Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke våren 2018

Tillegg og endringer vil kunne komme.

 

 
  TIDL. ÅR:
  
  2003
  
  2004
  
  2005
  
  2006
  
  2007
  
  2008
  
  2009
  
  2010
   
  2011
  
  2012
  
  2013
  
  2014
  
  2015
 
  2016
 
  2017
 
   
 
Konserter
 
Orgel
 
Salmer
 
 
 

 

 

 

28. januar Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe
  
4. februar
(orgelinnvielse)
Cæciliaforeningen. Dirigent: Steffen Kammler
Bjørn Kleppe, orgel
 
Preludium:
-
Johannes Haarklou: Fantasie Triomphale. Op. 36
 
Cæciliaforeningen:
-
Felix Mendelssohn: Hör mein Bitten (Hymne nach Psalm 55)
Edvard Grieg: Ave Maris Stella
Johannes Haarklou: Hymne
Knut Nystedt: I Will Praise Thee, O Lord (postludium)
 
Utgangsmusikk:
Alexandre Guilmant: March nr. 3 in D. Op. 39

11. februar Vestre Aker kammerkor, dirigent: Karstein Ærø
- Samuel Sebastian Wesley: Thou Wilt Keep Him In Perfect Peace
- Charles Villiers Stanford: Magnificat in C. Op. 115.
 
18. februar Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe
- Felix Mendelssohn: Wie der Hirsch, Psalm 42
- Harald Gullichsen: Salige er de som bor i ditt hus
 
 
11. mars Akademisk korforening, dirigent: Gjermund Bjørklund
- Utdrag fra "Vesper" av Rachmaninov
- C.V. Stanford: Nunc dimittis, op. 115
 

30. mars (langfredag) Anners Lerdal, saxofon
 
1. april (påskedag) Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe
 
3. juni Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe
 

Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.