Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 16.09.2019.

Kalender

Frogner menighet - september 2019

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

 

Søndag 1. september   12. søndag i treenighetstiden
Tekster:
4. Mos. 13, 17-27 - Moses sender ut speidere
Rom. 1, 16-17 - Guds kraft til frelse
Joh. 4, 27-30 og 39-43 - Kvinnen som vitnet
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe bak i kirken.
Mandag 2. september 18.00 Frogner menighetsråd har møte.
Torsdag 5. september 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Soknepret Rut Ugland. Organist Vetle Seland Halvorsen.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 6. september 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Søndag 8. september   13. søndag i treenighetstiden
Tekster:
2. Mos. 18, 13-24 - Jetro gir Moses råd
Ap.gj. 6, 1-7 - En ny tjeneste i menigheten (prekentekst)
Joh. 15, 13-17 - Jeg har satt dere til å bære frukt
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til Changemaker. Kirkekaffe bak i kirken.
13.00-18.00 Kirkevalg (valg til menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøte). Valglokaler for Frogner sokn er Oslo handelsgymnasium, Oslo bymuseum og Uranienborg skole. (Det framgår av tilsendt valgkort hvor man skal stemme.)
Mandag 9. september 9.00-21.00 Kirkevalg (valg til menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøte). Valglokaler for Frogner sokn er Oslo handelsgymnasium, Oslo bymuseum og Uranienborg skole. (Det framgår av tilsendt valgkort hvor man skal stemme.)
Torsdag 12. september 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Kristian Lassen. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 13. september 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
20.00 Oslo kulturnatt i Frogner kirke
Frogner kirke under 2. verdenskrig. Ved historiker Jardar Seim. Les mer.
22.00 Oslo kulturnatt i Frogner kirkestue
Konsert ved Thomas Rønnng Kvam, klaver, og Halvor Festervoll Melien, baryton. Les mer.
Søndag 15. september   Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jer. 9, 23-24 - Den rette ros
Fil. 3, 7-14 - Vinning og tap
Matt. 19, 27-30 - Forsakelse og lønn
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Kapellan Arne Slørdahl. Trosopplærer Anneline Emanuelsen. Konfirmantleder Elle Cerullo. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler. Siv Øverli, trompet. Se her hva koret synger, og øvrige musikkinnslag (trompet og orgel). Ofring til menighetens konfirmantarbeid.
18.00 Orgelkonsert i kirken. Svein Amund Skara. Verker av Franz Liszt. Gratis inngang. Les mer.
Tirsdag 17. september 18.30 Konfirmant-reunion, mimring fra leiren og feiring av konfirmasjonen sammen med de andre konfirmantgruppene. Sted: Markus menighetshus, Schwensens gate 15 (ved St. Hanshaugen).
Torsdag 19. september 12.00 Hverdagsmesse med nattverd i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
16.30-17.45 Middag og sang for hele familien i Kirkestuen. Særlig rettet mot barn i barnehagealder. Sangen starter 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Fredag 20. september 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
18.00-21.00 Fredagsklubben i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For 6.-7. klasse. Ved Anneline Emanuelsen.
Lørdag 21. september 15.00 "Kristen tro oppdatert"
Foredrag i Frogner kirkestue: "Bergprekenens utfordring til Folkekirken". Tidl. professor ved Menighetsfakultetet Oskar Skarsaune. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet. Les mer.
Søndag 22. september   15. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Rut 1, 7-11 og 16-19a - Rut og No'omi
1. Kor. 13, 7-13 - Størst blant dem er kjærligheten
Joh. 15, 9-12 - Som jeg har elsket dere
11.00 Høymesse. Vikarprest Kristian Lassen. Vikarorganist Jardar Seim. Ofring til Kristent interkulturelt arbeid. Kirkekaffe.
Onsdag 25. september 19.00-20.30 Tårnagentsamling på Fredriksborg, Bygdøy, for 3. klassinger og oppover.
Torsdag 26. september 17.00 Messe og mat:
Messe i Frogner kirke. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe.
Baard Bosrup spiller Cellosonate nr. 1 av J.S. Bach.
17.45 Kveldsmat i Kirkestuen ("Messe og mat")
Fredag 27. september 11.00 Babysang i Kirkestuen. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Les mer.
Søndag 29. september   16. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Ordspr. 9, 1-5 - Visdommen innbyr til måltid
1. Kor. 1, 18-25 - Vi forkynner en korsfestet Kristus
Matt. 11, 16-19 - Likegyldighet og visdom
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.
18.00 Orgelkonsert i kirken. The Nordic Organduo spiller 4-hendig og 4-føtters orgel. Les mer.
 Til toppen