Frogner kirke  
Til åpningssiden
med hovedmeny     Korsang i gudstjenestene

 

  Salmer: 
 
  2002/03
  
  2003/04
  
  2004/05
  
  2005/06
  
  2006/07
  
  2007/08
  
  2008/09
  
  2009/10
  
  2010/11
  
  2011/12
  
  2012/13
  
  2013/14
  
  2014/15
  
  2015/16 
 
  2016/17
 
  2017/18 
 
  2018/19 
 
 
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2019/20 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 2013". Den vannrette streken markerer før og etter prekenen.
(Forbehold om forandringer)


4. søndag i åpenbaringstiden - 26. januar 2020

  1  Herre Gud, ditt dyre navn og ære
593  Her e det et lite barn som kommer
482  Deg å få skode er sæla å nå
608  Når vi deler det brød som du oss gir
415  Alltid freidig når du går
 

 


3. søndag i åpenbaringstiden - 19. januar 2020

795  I østen stiger solen opp
591  Det skjer et under i verden
715  Gud, du er rik!
569  Guds ord, det er vårt arvegods
666  Å leva, det er å elska
490  Salige visshet: Jesus er min!
895  Ja, engang mine øyne skal

 


2. søndag i åpenbaringstiden - 12. januar 2020

801  Morning has broken
586  Fylt av glede over livets under
795  I østen stiger solen opp
285  Deg, lysets Fader, lover vi
 99  Jesus från Nasaret går här fram
604  Jesus, livets sol og glede
695  Rop det ut med hjertets jubel
 

 


Kristi åpenbaringsdag - 5. januar 2020

  9  Rydd vei for Herrens komme
579  Kristus kom med vann og blod
103  Det finnes en dyrebar rose
 90  Deilig er den himmel blå
 89  Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
371  Om alle mine lemmer
101  Kristus er verdens lys
 

 


Nyttårsdag - 1. januar 2020

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter i Uranienborg kirke.

 


Romjulssøndag - 29. desember 2019

Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, men felles gudstjeneste for Bygdøy og Frogner menigheter i Bygdøy kirke.

 60  Gud sin egen Sønn oss gav
 89  Hør nå godt nytt som på jorderik hendte
 31  Du være lovet, Jesus Krist
 65  Vi ser deg, Herre Jesus
 56  En krybbe var vuggen
 39  Høyr kor englar syng frå sky

 


2. juledag / Stefanusdagen - 26. desember 2019

 28  Jeg synger julekvad
 33  Det hev ei rose sprunge
 72  Vem har tänt den stjärnan
 55  Midt i hårdest vinter
 36  Her kommer dine arme små
 77  Du Ord frå alle æver
 

 


Juledag - 25. desember 2019

 49  Kim, alle klokker
591  Det skjer et under i verden
 46  I kong Davids by det hende
 39  Høyr kor englar syng frå sky
 50  Frå fjord og fjære (vers 1)
 56  En krybbe var vuggen
 38  Mitt hjerte alltid vanker
 40  Å, kom nå med lovsang

 


Julaften - 24. desember 2019 kl. 14.00

 47  Glade jul, hellige jul!
 40  Å, kom nå med lovsang
 63  Det lyser i stille grender
 36  Her kommer dine arme små
 51  Jeg er så glad hver julekveld
 48  Deilig er jorden
 

 


Julaften - 24. desember 2019 kl. 16.00

 47  Glade jul, hellige jul!
 40  Å, kom nå med lovsang
 27  Et barn er født i Betlehem
 36  Her kommer dine arme små
 51  Jeg er så glad hver julekveld
 48  Deilig er jorden

 


4. søndag i adventstiden - 22. desember 2019

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne
  2  Å kom, å kom, Immanuel
 33  Det hev ei rose sprunge
131  Vi synger med Maria
  9  Rydd vei for Herrens komme
 59  Nå vandrer fra hver en verdens krok


3. søndag i adventstiden - 15. desember 2019

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-3)
 10  Blomstre som en rosengård
 15  Kom, konge, kom i morgenglans
 26  Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud
 86  Navnet Jesus blekner aldri

 


2. søndag i adventstiden - 8. desember 2019

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-2)
591  Det skjer et under i verden
  3  Å kom, å kom, Immanuel
 15  Kom, konge, kom i morgenglans
  9  Rydd vei for Herrens komme
 14  Gå, Sion, din konge i møte

 


1. søndag i adventstiden - 1. desember 2019

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1)
240  Måne og sol, skyer og vind
593  Her e det et lite barn som kommer
 68  Nå er den hellilge time
731  Jeg folder mine hender små
 48  Deilig er jorden
624  Må din vei komme deg i møte