Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 22.03.2018.

Kalender

Frogner menighet  -  mars og april 2018

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Torsdag 1. mars 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
16.30 Torsdagsklubben. Middag, aktiviteter og sangleker for 3-6-åringer. Sted: Frogner kirkestue.
18.00-19.30 Konfirmasjonsundervisning i Frogner kirkestue. Tema: Gud: Skaper, tro og viten, det ondes problem, forhold til naturen. Les mer om konfirmasjon.
Fredag 2. mars 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Lørdag 3. mars 15.00 Kristen tro oppdatert. Foredrag ved sokneprest Ole Jacob Nyhus: "Bibelbruk i det 21. århundre". Sted: Frogner kirkes kapell. Arr.: Ordo Crucis.
Søndag 4. mars   3. søndag i fastetiden
Tekster:
Job 2, 1-10 - Godt og vondt fra Gud
Ef. 6, 10-18 - Guds rustning
Mark. 9, 17-29 - Jesus driver ut en ond ånd
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Søndagsskole ved trosopplærer Anneline Emanuelsen. Se salmene. Ofring til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Det har tidligere vært meldt at menighetens årsmøte ville finne sted etter gudstjenesten 4. mars. Årsmøtet er imidlertid blitt utsatt, informasjon om ny dato kommer senere.
Mandag 5. april 19.00 Konsert i kirken: "Messe for livets kontraster" av Frøy Aagre, urfremføring av ny messe med klassisk og jazz. Arr.: Oslo internasjonale kirkemusikkfestival. Les mer.
Tirsdag 6. mars 11.30 Gudstjeneste med nattverd i Frognerhjemmets kapell. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe. Institusjonssjef Lisbeth Sørgjerd.
18.00 Frogner menighetsråd har møte i Frogner menighets hus, Schafteløkken, eller i Frogner kirkestue, mest sannsynlig på Schafteløkken (informasjon fredag ettermiddag 2. mars). Ta eventuelt kontakt med menighetskontoret tlf. 23 62 90 60, dersom det ikke kommer sikker informasjon på hjemmesiden i tide. Se innkallingen med forslag til dagsorden, og sakspapirer.
Torsdag 8. mars 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe.
16.30 Torsdagsklubben. Middag, aktiviteter og sangleker for 3-6-åringer. Sted: Frogner kirkestue.
17.30 Frognerhjemmets Venner arrangerer kulturaften på Frognerhjemmet. Konsert med to talentfulle søstre. Les mer.
18.00-19.30 Konfirmasjonsundervisning i Frogner kirkestue. Tema: Den historiske Jesus, Jesu lære, påsken, Guds sønn, døden og håpet. Les mer om konfirmasjon.
Fredag 9. mars 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Lørdag 10. mars 15.00 "Stillheten synger." Ro, sang og rom for bønn og kontemplasjon ledet av Benedikte Kyvik. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
Søndag 11. mars   4. søndag i fastetiden
4. Mos. 21, 4-9 - Kobberslangen
2. Kor. 5, 18-21 - Forsoningens tjeneste
Joh. 3, 11-16 - Så høyt har Gud elsket verden
11.00 Høymesse: Festivalhøymesse som del av Oslo internasjonale kirkemusikkfestival. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Akademisk korforening, dirigent Gjermund Bjørklund. Se hva koret synger. Ofring til IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Kirkekaffe.
Tirsdag 13. mars 16.00-17.00 Meditasjonsgruppe. Leder: tidligere sokneprest Hallvard Beck. Oppmøte ved inngangen til kirkekontoret. Arr.: Ordo Crucis (åpent for alle).
Torsdag 15. mars 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
16.30 Torsdagsklubben. Middag, aktiviteter og sangleker for 3-6-åringer. Sted: Frogner kirkestue.
Fredag 16. mars 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
18.00-20.00 For konfirmantene: Felles fasteaksjonssamling i Domkirken. Konfirmantene møter den nye biskopen, Kari Veiteberg.
Lørdag 17. mars 14.00-18.00 Superlørdag for konfirmantene i prostiet: Bli kjent med de andre konfirmantene som skal på leir, og mye mer ... Sted: Vålerenga kirke.
15.00 "Mot påske" i Frogner kirke. Anitra Terese Eriksen, poesi, Nils Norman Iversen, blomsterkunst, Carl Petter Opsahl, klarinett, Bjørn Kleppe, orgel. Entré kr. 100. Se plakaten.
Søndag 18. mars   Maria budskapsdag
Tekster:
Jer. 33, 14-17 - En rettferdig spore for Davids ætt
Ef. 1, 3-6 - Nåden i Kristus
Luk. 1, 46-55 - Marias lovsang
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Kirkekaffe.
18.00 Konsert i Frogner kirke. Cæciliaforeningen med orkester og solister framfører Requiem av Gabriel Fauré og Salme 42 av Felix Mendelssohn. Les mer.
Mandag 19. mars 17.00 Hyggetreff med Thorvald Stoltenberg i Frogner kirkestue. Arr.: Det diakonale team, Frogner menighet. Les mer.
Tirsdag 20. mars 18.00-21.00 Fasteaksjonen - konfirmantenes bøsseaksjon for Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitærforhold i utsatte områder av verden.
Torsdag 22. mars 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
16.30 Torsdagsklubben. Middag, aktiviteter og sangleker for 3-6-åringer. Sted: Frogner kirkestue.
Fredag 23. mars 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Lørdag 24. mars 15.00 "Stillheten synger." Ro, sang og rom for bønn og kontemplasjon ledet av Benedikte Kyvik. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
Søndag 25. mars   Palmesøndag
Tekster:
Jes. 56, 6-8 - Bønnens hus for alle folk
Rom. 3, 21-26 - Rettferdighet ved troen
Matt. 26, 6-13 - Jesus salves
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Ofring til Stiftelsen Crux. Kirkekaffe.
Mandag 26. mars 18.00 Konsert i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Artister fra Wien. Billetter kr. 150 ved inngangen. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet og Norsk-russisk kultursenter.
Torsdag 29. mars   Skjærtorsdag
Tekster:
Jer. 31, 31-34 - Den nye pakt
Hebr. 10, 19-25 - Frimodighet og bekjennelse
Luk. 22, 14-23 - Nattverden
17.00 Suppe i Frogner kirkestue
18.30 Musikk i kirken ved Bjørn Kleppe, orgel, og Ole Bøhn, fiolin.
19.00 Skjærtorsdagsmesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Gudstjenesten avsluttes med avdekking av alteret - før velsignelsen og 3x3 slag med kirkeklokkene.
Fredag 30. mars   Langfredag
Tekst:
Joh. 18,1 - 19,42 - Lidelsesberetningen
11.00 Langfredagsgudstjeneste. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Anners Lerdal, saxofon. Skuespiller Marit Østbye, tekstleser. Se salmene.
18.00 Pasjonskonsert i kirken. Skuespiller Ola B. Johannessen leser Paul Claudels diktsyklus Korsets vei. Organist Terje Winge spiller Le chemin de la Croix av Marcel Dupré mellom lesningene. Arr.: Frogner menighets kulturutvalg.
Søndag 1. april   Påskedag
Tekster:
Jes. 52, 7-10 - Den som bringer gledesbud
Rom. 14, 7-9 - Herre over levende og døde
Matt. 28, 1-10 - Jesus står opp
11.00 Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe. Skuespiller Marit Østbye, tekstleser. Ofring til menighetens kirkemusikalske arbeid. Kirkekaffe.
Mandag 2. april   2. påskedag
Tekster:
1. Mos. 45, 1-15 - Josef forteller hvem han er
1. Pet. 1, 18-23 - Han som reiste Kristus opp
Luk. 24, 36-45 - Jesus viser seg for disiplene
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter.
Kapellan Sjur Isaksen. Organist Gjermund Brenne. Ensemble 96.
Tirsdag 3. april 11.30 Gudstjeneste med nattverd i Frognerhjemmets kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Institusjonssjef Lisbeth Sørgjerd.
18.00 Frogner menighetsråd har møte i Frogner kirkestue.
Torsdag 5. april 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
16.30 Torsdagsklubben. Middag, aktiviteter og sangleker for 3-6-åringer. Sted: Frogner kirkestue.
18.00-19.30 Konfirmasjonsundervisning i Frogner kirke. Tema: Kirkebygget, symboler, farger, kirkeåret. Ved sokneprest Margunn Sandal. Les mer om konfirmasjon.
Fredag 6. april 8.30 Nattverdgudstjeneste i Frogner kirkes kapell. Ved Arne Sand, prior i Ordo Crucis. Arr.: Ordo Crucis.
9.00 Foredrag ved forlagsredaktør Åste Dokka: Hva har sekulariseringen gjort med oss kristne? Samtale, kaffe og te fram til kl. 10.30. Sted: Frogner kirkestue. Arr.: Ordo Crucis.
11.00 Babysang i Frogner kirkestue.
18.00 Konsert i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Musica 1814 spiller kammermusikk fra tidlig 1800-tall, bl.a. Schubert og Boccherini. Billetter kr. 100 ved inngangen. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
4.-18. februar og 7. april ORGELFESTUKER
Lørdag 7. april 13.00 Familieforestilling i Frogner kirke: "Bach for barn". Skuespiller Liv Marie Baden. Domorganist Kåre Nordstoga. Forestillingen inngår som siste arrangement i Orgelfestukene til feiring av det nye orgelet. Les mer om forestillingen og billetter.
Søndag 8. april   2. søndag i påsketiden
Tekster:
Jer. 31, 1-6 - Enda en gang vil jeg bygge deg
eller Ap.gj. 1, 1-5 - Løftet om Ånden
1. Joh. 5, 1-5 - Troen har seiret
Joh. 21, 15-19 - Jesus og Peter
11.00 Familiegudstjeneste. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Trosopplærer Anneline Emanuelsen. Utdeling av 4-årsbok. Ofring til Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Kirkekaffe i Kirkestuen.
ca. 12.30 Menighetens årsmøte holdes i Kirkestuen etter gudstjenesten samtidig med kirkekaffen. (Utsatt fra 4. mars.)
Tirsdag 10. april 16.00-17.00 Meditasjonsgruppe. Leder: tidligere sokneprest Hallvard Beck. Oppmøte ved inngangen til kirkekontoret. Arr.: Ordo Crucis (åpent for alle).
Torsdag 12. april 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
16.30 Torsdagsklubben. Middag, aktiviteter og sangleker for 3-6-åringer. Sted: Frogner kirkestue.
17.30 Frognerhjemmets Venner arrangerer kulturaften på Frognerhjemmet. Madeleine Berg, fiolin. Roeland Henkens, trompet.
Fredag 13. april 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Lørdag 14. april 15.00 "Stillheten synger." Ro, sang og rom for bønn og kontemplasjon ledet av Benedikte Kyvik. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
Søndag 15. april   3. søndag i påsketiden
Tekster:
Esek. 34, 23-31 - David, hyrde og fyrste
eller Ap.gj. 3, 12-21 - Livets opphavsmann
Hebr. 13, 20-21 - Den store hyrden
Joh. 10, 1-10 - Jeg er porten
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Vikarorganist Jardar Seim. Ofring til Det Norske Misjonsselskap. Kirkekaffe.
Mandag 16. april 17.00 Hyggetreff i Frogner kirkestue med generalmajor Tryggve Tellefsen: "Midtøsten og Vesten i endring". Arr.: Det diakonale team, Frogner menighet.
Torsdag 19. april 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe.
16.30 Torsdagsklubben. Middag, aktiviteter og sangleker for 3-6-åringer. Sted: Frogner kirkestue.
18.00-19.30 Konfirmasjonsundervsining i Frogner kirkestue. Tema: Menneskeverdet, jeg, selvbildet, kjærlighet, mitt valg. Les mer om konfirmasjon.
Fredag 20. april 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Lørdag 21. april 15.00 Foredrag i Frogner kirkestue. Espen Selvik: "Norge, verden og verdiene. De ukjente historiene - om Håkon den gode, Henrik Wergeland og Fridtjof Nansen med flere." Gratis adgang. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
Søndag 22. april   4. søndag i påsketiden
Tekster:
Jes. 43, 16-21 - Se, jeg skaper noe nytt
eller Ap.gj. 9, 1-19 - Saulus ved Damaskus
Åp. 2, 1-7 - Forlatt din første kjærlighet
Joh. 13, 30-35 - Et nytt bud: Elsk hverandre
11.00 Høymesse. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe. Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler. Kirkekaffe.
18.00 Konsert i Frogner kirke. Akademisk korforening, dir. Gjermund Bjørklund, med orkester og solister. W.A. Mozart: Grosse Messe i c-moll. Les mer.
Torsdag 25. april 17.00 Middag i Kirkestuen ("Mat og messe")
18.00 Gudstjeneste med nattverd i kirken ("Mat og messe"). Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
Fredag 27. april 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
15.00 Kristen tro oppdatert. Foredrag ved professor Halvor Moxnes: "Én Jesus - fem Jesus-biografier. Hvordan lese evangeliene?" Arr.: Kulturutvalget og Ordo Crucis.
Søndag 29. april   5. søndag i påsketiden
Tekster:
1. Kong. 17, 8-16 - Enken i Sarepta
eller Ap.gj. 2, 42-47 - Fellesskap mellom troende
Rom. 12, 1-3 - Til glede for Gud
Luk. 13, 18-21 - Sennepsfrø og surdeig
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
 Til toppen