Frogner kirke  
Til åpningssiden
med hovedmeny     Korsang i gudstjenestene

 

  Salmer: 
 
  2002/03
  
  2003/04
  
  2004/05
  
  2005/06
  
  2006/07
  
  2007/08
  
  2008/09
  
  2009/10
  
  2010/11
  
  2011/12
  
  2012/13
  
  2013/14
  
  2014/15
  
  2015/16 
 
  2016/17
 
  2017/18 
 
   2018/19
 
  2019/20 
 
 
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2020/21 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 2013". Den vannrette streken markerer før og etter prekenen.
(Forbehold om forandringer)


rste søndag i adventstiden - 29. november 2020

Gudstjenesten er avlyst på grunn av koronasituasjonen.

 


Andre søndag i adventstiden - 5. desember

Gudstjenesten er avlyst på grunn av koronasituasjonen.