Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
26.
Konserter

Salmer i gudstj.
 
Gudstj.liste
 

Sist oppdatert 16.06.2018.

Kalender

Frogner menighet  -  juni 2018

Forbehold om tillegg og forandringer.

 

Om søndagstekstene: I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. For noen søndager har Kirkerådet og Bispemøtet har bestemt at en av de andre tekstene skal være prekentekst.

Om gudstjenestene: Det er normalt nattverd i alle søndagsgudstjenester; det oppføres derfor ikke for hver enkelt gudstjeneste, bare eventuelle unntak. Se også egen side om gudstjenesteliturgien.

  

Fredag 1. juni 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Søndag 3. juni   2. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Salme 67, 2-6 - Folkene skal prise deg
Gal. 3, 23-29 - Kledd dere i Kristus (prekentekst)
Joh. 3, 26-30 - Han skal vokse, jeg skal avta
11.00 Familiegudstjeneste. Kapellan Arne Slørdahl. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe. Kammerkoret synger før preken, under ofring og til postludium. Se hva koret synger. Barnehagebarna synger før tekstlesningen. Ofring til menighetens barnehage. Feiring av menighetsbarnehagens 30-årsjubileum. Kirkekaffe i barnehagen med stor kake, mineralvann, kaffe og te.
Tirsdag 5. juni 11.30 Gudstjeneste med nattverd i Frognerhjemmets kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Institusjonssjef Lisbeth Sørgjerd.
16.00-17.00 Meditasjonsgruppe. Leder: tidligere sokneprest Hallvard Beck. Oppmøte ved inngangen til kirkekontoret. Arr.: Ordo Crucis (åpent for alle).
18.00 Møte i Frogner menighetsråd i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Utsatt til 12. juni.
19.00 Sommerkonsert i kirken med Frogner kammerkor, dirigent Kristin Groven Holmboe. Bjørn Kleppe, orgel. Sebastian Wemmerløv, piano. Les mer.
Torsdag 7. juni 11.00 Tur til Blaafarveværket med avreise fra Frogner kirke. Arr.: "Det diakonale team" i Frogner menighet. Påmeldingsfrist: fredag 1. juni. Les mer.
12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Vikarprest Arne Sand. Organist Bjørn Kleppe. AVLYST
18.00-19.30 Konfirmasjonsundervisning i Frogner kirkestue (Kastanjestuen). Tema: Trosliv - hva er det å være kristen? Tro og tvil, bønn. Forholdet til annen tro. Les mer om konfirmasjon.
18.00 Kirkelig fellesråd i Oslo har lagt sitt junimøte til Frogner kirkestue. Møtet er, i likhet med menighetsrådets møter, åpent for publikum. Før selve møtet begynner, foretar fellesrådet en befaring i kirken.
Fredag 8. juni 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Søndag 10. juni   3. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jes. 50, 4-5 - Å høre på disiplers vis
Rom. 8, 28-30 - De han har kalt
Joh. 1, 35-51 - De første disiplene
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Se salmene. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.
Tirsdag 12. juni 17.00-18.00 Menighetsmøte i Frogner kirkestue om Frognerhjemmet. Les mer.
18.00 Møte i Frogner menighetsråd i Frogner kirkestue.
Torsdag 14. juni 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Kapellan Arne Slørdahl. Organist ??
17.30 Frognerhjemmets Venner arrangerer kulturaften på Frognerhjemmet. Konsert med familien Odland.
Fredag 15. juni 11.00 Babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Søndag 17. juni   4. søndag i treenighetstiden
Tekster:
Jos. 24, 19-24 - Herren vil vi tjene
Ef. 2, 1-10 - Skapt til gode gjerninger
Matt. 16, 24-27 - Å følge etter Jesus
11.00 Høymesse. Sokneprest Rut Ugland. Organist Dina Førland. Se salmene. Ofring til menighetens arbeid. Kirkekaffe.
Mandag 18. juni 17.00 Hyggetreff i Frogner kirkestue. Jazz Society Quintet. Lett servering. Utlodning til inntekt for Kirkens Nødhjelps arbeid på Haiti. Arr.: Det diakonale team i Frogner menighet. Les mer.
Torsdag 21. juni 12.00 Hverdagsmesse i Frogner kirkes kapell. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe.
Fredag 22. juni 11.00 Sommeravslutning for babysang i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Søndag 24. juni   5. søndag i treenighetstiden / Olsok
Tekster for 5. søndag i treenighetstiden:
Ordspr. 7, 1-3 - Ta vare på mine ord
1. Kor. 3, 10-18 - Grunnvollen og byggverket
Matt. 7, 21-29 - Falske disipler og huset på fjell
11.00 Høymesse. Sokneprest Margunn Sandal. Organist Bjørn Kleppe. Ofring til Frogner og Bygdøy menigheter. Kirkekaffe. (Gudstjenesten er felles med Bygdøy menighet.)
18.00 Konsert i kirken: "Arie-maraton". Les mer.
 Til toppen