Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 26.01.2021.

Kalender

Frogner menighet - slutten av januar og hele februar 2021

Forbehold om tillegg og forandringer.

Skiftende korona-restriksjoner vil føre til avlysninger og forandringer. Kalenderen oppdateres i forhold til det.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.
 

   
Søndag 24. januar   4. søndag i åpenbaringstiden
Tekster:
2. Mos. 3, 10-12 og 4, 10-16 - Hvem har gitt mennesket munn?
Rom. 9, 20-24 - Jeg viser godhet mot den jeg vil
Joh. 9, 1-7 og 35b-38 - Mannen som var født blind
11.00 AVLYST på grunn av korona-situasjonen
Høymesse
. Sokneprest Margunn Sandal. Vikarorganist Jardar Seim.
NYTT: Preken av Margunn Sandal for 4. søndag i åpenbaringstiden.
11.00-13.00 AVLYST på grunn av korona-situasjonen
Åpen kirke - maksimum 10 i kirken om gangen. Prest til stede. Mulighet for å motta nattverd.
13.00 AVLYST på grunn av korona-situasjonen
Dåpsgudstjeneste
.
Bare for inviterte, maks 10 til stede.
Torsdag 28. januar
10.00-11.30 AVLYST på grunn av korona-situasjonen
Frogner Singers øver i Frogner kirkestue eller i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Kunstnerisk leder: Espen Selvik.
16.00-18.00 AVLYST på grunn av korona-situasjonen
Åpen kirke - maksimum 10 i kirken om gangen. Prest til stede. Mulighet for å motta nattverd.
17.00 AVLYST på grunn av korona-situasjonen
Messe
og mat i Frogner kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Birk Bostrup Kvalbein Blyverket, fiolin.
Fredag 29. januar 11.00 AVLYST på grunn av korona-situasjonen
Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
18.00-21.00 AVLYST på grunn av korona-situasjonen
Fredagsheng i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy (for ungdomsskolen). Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Lørdag 30. januar 17.00 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 31. januar   Såmannssøndag
Tekster:
Jer. 20, 7-9 - Som en flammende ild
Rom. 10, 13-17 - Troen kommer av budskapet (prekentekst)
Mark. 4, 26-34 - Såkornet og sennepsfrøet
11.00 AVLYST på grunn av korona-situasjonen
Høymesse
med presentasjon av konfirmantene. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg. Kirkekaffe.
11.00-13.00 AVLYST på grunn av korona-situasjonen
Åpen kirke - maksimum 10 i kirken om gangen. Prest til stede. Mulighet for å motta nattverd.
12.30-13.30 UTSATT på grunn av korona-situasjonen - holdes digitalt på Zoom mandag 1. februar kl. 20.00.
I kapellet: Foreldremøte for konfirmantenes foresatte. Informasjon om temaer, undervisningsformer, datoer, forventninger, leir. Se planen for konfirmasjonstiden.
Mandag 1. februar 18.00 Frogner menighetsråd har møte digitalt på Zoom. Møtet er åpent for publikum, innloggingsprosedyre legges ut her senere. Se innkalling og sakspapir til sakene 7-9 og 11.
20.00 NYTT: "Samling" på Zoom for konfirmantenes foresatte ("foreldremøte"). Informasjon om temaer, undervisningsformer, datoer, forventninger, leir. Se planen for konfirmasjonstiden.
Tirsdag 2. februar 17.00 AVLYST på grunn av korona-situasjonen
Tirsdagssalong i Frogner kirkestue. Underholdning og enkel servering. Arr. Diakoniutvalget.
Onsdag 3. februar 18.00-19.30 Konfirmantundervisning i Frogner kirkestue. Tema: Hva er Bibelen? Forfattere, alder, oppbygning, innhold, hvordan finne frem.
Torsdag 4. februar 10.00-11.30 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen eller på Schafteløkken. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 AVLYST på grunn av korona-situasjonen
Hverdagsmesse
i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-17.45 Småbarnssang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Fredag 5. februar 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 6. februar 17.00 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 7. februar   Kristi forklarelsesdag
Tekster:
2. Mos. 3, 1-6 - Moses og tornebusken
2. Pet. 1, 16-18 - Øyenvitner på fjellet
Mark. 9, 2-13 - Disiplene får se Jesu herlighet
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
Onsdag 10. februar 19.00-20.30 Karneval for 9-åringer på Fredriksborg, Bygdøy. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Torsdag 11. februar 10.00-11.30 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen eller på Schafteløkken. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-17.45 Småbarnssang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Fredag 6. februar 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 13. februar 15.00 Foredrag i Frogner kirkestue. Markering av 250-årsjubileet for Hans Nielsen Hauges fødsel. Forlagsredaktør Trygve Riiser Gundersen: "Det glemte opprøret. Hans Nielsen Hauge og den tidlige haugianervekkelsen." Inngang kr. 100. Arr.: Ordenen Ordo Crucis og Kulturutvalget i Frogner menighet.
17.00 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 14. februar   Fastelavnssøndag
Tekster:
Jes. 53, 1-5 - Såret for våre overtredelser
1. Kor. 1, 18-25 - Vi forkynner en korsfestet Kristus
Joh. 12, 20-33 - Jesu død og herliggjørelse
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
Onsdag 17. februar 18.00-19.30 Konfirmantundervisning i Frogner kirke. Tema: Kirkebygget. Arkitektur, kunst og symbolikk.
Torsdag 18. februar 10.00-11.30 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen eller på Schafteløkken. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-17.45 Småbarnssang i Frogner kirkestue. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Fredag 19. februar 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 20. februar 17.00 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 21. februar   1. søndag i fastetiden
Tekster:
1. Mos. 4, 1-7 - Du skal være herre over synden
1. Kor. 10, 10-13 - Ingen overmenneskelig fristelse
Matt. 16, 21-23 - Om lidelsen og Peters protest
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg.
Torsdag 25. februar 10.00-11.30 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen eller på Schafteløkken. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
17.00 Messe og mat i Frogner kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
Lørdag 27. februar 17.00 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 28. februar   2. søndag i fastetiden
Tekster:
1. Mos. 3, 8-15 - Oppgjør etter syndefallet
Rom. 5, 17-19 - Fall og rettferdighetens gave
Luk. 7, 36-50 - Hun som fikk syndene tilgitt
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Vikarorganist Jardar Seim.