Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
       
       
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 20.07.2017.

Kalender

Frogner menighet  -  juli og august 2017

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst. I forbindelse med reformasjonsjubileet er de vanlige tekstene endret for søndagene 27. august, 17. september, 15. oktober og 19. november, og disse søndagene får temanavn: Nåden alene - Skaperverket er ikke til salgs - Frelsen er ikke til salgs - Mennesker er ikke til salgs.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Søndag 2. juli   4. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 25, 27-34 - Esau selger førstefødselsretten
1. Kor. 9, 24-27 - Jeg løper for å vinne
Mark. 10, 17-27 - Jesus og den rike mannen
11.00 Høymesse i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Søndag 9. juli   5. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jer. 23, 16-24 - Dom over løgnprofetene (prekentekst)
1. Joh. 4, 1-6 - Prøv åndene
Matt. 7, 15-20 - Falske profeter
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter.
Søndag 16. juli   6. søndag i treenighetstiden - Aposteldagen
Tekster:
1. Mos. 12, 1-4 - Gud kaller og velsigner Abram
Rom. 1, 1-7 - Paulus kalt til apostel
Luk. 5, 1-11 - Peters fiskefangst
11.00 Høymesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Søndag 23. juli   7. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 16, 1-13 - Hagar gir Gud et navn
1. Joh. 4, 7-10 - Gud er kjærlighet
Luk. 15, 1-10 - Sauen og sølvmynten
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter.
Lørdag 29. juli   Olsok / Olavsdagen
Tekster:
Jer. 1, 17-19 - Jeg gjør deg til en fast borg
Åp. 12, 10-11 - Anklageren er styrtet
Joh. 12, 24-26 - Hvetekornet
Ingen gudstjeneste
Søndag 30. juli   8. søndag i treenighetstiden
Tekster:
2. Mos. 32, 1-4 og 30-35 - Gullkalven og Moses' bønn
1. Joh. 2, 15-17 - Elsk din bror og ikke verden
Matt. 6, 19-24 - Det udelte hjertet
11.00 Høymesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Vetle Halvorsen. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter.
Søndag 6. august   9. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Hos. 6, 1-3 - Han vekker oss til liv
Rom. 8, 31-39 - Han som ga sin Sønn for oss alle
Matt. 11, 28-30 - Jeg vil gi dere hvile
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Sokneprest Rut Ugland. Organist Vetle Halvorsen. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter. Kirkekaffe bak i kirken.
Søndag 13. august   10. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 32, 1-11 - Jeg vil bekjenne mine synder
1. Pet. 3, 8-13 - Han må vende seg fra det onde
Luk. 5, 27-32 - Å kalle syndere til omvendelse
11.00 Høymesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Vetle Halvorsen. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter.
Mandag 14. - fredag 18. august - Sommerleir for konfirmantene på Åh stiftsgård i Sverige (sammen med andre konfirmanter fra Oslo domprosti)
Tirsdag 15. august 18.00 Frogner menighetsråd har møte.
Søndag 20. august   11. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jes. 64, 6b - 65, 2 - Kan du rolig se på dette, Herre?
Rom. 9, 2-5 og 10, 1-4 - Guds gaver til Israel
Matt. 23, 37-39 - Som en høne samler kyllingene
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Vetle Halvorsen. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter. Kirkekaffe bak i kirken.
Torsdag 24. august 12.00 Gudstjeneste med nattverd i kapellet. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
Fredag 25. august 11.00 Oppstart av Babysang i Kirkestuen.
Søndag 27. august   12. søndag i treenighetstiden
Reformasjonstema 1: Nåden alene
Tekster:
Salme 116, 1-9 - Herren er nådig og rettferdig
Ef. 2, 1-10 - Av nåde er dere frelst (prekentekst)
Luk. 15, 11-32 - Sønnen som kom hjem
11.00 Høymesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Torsdag 31. august 17.00 Middag i Kirkestuen ("Mat og messe")
18.00 Gudstjeneste med nattverd i Frogner kirkes kapell ("Mat og messe")
18.00-20.00 For konfirmanter: Forberedelse i kirken til samtalegudstjenesten søndag 3. september.
 Til toppen