Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 05.12.2019.

Kalender

Frogner menighet - desember 2019 og første halvdel av januar 2020

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Søndag 1. desember 1. søndag i adventstiden
Tekster:
Salme 24, 1-10 - Gjør døren høy
Rom. 13, 11-12 - Timen er kommet, våkn opp
Matt. 21, 1-11 - Inntoget i Jerusalem
11.00 Lysmesse/familiegudstjeneste. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Frogner kammerkor, dirigent Sindre Hugo Bjerkestrand. Se salmene. Ofring til Søndagsskolen Norge. Ikke nattverd. Kirkekaffe og kirkesaft bak i kirken. Juleverksted for alle i Kirkestuen, 3-åringer er spesielt invitert.
18.00 Adventskonsert i kirken. Nordlændingernes Forenings Kor, dirigent Rolf Nykmark, med solister. Les mer.
Mandag 2. desember 18.00 Frogner menighetsråd har møte på menighetskontoret, Bygdøy allé 36 (Frogner kirke). Les mer.
Torsdag 5. desember 10.30-11.45 Seniorkoret har øvelse i Frogner kirkestue. Les mer.
12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Kristian Lassen. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-17.45 Juleavslutning: Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
20.00 Konsert i kirken: "Stille Natt" med Nidarosdomens Guttekor, dirigent Bjørn Moe. Les mer. (Også 7. desember.)
Fredag 6. desember 11.00 Juleavslutning: Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 7. desember 12.00 Konsert i kirken: "Stille Natt" med Nidarosdomens Guttekor, dirigent Bjørn Moe. Les mer. (Også 5. desember.)
18.00 "Lys våken" i Bygdøy kirke for 11-åringer i Bygdøy og Frogner menigheter. Overnatting i kirken til søndag 8. desember. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen og kapellan Arne Slørdahl.
Søndag 8. desember 2. søndag i adventstiden
Tekster:
Salme 33, 18-22 - Han kan fri dem fra døden
Hebr. 6, 13-19a - Et fast anker for sjelen
Joh. 14, 1-4 - Jeg vil ta dere til meg
11.00 Høymesse. Prestevikar Kristian Lassen. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Det norske menneskerettighetsfond. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Torsdag 12. desember 10.30-11.45 Seniorkoret har øvelse i Frogner kirkestue. Les mer.
12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
Fredag 13. desember 18.00 Konsert i kirken: "Desemberstemninger" med Ole Edvard Antonsen. Les mer.
Søndag 15. desember   3. søndag i adventstiden
Tekster:
Jes. 35, 1-10 - Den hellige vei
1. Kor. 3, 18-23 - Denne verdens visdom
Matt. 11, 2-11 Jesus og Johannes
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Preken: Fungerende leder av Forsvarets tros- og livssynskorps, tidl. feltprost Nils Terje Lunde. Organist Bjørn Kleppe. Det Norske Selskabs Mannskor, dirigent Kristin Groven Holmboe. Ofring til Militært kristent fellesskap. Kirkekaffe i Kirkestuen.
14.30-15.30 Luciasamling og krybbevandring i kirken. To-åringer spesielt invitert.
20.00 Konsert i kirken: Drammen internasjonale gospelkor (DIGC) og Didrik Solli-Tangen. Les mer.
Onsdag 18. desember 18.00 og 20.30 Konsert i kirken: "Det hev ei rose sprunge" med Helene Bøksle. Les mer.
Torsdag 19. desember 10.30 Barnehagegudstjeneste. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
10.30-11.45 Seniorkoret har øvelse i Frogner kirkestue. Les mer.
13.00 Skolegudstjeneste for Ruseløkka skole. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
Lørdag 21. desember 18.00 Konsert i kirken: Cæciliaforeningen med solister og orkester framfører Juleoratoriet av J. S. Bach. Dirigent: Steffen Kammler. Les mer. (Også 22. desember.)
Søndag 22. desember   4. søndag i adventstiden
Tekster:
Rut 4, 13-17 - Rut blir stammor til David
Rom. 15, 8-13 - Isais rotskudd
Luk. 1, 46-55 - Marias lovsang
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Vikarorganist Espen Takle. Ofring til Kristent Interkulturelt Arbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen. (Gudstjenesten er felles med Bygdøy menighet.)
18.00 Konsert i kirken: Cæciliaforeningen med solister og orkester framfører Juleoratoriet av J. S. Bach. Dirigent: Steffen Kammler. Les mer. (Også 21. desember.)
Tirsdag 24. desember   Julaften
Tekster:
Jes. 9, 1a og 2 og 6-7 - Fredsfyrsten
1. Joh. 1, 1-4 - Livets ord
Luk. 2, 1-20 - Jesus blir født
14.00 Julaftensgudstjeneste. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Trompet: Atle Tømmervik. Ofring til menighetens barne- og ungdomsarbeid.
16.00 Julaftensgudstjeneste. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Sammensatt kor, dirigent og solist: Kristin Groven Holmboe. Trompet: Atle Tømmervik. Ofring til Kirkens Nødhjelp.
17.00-18.00 Klokkene i Frogner kirke ringer julen inn.
Onsdag 25. desember   Juledag
Tekster:
Ordspr. 8, 1-2 og 22-31 - Visdommen og bygningsmannen
Hebr. 1, 1-6 - Utstrålingen av Guds herlighet
Joh. 1, 1-14 - Ordet ble menneske
10.00 Kiming med klokkene i Frogner kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Margunn Sandal (preken). Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Trompet: Jonas Haltia. Ofring til Kirkens SOS.
Torsdag 26. desember   2. juledag / Stefanusdag
Tekster:
Jer. 31, 15-17 - Det lyder et klagerop i Rama
Apg. 7, 52-60 - Stefanus blir steinet
Matt. 2, 16-23 - Barnemordet og veien til Nasaret
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Stefanusalliansen. (Gudstjenesten er felles med Bygdøy, Fagerborg og Uranienborg menigheter.)
Søndag 29. desember   Romjulssøndag
Tekster:
Salme 1, 1-6 - De to veier
1. Tim. 3, 16 - Gudsfryktens mysterium
Matt. 2, 13-15 - Flukten til Egypt
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Vikarprest Kristian Lassen. Organist Vetle Seland Halvorsen. Kirkekaffe.
Mandag 31. desember   Nyttårsaften
Tekster:
Fork. 3, 1-2 og 4-7 og 11a - Alt har sin tid
1. Pet. 1, 22-25 - Herrens ord varer til evig tid
Luk. 13, 6-9 - Fikentreet som ikke bar frukt
- Ingen midnattsmesse i Frogner kirke. Av kirker i nærheten har Uranienborg kirke midnattsmesse kl. 23.00 med sokneprest Sjur Isaksen.
Onsdag 1. januar 2020   Nyttårsdag / Jesu navnedag
Tekster:
4. Mos. 6, 22-27 - Velsignelsen
Fil. 2, 5-11 - Navnet over alle navn
Luk. 2, 21 - Han fikk navnet Jesus
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter:
Høymesse i Uranienborg kirke. Tidl. sokneprest Bjørn Sandvik.
Søndag 5. januar   Kristi åpenbaringsdag
Tekster:
Jes. 60, 1-6 - Herrens herlighet over deg
Ef. 3, 1-7 - Kristi mysterium
Matt. 2, 1-12 - Vismennene hyller Jesus
11.00 Høymesse. Vikarprest Kristian Lassen. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
18.00 Helligetrekongersfest i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Sunniva Gylver, sokneprest i Fagerborg, og Bushra Ishaq, lege, forsker og forfatter reflekterer om religionsdialog, vennskap og utgivelse av bok med både kristne og muslimske tekster om hverdagstroen. Julesanger og gang rundt juletreet. Piano: Vivi Louise Tsui.
Mandag 6. januar 18.00 Frogner menighetsråd har møte. (Forbehold om datoen, er ennå ikke vedtatt.)
Torsdag 9. januar 10.30-12.00 "Frogner Singers" øver i Frogner kirkestue. (Høsten 2019 under navnet "Seniorkoret".) Kunstnerisk leder: Espen Selvik.
12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Kristian Lassen. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
16.30-17.45 Oppstart: Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 10. januar 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Søndag 12. januar   2. søndag i åpenbaringstiden
Tekster:
Jes. 42, 1-6 - Herrens tjener, et lys for folkene
Ap.gj. 18, 24 - 19, 7 - Johannesdåpen og kristen dåp
Matt. 3, 13-17 - Jesus blir døpt
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Vikarorganist Jardar Seim. Presentasjon av det nye menighetsrådet (valgt høsten 2019). Kirkekaffe.
 Til toppen