Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 17.02.2018.

Kalender

Frogner menighet  -  februar 2018

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Torsdag 1. februar 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
16.30 Oppstart Torsdagsklubben. Middag, aktiviteter og sangleker for 3-6-åringer. Sted: Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av Frogner kirke).
18.00-19.30 Konfirmantundervisning. Tema: Bibelen: Opprinnelse, forfattere, alder, oppbygning, innhold, autoritet Sted: Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Les mer om konfirmasjon.
Fredag 2. februar 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
4.-18. februar   ORGELFESTUKER
Søndag 4. februar   Kristi forklarelsesdag
Tekster:
2. Mos. 3, 1-6 - Moses og tornebusken
2. Pet. 1, 16-18 - Øyenvitner på fjellet
Mark. 9, 2-13 - Disiplene får se Jesu herlighet
11.00 Festgudstjeneste med orgelinnvielse. Biskop Kari Veiteberg, sokneprest Margunn Sandal, sokneprest Rut Ugland, kapellan Arne Slørdahl, vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe. Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler, sopransolist Rebekka Ingibjartsdottir. Se salmene. Se også hva som framføres musikalsk av kor og orgel utenom salmene. Ofring til menighetens kirkemusikalske arbeid.
Etter gudstjenesten: Kirkekaffe / mottakelse i Frogner menighets hus, Schafteløkken, i anledning orgelinnvielsen.
18.00 ORGELFESTUKER: INNVIELSESKONSERT
Domorganist Kåre Nordstoga. Verker av Guilmant, Grieg, Bach, Mendelssohn, Spalder, Sandvold og Widor. Se programmet med detaljer. Gratis adgang.
Tirsdag 6. februar 11.30 Gudstjeneste med nattverd i Frognerhjemmets kapell. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Institusjonssjef Lisbeth Sørgjerd.
15.00-16.00 Kapellet er åpent. Tidebønn kl. 15.45. Arr.: Ordo Crucis.
18.00 Frogner menighetsråd har møte i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Se mer om innkalling og sakspapirer.
Onsdag 7. februar 19.00 ORGELFESTUKER: KOR OG ORGEL
Konsert i Frogner kirke. Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe, og Sofienbergkoret, dirigent Alvilde Riiser. Halgeir Schiager, orgel. Sangsolister.
Hovedverk: Zoltán Kodály: Missa Brevis. Se hele programmet og hvem som er solister. Arrangør av denne konserten: Frogner kammerkor.
Torsdag 8. februar 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Rut Ugland. Vikarorganist Jardar Seim.
16.30 Torsdagsklubben. Middag, aktiviteter og sangleker for 3-6-åringer. Sted: Frogner kirkestue.
17.30 Frognerhjemmets Venner arrangerer kulturaften på Frognerhjemmet. Av programmet: Skuespiller Ola B. Johannessen: "Henrik Ibsens Terje Vigen". Les mer.
Fredag 9. februar 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
19.00 ORGELFESTUKER: KORPS, ORGEL OG FLOMBELYSNING AV GLASSMALERIENE
Kongelige norske marines musikkorps, dirigent Bjarte Engeset. Bjørn Kleppe, orgel. Hovedverk: Ottorino Respighi: Vetrate di chiesa (Kirkevinduer). Kirkens glassmalerier av Per Vigeland flombelyses etter hvert som stykket framføres. Se hele programmet. Billetter kr. 200 / under 18 år kr. 100 ved inngangen eller på Ticketmaster - tlf. 815 33 133 (avgift kr. 20 tilkommer på Ticketmaster).
Søndag 11. februar   Fastelavnssøndag
Tekster:
Jes. 53, 1-5 - Såret for våre overtredelse
1. Kor. 1, 18-25 - Vi forkynner en korsfestet Kristus
Joh. 12, 20-33 - Jesu død og herliggjørelse
11.00 ORGELFESTUKER: HØYMESSE MED KOR
Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Vestre Aker kammerkor, dirigent Karstein Ærø. Se hva koret synger. Ofring til menighetens kirkemusikalske arbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen etter gudstjenesten.
18.00 ORGELFESTUKER: ORGELKONSERT
Daniel Cook, England. Verker av Bach, Willan, Rogg, Vierne. Se programmet med nærmere informasjon om programmet og utøveren. Billetter kr. 200 / under 18 år kr. 100 ved inngangen eller på Ticketmaster - tlf. 815 33 133 (avgift kr. 20 tilkommer på Ticketmaster).
Tirsdag 13. februar 15.00-16.00 Kapellet er åpent. Tidebønn kl. 15.45. Arr.: Ordo Crucis.
16.00-17.00 Meditasjonsgruppe. Leder: tidligere sokneprest Hallvard Beck. Oppmøte ved inngangen til kirkekontoret. Arr.: Ordo Crucis (åpent for alle). Les mer.
19.00 ORGELFESTUKER: FIOLIN OG ORGEL
Konsert med Arve Tellefsen, fiolin, og Kåre Nordstoga, orgel. Verker av Bach, Ole Bull, Vivaldi, Schubert, Widor, Mascagni m.fl. Se hele programmet. Billetter kr. 200 / under 18 år kr. 100 ved inngangen eller på Ticketmaster - tlf. 815 33 133 (avgift kr. 20 tilkommer på Ticketmaster).
Torsdag 15. februar 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Arne Sand.
16.30 Torsdagsklubben. Middag, aktiviteter og sangleker for 3-6-åringer. Sted: Frogner kirkestue.
18.00-19.30 Konfirmasjonsundervisning. Tema: "Free them", ved Ragnhild Thorstensen: Hvordan forebygge menneskehandel og seksuell utnyttelse av barn og unge? Sted: Frogner kirkestue.
19.00 ORGELFESTUKER: SØLVGUTTENE OG ORGEL
Konsert i Frogner kirke med Sølvguttene, dirigent Fredrik Otterstad. Otto Christian Odland, orgel. Bjarne Magnus Jensen, fiolin. Verker av Stanford, Tye, Vierne, Mozart, Bach Franck m.fl. Se hele programmet med informasjon om utøverne. Billetter kr. 200 / under 18 år kr. 100 ved inngangen eller på  Ticketmaster - tlf. 815 33 133 (avgift kr. 20 tilkommer på Ticketmaster).
Fredag 16. februar 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Søndag 18. februar   1. søndag i fastetiden
Tekster:
1. Mos. 4, 1-7 - Du skal være herre over synden
1. Kor. 10, 10-13 - Ingen overmenneskelig fristelse
Matt. 16, 21-23 - Om lidelsen og Peters protest
11.00 ORGELFESTUKER: HØYMESSE MED KOR
Sokneprest Margunn Sandal. Vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe. Se hva koret synger. Ofring til menighetens kirkemusikalske arbeid. Kirkekaffe i Kirkestuen etter gudstjenesten.
18.00 ORGELFESTUKER: JAZZKONSERT
Barbara Dennerlein, Tyskland. Se programmet med nærmere informasjon om utøveren. Billetter kr. 200 / under 18 år kr. 100 ved inngangen eller på Ticketmaster - tlf. 815 33 133 (avgift kr. 20 tilkommer på Ticketmaster).
Tirsdag 20. februar 15.00-16.00 Kapellet er åpent. Tidebønn kl. 15.45. Arr.: Ordo Crucis.
Torsdag 22. februar 17.00 Middag i Kirkestuen ("Mat og messe")
18.00 Gudstjeneste med nattverd i Kirkestuen ("Mat og messe"). Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
Lørdag 24. februar 15.00 Foredrag og bokpresentasjon i Frogner kirkestue. Dag Øyvind Østereng: "Fra Luther til Peter". Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.
Søndag 25. februar   2. søndag i fastetiden
Tekster:
1. Mos. 3, 8-15 - Oppgjør etter syndefallet (prekentekst)
Rom. 5, 17-19 - Fall og rettferdighetens gave
Luk. 7, 36-50 - Hun som fikk syndene tilgitt
11.00 Høymesse. Vikarprest Arne Sand. Vikarorganist Jardar Seim. Kirkekaffe i Kirkestuen etter gudstjenesten.
Mandag 26. februar 17.00 Hyggetreff i Frogner kirkestue med seniorrådgiver Gunnar Haugsveen i Norges Blindeforbund. Servering av suppe, kaffe og sjokolade. Utlodning til støtte for Kirkens Nødhjelps arbeid på Haiti. Arr.: Det diakonale team i Frogner menighet.
Tirsdag 27. februar 15.00-16.00 Kapellet er åpent. Tidebønn kl. 15.45. Arr.: Ordo Crucis.
 Til toppen