Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 07.12.2018.

Kalender

Frogner menighet - desember 2018

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Søndag 2. desember 1. søndag i adventstiden
Tekster:
Jes. 12, 1-6 - Lovsang for Herrens frelse
Åp. 3, 19-22 - Se, jeg står for døren
Matt. 21, 10-17 - Jesus drar inn til Jerusalem
11.00 Lysmesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Frogner kammerkor, dirigent Sindre Hugo Bjerkestrand. Se hva koret synger. Treåringer er spesielt invitert. Ofring til IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Ikke nattverd i denne gudstjenesten. Kirkekaffe bak i kirken - og juleverksted i Kirkestuen.
19.00 Adventskonsert i kirken. Nordlændingernes forenings kor, dirigent Rolf Nykmark. Ved orgelet: Bjørn Kleppe. Les mer.
Mandag 3. desember 18.00 Frogner menighetsråd har møte i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Tirsdag 4. desember 09.00-19.00 Menighetstur til Strömstad. Arr.: Det diakonale team i Frogner menighet. Les mer.
Torsdag 6. desember 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frognerhjemmets kapell. Merk stedet. Alle prestene i menigheten, organist Bjørn Kleppe, institusjonssjef Lisbet Sørgjerd. Siden Frognerhjemmet skal nedlegges fra nyttår, blir dette den siste gudstjenesten i Frognerhjemmets kapell. Gudstjenesten kommer i stedet for den ordinære nattverdgudstjenesten i Frognerhjemmets kapell første tirsdag i måneden, og hverdagsmessen i Frogner kirkes kapell torsdag kl. 12.00.
16.30-18.00 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen med flere.
20.00 "Stille natt" - julekonsert i kirken med Nidarosdomens guttekor og Arve Tellefsen. Les mer.
Fredag 7. desember 11.00 Juleavslutning i Frogner kirkestue for Babysang. Ved Anneline Emanuelsen. Les mer om babysang.
20.00 "Stille natt" - julekonsert i kirken med Nidarosdomens guttekor og Arve Tellefsen. Les mer.
Lørdag 8. desember 12.00 "Stille natt" - julekonsert i kirken med Nidarosdomens guttekor og Arve Tellefsen. Les mer.
16.00 "Lys våken" i Bygdøy kirke for 11-åringer i Frogner og Bygdøy menigheter. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen og kapellan Arne Slørdahl.
Søndag 9. desember   2. søndag i adventstiden
Tekster:
Jes. 2, 1-5 - Herrens fjell i de siste dager
Hebr. 10, 35-39 - Bare en kort stund
Joh. 16, 21-24 - Angst og glede
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Det norske menneskerettighetsfond. Kirkekaffe i Kirkestuen.
18.00 Julekonsert i kirken. Frogner kammerkor, dirigent Sindre Hugo Bjerkestrand. Les mer.
Onsdag 12. desember 18.00 "Desemberstemninger" - julekonsert i kirken ved Ole Edvard Antonsen med band og gjester. Les mer.
Torsdag 13. desember 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe.
17.30 Kulturaften på Frognerhjemmet. Av programmet: Adventsprogram ved skuespiller Anitra T. Eriksen. Les mer.
Lørdag 15. desember 18.00 Konsert i kirken. Cæciliaforeningen med solister framfører Juleoratoriet av J.S. Bach. Dirigent: Steffen Kammler. (Konserten gjentas søndag 16. desember.) Les mer.
Søndag 16. desember   3. søndag i adventstiden
Tekster:
Mal. 4, 4-6 - Jeg sender Elia til dere
2. Pet. 1, 19-21 - Profetordet
Joh. 5, 31-36 - Gjerningene vitner om meg
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Vikarorganist Jardar Seim. Det Norske Selskabs Mannskor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe. Ofring til Militært kristent fellesskap. Kirkekaffe i Kirkestuen.
18.00 Konsert i kirken. Cæciliaforeningen med solister framfører Juleoratoriet av J.S. Bach. Dirigent: Steffen Kammler. (Også lørdag 15. desember.) Les mer.
Mandag 17. desember 17.00 Luciasamling i kirken med krybbevandring for 2-åringer
Tirsdag 18. desember 18.00 og 20.30 Julekonsert i kirken med Helene Bøksle. Les mer.
Onsdag 19. desember 10.30 Barnehagegudstjeneste. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
12.30 Skolegudstjeneste. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
Søndag 23. desember   4. søndag i adventstiden
Tekster:
Sef. 3, 14-17 - Han jubler over deg med fryd
2. Kor. 1, 18-22 - Løftenes ja og amen
Matt. 1, 18-25 - Budskapet til Joseg
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men det er ordinær gudstjeneste kl. 11 i bl.a. Uranienborg kirke, Fagerborg kirke og Oslo domkirke. For Frogner kirke, se kl. 16.00.
16.00 Vi synger julen inn i Frogner kirke. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
Mandag 24. desember   Julaften
Tekster:
Jes. 9, 1a, 2 og 6-7 - Fredsfyrsten
1. Joh. 1, 1-4 - Livets ord
Luk. 2, 1-20 - Jesus blir født
10.45 Juleandakt i dagligstuen på Frognerhjemmet. Sokneprest Margunn Sandal, institusjonssjef Lisbet Sørgjerd, Grethe Robertsen, leder av Frognerhjemmets venner.
14.00 Julaftensgudstjeneste i Frogner kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Trompet: Atle Tømmervik. Skuespiller Anitra Terese Eriksen. Ofring til menighetens barne- og ungdomsarbeid.
16.00 Julaftensgudstjeneste i Frogner kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Sammensatt kor, dirigent og solist: Kristin Groven Holmboe. Trompet: Atle Tømmervik. Skuespiller Ola B. Johannessen. Ofring til Kirkens Nødhjelp.
17.00-18.00 Klokkene i Frogner kirke ringer julen inn.
Tirsdag 25. desember   Juledag
Tekster:
Ordspr. 8,1-2 og 22-31 - Visdommen og bygningsmannen
Hebr. 1, 1-6 - Utstrålingen av Guds herlighet
Joh. 1, 1-14 - Ordet ble menneske
10.00 Kiming med klokkene i Frogner kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Søndagsskolen Norge (tidl. Norsk Søndagsskoleforbund).
Onsdag 26. desember   2. juledag / Stefanusdag
Tekster:
Klag. 3, 52-57 - Nå er det ute med meg
Fil. 1, 27-30 - Kjemp for evangeliet
Joh. 16, 1-4a - De skal støte dere ut
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Kristent Interkulturelt Arbeid. Gudstjenesten er felles for Frogner, Bygdøy, Fagerborg og Uranienborg menigheter.
Søndag 30. desember   Romjulssøndag
Tekster:
Jes. 66, 10-13 - Gled dere med Jerusalem
Rom. 11, 33-36 - Hvor ufattelige hans veier
Luk. 2, 25-35 - Simeons lovsang
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men:
Høymesse i Bygdøy kirke felles for Bygdøy og Frogner menigheter. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Vetle Halvorsen. (Det er også høymesse i Uranienborg kirke kl. 11.00.)
Mandag 31. desember   Nyttårsaften
Tekster:
Klag. 3, 22-26 - Herrens miskunn er ikke forbi
1. Joh. 1, 5-7 - Dersom vi vandrer i lyset
Matt. 11, 25-30 - Jeg vil gi dere hvile
- Ingen midnattsmesse i Frogner kirke.
Tirsdag 1. januar 2019   Nyttårsdag / Jesu navnedag
Tekster:
Salme 72, 17-19
Rom. 10. 8b-13
Matt. 18, 19-20
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men:
Høymesse i Uranienborg kirke felles for Frogner, Bygdøy, Fagerborg og Uranienborg menigheter.
 Til toppen