Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke høsten 2018

Tillegg og endringer vil kunne komme.

 

 
  TIDL. ÅR:
  
  2003
  
  2004
  
  2005
  
  2006
  
  2007
  
  2008
  
  2009
  
  2010
   
  2011
  
  2012
  
  2013
  
  2014
  
  2015
 
  2016
 
  2017
  
vår 2018
 
   
 
Konserter
 
Orgel
 
Salmer
 
 
 

 

 

 

16. september Cæciliaforeningen. Dirigent: Steffen Kammler
Siv Øverli, trompet. Bjørn Kleppe, orgel
- Knut Nystedt: I Will Praise Thee, O Lord
- Irsk trad.: An Irish Blessing
- Georg Friedrich Händel: Halleluja-koret fra "Messias"


23. september Frogner kammerkor. Dirigent: Sindre Hugo Bjerkestrand
- Edward Elgar: Ave Verum Corpus
- Maurice Duruflé: Ubi Caritas
- Charles Villiers Stanford: Magnificat

   
14. oktober Frogner kammerkor. Dirigent: Sindre Hugo Bjerkestrand
- Bjarne Sløgedal: Herre Jesus, gi meg nåde
- Bjørnson/ Nordstoga: Elsk din neste, du kristensjel
 
 
4. november Frogner kammerkor. Dirigent: Sindre Hugo Bjerkestrand
- Trond Kverno: Ave Verum
- Egil Hovland: Hen over jord et pilgrimstog
- Henning Sommerro: Når jeg blant englers kor

 
18. november Cæciliaforeningen. Dirigent: Steffen Kammler
- J.S. Bach: Dein Glanz all Finsternis verzehrt (koral fra kantate nr. 5)
- Heinrich Schütz: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
- Edvard Grieg: I himmelen, i himmelen. Solist: Per Erik Solberg

 
2. desember Frogner kammerkor. Dirigent: Sindre Hugo Bjerkestrand
 
16. desember Det Norske Selskabs Mannskor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe
 
24. desember kl. 14
 
Atle Tømmervik, trompet
24. desember kl. 16 Stort sammensatt kor. Dirigent og solist: Kristin Groven Holmboe
Atle Tømmervik, trompet
 

Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.