Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 22.10.2019.

Kalender

Frogner menighet - oktober 2019

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

 

Torsdag 3. oktober 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Kristian Lassen. Organist Bjørn Kleppe.
Søndag 6. oktober   17. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Esek. 37, 1-5 og 10-14 - De døde ben blir levende
Fil. 1, 20-26 - Jeg er trukket til begge sider (prekentekst)
Mark. 5, 35-43 - Jesus vekker opp Jairus' datter
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal og direktør, prest Raag Rolfsen. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Frogner kammerkor, dirigent Sindre Hugo Bjerkestrand. Se hva koret synger. Ofring til Kirkens Nødhjelp. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Onsdag 9. oktober 16.30-19.00 Skattejakt i Frogner kirke for 7-åringer. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Torsdag 10. oktober 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Soknepret Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
18.00-19.00 Konfirmantinnskrivningssamling med informasjon i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Les mer om konfirmasjon i Frogner.
Fredag 11. oktober 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 12. oktober 18.00 Orgelkonsert i Frogner kirke. Espen Takle spiller engelsk orgelmusikk. Konserten er en del av Oslo orgelfestival. Inngang kr. 100. Les mer.
Søndag 13. oktober   18. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 38, 10-16 - Herre, du ser hva min lengsel er
1. Joh. 4, 11-16 - Gud er kjærlighet
Mark. 1, 40-45 - Den spedalske mannen
11.00 Høsttakkefest (familiegudstjeneste). Sokneprest Margunn Sandal og trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Menighetens barnehage på Schafteløkken og 7-åringer deltar. Ofring til menighetens barnehage. Kirkekaffe og kirkesaft.
Mandag 14. oktober 18.00 Felles møte for det gamle og det nyvalgte menighetsrådet i Frogner kirkestue. Les mer.
19.00 Konstituerende møte i det nyvalgte menighetsrådet i Frogner kirkestue. (Funksjonstiden begynner 1. november.) Les mer. Se hvem som er medlemmer og varamedlemmer.
Onsdag 16. oktober 17.45-19.00 Samling for 1.-klassinger i Bygdøy kirke. Trosopplæringstiltak i samarbeid med Bygdøy menighet.
Torsdag 17. oktober 10.30-11.45 Oppstart i Frogner kirkestue for nytt seniorkor. Les mer.
12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 18. oktober 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Søndag 20. oktober   19. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Sam. 3, 1-11 - Herren kaller Samuel
1. Kor. 9, 19-23 - Alt gjør jeg for evangeliet
Luk. 9, 57-62 - Jesus krever alt
11.00 Høymesse. Kapellan Eirik Rice Mills. Vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Ofring til TV-aksjonen 2019. Kirkekaffe bak i kirken.
Torsdag 24. oktober 10.30-11.45 Seniorkoret har øvelse i Kirkestuen. Les mer.
12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 25. oktober 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
18.00-21.00 Fredagsklubben i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For 6.-7. klasse. Ved Anneline Emanuelsen.
Lørdag 26. oktober 15.00 Foredrag i Frogner kirkestue. Erik Hillestad: "Kirkelig kulturverksted, en fortelling om oppbrudd, tro og skadefryd. Et case som illustrerer 50 års kirkehistorie." Inngang kr. 100. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet. Les mer.
Søndag 27. oktober   Bots- og bønnedag
Tekster:
Mika 7, 18-19 - Du skal kaste våre synder i havet
2. Kor. 13, 5-8 - Ransak dere selv
Luk. 15, 11-32 - Den bortkomne og hans bror
11.00 Bots- og bønnedagsgudstjeneste med allment skriftemål. Vikarprest Kristian Lassen. Organist Bjørn Kleppe.
18.00 Konsert i kirken. Cæciliaforeningen med solister og orkester framfører oratoriet "Elias" av Felix Mendelssohn. Dirigent: Steffen Kammler. Les mer.
Torsdag 31. oktober   Reformasjonsdagen
Tekster:
Salme 46, 1-8 - Gud er vår faste borg
Rom. 1, 16-17 - Guds kraft til frelse
Joh. 1, 16-17 - Nåden og sannheten
10.30-11.45 Seniorkoret har øvelse i Kirkestuen. Les mer.
17.00 Messe og mat:
Messe i Frogner kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen ("Messe og mat")
 Til toppen