Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke våren 2020

Tillegg og endringer vil kunne komme. Orgelmedvirkning er ikke tatt med her.

 

 
  TIDL. ÅR:
  
  2003
  
  2004
  
  2005
  
  2006
  
  2007
  
  2008
  
  2009
  
  2010
   
  2011
  
  2012
  
  2013
  
  2014
  
  2015
 
  2016
 
  2017
  
  2018
  
  2019
 
   
 
Konserter
 
Orgel
 
Salmer
 
 
 

 

 

 

26. januar  Frogner kammerkor. Dirigent: Anna Sandvik
- Edward Elgar: Ave verum
- Egil Hovland: Karin Boyes aftonbön
- Trad.: Amazing Grace

 
9. februar Cæciliaforeningen. Dirigent: Steffen Kammler
- Heinrich Schütz: Die Himmel erzählen
- Knut Nystedt: Peace
- Edvard Grieg: I Himmelen, i Himmelen

 
23. februar Frogner kammerkor. Dirigent: Inger Øvrebø Uberg
- W.A. Mozart: Ave Verum
- Camille Saint-Säens: Gud, vær meg nådig
- Arild Sandvold: Jubilate Deo

 
22. mars Tone Braaten, sopran
Ingvild Græsvold, fiolin
  AVLYST pga. koronasituasjonen
 
10. april (langfredag)
 
Anners Lerdal, saxofon
 AVLYST pga. koronasituasjonen
 
12. april Frogner kammerkor. Dirigent: Inger Øvrebø Uberg
Siv Øverli, trompet
 AVLYST pga. koronasituasjonen
   
10. mai
 
Cæciliaforeningen. Dirigent: Steffen Kammler
  
24. mai Frogner kammerkor. Dirigent: Inger Øvrebø Uberg
  

Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.