Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
       
       
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 29.05.2017.

Kalender

Frogner menighet  -  fra 28. mai og ut juni 2017

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Søndag 28. mai   Søndag før pinse
Tekster:
Hag. 2, 3-9 - Bygg opp igjen Herrens tempel
(eller: Ap.gj. 1, 12-14 - Disiplene venter i bønn)
1. Pet. 4, 7-11 - Tjen hverandre med nådegavene
Joh. 15, 26-27 - Talsmannen og dere skal vitne
11.00 Høymesse i Frogner kirkes kapell. Prest Cecilie Jørgensen Strømmen. Vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Ofring til Institutt for sjelesorg (Modum Bad). Kirkekaffe på menighetskontoret.
13.00 Dåpsgudstjeneste i Frogner kirkes kapell. Prest Cecilie Jørgensen Strømmen. Vikarorganist Jardar Seim.
Torsdag 1. juni 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
Fredag 2. juni 11.00 Babysang i Frogner kirkestue.
Lørdag 3. juni   Pinseaften
Tekster:
2. Mos. 24, 3-11 - Herren slutter pakt med Israel
Ef. 2, 17-22 - Kristus er hjørnesteinen
Joh. 7, 37-39 - Ånden var ennå ikke kommet
22.00 Ungdomsgudstjeneste i Domkirken, der konfirmantene er spesielt invitert. Gateprest for ungdom Morten Andreas Carlmark.
Søndag 4. juni   Pinsedag
Tekster:
1. Mos. 2, 4-9 - Guds livspust og livets tre
Ap.gj. 2, 1-11 - Ånden blir gitt
(eller: Rom. 8, 9-11 - Dersom hans Ånd bor i dere)
Joh. 20, 19-23 - Ta imot Ånden
11.00 Høytidsgudstjeneste i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Det Norske Misjonsselskap. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Mandag 5. juni   2. pinsedag
Tekster:
Joel 3, 1-2 - Når Ånden blir utøst
Ap.gj. 10, 34-48 - Ånden kom over alle
Joh. 16, 5-11 - Ånden går i rette med verden
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for menighetene i Oslo domprosti:
Bach i høymessen
i Oslo domkirke. Liturger: Domprost Anne-May Grasaas og prest Birte Nordahl. Johann Sebastian Bach: Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten, BWV 172. Sangere fra Oslo Domkor, Barokkanerne, solister. Dirigent: Vivianne Sydnes. Domkantor Kåre Nordstoga, orgel.
Tirsdag 6. juni 11.30 Nattverdgudstjeneste i Frognerhjemmets kapell. Sokneprest Margunn Sandal, organist Bjørn Kleppe og institusjonssjef Lisbeth Sørgjerd.
18.00 Frogner menighetsråd har møte i Kirkestuen.
Torsdag 8. juni 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe i Kirkestuen.
17.30 Frognerhjemmets Venner arrangerer kulturaften på Frognerhjemmet. Av programmet: Konsert med familien Odland. Les mer.
18.15-19.30 Konfirmantundervisning i Frogner kirkestue. Tema: Trosliv - hva er det å være kristen? Tro og tvil, bønn. Forholdet til annen tro.
Les mer om konfirmasjon.
Fredag 9. juni 11.00 Babysang i Frogner kirkestue.
Søndag 11. juni   Treenighetssøndag
Tekster:
5. Mos. 6, 4-9 - Du skal elske Herren, din Gud
1. Pet. 2, 4-10 - Forkynne hans storverk
Matt. 28, 16-20 - Misjonsbefalingen
11.00 Høymesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til organisasjonen Menneskeverd. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Torsdag 15. juni 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Fredag 16. juni 11.00 Babysang i Frogner kirkestue.
Søndag 18. juni   2. søndag i treenighetstiden 
Tekster:
2. Mos. 14, 15-22 - Sivsjø-underet
Titus 3, 4-7 - Det bad som gjenføder
Matt. 3, 11-12 - Johannesdåp og dåp med Ånden
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Kirkesamlingen på Norsk Folkemuseum, Bygdøy. Sokneprest Margunn Sandal. Prest Cecilie Jørgensen Strømmen. Organist Vetle Halvorsen. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter. Avskjed med Cecilie Jørgensen Strømmen.
Torsdag 22. juni 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Frogner kirkes kapell. Prest Cecilie Jørgensen Strømmen. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Fredag 23. juni 11.00 Avslutning for Babysang i Frogner kirkestue.
Lørdag 24. juni   Sankthansdagen - Jonsok
Tekster:
Dom. 13, 2-7 og 24-25 - Samsons fødsel
Hebr. 11, 1-2 og 32b-34 og 38-40 - Forbilder i tro
Luk. 1, 5-17 - Løftet om døperens fødsel
Ingen gudstjeneste
Søndag 25. juni   3. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jes. 25, 6-9 - Herrens gjestebud
Åp. 19, 5-9 - Salige er de som er innbudt
Luk. 14, 15-24 - Det store gjestebudet
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Vetle Halvorsen. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter. Kirkekaffe i kirken.
 Til toppen