Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 16.05.2019.

Kalender

Frogner menighet - mai 2019

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

 

Torsdag 2. mai 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Kristian Lassen. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
16.30-17.45 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 3. mai 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 4. mai
12.30-16.00 "Tårnagentene" i Frogner kirke. Barn født i 2011 løser mysterier og finner skatter i kirken. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
15.00 Konsert i Frogner kirkestue. Julie Ye og Olga Jørgensen, klaver. Entré kr. 100. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet. Les mer.
Søndag 5. mai   3. søndag i påsketiden
Tekster:
Salme 23, 1-6 - Herren er min hyrde
eller Ap.gj. 5, 27-42 - Apostlene for Rådet
1. Pet. 5, 1-4 - Menigheten og hyrdene
Mark. 6, 30-44 - Jesus metter 5000
11.00 Familiegudstjeneste med tårnagentene. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Nordlændingernes forenings kor, dirigent Rolf Nykmark. Se hva koret synger. Ofring til Norges KFUK/KFUM. Kirkekaffe og kirkesaft bak i kirken.
Mandag 6. mai 18.00 Frogner menighetsråd har møte på menighetskontoret (kjelleren), Frogner kirke. Se saksliste og utsendte saksdokumenter.
Tirsdag 7. mai 17.00 Konsert i kirken av Megakoret - barn fra Frogner menighets barnehage, Schafteløkken, og andre barnehager i Frogner bydel. Les mer.
Torsdag 9. mai 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
16.30-17.45 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
18.00-19.30 Konfirmantundervisning i Frogner kirkestue. Tema: Etikk og moral, kristen livsførsel, nord og sør. - Kapellan Arne Slørdahl.
Fredag 10. mai 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Søndag 12. mai   4. søndag i påsketiden
Tekster:
Jes. 40, 26-31 - Han gir den trette kraft
eller Ap.gj. 8, 26-39 - Det etiopiske hoffmann
2. Kor. 4, 14-18 - Han skal reise oss opp
Joh. 14, 1-11 - Veien, sannheten og livet
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Ofring til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet. Kirkekaffe bak i kirken.
Mandag 13. mai 17.00 Hyggetreff i Kirkestuen. Av programmet: Jon Erik Skjelstad: "Blomster i vaser, potter og kasser". Arr.: Det diakonale team i Frogner menighet. Les mer.
Torsdag 16. mai 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
Fredag 17. mai Grunnlovsdag
Tekster:
5. Mos. 8, 11-14 - Vokt deg så du ikke glemmer
1. Kor. 4, 7 - Hvem har satt deg høyere?
Luk. 17, 11-19 - Den takknemlige samaritan
07.00 Koralmusikk utenfor Frogner kirke. Gruppe fra Ruseløkka Janitsjarorkester. Arr.: Oslo kommune.
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke
13.30 Gudstjeneste i Gol stavkirke på Norsk Folkemuseum, Bygdøy. Kapellan Arne Slørdahl.
Søndag 19. mai   5. søndag i påsketiden
Tekster:
1. Kong. 8, 12-13 og 27-30 - Salomo ber for templet (prekentekst)
eller Ap.gj. 11, 1-18 - Hedningene får vende om
Ef. 2, 17-22 - Kristus er hjørnesteinen
Joh. 17, 6-11 - Jesus ber for sine
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Tirsdag 21. mai 19.00 Ekstraordinært møte i Frogner menighetsråd. Møtested: Frogner menighets hus (Schafteløkken), Store sal. Se innkalling med forslag til dagsorden, og utsendte saksdokumenter.
Torsdag 23. mai 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Kristian Lassen. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
16.30-17.45 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
18.00-19.30 Konfirmantundervisning i Frogner kirkestue. Gudstjenesteverksted, arbeid fram mot samtalegudstjenesten 1. september. - Kapellan Arne Slørdahl.
Fredag 24. mai 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
18.00-21.00 Fredagsklubben for 5. og 6. klassinger i ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
Søndag 26. mai   6. søndag i påsketiden
Tekster:
1. Kong. 3, 5-14 - Et lydhørt hjerte
eller Ap.gj. 12, 1-17 - Peter og Rode
Ef. 3, 14-21 - Bønn om styrke og innsikt
Matt. 6, 7-13 - Vår Far
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler. Ofring til Åpen kirkegruppe. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Torsdag 30. mai   Kristi himmelfartsdag
1. Sam. 2, 1-9 - En Gud som allting vet
eller Ap.gj. 1, 1-11 - Jesus tas opp til himmelen
Ef. 1, 17-23 Satte ham ved høyre hånd
Joh. 17, 1-5 - La din Sønn bli herliggjort


11.00
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse
i Bygdøy kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Vetle Halvorsen.
 Til toppen