Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
       
       
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 20.09.2017. Med endringer pga. at kirken er mye stengt i høst.

Kalender

Frogner menighet  -  september 2017

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst. I forbindelse med reformasjonsjubileet er de vanlige tekstene endret for søndagene 27. august, 17. september, 15. oktober og 19. november, og disse søndagene får temanavn: Nåden alene - Skaperverket er ikke til salgs - Frelsen er ikke til salgs - Mennesker er ikke til salgs.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Fredag 1. september 11.00 Babysang i Kirkestuen. Les mer.
Søndag 3. september   13. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 92, 2-6 og 13-16 - Med ditt verk har du gledet meg
1. Kor. 12, 4-11 - Nådegaver til hver enkelt
Matt. 25, 14-30 - Talentene
11.00 Høymesse/Samtalegudstjeneste konfirmanter. (Konfirmantoppmøte: 9.30.) Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Vikarierende trosopplæringsleder Tuva Jebe Nesmann. Se salmene. Ofring til menighetens konfirmantarbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen.
12.30 Dåp av udøpte konfirmanter (både Frogner og Bygdøy).
Tirsdag 5. september 18.00 Frogner menighetsråd har møte i Kirkestuen.
Torsdag 7. september 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen. Vikarprest, tidl. prost Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
17.30 Frognerhjemmets Venner arrangerer kulturaften på Frognerhjemmet: Konsert med Mathias Rugsveen (13 år), trekkspill. Les mer.
Fredag 8. september 11.00 Babysang i Kirkestuen. Les mer.
Lørdag 9. september 15.00-17.00

"Historisk vandring mellom Akersberget og Hammersborg, bl.a. til noen av de mange kirkene i området." Ved Anne Marie Vøien Fleischer, autorisert Osloguide. Oppmøte ved Gamle Aker kirke kl. 14.50.
Deltakeravgift kr. 50. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.

Søndag 10. september   14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag
Tekster:
Jes. 27, 2-6 - Herren vokter sin vingård
1. Kor. 1, 1-3 - Dere er helliget ved Kristus
Matt. 20, 1-16 - Arbeiderne i vingården
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til menighetens kirkemusikalske arbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Torsdag 14. september 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
17.30-20.00 For konfirmantene: Kappeprøving, fotografering, øvelse. Sted: Frogner kirke.
Fredag 15. september 08.30 Enkel messe med nattverd i Kirkestuen. Etterpå samtale om kommende søndags tekst. Arr.: Ordo Crucis.
11.00 Babysang i Kirkestuen. Les mer.
22.00 Konsert i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Pianisten Thormod Rønning Kvam spiller Sæverud, Schumann og Mussorgskij. Enkel servering. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet. Arrangementet inngår i Oslo kulturnatt.
Søndag 17. september   15. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 33, 1-9 - Han talte og det skjedde
2. Pet. 1, 5-9 - Innsikt, selvbeherskelse, utholdenhet
Matt. 7, 24-28 - Huset bygd på fjell
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. (Konfirmantoppmøte: 10.15.) Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe. Atle Tømmervik, trompet. Vikarierende trosopplæringsleder Tuva Jebe Nesmann. Se salmene og musikkinnslag av kor og trompet/digitalorgel. Ofring til menighetens konfirmantarbeid.
Torsdag 21. september 12.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
Fredag 22. september 08.30 Enkel messe med nattverd i Kirkestuen. Etterpå samtale om kommende søndags tekst. Arr.: Ordo Crucis.
11.00 Babysang i Kirkestuen. Les mer.
Søndag 24. september   16. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 40, 2-6 - Herren hørte mitt rop
Rom. 8, 19-23 - Håpet om herlighet
Mark. 7, 31-37 - Jesus sa til den døve: Effata
11.00 Høymesse i Bygdøy kirke (Frogner kirke er stengt pga. oppussing). Sokneprest Rut Ugland. Vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Ofring til Åpen kirkegruppe. Kirkekaffe.
Torsdag 28. september 17.00 Middag i Kirkestuen ("Mat og messe")
18.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen ("Mat og messe"). Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
Fredag 22. september 08.30 Enkel messe med nattverd i Kirkestuen. Etterpå samtale om kommende søndags tekst. Arr.: Ordo Crucis.
11.00 Babysang i Kirkestuen. Les mer.
Lørdag 30. september 12.00 Kulturlørdag i Frogner Menighets Hus, Schafteløkken. Mer informasjon kommer.
 Til toppen