Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 18.07.2019.

Kalender

Frogner menighet - juli og august 2019

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

 

Søndag 7. juli   4. søndag i treenighetstiden
Salme 22, 8-12 - Gud som jordmor
1. Tess. 2, 5-13 - Vi forkynte evangeliet for dere
Matt. 9, 35-38 - Høsten er stor
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter. Kirkekaffe.
Søndag 14. juli   5. søndag i treenighetstiden
Jer. 6, 16-19 - Spør etter de gamle stiene
Gal. 1, 6-9 - Bare ett evangelium
Matt. 18, 12-18 - Sau på villspor, bror som synder
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter. Kirkekaffe.
Søndag 21. juli   Aposteldagen - 6. søndag i treenighetstiden
Jes. 66, 18-19 - Å samle alle folk og tungemål
Ap.gj. 9, 1-19 - Saulus ved Damaskus
Mark. 3, 13-19 - Jesus kaller de tolv
11.00 Høymesse. Vikarprest Rolv Nøtvik Jakobsen. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter.
Søndag 28. juli   7. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 8, 2-10 - Hva er da et menneske
1. Kor. 1, 26-31 - Det som er svakt, utvalgte Gud
Mark. 5, 25-34 - Hun som rørte ved Jesu kappe
11.00
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Vikarprest Kristian Lassen. Ofring til Bygdøy og Frogner menigheter.
Søndag 4. august   8. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jos. 22, 1-6 - Dere skal elske Herren
Fil. 1, 9-11 - Innsikt og dømmekraft
Mark. 12, 28-34 - Du skal elske Gud og din neste
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Vetle Seland Halvorsen. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter.
Søndag 11. august   9. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 4, 8-15 - Skal jeg vokte min bror?
Rom. 14, 10-13 - Enhver skal avlegge regnskap
Luk. 6, 36-42 - Døm ikke
11.00
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Vetle Seland Halvorsen. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter.
Søndag 18. august   10. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 33, 1-11 - Jakobs møte med Esau
Ef. 4, 29-32 - Tilgi slik Gud har tilgitt
Mark. 11, 25-26 - Far tilgir som dere
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter.
Torsdag 22. august 18.00-20.00 For konfirmantene: Forberedelse til "samtalegudstjenesten". Sted: Frogner kirke
Søndag 25. august   11. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 21, 9-13 - Isak og trellkvinnens sønn
Rom. 8, 1-4 og 14-18 - Livet i Ånden
Joh. 8, 31-36 - Virkelig fri
11.00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor, dirigent Sindre Hugo Bjerkestrand.
Torsdag 29. august 17.00 Messe og mat:
Messe i Frogner kirke. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen ("Messe og mat")
 Til toppen