Frogner menighet
Til åpningssiden
med hovedmeny     Korsang i gudstjenestene

 

  Salmer: 
 
  2002/03
  
  2003/04
  
  2004/05
  
  2005/06
  
  2006/07
  
  2007/08
  
  2008/09
  
  2009/10
  
  2010/11
  
  2011/12
  
  2012/13
  
  2013/14
  
  2014/15
  
  2015/16 
 
   2016/17
 
 
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2017/18 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 2013".
(Forbehold om forandringer)


3. søndag i åpenbaringstiden - 21. januar 2018

 13  Underlege ting å sjå!
591  Det skjer et under i verden
350  Jesus Krist, du nådens kjelda
395  Som toner i en evig sang
373  Hvert et lys i livets natt
610  Du opnar, vår evige Fader
409  I dine hender, Fader blid


2. søndag i åpenbaringstiden - 14. januar 2018

  9  Rydd vei for Herrens komme
579  Kristus kom med vann og blod
563  Når jord og himmel møtes her
854  No stig vår song, vår takk til Gud
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
101  Kristus er verdens lys

 


Kristi åpenbaringsdag - 7. januar 2018

591  Det skjer et under i verden (vers 1-3)
591  Det skjer et under i verden (vers 4-5)
 36  Her kommer dine arme små (vers 1-4)
 36  Her kommer dine arme små (vers 5-8)
552  Her er Guds hus og himlens port
364  Så kom du da til sist, du var en fremmed
 90  Deilig er den himmel blå

 


Nyttårsdag - 1. januar 2018

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke


Nyttårsaften - 31. desember 2017 kl. 11.00

 39  Høyr kor englar syng frå sky
 42  Å du heilage
339  Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
489  Blott en dag, ett ögonblick i sänder
 56  En krybbe var vuggen som ventet ham her
835  Å, Gud, vårt vern i farne år

 


2. juledag - 26. desember 2017 kl. 11.00

 39  Høyr kor englar syng frå sky
 46  I kong Davids by det hende
 80  Kristne, kom i morgenlyset
 72  Vem har tänt den stjärnan
602  Lat kvar jordisk skapning teia
 77  Du Ord frå alle æver

 


Juledag - 25. desember 2017 kl. 11.00

 49  Kim, alle klokker
 28  Jeg synger julekvad
 33  Det hev ei rose sprunge
 77  Du Ord frå alle æver (vers 1)
 40  Å, kom nå med lovsang
 38  Mitt hjerte alltid vanker
 48  Deilig er jorden

 


Julaften - 24. desember 2017 kl. 16.00

 47  Glade jul, hellige jul!
 36  Her kommer dine arme små
 27  Et barn er født i Betlehem
 40  Å, kom nå med lovsang
 51  Jeg er så glad hver julekveld
 48  Deilig er jorden

Julaften - 24. desember 2017 kl. 14.00

 47  Glade jul, hellige jul!
 51  Jeg er så glad hver julekveld
 39  Høyr kor englar syng frå sky
 63  Det lyser i stille grender
 48  Deilig er jorden

 


4. søndag i adventstiden - 24. desember 2017

Ingen høymesse om formiddagen, se ovenfor om julaften.


3. søndag i adventstiden - 17. desember 2017

(Bygdøy kirke)

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne
  9  Rydd vei for Herrens komme
  5  Gjør døren høy, gjør porten vid!
 36  Her kommer dine arme små (vers 1-5)
 36  Her kommer dine arme små (vers 6-8)


2. søndag i adventstiden - 10. desember 2017

(Bygdøy kirke)

  9  Rydd vei for Herrens komme
 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-2)
588  Vi samles til dåp i din kirke på jord
 15  Kom, konge, kom i morgenglans
508  I den stille, klare morgen
378  Da Jesus satte sjelen fri
 14  Gå, Sion, din konge i møte
  


1. søndag i adventstiden - 3. desember 2017

(Frogner menighets hus, Schafteløkken)

  59  Nå vandrer fra hver en verdens krok

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1)
240  Måne og sol, skyer og vind
 63  Det lyser i stille grender
731  Jeg folder mine hender små
  5  Gjør døren høy, gjør porten vid! (vers 1-3 og 7-8)

 


 Til toppen