Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom  
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 30.03.2020.

Kalender

Frogner menighet - siste del av mars og hele april 2020

Forbehold om tillegg og forandringer.
Forandringer på grunn av koronasituasjonen vil bli fortløpende lagt lagt ut her.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Søndag 22. mars   Maria budskapsdag
Tekster:
Jes. 7, 10-14 - Immanueltegnet
Gal. 4, 4-7 - Født av en kvinne, barnekåret
Luk. 1, 26-38 - Budskapet til Maria
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Tone Braaten, sopran. Ingvild Græsvold, fiolin. Ofring til Kirkens SOS. Kirkekaffe i Kirkestuen.  AVLYST pga. koronasituasjonen. Les prekenen.
ca. 12.30 Etter gudstjenesten: Menighetens årsmøte i Kirkestuen. Se årsmeldingen for 2019.  AVLYST/UTSATT pga. koronasituasjonen. Nærmere beskjed om ny dato kommer senere.
Mandag 23. mars 19.30 Konsert i Frogner kirke. Hagen Quartet spiller tre av Beethovens strykekvartetter. Konserten er en del av Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. Les merAVLYST pga. koronasituasjonen.
Onsdag 25. mars 18.00-19.30 Konfirmasjonsundervisning i Frogner kirke. Tema: Hva skjedde i påsken, og hvorfor?
Undervisningstimen er AVLYST pga. koronasituasjonen.
Torsdag 26. mars
10.30-12.00 Frogner singers øver i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.  AVLYST pga. koronasituasjonen.
17.00 Messe og mat:
Messe i Frogner kirke. Prestevikar Kristian Lassen. Organist Bjørn Kleppe.  AVLYST pga. koronasituasjonen. Les andakt av Margunn Sandal.
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen ("Messe og mat")  AVLYST pga. koronasituasjonen.
Fredag 27. mars 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer. AVLYST pga. koronasituasjonen.
18.00-21.00 Fredagsklubben for 6. og 7. klassinger - flyttet til 20. mars.  AVLYST pga. koronasituasjonen.
Lørdag 28. mars 12.30-19.00 For konfirmantene: Superlørdag: Fasteaksjonen, kick-off og bøsseaksjons-verksted. Verdens nød og humanitært arbeid. Oslo domkirke og Vålerenga kirke.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
15.00 "Mot påske" - poesi, blomster og musikk i Frogner kirkes kapell. Skuespiller Anitra Terese Eriksen, musiker og prest Carl Petter Opsahl, blomsterkunstner Nils Norman Iversen. Entré kr. 100. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.  AVLYST pga. koronasituasjonen.
17.00-17.05 NYTT Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn - som et tegn på kirkelig nærvær og forbønn.
Søndag 29. mars   4. søndag i fastetiden
Tekster:
1. Mos. 22, 1-14 - Gud setter Abraham på prøve
Hebr. 4, 14-16 - Jesus er prøvet i alt
Joh. 11, 45-53 - Ett menneske dør for folket
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland og tidl. prost Arne Sand (preken). Vikarorganist Jardar Seim. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen. Gudstjeneste og kirkekaffe er AVLYST pga. koronasituasjonen. Les prekenen.
18.00 Konsert i Frogner kirke. Cæciliaforeningen framfører Agnus Dei av Egil Hovland og Stabat Mater av Arvo Pärt. Dirigent: Steffen Kammler. Les mer.
Konserten er UTSATT på grunn av koronasituasjonen. Cæciliaforeningen kommer med mer informasjon når ny dato er bestemt. Billetter kjøpt på Ticketmaster blir automatisk refundert.
Mandag 30. mars 18.00 Frogner menighetsråd har møte i Frogner kirke. Les mer.
Tirsdag 31. mars 18.00-21.00 Fasteaksjonen - bøsseaksjon for Kirkens Nødhjelp. Frogner kirkestue. (Inngår i programmet for konfirmasjonstiden.) Selve bøsseaksjonen er AVLYST pga. koronasituasjonen. Les mer om årets digitale innsamlingsformer.
Onsdag 1. april 19.00-20.30 Påskevandring i Bygdøy kirke for 10-åringer. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.  AVLYST pga. koronasituasjonen.
Torsdag 2. april 10.30-12.00 Frogner singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.  AVLYST pga. koronasituasjonen.
12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.  AVLYST pga. koronasituasjonen.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les merAVLYST pga. koronasituasjonen.
Fredag 3. april 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 4. april 17.00-17.05 NYTT Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn - som et tegn på kirkelig nærvær og forbønn.
Søndag 5. april   Palmesøndag
Tekster:
2. Mos. 12, 21-28 - Påskelammet
Ef. 2, 12-18 - Kristus forener
Joh. 12, 12-24 - Inntoget og grekerne
11.00 Høymesse. Tidl. sokneprest Trygve Magelssen. Organist Vetle Halvorsen. Kirkekaffe i Kirkestuen.  AVLYST pga. koronasituasjonen.
Torsdag 9. april   Skjærtorsdag
Tekster:
2. Mos. 12, 1 og 3-8 og 11-14 - Herren innstifter påskehøytiden
1. Kor. 5, 6b-8 - Vårt påskelam er slaktet
Matt. 26, 17-30 - Det siste måltid
Joh. 13, 1-17 - Jesus vasker disiplenes føtter
[Bispemøtet bestemte 25. mars i sak BM 26/20 at prekenteksten skjærtorsdag skal være evangelieteksten fra tredje tekstrekke i stedet for fra første rekke.]
17.00 Suppe i Kirkestuen  AVLYST pga. koronasituasjonen.
18.30 Orgelresitasjon i kirken. Organist Bjørn Kleppe.  AVLYST pga. koronasituasjonen.
19.00 Skjærtorsdagsmesse. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Avdekking av alteret og mørklegging av kirken.  AVLYST pga. koronasituasjonen.
Fredag 10. april   Langfredag
Tekst:
Mark. 14,26 - 15,37 - Lidelsesberetningen
11.00 Langfredagsgudstjeneste. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Anners Lerdal, saxofon. Se salmeneAVLYST pga. koronasituasjonen.
Lørdag 11. april   Påskeaften
17.00-18.00 Klokkene i Frogner kirke kimer og ringer høytiden inn
Lørdag 11. april /  Søndag 12. april   Påskenatt
1. Mos. 1,1-5 og 1,26-2.2 og 2. Mos. 14, 1-22 - Gud skaper lyset og menneskene / Sivsjø-underet
Rom. 6, 3-11 - Forenet med Kristus i dåpen
Mark. 16, 1-8 - Jesus står opp
Søndag 12. april   Påskedag
Tekster:
Salme 118, 14-24 - Dagen som Herren har gjort
1. Kor. 15, 1-11 - Oppstandelsen
Luk. 24, 1-9 - Jesus står opp
11.00 Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor, dirigent: Inger Øvrebø Uberg. Siv Øverli, trompet.  AVLYST pga. koronasituasjonen.
Mandag 13. april   2. påskedag
Tekster:
Jona 2, 1-11 - Herren berger Jona fra dypet
Ap.gj. 13, 32-35 - Jeg vil oppfylle løftene
Luk. 24, 13-35 - Emmaus-vandrerne
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste i Fagerborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter.  AVLYST pga. koronasituasjonen.
Onsdag 15. april 16.30-17.45 Tårnagentsamling i Frogner kirke for 8-åringer. Vi løser mysterier og finner skatter i kirken. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Torsdag 16. april 10.30-12.00 Frogner singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 17. april 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 18. april 17.00-17.05 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn - som et tegn på kirkelig nærvær og forbønn.
Søndag 19. april   2. søndag i påsketiden
Tekster:
Jes. 43, 10-13 - Dere er mine vitner
(eller: Ap.gj. 1, 1-5 - Løftet om Ånden)
1. Kor. 15, 12-21 - Nå er Kristus stått opp
Joh. 21, 1-14 - Peters fiskefangst
11.00 Familiegudstjeneste. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Tårnagentene medvirker.
Onsdag 22. april 18.00-19.15 Konfirmasjonsundervisning i Frogner kirkestue. Tema: Gudstjenesten og sakramentene.
19.30 Foreldreseminar i Frogner kirkestue. Psykolog Hedvig Montgomery: "Livet i tenåringsfamilien." Påmelding til as466@kirken.no. Gratis adgang.
Torsdag 23. april 10.30-12.00 Frogner singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Prestevikar Kristian Lassen. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 24. april 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
18.00-21.00 Fredagsklubben for 6. og 7. klassinger. Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. 
Lørdag 25. april 15.00 Foredrag i Frogner kirkestue. "Kampen om korset i politikken" ved siviløkonom og tidligere redaktør Helge A. Simonnes. Entré kr. 100. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
17.00-17.05 Klokkene i Frogner kirke ringer helgen inn - som et tegn på kirkelig nærvær og forbønn.
18.00 Konsert i Frogner kirke. Frogner singers. Espen Selvik, kunstnerisk leder. Entré kr. 100.
Søndag 26. april   3. søndag i påsketiden
Tekster:
Esek. 34, 11-16 - Den gode gjeteren
(eller: Ap.gj. 2, 36-41 - Vend om og la dere døpe)
1. Pet. 2, 20-25 - Hyrde og tilsynsmann
Joh. 10, 11-18 - Den gode gjeteren
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Vikarorganist Jardar Seim. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Torsdag 30. april
10.30-12.00 Frogner singers øver i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
17.00 Messe og mat:
Messe i Frogner kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. 
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen ("Messe og mat") 
 Til toppen