Frogner kirke  
Til åpningssiden
med hovedmeny
     Korsang i gudstjenestene

 

  Salmer: 
 
  2002/03
  
  2003/04
  
  2004/05
  
  2005/06
  
  2006/07
  
  2007/08
  
  2008/09
  
  2009/10
  
  2010/11
  
  2011/12
  
  2012/13
  
  2013/14
  
  2014/15
  
  2015/16 
 
  2016/17
 
  2017/18 
 
  2018/19
 
  2019/20
 
  2020/21
  
  2021/22 
 
 
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2022/23 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 2013". Den vannrette streken markerer før og etter prekenen. (Forbehold om forandringer.)


Langfredag - 7. april 2023

170  Når krossen underfull eg ser
166  O hode, høyt forhånet (vers 1-2, 3-4, 5-7)
980  Litaniet
173  Hill deg, Frelser og forsoner

 


Skjærtorsdag - 6. april 2023

 

 


Palmesøndag - 2. april 2023

 


Maria budskapsdag - 26. mars 2023

547  Syng for Herren, hele verden!
591  Det skjer et under i verden
 33  Det hev ei rose sprunge
131  Vi synger med Maria
602  Lat kvar jordisk skapning teia
344  O Jesus, åpne du mitt øye

 

 


4. søndag i fastetiden - 19. mars 2023

117  Se, vi går opp til Jerusalem
579  Kristus kom med vann og blod
570  Dype, stille, sterke, milde guddomsord
478  Vær sterk, min sjel, i denne tid
980  Litaniet
162  Såkorn som dør i jorden
345  Å, kor djup er Herrens nåde
 

 


3. søndag i fastetiden - 12. mars 2023

801  Nå er det morgen, tåkene letter
240  Måne og sol, skyer og vind
582  Milde Jesus, dine hender
292  Den prektigkledde sommerfugl
731  Jeg folder mine hender små
312  Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
  


2. søndag i fastetiden - 5. mars 2023

117  Se, vi går opp til Jerusalem
586  Fylt av glede over livets under
471  Nærmere deg, min Gud (vers 1-3)
471  Nærmere deg, min Gud (vers 4-5)
364  Så kom du da til sist, du var en fremmed
980  Litaniet
608  Når vi deler det brød som du oss gir
415  Alltid freidig når du går
 

 


1. søndag i fastetiden - 26. februar 2023

113  Ingen vinner frem til den evige ro
120  Du er Guds Sønn, den sterke!
319  Lær meg å kjenne dine veie
485  Jesus, Jesus, ham alene
980  Litaniet
614  Vår lovsang skal møte deg, Kristus!
108  Vår Gud han er så fast en borg
 


Fastelavnssøndag - 19. februar 2023

233  Kjærlighet er lysets kilde
582  Milde Jesus, dine hender
345  Å, kor djup er Herrens nåde
527  Kristne, la oss søke sammen
601  Som korn fra vide åkrer
532  Guds kirkes grunnvoll ene

 


Kristi forklarelsesdag - 12. februar 2023

101  Kristus er verdens lys
103  Det finnes en dyrebar rose
 95  Herligste Jesus
 77  Du Ord frå alle æver
 

 


mannssøndag - 5. februar 2023

311  Kom, tilbe med fryd
593  Her e det et lite barn som kommer
570  Dype, stille, sterke, milde guddomsord
162  Såkorn som dør i jorden
854  No stig vår song

 


4. søndag i åpenbaringstiden - 29. januar 2023

547  Syng for Herren, hele verden!
488  Ingen er så trygg i fare
738  Noen må våke i verdens natt
618  Vi er et folk på vandring
482  Deg å få skode er sæla å nå
 

 


3. søndag i åpenbaringstiden - 22. januar 2023

801  Morning has broken
588  Vi samles til dåp i din kirke på jord
104  I et skur ved Betlehem
608  Når vi deler det brød som du oss gir
284  O store Gud, når jeg i undring aner

 


2. søndag i åpenbaringstiden - 15. januar 2023

550  Dette er dagen som Herren har gjort
586  Fylt av glede over livets under
100  I dager og år skal vi vente
583  Anden over vatnet sveiv
611  Du ber oss til ditt alterbord
701  Så vide om land som sol mon gå
805  Du sanne lys, Treeining sæl
 

 


Kristi åpenbaringsdag - 8. januar 2023

 39  Høyr kor englar syng frå sky
591  Det skjer et under i verden
 92  Den store stjerna som steig i aust
602  Lat kvar jordisk skapning teia
101  Kristus er verdens lys
 

 


Nyttårsdag / Jesu navnedag - 1. januar 2023

835  Å, Gud vårt vern i farne år
 86  Navnet Jesus blekner aldri
 56  En krybbe var vuggen
434  Det er navnet ditt jeg roper

 


2. juledag / Stefanusdagen - 26. desember 2022

 36  Her kommer dine arme små
 72  Vem har tänt den stjärnan
422  Jesus, det eneste
 33  Det hev ei rose sprunge
 77  Du Ord frå alle æver

 


Juledag - 25. desember 2022

 49  Kim, alle klokker
 33  Det hev ei rose sprunge
 27b Et barn er født i Betlehem
 59  Nå vandrer fra hver en verdens krok
 40  Å, kom nå med lovsang

 


Julaften - 24. desember 2022 - kl. 16.00

 47  Glade jul
 36  Her kommer dine arme små
 38  Mitt hjerte alltid vanker
 40  Å, kom nå med lovsang
 63  Det lyser i stille grender
 48  Deilig er jorden

 


Julaften - 24. desember 2022 kl. 14.00

 63  Det lyser i stille grender
 36  Her kommer dine arme små
 40  Å, kom nå med lovsang
 47  Glade jul
 48  Deilig er jorden

 


4. søndag i adventstiden - 18. desember 2022

 40  Å, kom nå med lovsang
 19  Nå tenner vi det første lys (vers 1-4)
586  Fylt av glede over livets under
 38  Mitt hjerte alltid vanker (vers 1-3 og 7-8)
129  Lovsangen toner
602  Lat kvar jordisk skapning teia
 55  Midt i hårdest vinter

 


3. søndag i adventstiden - 11. desember 2022

  9  Rydd vei for Herrens komme
 25  Tenn lys! (vers 1-3)
 10  Blomstre som en rosengård
 14  Gå, Sion, din konge i møte
 16  Konge er du visst
508  I den stille, klare morgen

 


2. søndag i adventstiden - 4. desember 2022

  2  Folkefrelsar, til oss kom
 25  Tenn lys! (vers 1-2)
586  Fylt av glede over livets under
489  Blott en dag, ett ögonblick i sänder
618  Vi er et folk på vandring
 24  Velsigna du dag over fjordan

 


1. søndag i adventstiden - 27. november 2022

  5  Gjør døren høy, gjør porten vid! (vers 1-3 og 6-8)
 25  Tenn lys! (vers 1)
240  Måne og sol, skyer og vind
593  Her e det et lite barn som kommer
731  Jeg folder mine hender små
 48  Deilig er jorden