Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke våren 2023

Tillegg og endringer vil kunne komme. Orgelmedvirkning er vanligvis ikke tatt med her.

 

 
  TIDL. ÅR:
  
  2003
  
  2004
  
  2005
  
  2006
  
  2007
  
  2008
  
  2009
  
  2010
   
  2011
  
  2012
  
  2013
  
  2014
  
  2015
 
  2016
 
  2017
  
  2018
  
  2019
 
  2020
  
  2021
  
 2022
 
   
 
Konserter
 
Orgel
 
Salmer
 
 
 

 

 

22. januar Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg
- Franz Schubert: Zum Sanctus
- Karin Rehnqvist: Var inte rädd för mörkret
- W. A. Mozart: Ave verum

  
5. februar Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler
- Egil Hovland: Karin Boyes aftenbønn
- Edvard Grieg: Ave maris stella
- J. S. Bach: Ich will dich mit Fleiss bewahren (fra Juleoratoriet)

  
12. februar Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg
 
5. mars Frogner Singers, dirigent Espen Selvik
- Morning has broken
- Hellig, hellig, hellig
- Swing Low, Sweet Chariot

  
6. april Ole Bøhn, fiolin
 
7. april Ingvild Græsvold, fiolin
 
9. april Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg
Siv Øverli, trompet
  
23. april Cæciliaforeningen, dirigent Steffen Kammler
   
14. mai Frogner kammerkor, dirigent Inger Øvrebø Uberg
   
 
Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.