Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 18.09.2018.

Kalender

Frogner menighet - siste del av september og hele oktober 2018

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Torsdag 20. september 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-18.00 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
18.00 Frogner menighetsråd har møte i Kirkestuen. (Utsatt fra 10. september.)
Fredag 21. september 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Les mer.
Lørdag 22. september 15.00 Konsert i Frogner kirkestue. Julie Yuqing Ye, klaver. Verker av Chopin og Rachmaninov. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet. Les mer.
Søndag 23. september   18. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Kong. 8, 41-43 - Når utlendinger ber, må du høre
Rom. 15, 25-33 - Hedninger har fått del i gavene
Matt. 8, 5-13 - Offiseren i Kapernaum
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor, dirigent Sindre Hugo Bjerkestrand. Se hva koret synger. Ofring til Kirkens Nødhjelp.
Tirsdag 25. september 11.45 Andakt i dagligstuen på Frognerhjemmet. Sokneprest Margunn Sandal. Mildred Spjøtvold.
Torsdag 27. september 16.30 Mat og messe: Middag i Kirkestuen for alle generasjoner og småbarnsang.
18.00 Gudstjeneste med nattverd i kirken ("Mat og messe"). Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
Fredag 28. september 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Les mer.
Lørdag 29. september   Mikkelsmesse (Mikael og alle englers dag)
Tekster:
Salme 91, 1-2 og 9-16 - Han skal gi sine engler befaling
Åp. 12, 1-10 - Dragen ble kastet ned
Luk. 10, 1-2 og 16-20 - Jeg så Satan falle ned
Søndag 30. september   19. søndag i treenighetstiden
Tekster:
5. Mos. 30, 11-15 - Ordet er deg ganske nær
Rom. 2, 13-16 - Lovens krav i hedningenes hjerter
Joh. 7, 14-17 - Den som vil gjøre hans vilje
11.00 Høymesse. Vikarprest Arne Sand. Vikarorganist Jardar Seim. Ofring til Det Norske Misjonsselskap. Kirkekaffe.
Tirsdag 2. oktober 11.30 Nattverdgudstjeneste i Frognerhjemmets kapell. Sokneprest Rut Ugland, organist Bjørn Kleppe, institusjonssjef Lisbet Sørgjerd.
Torsdag 4. oktober 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
Søndag 7. oktober   20. søndag i treenighetstiden
Tekster:
1. Mos. 2, 18-25 - De to skal være ett
Ef. 5, 31-33 - Mysteriet Kristus og kirken
Mark. 10, 2-9 - Ekteskap og skilsmisse
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile. Kirkekaffe.
Mandag 8. oktober 18.00 Frogner menighetsråd har møte.
Torsdag 11. oktober 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-18.00 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen med flere.
16.30 Frognerhjemmets Venner arrangerer kulturaften på Frognerhjemmet. Konsert med Meteorôs kammermusikkensemble.
Fredag 12. oktober 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Les mer.
Lørdag 13. oktober 15.00 Foredrag i Frogner kirkestue ved prost Trond Bakkevig: "1968 og kirken og litt om levd liv." Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
Søndag 14. oktober   21. søndag i treenighetstiden
Tekster:
5. Mos. 15, 7-8 og 10-11 - Lukk opp hånden
1. Joh. 3, 16-18 - Den som lukker sitt hjerte
Luk. 16, 19-31 - Den rike mann og Lasarus
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor, dirigent Sindre Hugo Bjerkestrand. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.
19.00 Avslutningskonsert for Oslo orgelfestival i Frogner kirke. "Orgelfyrverkeri" med Wayne Marshall. Les mer og se programmet på konsertsiden for Frogner kirke.
Torsdag 18. oktober 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-18.00 Familiemiddag / småbarnsang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen.
18.00-19.00 Konfirmantinnskrivning i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Samling med informasjon. Les mer om konfirmasjon i Frogner.
Fredag 19. oktober 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Les mer.
Lørdag 20. oktober 15.00-18.00 Skattejakt i kirken for 7-åringer
Søndag 21. oktober   22. søndag i treenighetstiden / Høsttakkefest
Tekster:
Ordspr. 6, 20-23a - Forkast ikke det du har lært (prekentekst)
Fil. 2, 1-4 - Ikke selvhevdelse, men ydmykhet
Joh. 12, 35-36 - Tro på lyset, bli lysets barn
11.00 Familiegudstjeneste. Kapellan Arne Slørdahl. Vikarorganist Jardar Seim. Menighetens barnehage på Schafteløkken og 7-åringer deltar. Ofring til TV-aksjonen 2018 (Kirkens Bymisjon). Kirkesaft og kirkekaffe.
- Konsert i kirken om kvelden. Oslo Seniorkor markerer sitt 30-årsjubileum. Anne Kargaltseva, dirigent. Les mer.
Torsdag 25. oktober 16.30 Mat og messe: Middag i Kirkestuen for alle generasjoner og småbarnsang. Anneline Emanuelsen.
18.00 Gudstjeneste med nattverd i kirken ("Mat og messe"). Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe.
Fredag 26. oktober 11.00 Babysang i Frogner kirkestue. Les mer.
Lørdag 27. oktober 15.00 Kristentro oppdatert. Foredrag i Frogner kirkestue ved professor Sturla Stålsett: "Himmel og helbvete som rammeverk for kristendommen." Arr.: "Ordo Crucis" i samarbeid med Kulturutvalget i Frogner menighet.
Søndag 28. oktober   Bots- og bønnedag
Tekster:
Jes. 59, 1-4 - Deres misgjerninger skiller
1. Joh. 1,8 - 2,2 - Dersom vi bekjenner våre synder
Luk. 18, 9-14 - Fariseeren og tolleren
11.00 Bots- og bønnedagsgudstjeneste med allment skriftemål. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Kirkekaffe.
18.00  Konsert i kirken. Cæciliaforeningen med solister og orkester framfører J.S. Bachs h-mollmesse. Dirigent Steffen Kammler. Les mer.
Tirsdag 30. oktober 11.45 Andakt i dagligstuen på Frognerhjemmet. Vikarprest Arne Sand. Mildred Spjøtvold.
Onsdag 31. oktober   Reformasjonsdagen
Tekster:
Salme 46, 1-8 - Gud er vår faste borg
Rom. 1, 16-17 - Guds kraft til frelse
Joh. 1, 16-17 - Nåden og sannheten
 Til toppen