Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 20.02.2020.

Kalender

Frogner menighet - februar 2020

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Søndag 2. februar   5. søndag i åpenbaringstiden / Kyndelsmesse
Tekster:
1. Mos. 15, 1-6 - Herren regnet ham som rettferdig
Rom. 4, 1-8 - Abrahams tro
Mark. 2, 1-12 - Jesus og den lamme mannen
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Kirkens Bymisjon. Kirkekaffe bak i kirken.
Mandag 3. februar 18.00 Frogner menighetsråd har møte på Frogner menighetskontor (Frogner kirke). Se innkalling med forslag til dagsorden.
Onsdag 5. februar 18.00-19.30 Konfirmantundervisning i Frogner kirkestue. Tema: Hva er Bibelen? Forfattere, alder, oppbygning, innhold, hvordan finne fram.
19.00-20.30 Karneval for 9-åringer på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy.
Torsdag 6. februar 10.30-12.00 Frogner singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 7. februar 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 8. februar 15.00 Kristen tro oppdatert.
Sr. Mette Andrésen: "Fra oppvekst på Frogner til et liv som nonne i Frankrike. Om hvorfor noen velger et liv i kloster." Sang ved Hjørdis Helena Oftestad, sopran, akkompagnert av Laila Tostrup Bråten, klaver. Arr.: Ordenen "Ordo Crucis" og Kulturutvalget i Frogner menighet. Les mer.
Søndag 9. februar   Såmannssøndag
Tekster:
Jes. 55, 8-13 - Ordet vender ikke tomt tilbake
Hebr. 4, 12-13 - Guds ord er levende
Lukas 8, 4-15 - Såmannen og jordsmonnet
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler. Se hva koret synger. Ofring til Det Norske Bibelselskap. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Onsdag 12. februar 18.00-19,30 Konfirmantundervisning i Frogner kirke. Tema: Hvor kommer vi fra? Vitenskap og/eller gudstro? Forholdet til naturen.
Torsdag 13. februar 10.30-12.00 "Frogner Singers" øver i Frogner kirkestue. (Høsten 2019 under navnet "Seniorkoret".) Kunstnerisk leder: Espen Selvik.
12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Tidl. prost Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 14. februar 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Søndag 16. februar   Kristi forklarelsesdag
Tekster:
5. Mos. 18, 15-18 - En profet som deg
Åp. 1, 9-18 - Menneskesønnen åpenbarer seg
Matt. 17, 1-9 - Disiplene får se Jesu herlighet
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Torsdag 20. februar 10.30-12.00 Frogner singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe og samtale etter messen.
Søndag 23. februar   Fastelavnssøndag
Tekster:
Høys. 8, 6-7 - Kjærligheten er sterk som døden
1. Kor. 13, 1-7 - Kjærlighetens vei
Joh. 17, 20-26 - Så kjærligheten kan være i dem
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg. Se hva koret synger. Ofring til menighetens kirkemusikalske arbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Onsdag 26. februar   Askeonsdag
Tekster:

Joel 2, 12-13 - Vend om, for Gud er nådig
1. Pet. 3,18 - 4,2 - Dåpen og det nye livet
Matt. 6, 1-6 og 16-18 - Gaver, bønn og faste
18.00-19.30 Konfirmantundervisning i Frogner kirke. Tema: Kirkebygget. Arkitektur, brukshus og symbolikk. Ved sokneprest Margunn Sandal.
Torsdag 27. februar
10.30-12.00 Frogner singers har øvelse i Kirkestuen. Espen Selvik, kunstnerisk leder.
17.00 Messe og mat:
Messe i Frogner kirke. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen ("Messe og mat")
Fredag 28. februar 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
18.00-21.00 Fredagsklubben for 6. og 7. klassinger. Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
 Til toppen