Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 24.11.2017. Merk alternative steder for gudstjenester når kirken er stengt pga. oppussing og orgelinstallasjon.

Kalender

Frogner menighet  -  november 2017

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst. I forbindelse med reformasjonsjubileet er de vanlige tekstene endret for søndagene 27. august, 17. september, 15. oktober og 19. november, og disse søndagene får temanavn: Nåden alene - Skaperverket er ikke til salgs - Frelsen er ikke til salgs - Mennesker er ikke til salgs.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Torsdag 2. november 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
18.00-19.00 Innskrivning av konfirmanter for 2018 i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Les mer.
Fredag 3. november 08.30 Enkel messe med nattverd i Kirkestuen. Etterpå samtale om kommende søndags tekst. Arr.: Ordo Crucis.
11.00 Babysangen i Kirkestuen er dessverre AVLYST. Les mer om babysang.
Søndag 5. november   Allehelgensdag
Tekster:
Jes. 49, 8-10- Jeg hjelper deg på frelsens dag
Åp. 7, 9-17 - Den store hvite skaren
Matt. 5, 1-12 - Saligprisningene
11.00 Allehelgensmesse i Bygdøy kirke, buss 30 til Kongsgården. (Frogner kirke er stengt pga. oppussing og orgelinstallasjon). Prestene Margunn Sandal, Arne Slørdahl og Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe. Se salmene og hva koret synger. Ofring til menighetens kirkemusikalske arbeid. Kirkekaffe. (Allehelgensmessen for Bygdøy menighet er kl. 18.00 i Bygdøy kirke.)
Tirsdag 7. november 11.45 Gudstjeneste med nattverd i Frognerhjemmets kapell. Sokneprest Rut Ugland, bestyrer Lisbeth Sørgjerd organist Bjørn Kleppe.
20.00 Konsert med Ensemble neoN (norsk samtidsensemble) på Schafteløkken. Arr.: Kulturutvalget.
Torsdag 9. november 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen. Tidl. sokneprest Jan-Otto Eek. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
Fredag 10. november 08.30 Enkel messe med nattverd i Kirkestuen. Etterpå samtale om kommende søndags tekst. Arr.: Ordo Crucis.
09.00 Fagdag i Kirkestuen for Ordo Crucis med adgang for alle. Sokneprest Gunvor Hovland (Langhus menighet) henter inspirasjon fra en katolsk tredjeorden knyttet til både Svenska Kyrkan og Den anglikanske kirke. Hva kan Frans av Assisi lære oss om å være en orden uten å være munker og nonner?
11.00 Babysang i Kirkestuen. Les mer.
Søndag 12. november   23. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jes. 1, 16-19 - Kom, la oss gjøre opp vår sak
2. Tess. 1, 10b-12 - Verdige det kallet dere har fått
Mark. 10, 28-31 - Få hundre ganger så mye igjen
11.00 Høymesse i Kirkestuen (Frogner kirke er stengt pga. oppussing og orgelinstallasjon). Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Kirkens Nødhjelp. Kirkekaffe.
Torsdag 16. november 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
Fredag 17. november 08.30 Enkel messe med nattverd i Kirkestuen. Etterpå samtale om kommende søndags tekst. Arr.: Ordo Crucis.
11.00 Babysang i Kirkestuen. Les mer.
Søndag 19. november   24. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 8, 2-10 - Hva er da et menneske?
Fil. 2, 3-11 - Sett de andre høyere enn dere selv
Matt. 18, 1-6 og 10-14 - Pass dere for å forakte de små
11.00 Høymesse i Kirkestuen (Frogner kirke er stengt pga. oppussing og orgelinstallasjon). Kapellan Anders Mikalsen. Ved flygelet: Jardar Seim. Se salmene. Kirkekaffe.
Onsdag 22. november 08.30 Menighetstur til Stavnäs i Värmland. Start fra Frogner kirke. Påmelding på menighetskontoret. Arr.: Diakoniutvalget. Les mer.
Torsdag 23. november 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
17.30 Frognerhjemmets Venner arrangerer kulturaften på Frognerhjemmet. Oslo & Bærum musikk- og kulturskole med Suzuki fiolinelever under ledelse av Edda Hvenekilde, akk. Kari Mette Elstad. Utlodning. Avslutning ved sokneprest Margunn Sandal. Les mer.
Fredag 24. november 08.30 Enkel messe med nattverd i Kirkestuen. Etterpå samtale om kommende søndags tekst. Arr.: Ordo Crucis.
11.00 Babysang i Kirkestuen. Les mer.
Lørdag 25. november 15.00 "Mot advent" i Kirkestuen. Følgende deltar: Carl Petter Opsahl (jazzmusiker og gateprest) med musikk, Nils Norman Iversen (blomsterdekoratør) med blomsterkunst, Anitra Terese Eriksen (skuespiller) med poesiutvalg. Inngang: kr. 100. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
Søndag 26. november   Domssøndag / Kristi kongedag
Tekster:
Jes. 57, 14-16 - Jeg vil ikke evig føre klagemål
Åp. 20, 11-13 - Livets bok
Matt. 25, 31-46 - Dommen
11.00 Høymesse i Kirkestuen (Frogner kirke er stengt pga. oppussing og orgelinstallasjon). Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Det norske menneskerettighetsfond. Kirkekaffe.
Tirsdag 28. november 11.45 Andakt i dagligstuen på Frognerhjemmet. Vikarprest Arne Sand.
Torsdag 30. november 17.00 Middag i Kirkestuen ("Mat og messe")
18.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen ("Mat og messe"). Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
 Til toppen