Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 21.03.2019.

Kalender

Frogner menighet - mars 2019

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Fredag 1. mars 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 2. mars 15.00

Kristen tro - oppdatert: "Fanger har sjel".

Foredrag i Frogner kirkestue av Marit Skartveit, kapellan i Frelsesarmeens fengselsarbeid, som lager retreat i Halden fengsel. Les mer. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet og ordenen Ordo Crucis.

Søndag 3. mars   Fastelavnssøndag
Tekster:
Jes. 52, 13-15 - Herrens lidende tjener
1. Tim. 2, 1-6a - Løsepenge for alle
Luk. 18, 31-34 - Se vi går opp til Jerusalem
10.00 Samling i kirken for 4-åringer
11.00 Familiegudstjeneste. Sokneprest Margunn Sandal. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Organist Bjørn Kleppe. Utdeling av 4-årsbok.  Ofring til IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Kirkekaffe bak i kirken.
Onsdag 6. mars   Askeonsdag
Tekster:
Jes. 58, 4-10 - Den rette faste: å bryte åk
Ap.gj. 13, 1-4 og 14, 22-23 - Paulus og Barnabas sendes ut
Mark. 2, 18-20 - Fest eller faste?
Torsdag 7. mars 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
16.30-17.45 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
18.00-19.30 Konfirmantundervisning i Frogner kirkestue. Tema: Jesus? Den historiske Jesus. Jesu lære. - Kapellan Arne Slørdahl.
Fredag 8. mars 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Søndag 10. mars   1. søndag i fastetiden
Tekster:
2. Sam. 12, 1-10 - Natan og David
Hebr. 5, 7-9 - Jesus bad med høye rop
Matt. 26, 36-45 - I Getsemane
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Menneskeverd. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Mandag 11. mars 18.00 Frogner menighetsråd har møte på Frogner menighetskontor, møterommet i kjelleren. Se innkalling og utsendte saksdokumenter.
Torsdag 14. mars 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Praksisstudentene Jørgen Seines og Alexandros Johnsen medvirker. Kirkekaffe.
16.30-17.45 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 15. mars 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 16. mars 18.00 Konsert i Frogner kirke (også 17. mars). Cæciliaforeningen med solister og orkester framfører Requiem av W.A. Mozart, samt Wie liegt die Stadt so wüst av Rudolf Mauersberger (sørgemotett for Dresden, skrevet påsken 1945). Dirigent: Steffen Kammler. Les mer om solister, billetter, varighet.
Søndag 17. mars   2. søndag i fastetiden
Tekster:
Jes. 55, 1-7 - Søk Herren
2. Kor. 6, 1-10 - Tålmodighet i tjenesten
Luk. 13, 22-30 - Den trange dør
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Stud.theol. Alexandros Johnsen. Vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Frogner kammerkor, dirigent Sindre Hugo Bjerkestrand. Se hva koret synger. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen.
18.00 Konsert i Frogner kirke (også 16. mars). Cæciliaforeningen med solister og orkester framfører Requiem av W.A. Mozart, samt Wie liegt die Stadt so wüst av Rudolf Mauersberger (sørgemotett for Dresden, skrevet påsken 1945). Dirigent: Steffen Kammler. Les mer om solister, billetter, varighet.
Mandag 18. mars 17.00 Hyggetreff i Frogner kirkestue med mat og drikke. "Vårkveld med Lidängen duo" - musikk av Brahms, Rachmaninov, Chopin, Stenborg. Dikt av Karin Boye. Arr.: Det diakonale team i Frogner menighet. Les mer.
Torsdag 21. mars 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdsahl. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
16.30-17.45 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
18.00-19.30 Konfirmantundervisning i Frogner kirkestue. Tema: Menneskeverd, hvem er jeg? Selvbildet, kjærlighet og forelskelse. - Kapellan Arne Slørdahl.
Fredag 22. mars 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 23. mars 19.00

Orgelkonsert i Frogner kirke:
"Birds & Byrd" -orgelprogram for utrydningstruede dyrearter. Aaron Carpenè, orgel.
Konserten (60 min.) innledes med et foredrag (30 min.) av Sverre Lundemo (WWF - Verdens naturfond): "Hva kan vi gjøre for fuglene?" Les mer.
Konserten er en del av Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival.

Søndag 24. mars   Maria budskapsdag
Tekster:
1. Sam. 1, 21-28 - Hanna får Samuel
Ap.gj. 16, 12-15 - Lydia i Filippi
Luk. 1, 39-45 - Maria og Elisabet
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Stud.theol. Jørgen Seines. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Stiftelsen CRUX. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Torsdag 28. mars 17.00 Messe og mat:
Messe i Frogner kirke. Vikarprest Rolv Nøtvik Jakobsen. Organist Bjørn Kleppe.
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen ("Messe og mat")
Fredag 29. mars 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
18.00-21.00

Fredagsklubben for 5. og 6. klasse i ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.

Søndag 31. mars   3. søndag i fastetiden
Tekster:
Sak. 3, 1-5 - Satan anklager Josva
2. Kor. 12, 7-10 - En torn i kroppen
Luk. 22, 28-34 - Jeg ba for deg
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Utdeling av 4-årsbok.  Ofring til Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Kirkekaffe i Kirkestuen.
 Til toppen