Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 16.01.2018.

Kalender

Frogner menighet  -  januar 2018

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Mandag 1. januar 2018   Nyttårsdag / Jesu navnedag
Tekster:
Salme 103, 13-18 - Forgjengelighet og miskunn
Apg. 4, 8-12 - Ikke noe annet navn
Matt. 1, 20b-21 - Navnet Jesus, han skal frelse
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Nærmeste gudstjenester er i Uranienborg kirke og Oslo domkirke.
Tirsdag 2. januar 11.30 Gudstjeneste med nattverd i Frognerhjemmets kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Institusjonssjef Lisbeth Sørgjerd.
Lørdag 6. januar 18.00 Hellige tre kongers-fest i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Under tittelen "Dikt og toner fra Østerland" deler Erik Hillestad poesi, fortellinger og musikk fra vismennenes hjemland. Musikk ved Inger Elisabeth Solem (piano), Madelene Berg (fiolin) og Roeland Henkens (trompet). Vi synger julesanger og går rundt juletreet.
Søndag 7. januar   Kristi åpenbaringsdag
Tekster:
Jes. 49, 1-7 - Et lys for folkeslag
Rom. 15, 4-6 - Håp som skriftene gir
Luk. 2, 40-52 - Jesus som tolvåring i tempelet
11.00 Høymesse. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Det Norske Bibelselskap. Kirkekaffe i Kirkestuen etter gudstjenesten.
Tirsdag 9. januar 18.00 Frogner menighetsråd har møte i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Se innkallingen med forslag til dagsorden.
Torsdag 11. januar 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
17.30 Kulturaften på Frognerhjemmet. Av programmet: Nyttårsprogram med Økern Parkteater ved Frode Birkeland. Les mer. Arr.: Frognerhjemmets Venner.
Søndag 14. januar   2. søndag i åpenbaringstiden
Tekster:
2. Mos. 1,22 - 2,10 - Moses blir født
Ef. 1, 7-12 - Guds viljes mysterium
Mark. 1, 3-11 - Døperen Johannes og Jesu dåp
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe i Frogner menighets hus, Schafteløkken etter gudstjenesten. (Se også nedenfor, kl. 13.00.)
13.00 Foredrag ved billedkunstner Adolph Denis Horn i Frogner menighets hus, Schafteløkken: "En kunstners reise fra barnetegninger til Kristus på Golgata." Horns bilder vil også være utstilt. Arr.: Frogner menighets kulturutvalg.
Tirsdag 16. januar 16.00-17.00 Meditasjonsgruppe. Leder: tidligere sokneprest Hallvard Beck. Oppmøte i Frogner kirkes kapell. Arr.: Ordo Crucis (åpent for alle). Les mer.
Torsdag 18. januar 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe.
18.00-19.30 "Bli kjent"-samling for konfirmantene. Hva er å tro? Sted: Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Les mer om konfirmasjon.
Fredag 19. januar 11.00 Oppstart Babysang. Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av Frogner kirke).
Lørdag 20. januar 15.00 Kristen tro oppdatert: "Hvordan ta Bibelen på alvor når vi ikke kan ta den bokstavelig? - en bibeltime om bibelsyn." Foredrag av seniorprofessor Notto Thelle (Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo). Ingerid Louise Birkeland synger folketoner og musikk av Hildegard von Bingen. Arr.: Ordo Crucis i samarbeid med Frogner menighets kulturutvalg.
Søndag 21. januar   3. søndag i åpenbaringstiden
Tekster:
Jes. 55, 1-3 - Alle som tørster, kom hit
Åp. 22, 16-17 - Livets vann
Joh. 4, 4-26 - Kvinnen ved brønnen
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Kirkekaffe i Kirkestuen etter gudstjenesten.
Mandag 22. januar 17.00 Hyggetreff i Frogner kirkestue med Rune Velta (to ganger verdensmester i skihopp i Falun 2015): "Hvor gikk veien etter dette?" Servering av suppe, kaffe og sjokolade. Utlodning til støtte for Kirkens Nødhjelps arbeid på Haiti. Arr.: Det diakonale team i Frogner menighet.
Torsdag 25. januar 17.00 Middag i Kirkestuen ("Mat og messe")
18.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen ("Mat og messe"). Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
19.00-21.00 Inspirasjonskveld. Alle er velkommen, men konfirmantforeldre og foresatte er spesielt inviterte: "Livet i tenåringsfamilien" ved psykolog Hedvig Montgomery. Sted: Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Påmelding til as466@kirken.no (Arne Slørdahl) innen tirsdag 23. januar. Se plakaten.
Fredag 26. januar 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av Frogner kirke).
Lørdag 27. januar 15.00 "Stillheten synger." Ro, sang og rom for bønn og kontemplasjon ledet av Benedikte Kyvik. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
Søndag 28. januar   Såmannssøndag
Tekster:
Jer. 20, 7-9 - Som en flammende ild
Rom. 10, 13-17 - Troen kommer av budskapet (prekentekst)
Mark. 4, 26-34 - Såkornet og sennepsfrøet
11.00 Høymesse med konfirmantpresentasjon. Kapellan Arne Slørdal. Organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor, dirigent: Kristin Groven Holmboe. Ofring til menighetens konfirmantarbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen etter gudstjenesten.
12.30-13.30 Foreldremøte for konfirmantenes foreldre og foresatte. Sted: Frogner kirke.
 Til toppen