Frogner kirke  
Til åpningssiden
med hovedmeny     Korsang i gudstjenestene

 

  Salmer: 
 
  2002/03
  
  2003/04
  
  2004/05
  
  2005/06
  
  2006/07
  
  2007/08
  
  2008/09
  
  2009/10
  
  2010/11
  
  2011/12
  
  2012/13
  
  2013/14
  
  2014/15
  
  2015/16 
 
  2016/17
 
  2017/18 
 
  2018/19 
 
 
 

Salmer i gudstjenestene

Kirkeåret 2019/20 - Frogner kirke

Numrene er til "Norsk salmebok 2013".
(Forbehold om forandringer)


2. søndag i adventstiden - 8. desember 2019

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1-2)
591  Det skjer et under i verden
  3  Å kom, å kom, Immanuel
 15  Kom, konge, kom i morgenglans
  9  Rydd vei for Herrens komme
 14  Gå, Sion, din konge i møte

 


1. søndag i adventstiden - 1. desember 2019

 25  Tenn lys! Et lys skal brenne (vers 1)
240  Måne og sol, skyer og vind
593  Her e det et lite barn som kommer
 68  Nå er den hellilge time
731  Jeg folder mine hender små
 48  Deilig er jorden
624  Må din vei komme deg i møte