Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 21.10.2018.

Kalender

Frogner menighet - oktober 2018

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Tirsdag 2. oktober 11.30 Nattverdgudstjeneste i Frognerhjemmets kapell. Sokneprest Rut Ugland, organist Bjørn Kleppe, institusjonssjef Lisbet Sørgjerd.
Torsdag 4. oktober 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
Søndag 7. oktober   20. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 2, 18-25 - De to skal være ett
Ef. 5, 31-33 - Mysteriet Kristus og kirken
Mark. 10, 2-9 - Ekteskap og skilsmisse
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Norges KFUK/KFUM. Kirkekaffe.
Mandag 8. oktober 18.00 Frogner menighetsråd har møte. Se innkalling med forslag til dagsorden, og dokumenter til enkelte av sakene.
Torsdag 11. oktober 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-18.00 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen med flere.
16.30 Frognerhjemmets Venner arrangerer kulturaften på Frognerhjemmet. Konsert med Meteorôs kammermusikkensemble.
Fredag 12. oktober 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Les mer.
Lørdag 13. oktober 15.00 Foredrag i Frogner kirkestue ved prost Trond Bakkevig: "1968 og kirken og litt om levd liv." Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
Søndag 14. oktober   21. søndag i treenighetstiden
Tekster:
5. Mos. 15, 7-8 og 10-11 - Lukk opp hånden
1. Joh. 3, 16-18 - Den som lukker sitt hjerte
Luk. 16, 19-31 - Den rike mann og Lasarus
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Frogner kammerkor, dirigent Sindre Hugo Bjerkestrand. Se hva koret synger. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.
19.00 Avslutningskonsert for Oslo orgelfestival i Frogner kirke. "Orgelfyrverkeri" med Wayne Marshall. Les mer og se programmet på konsertsiden for Frogner kirke.
Torsdag 18. oktober 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-18.00 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
18.00-19.00 Konfirmantinnskrivning i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Samling med informasjon. Les mer om konfirmasjon i Frogner.
Fredag 19. oktober 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Les mer.
Lørdag 20. oktober 15.00-18.00 Skattejakt i kirken for 7-åringer
Søndag 21. oktober   22. søndag i treenighetstiden / Høsttakkefest
Ordinære tekster for søndagen:
Ordspr. 6, 20-23a - Forkast ikke det du har lært
Fil. 2, 1-4 - Ikke selvhevdelse, men ydmykhet
Joh. 12, 35-36 - Tro på lyset, bli lysets barn
Fortellingstekst:
Luk. 10, 25-37 - Den barmhjertige samaritan
11.00 Familiegudstjeneste. Kapellan Arne Slørdahl. Vikarorganist Jardar Seim. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Se salmene. Menighetens barnehage på Schafteløkken og 7-åringer deltar. Ofring til TV-aksjonen 2018 (Kirkens Bymisjon). Dåp, ikke nattverd. Kirkesaft og kirkekaffe bak i kirken.
19.00  Konsert i kirken om kvelden. Oslo Seniorkor markerer sitt 30-årsjubileum. Anne Kargaltseva, dirigent. Les mer.
Torsdag 25. oktober 16.30 Mat og messe:
Middag i Kirkestuen for alle generasjoner, og småbarnsang. Det serveres middag kl. 16.30. Barna har deretter en sangstund med Anneline Emanuelsen mens de voksne drikker kaffe.
18.00 Gudstjeneste med nattverd i kirken ("Mat og messe"). Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
Fredag 26. oktober 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Les mer.
Lørdag 27. oktober 15.00 Kristentro oppdatert. Foredrag i Frogner kirkestue ved professor Sturla Stålsett: "Himmel og helvete som rammeverk for kristendommen." Arr.: "Ordo Crucis" i samarbeid med Kulturutvalget i Frogner menighet.
Søndag 28. oktober   Bots- og bønnedag
Tekster:
Jes. 59, 1-4 - Deres misgjerninger skiller
1. Joh. 1,8 - 2,2 - Dersom vi bekjenner våre synder
Luk. 18, 9-14 - Fariseeren og tolleren
11.00 Bots- og bønnedagsgudstjeneste med allment skriftemål. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
18.00 Konsert i kirken. Cæciliaforeningen med solister og orkester framfører J.S. Bachs h-mollmesse. Dirigent Steffen Kammler. Les mer.
Tirsdag 30. oktober 11.45 Andakt i dagligstuen på Frognerhjemmet. Vikarprest Arne Sand. Mildred Spjøtvold.
Onsdag 31. oktober   Reformasjonsdagen
Tekster:
Salme 46, 1-8 - Gud er vår faste borg
Rom. 1, 16-17 - Guds kraft til frelse
Joh. 1, 16-17 - Nåden og sannheten
 Til toppen