Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 14.02.2019.

Kalender

Frogner menighet - februar 2019

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Fredag 1. februar 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 2. februar   Kyndelsmesse
Tekster:
1. Sam. 1, 21-28 - Hanna får Samuel
1. Joh. 1, 1-4 - Livets ord
Luk. 2, 22-40 - Jesus blir båret fram i tempelet
Søndag 3. februar   5. søndag i åpenbaringstiden
Tekster:
Salme 103, 1-6 - Han tilgir og leger
Jak. 5, 13-16 - Forbønn, salving og omsorg
Joh. 5, 1-15 - Den syke ved Betesda
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Direktør, prest Raag Rolfsen (preken). Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Sangtrio under dåpen. Ofring til Areopagos. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Torsdag 7. februar 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
16.30-17.45 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 8. februar 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 9. februar 15.00 Foredrag i Frogner kirkestue. "Midt i mellom: Tanker om å unngå skråsikkerhet og være åpne for tvetydighet." Filosof og forsker ved PRIO Henrik Syse. Arr.: Kulturutvalget.
Søndag 10. februar   6. søndag i åpenbaringstiden
Tekster:
Ordspr. 4, 18-27 - Bevar ditt hjerte
Åp. 22, 12-17 - Jeg vil gjengjelde hver og en
Mark. 13, 21-27 - Når Menneskesønnen kommer
11.00 Høymesse. Vikarprest Rolv Nøtvik Jakobsen. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler. Se hva koret synger. Ofring til Kirkens SOS. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Tirsdag 12. februar 17.00 Hyggetreff i Frogner kirkestue med mat og drikke. Jazz Society Quintet. Arr.: Det diakonale team i Frogner menighet
Torsdag 14. februar 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Tidl. prost Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
16.30-17.45 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 15. februar 9.00-10.30 Kristen tro oppdatert: "Slik tenker jeg meg Gud." Foredrag i Frogner kirkestue av Trond Skard Dokka, pensjonert professor i teologi, som sist høst gav ut boka "Vendepunkt". Han vil ta for seg ulike gudsbilder og gi oss en skisse av sitt eget. Arr.: Ordenen Ordo Crucis.
11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Lørdag 16. februar 15.00 Konsert i Frogner kirkestue. "Operaperler". Madelene Berg, fiolin, Andreas Løken Taklo, klaver. Entré kr. 100. Arr.: Kulturutvalget.
Søndag 17. februar   Såmannssøndag
Tekster:
5. Mos. 6, 1-9 - Du skal elske Herren din Gud
2. Tim. 1, 1-5 og 3, 14-17 - Du vet hvem du har lært av
Matt. 13, 24-30 - Ugresset i hveten
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Frogner kammerkor, dirigent Sindre Hugo Bjerkestrand. Se hva koret synger. Ofring til Det Norske Bibelselskap. Kirkekaffe bak i kirken.
Mandag 18. februar 18.00 Frogner menighetsråd har møte. AVLYST
Torsdag 21. februar 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
Søndag 24. februar   Kristi forklarelsesdag
Tekster:
2. Mos. 34, 27-35 - Det strålte av ansiktet hans
2. Kor. 3, 12-18 - Moses la et slør over ansiktet
Luk. 9, 28-36 - Disiplene får se Jesu herlighet
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen.
Torsdag 28. februar 17.00 Messe og mat:
Messe i Frogner kirke. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen ("Messe og mat")
Fredag 1. mars 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
 Til toppen