Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 14.11.2018.

Kalender

Frogner menighet - november 2018

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Torsdag 1. november 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-18.00 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen med flere.
Fredag 2. november 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Les mer.
Søndag 4. november   Allehelgensdag
Tekster:
Salme 84, 2-8 - Salige er de som bor i ditt hus
Hebr. 12, 1-3 - En sky av vitner
Matt. 5, 13-16 - Jordens salt og verdens lys
11.00 Allehelgensmesse. Prestene Margunn Sandal, Rut Ugland og Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Frogner kammerkor, dirigent Sindre Hugo Bjerkestrand. Se hva koret synger. Grethe Robertsen (leder av Frognerhjemmets Venner) er medliturg. Ofring til menighetens kirkemusikalske arbeid. Kirkekaffe.
Mandag 5. november 18.00 Frogner menighetsråd har møte.
Tirsdag 6. november 11.30 Nattverdgudstjeneste i Frognerhjemmets kapell. Kapellan Arne Slørdahl, organist Bjørn Kleppe, institusjonssjef Lisbet Sørgjerd.
Torsdag 8. november 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-18.00 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen med flere.
17.30 Kulturaften på Frognerhjemmet. Av programmet: Skuespiller Ola B. Johannessen framfører dikt av Bjørnstjerne Bjørnson. Les mer.
Fredag 9. november 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Les mer.
Lørdag 10. november 20.00 Konsert i kirken. "In Memory of Elvis Gospel". Paal Flaata, Stephen Ackles og Vidar Busk. Les mer.
Søndag 11. november   25. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 107, 23-32 - Han fikk stormen til å stilne
2. Kor. 1, 8-11 - Han reddet oss fra den visse død
Matt. 14, 22-34 - Jesus og Peter går på vannet
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Åpen kirkegruppe. Kirkekaffe.
16.00 Enkel, flernasjonal markering i Frogner kirkes kapell av at det er hundre år siden det ble våpenhvile i første verdenskrig. Kapellan Arne Slørdahl med flere. Ved orgelet: Erik Gøthesen.
Torsdag 15. november 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-18.00 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen med flere.
Fredag 16. november 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Les mer.
Lørdag 17. november 15.00 Foredrag i Frogner kirkestue. "Når du ser - med mine øyne" - et musikalsk kåseri av journalist Dag Bæverfjord og jazzpianist Jørn Øien om store og små nyhetsbegivenheter på 80- og 90-tallet. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
Søndag 18. november   26. søndag i treenighetstiden
Tekster:
2. Mos. 3, 10-12 og 4, 10-16 - Hvem har gitt mennesket munn?
Rom. 9, 20-24 - Jeg viser godhet mot den jeg vil
Joh. 9, 1-7 og 35b-38 - Mannen som var født blind
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler. Se hva koret synger. Ofring til organisasjonen Menneskeverd. Kirkekaffe.
Torsdag 22. november 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-18.00 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen med flere.
17.30 Kulturaften på Frognerhjemmet. Av programmet: Konsert med Madelene Berg, fiolin og Julie Yuqing Ye, piano. (Programmet er forandret i forhold til det opprinnelig annonserte.) Arr.: Frognerhjemmets Venner.
Fredag 23. november 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Les mer.
Lørdag 24. november 15.00 "Mot advent" i Frogner kirkes kapell. Skuespiller Anitra Terese Eriksen, blomsterkunstner Nils Norman Iversen, musikere. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
Søndag 25. november   Domssøndag / Kristi kongedag
Tekster:
Job 28, 20-28 - Å frykte Herren, det er visdom
Kol. 1, 9-14 - Et liv som er Herren verdig
Matt. 25, 1-13 - Brudepikene
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Vikarorganist Jardar Seim. Ofring til Det Norske Bibelselskap. Kirkekaffe.
Torsdag 29. november  
18.00 
Messe og førjulsmiddag:
Gudstjeneste i kirken. Sokneprest Margunn Sandal og organist Bjørn Kleppe.
18.45 Førjulsmiddag i Kirkestuen. Treretters middag og underholdning. Påmelding til menighetskontoret eller på e-post: post.frogner.oslo@kirken.no innen fredag 23. november. Egenandel kr. 100.
Fredag 30. november 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Les mer.
 Til toppen