Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 20.08.2019.

Kalender

Frogner menighet - august 2019

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

 

Søndag 4. august   8. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jos. 22, 1-6 - Dere skal elske Herren
Fil. 1, 9-11 - Innsikt og dømmekraft
Mark. 12, 28-34 - Du skal elske Gud og din neste
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Vetle Seland Halvorsen. Se salmene. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter. Kirkekaffe.
Søndag 11. august   9. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 4, 8-15 - Skal jeg vokte min bror?
Rom. 14, 10-13 - Enhver skal avlegge regnskap
Luk. 6, 36-42 - Døm ikke
11.00
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter:
Høymesse i Bygdøy kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Vetle Seland Halvorsen. Se salmene. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter.
Søndag 18. august   10. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 33, 1-11 - Jakobs møte med Esau
Ef. 4, 29-32 - Tilgi slik Gud har tilgitt
Mark. 11, 25-26 - Far tilgir som dere
11.00 Høymesse. Kapellan Arne Slørdahl. Vikarorganist Håvard Ringsevjen. Se salmene. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter. Alle er velkommen til kirkekaffe etter gudstjenesten.
Onsdag 21. august 16.00-18.00 Forhåndsvalg til kirkevalget på Frogner menighetskontor, Bygdøy allé 36 (kirken).
Ved behov for transport, ring daglig leder Jens Jørgen Lie på 417 20 232.
Det er også forhåndsvalg søndag 25. august kl. 12-14 i Kirkestuen, samt i Oslo domkirkes kapell mandager og onsdager kl. 16-18 (siste gang 6. september).
17.00 Det diakonale team, Frogner menighet, arrangerer hyggetreff hos Arco kunstgalleri, Bygdøy allé 7. Les mer.
Torsdag 22. august 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
18.00-20.00 For konfirmantene: Forberedelse til "samtalegudstjenesten". Sted: Frogner kirke
Søndag 25. august   11. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 21, 9-13 - Isak og trellkvinnens sønn
Rom. 8, 1-4 og 14-18 - Livet i Ånden
Joh. 8, 31-36 - Virkelig fri
11.00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor, dirigent Sindre Hugo Bjerkestrand. Kirkekaffe.
12.00-14.00 Forhåndsvalg til kirkevalget i Frogner kirkestue (Kastanjestuen), Bygdøy allé 38.
Ved behov for transport, ring daglig leder Jens Jørgen Lie på 417 20 232.
Torsdag 29. august 17.00 Messe og mat:
Messe i Frogner kirke. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen ("Messe og mat")
Fredag 30. august 11.00 Oppstart babysang. Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Les mer.
18.00-21.00 Fredagsklubben i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For 6.-7. klasse. Ved Anneline Emanuelsen.
 Til toppen