Frogner kirke  
Til åpningssiden
med hovedmeny     Korsang i gudstjenestene

 

  Salmer: 
 
  2002/03
  
  2003/04
  
  2004/05
  
  2005/06
  
  2006/07
  
  2007/08
  
  2008/09
  
  2009/10
  
  2010/11
  
  2011/12
  
  2012/13
  
  2013/14
  
  2014/15
  
  2015/16 
 
  2016/17
 
  2017/18 
 
 
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2018/19 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 2013".
(Forbehold om forandringer)


4. søndag i åpenbaringstiden - 27. januar 2019

371  Om alle mine lemmer
582  Milde Jesus, dine hender
440  Kom, kom og hør et gledens ord
434  Det er navnet ditt jeg roper
612  Vårt sinn er fylt med glede
899  Jeg tror på jordens forvandling
 

 


3. søndag i åpenbaringstiden - 20. januar 2019

001  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
591  Det skjer et under i verden
240  Måne og sol, skyer og vind
354  O Jesus, du som fyller alt i alle
703  Å, for djup i Jesu kjærleik!
284  O store Gud, når jeg i undring aner

 


2. søndag i åpenbaringstiden - 13. januar 2019

104  I et skur ved Betlehem
586  Fylt av glede over livets under
339  Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte
 56  En krybbe var vuggen
 99  Jesus från Nasaret går här fram
611  Du ber oss til ditt alterbord
360  Jesus, du har brakt Guds rike

 


Kristi åpenbaringsdag - 6. januar 2019

 90  Deilig er den himmel blå
 36  Her kommer dine arme små
 65  Vi ser deg, Herre Jesus
103  Det finnes en dyrebar rose
104  I et skur ved Betlehem
604  Jesus, livets sol og glede
101  Kristus er verdens lys


Nyttårsdag - 1. januar 2019

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter i Uranienborg kirke.

 49  Kim, alle klokker
 86  Navnet Jesus blekner aldri
 45  Barn Jesus i en krybbe lå
 47  Glade jul, hellige jul!
978  Trosbekjennelsen
 59  Nå vandrer fra hver en verdens krok
 65  Vi ser deg, Herre Jesus
 40  Å, kom nå med lovsang


Romjulssøndag - 30. desember 2018

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

 59  Nå vandrer fra hver en verdens krok
 33  Det hev ei rose sprunge
 46  I kong Davids by det hende
 43  Stille natt, hellige natt
602  Lat kvar jordisk skapning teia
 39  Høyr kor englar syng frå sky
 


2. juledag /Stefanusdag - 26. desember 2018

 39  Høyr kor englar syng frå sky
 55  Midt i hårdest vinter
 59  Nå vandrer fra hver en verdens krok
 77  Du Ord frå alle æver
 56  En krybbe var vuggen som ventet ham her
 36  Her kommer dine arme små


Juledag - 25. desember 2018

 49  Kim, alle klokker
 43  Stille natt, hellige natt
 28  Jeg synger julekvad
 33  Det hev ei rose sprunge
 41  En frelser er oss født i dag
 55  Midt i hårdest vinter
 38  Mitt hjerte alltid vanker
 40  Å, kom nå med lovsang

 


Julaften - 24. desember 2018 kl. 16.00

 47  Glade jul, hellige jul!
 36  Her kommer dine arme små
 51  Jeg er så glad hver julekveld
 40  Å, kom nå med lovsang
 27  Et barn er født i Betlehem
 48  Deiliig er jorden

 


Julaften - 24. desember 2018 kl. 14.00

 47  Glade jul, hellige jul!
 51  Jeg er så glad hver julekveld
 27  Et barn er født i Betlehem
 63  Det lyser i stille grender
 48  Deilig er jorden

 


4. søndag i adventstiden - 23. desember 2018 kl. 16.00

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne
 15  Kom, konge, kom i morgenglans
 33  Det hev ei rose sprunge
 38  Mitt hjerte alltid vanker (vers 1-2 og 7-8)
 36  Her kommer dine arme små3. søndag i adventstiden - 16. desember 2018

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-3)
591  Det skjer et under i verden
 26  Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud
 16  Konge er du visst
690  Reis deg, Guds menighet!
  3  Å kom, å kom, Immanuel
 11  Jeg løfter opp til Gud min sang

 


2. søndag i adventstiden - 9. desember 2018

  5  Gjør døren høy, gjør porten vid!
 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-2)
582  Milde Jesus, dine hender
  9  Rydd vei for Herrens komme
 10  Blomstre som en rosengård (vers 1-3)
 10  Blomstre som en rosengård (vers 4-7)
602  Lat kvar jordisk skapning teia
899  Jeg tror på jordens forvandling
 

 


1. søndag i adventstiden - 2. desember 2018

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1)

240  Måne og sol, skyer og vind
593  Her e det et lite barn som kommer
 68  Nå er den hellige time
731  Jeg folder mine hender små
 48  Deilig er jorden