Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 21.05.2018.

Kalender

Frogner menighet  -  fra 19. mai og ut juni 2018

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Lørdag 19. mai   Pinseaften
Tekster:
2. Mos. 24, 3-11 - Herren slutter pakt med Israel
Ef. 2, 17-22 - Kristus er hjørnesteinen
Joh. 7, 37-39 - Ånden var ennå ikke kommet
22.00 Ungdomsgudstjeneste i Oslo domkirke, konfirmantene er spesielt invitert. Gateprest for ungdom, Morten Andreas Carlmark.
Søndag 20. mai   Pinsedag
Tekster:
1. Mos. 1, 1-5 - Guds ånd svevde over vannet
Ap.gj. 2, 1-11 - Ånden blir gitt
eller 1. Kor. 12, 12-13 - Døpt med én Ånd
Joh. 14, 15-21 - Talsmannen og Jesu bud
11.00 Høytidsgudstjeneste. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.
Mandag 21. mai   2. pinsedag
Tekster:
Jes. 44, 3-5 - Min Ånd vil jeg utøse
Ap.gj. 11, 19-26 - Den første hedningekristne menighet
Joh. 6, 44-47 - Far drar mennesker til Jesus
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
Oslo domkirke: Felles gudstjeneste for menighetene i Oslo domprosti. Domkirkeprest Jonas Lind Aase, liturg. Sokneprest Jan Oskar Utnem, preken. Sangere fra Oslo Domkir, Vivianne Sydnes, dirigent. Domkantor Marcus André Berg, orgel.
Torsdag 24. mai 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Tidl. sokneprest Jan-Otto Eek. Organist Bjørn Kleppe.
17.30 Frognerhjemmets Venner arrangerer kulturaften på Frognerhjemmet. Musikk og poesi ved Madelene Berg, fiolin, Sofia Berg, piano, Anitra T. Eriksen, skuespiller. Les mer.
18.00-19.30 Konfirmasjonsundervisning i Frogner kirkestue. Tema: Etikk og moral, kristen livsførsel, nord & sør. Les mer om konfirmasjon.
Fredag 25. mai 11.00 Babysang i Frogner kirkestue.
Søndag 27. mai   Treenighetssøndag
Tekster:
1. Mos. 18, 1-8 - Herren gjester Abraham
Rom. 11, 33-36 - Å, dyp av visdom hos Gud
Luk. 10, 21-24 - Jesus jublet i Ånden
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke i anledning Bygdøy kirkes 50-årsjubileum. Alle prestene i Frogner og Bygdøy menigheter deltar. Organist Vetle Halvorsen. Oslo damekor, dirigent Marianne Husby Berg. Kirkekaffe.
Torsdag 31. mai 17.00 Middag i Kirkestuen ("Mat og messe")
18.00 Gudstjeneste med nattverd i kirken ("Mat og messe"). Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
18.00 Konsertforedrag om nasjonalromantisk klassisk russisk musikk. Sted: Frogner menighets hus, Schafteløkken. Arr.: Norsk-russisk kulturforum i samarbeid med Norsk-russisk kultursenter og Kulturutvalget i Frogner menighet. Les mer.
Fredag 1. juni 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Søndag 3. juni   2. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 67, 2-6 - Folkene skal prise deg
Gal. 3, 23-29 - Kledd dere i Kristus (prekentekst)
Joh. 3, 26-30 - Han skal vokse, jeg skal avta
11.00 Familiegudstjeneste. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe. Ofring til menighetens barnehage. Feiring av menighetsbarnehagens 30-årsjubileum. Kirkekaffe.
Tirsdag 5. juni 11.30 Gudstjeneste med nattverd i Frognerhjemmets kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Institusjonssjef Lisbeth Sørgjerd.
16.00-17.00 Meditasjonsgruppe. Leder: tidligere sokneprest Hallvard Beck. Oppmøte ved inngangen til kirkekontoret. Arr.: Ordo Crucis (åpent for alle).
18.00 Møte i Frogner menighetsråd i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
19.00 Sommerkonsert i kirken med Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe. Bjørn Kleppe, orgel. Sebastian Wemmerløv, piano. Les mer.
Torsdag 7. juni 11.00 Tur til Blaafarveværket med avreise fra Frogner kirke. Arr.: "Det diakonale team" i Frogner menighet. Påmeldingsfrist: fredag 1. juni. Les mer.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe.
18.00-19.30 Konfirmasjonsundervisning i Frogner kirkestue. Tema: Trosliv - hva er det å være kristen? Tro og tvil, bønn. Forholdet til annen tro. Les mer om konfirmasjon.
Fredag 8. juni 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Søndag 10. juni   3. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jes. 50, 4-5 - Å høre på disiplers vis
Rom. 8, 28-30 - De han har kalt
Joh. 1, 35-51 - De første disiplene
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.
Torsdag 14. juni 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
17.30 Frognerhjemmets Venner arrangerer kulturaften på Frognerhjemmet. Konsert med familien Odland.
Fredag 15. juni 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Søndag 17. juni   4. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jos. 24, 19-24 - Herren vil vi tjene
Ef. 2, 1-10 - Skapt til gode gjerninger
Matt. 16, 24-27 - Å følge etter Jesus
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Dina Førland. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.
Torsdag 21. juni 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
Fredag 22. juni 11.00 Sommeravslutning for babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Søndag 24. juni   5. søndag i treenighetstiden / Olsok
Tekster for 5. søndag i treenighetstiden:
Ordspr. 7, 1-3 - Ta vare på mine ord
1. Kor. 3, 10-18 - Grunnvollen og byggverket
Matt. 7, 21-29 - Falske disipler og huset på fjell
11.00 Høymesse. (Gudstjenesten er felles med Bygdøy menighet.) Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter. Kirkekaffe.
18.00 Konsert i kirken: "Arie-maraton". Les mer.
 Til toppen