Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 01.06.2020.

Kalender

Frogner menighet -  juni 2020

Forbehold om tillegg og forandringer.
 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Mandag 1. juni   2. pinsedag
Tekster:
Joel 3, 1-2 - Når Ånden blir utøst
Ap.gj. 10, 34-48 - Ånden kom over alle
Joh. 16, 5-11 - Ånden går i rette med verden

11.00
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.
Men felles gudstjeneste i Oslo domkirke for menighetene i Oslo domprosti.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Torsdag 4. juni
10.30-12.00 Frogner singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirke. Tidl. prost Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
Maksimum 50 til stede.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Fredag 5. juni 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Lørdag 6. juni 17.00-17.05 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
17.00 Konsert i kirken. Madelene Berg, fiolin, Sandra Lied Haga, cello og Julie Yuqing Ye, klaver spiller Mendelssohns klavertrio i d-moll. Entré kr. 100. Maksimum 50 til stede. Arr.: Kulturutvalget. Les mer.
Søndag 7. juni   Treenighetssøndag
Tekster:
5. Mos. 6, 4-9 - Du skal elske Herren, din Gud
1. Pet. 2, 4-10 - Forkynne hans storverk
Matt. 28, 16-20 - Misjonsbefalingen
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
Maksimum 50 til stede. Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene. Opplysningene vil bli oppbevart i en safe og makulert etter ti dager. Les mer om koronarestriksjoner ved gudstjenester.
Mandag 8. juni 18.00 Frogner menighetsråd har møte.
Onsdag 10. juni 18.00-19.30 Konfirmasjonsundervisning i Frogner kirkestue. Kreativt gudstjenesteverksted: Vi planlegger samtalegudstjenesten.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Torsdag 11. juni
10.30-12.00 Frogner singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
Maksimum 50 til stede.
16.30-17.45 Sommeravslutning for middag og barnesang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Fredag 12. juni 11.00 Sommeravslutning for babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Lørdag 13. juni 09.00 Tur til Christian Skredsvigs kunstnerhjem på Hagan i Eggedal. Vi reiser via Kittelsenmuseet. Påmelding og egenandel. Arr.: Kulturutvalget.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
17.00-17.05 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 14. juni   2. søndag i treenighetstiden 
Tekster:
2. Mos. 14, 15-22 - Sivsjø-underet
Titus 3, 4-7 - Det bad som gjenføder
Matt. 3, 11-12 - Johannesdåp og dåp med Ånden
11.00 Høymesse. Prest Raag Rolfsen. Vikarorganist Jardar Seim. Ofring til Åpen kirkegruppe. Kirkekaffe.
Maksimum 50 til stede. Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene. Opplysningene vil bli oppbevart i en safe og makulert etter ti dager. Les mer om koronarestriksjoner ved gudstjenester.
Torsdag 18. juni
10.30-12.00 Frogner singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
Maksimum 50 til stede.
Lørdag 20. juni 17.00-17.05 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 21. juni   3. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jes. 25, 6-9 - Herrens gjestebud
Åp. 19, 5-9 - Salige er de som er innbudt
Luk. 14, 15-24 - Det store gjestebudet
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter. Kirkekaffe.
Maksimum 50 til stede. Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene. Opplysningene vil bli oppbevart i en safe og makulert etter ti dager.
Lørdag 27. juni 17.00-17.05 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn.
Søndag 28. juni   4. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 25, 27-34 - Esau selger førstefødselsretten
1. Kor. 9, 24-27 - Jeg løper for å vinne
Mark. 10, 17-27 - Jesus og den rike mannen
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter.
Maksimum 50 til stede. Navn og telefonnummer må oppgis. Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene. Opplysningene vil bli oppbevart i en safe og makulert etter ti dager.