Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke høsten 2020

Tillegg og endringer vil kunne komme. Orgelmedvirkning er ikke tatt med her.

 

 
  TIDL. ÅR:
  
  2003
  
  2004
  
  2005
  
  2006
  
  2007
  
  2008
  
  2009
  
  2010
   
  2011
  
  2012
  
  2013
  
  2014
  
  2015
 
  2016
 
  2017
  
  2018
  
  2019
 
vår 2020
 
   
 
Konserter
 
Orgel
 
Salmer
 
 
 

 

 

 

30. august Frogner kammerkor, dirigent: Inger Øvrebø Uberg
 
13. september
 
Tone Braaten, sopran
Ingvild Græsvold
, fiolin
 
20. september kl. 11 og 13 Cæciliaforeningen, dirigent: Steffen Kammler
Siv Øverli, trompet
 
4. oktober Frogner kammerkor, dirigent: Inger Øvrebø Uberg
  
18. oktober Yngve Søberg, baryton
 
1. november Frogner kammerkor, dirigent: Inger Øvrebø Uberg
Ergo strykekvartett

   
15. november
 
Cæciliaforeningen, dirigent: Steffen Kammler
  
29. november
 
Frogner kammerkor, dirigent: Inger Øvrebø Uberg
 
13. desember Norske Selskabs Mannskor, dirigent: Kristin Groven Holmboe
 
24. desember kl. 14
 
Atle Tømmervik, trompet
 
24. desember kl. 16 Sammensatt kor, dirigent og solist: Kristin Groven Holmboe
Atle Tømmervik, trompet
 
25. desember Jonas Haltia, trompet
 

Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.