Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
       
       
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 17.10.2017. Merk alternative steder for gudstjenester når kirken er stengt pga. oppussing.

Kalender

Frogner menighet  -  oktober 2017

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst. I forbindelse med reformasjonsjubileet er de vanlige tekstene endret for søndagene 27. august, 17. september, 15. oktober og 19. november, og disse søndagene får temanavn: Nåden alene - Skaperverket er ikke til salgs - Frelsen er ikke til salgs - Mennesker er ikke til salgs.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Søndag 1. oktober   17. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Job 19, 21-27 - Jeg vet at min gjenløser lever
2. Tim. 1, 7-12 - Han har gjort ende på døden
Joh. 11, 17-29 og/eller 30-46 - Jesus vekker opp Lasarus
11.00 Høymesse i Frogner menighets hus, Schafteløkken (Frogner kirke er stengt pga. oppussing). Sokneprest  Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Areopagos. Kirkekaffe med samtale mellom kunstner Dag Hol og Areopagosdirektør Raag Rolfsen om østlig og vestlig spiritiualitet.
Torsdag 5. oktober 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe.
Fredag 6. oktober 08.30 Enkel messe med nattverd i Kirkestuen. Etterpå fagdag der professor Hallgeir Elstad forteller om valget av Ordo Crucis (Korsets orden) som navn på ordenen. Arr.: Ordo Crucis.
11.00 Ikke babysang i dag pga. høstferie
Søndag 8. oktober   18. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jes. 53, 1-5 - Såret for våre overtredelser
Hebr. 2, 10-18 - En barmhjertig øversteprest
Matt. 8, 14-17 - Jesus helbreder Peters svigermor
11.00 Høymesse i Kirkestuen (Frogner kirke er stengt pga. oppussing). Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Kirkekaffe. Der blir det samtale med Adolph D. Horn om de bildene av ham som for tiden er hengt opp i Kirkestuen.
Tirsdag 10. oktober 11.30 Gudstjeneste med nattverd i Frognerhjemmets kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
18.00 Frogner menighetsråd har møte i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Se innkalling med forslag til dagsorden, og saksdokumenter.
Torsdag 12. oktober 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen. Prest Hallvard Beck. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
17.30 Frognerhjemmets Venner arrangerer kulturaften på Frognerhjemmet. Av programmet: Pianist og komponist Wolfgang Plagge spiller og kåserer. Les mer.
Fredag 13. oktober 08.30 Enkel messe med nattverd i Kirkestuen. Etterpå samtale om kommende søndags tekst. Arr.: Ordo Crucis.
11.00 Babysang i Kirkestuen. Les mer.
Søndag 15. oktober   19. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jes. 55, 1-3 - Kom og kjøp uten penger
Ap.gj. 8, 4-24 - Guds gave kjøpes ikke for penger
Luk. 20, 45 - 21, 4 - De rikes selvhevdelse og den fattige enken
11.00 Høymesse i Kirkestuen (Frogner kirke er stengt pga. oppussing og orgelinstallasjon). Prest Raag Rolfsen. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe. Se hva koret synger. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.
Torsdag 19. oktober 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
Fredag 20. oktober 08.30 Enkel messe med nattverd i Kirkestuen. Etterpå samtale om kommende søndags tekst. Arr.: Ordo Crucis.
11.00 Babysang i Kirkestuen. Les mer.
Søndag 22. oktober   20. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Sam. 18, 1-4 - Jonathan slutter pakt med David
Hebr. 13, 1-3 - Søskenkjærlighet og gjestfrihet
Joh. 11, 1-5 - Jesu venner i Betania
11.00 Høsttakkefest / familiegudstjeneste (dåp, ikke nattverd) i Frogner menighets hus, Schafteløkken (Frogner kirke er stengt pga. oppussing og orgelinstallasjon). Sokneprest Margunn Sandal. Ved flygelet: Jardar Seim. Se salmene. Barnehagen medvirker. Ofring til Frogner menighets barnehage, Schafteløkken. Kirkesaft og -kaffe. Se plakaten for gudstjenesten.
Torsdag 26. oktober 17.00 Middag i Kirkestuen ("Mat og messe")
18.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen ("Mat og messe"). Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
Fredag 27. oktober 08.30 Enkel messe med nattverd i Kirkestuen. Etterpå samtale om kommende søndags tekst. Arr.: Ordo Crucis.
11.00 Babysang i Kirkestuen. Les mer.
Søndag 29. oktober   Bots- og bønnedag
Tekster:
Jer. 18, 1-10 - Leiren i pottemakerens hånd
Rom. 2, 1-11 - Menneskenes ansvar overfor Gud
Luk. 13, 22-30 - Er det få som blir frelst?
11.00 Bots- og bønnedagsgudstjeneste i Kirkestuen. (Frogner kirke er stengt pga. oppussing og orgelinstallasjon. Ikke dåp eller nattverd.) Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
Mandag 30. oktober 17.00 Frogner menighets diakonat har arrangement i Kirkestuen. Etter servering av suppe, vann, kaffe, sjokolade og kake vil den svenske ambassadøren i Oslo, Axel Wernhoff, fortelle om Sverige og spesielt Värmland. Dette vil være som en forberedelse til menighetsturen til Värmland i november. Påmeldingsfrist: 24. oktober. Les mer.
Tirsdag 31. oktober   Reformasjonsdagen
Tekster:
Salme 46, 1-8 - Gud er vår faste borg
Rom. 1, 16-17 - Guds kraft til frelse (prekentekst)
Joh. 1, 16-17 - Nåden og sannheten
 Til toppen