Åh stiftsgård i Sverige (sammen med konfirmantene fra de andre menighetene i Oslo domprosti)
Søndag 19. august   13. søndag i treenighetstiden
Tekster:
2. Krøn. 1, 7-12 - Salomo ber om visdom
Ef. 4, 11-16 - Så Kristi kropp kan bygges opp
Luk. 12, 41-48 - En tro og klok forvalter
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Vetle Halvorsen. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter. Kirkekaffe.
Tirsdag 21. august 17.00-18.00 Dåpssamtale for udøpte konfirmanter. Sted: Bygdøy kirke.
Torsdag 23. august 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
18.00-20.00 For konfirmantene: Forberedelse til samtalegudstjenesten. Sted: Frogner kirke.
Søndag 26. august   Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden
Tekster:
5. Mos. 8, 7 og 11-18 - Glem ikke Herren, din Gud
1. Kor. 3, 4-11 - Guds medarbeidere
Luk. 17, 7-10 - Uverdige tjenere
11.00 Samtalegudstjeneste. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Konfirmantene har forberedt diverse innslag og deltar som medliturger m.m. Kirkekaffe. NB: Konfirmantoppmøte kl. 9.30.
17.00 Dåpsgudstjeneste for udøpte konfirmanter (både fra Frogner og Bygdøy). Kapellan Arne Slørdahl. Sted: Bygdøy kirke.
Torsdag 30. august 18.00 Kveldsmesse i kirken. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
18.30 (Etter kveldsmessen:) Frivillighetsfest i Frogner kirkestue.
 Til toppen