Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 23.10.2020.

Kalender

Frogner menighet -  oktober 2020

Forbehold om tillegg og forandringer.
 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Torsdag 1. oktober
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
Maksimum 20 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.
Lørdag 3. oktober 15.00 Foredrag i Frogner kirke. Edvard Hoem: "Jordmor på jorda - ein roman om eit kvinneliv i det 19. hundreåret." Musikk: Sandra Lie Haga, cello. Entré kr. 100. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
Maksimum 200 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.
Søndag 4. oktober   18. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jes. 53, 1-5 - Såret for våre overtredelser
Hebr. 2, 10-18 - En barmhjertig øversteprest
Matt. 8, 14-17 - Jesus helbreder Peters svigermor
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg. Se hva koret synger. Diakoniens dag - diakoniutvalget medvirker. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Maksimum 200 til stede i kirken, maksimum 32 i kirkestuen, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.
Mandag 5. oktober 18.00 Frogner menighetsråd har møte i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Se innkalling med forslag til dagsorden, og sakspapirer til noen av sakene (i forhold til de dokumentene som først ble lagt ut, er det senere kommet ett til).  Møtet er som vanlig åpent for publikum (smittevernhensyn gjelder).
Onsdag 7. oktober 17.45-19.00 Skattejakt for 7-åringer. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. AVLYST pga. korona-situasjonen.
Torsdag 8. oktober 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Tidl. prost Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe.
Maksimum 20 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.
Fredag 9. oktober 11.00 Babysang i Frogner kirke. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Søndag 11. oktober   19. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jes. 55, 1-3 - Kom og kjøp uten penger
Ap.gj. 8, 4-24 - Guds gave kjøpes ikke for penger
Luk. 20, 45 - 21, 4 - De rikes selvhevdelse og den fattige enken
11.00 Høsttakkefest. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ikke nattverd. 5 barnedåp. Menighetsbarnehagen og 7-åringer deltar. Ofring til menighetens barnehage, Schafteløkken. Kirkekaffe. (Endringer i forhold til det opprinnelig annonserte skyldes koronasituasjonen.)
Maksimum 200 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.
Onsdag 14. oktober 17.45-19.00 Samling for 1. klassinger i Bygdøy kirke. Trosopplæringstiltak i samarbeid med Bygdøy menighet.  AVLYST pga. korona-situasjonen.
Torsdag 15. oktober 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
Maksimum 20 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.
Fredag 16. oktober 11.00 Babysang i Frogner kirke. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 17. oktober 17.00

Jens Bjørneboe 100 år. Skuespiller Ola B. Johannessen framfører dikt av Bjørneboe. Pianisten Thormod Rønning Kvam spiller klaverstykker av Grieg og Sibelius.

Sted: Frogner kirke. Entré kr. 100. Arr.: Kulturutvalget.

Maksimum 200 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.

Søndag 18. oktober   20. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Sam. 18, 1-4 - Jonathan slutter pakt med David
Hebr. 13, 1-3 - Søskenkjærlighet og gjestfrihet
Joh. 11, 1-5 - Jesu venner i Betania
11.00 Høymesse. Sokneprest Sjur Isaksen. Organist Bjørn Kleppe. (Annonsert medvirkning av Yngve Søberg, baryton, er utsatt til våren 2021.) Se salmene. Ofring til TV-Aksjonen 2020 (WWF - World Wide Fund for Nature, Verdens naturfond). Kirkekaffe.

Maksimum 200 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.

Torsdag 22. oktober 10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
Maksimum 20 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.
Fredag 23. oktober 11.00 Babysang i Frogner kirke. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
18.00-21.00 "Fredagsheng" i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Bygdøy. For ungdomsskolen. Ved trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. (Felles for Frogner og Bygdøy menigheter.)
Smittevernregler gjelder.
Søndag 25. oktober   Bots- og bønnedag
Tekster:
Jer. 18, 1-10 - Leiren i pottemakerens hånd
Rom. 2, 1-11 - Menneskenes ansvar overfor Gud
Luk. 13, 22-30 - Er det få som blir frelst?
11.00 Bots- og bønnedagsgudstjeneste med allment skriftemål (ikke ved alterringen, men stående på kirkegulvet nedenfor trappen til koret). Kapellan Arne Slørdahl. Vikarorganist Jardar Seim. Se salmene.
Ikke dåp eller nattverd, heller ikke kirkekaffe.

Maksimum 200 til stede, minst 1 meter avstand mellom personene (unntatt de som er fra samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene.

18.00 Konsert i Frogner kirke. Cæciliaforeningen framfører verker av Egil Hovland og Arvo Pärt. Dirigent: Steffen Kammler. Les mer.
Torsdag 29. oktober
10.00-11.45 Frogner Singers har øvelse i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
17.00 Messe og mat:
Messe i Frogner kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen ("Messe og mat")
Fredag 30. oktober
11.00 Babysang i Frogner kirke. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 31. oktober   Reformasjonsdagen
Tekster:
Salme 46, 1-8 - Gud er vår faste borg
Rom. 1, 16-17 - Guds kraft til frelse (prekentekst)
Joh. 1, 16-17 - Nåden og sannheten
  Ingen gudstjeneste i Frogner kirke