Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kormedvirkning og andre kunstneriske innslag i gudstjenester i Frogner kirke høsten 2019

Tillegg og endringer vil kunne komme.

 

 
  TIDL. ÅR:
  
  2003
  
  2004
  
  2005
  
  2006
  
  2007
  
  2008
  
  2009
  
  2010
   
  2011
  
  2012
  
  2013
  
  2014
  
  2015
 
  2016
 
  2017
  
  2018
  
  2019 vår
 
   
 
Konserter
 
Orgel
 
Salmer
 
 
 

 

 

 

25. august Frogner kammerkor. Dirigent: Sindre Hugo Bjerkestrand
   
15. september Cæciliaforeningen. Dirigent: Steffen Kammler
Siv Øverli, trompet

26. september Bård Bosrup spiller cellosonate nr. 1 av Johann Sebastian Bach. (Hverdagsgudstjeneste, "messe og mat")
 
6. oktober Frogner kammerkor. Dirigent: Sindre Hugo Bjerkestrand
   
3. november Frogner kammerkor. Dirigent: Sindre Hugo Bjerkestrand.
Strykekvartett fra Oslofjord kammerfilharmoni.
Tone Braaten, sopran
 
17. november Cæciliaforeningen. Dirigent: Steffen Kammler
1. desember Frogner kammerkor. Dirigent: Sindre Hugo Bjerkestrand
 
15. desember Det Norske Selskabs Mannskor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe
24. desember kl. 14
 
Atle Tømmervik, trompet
24. desember kl. 16 Sammensatt kor. Dirigent og solist: Kristin Groven Holmboe
Atle Tømmervik, trompet
 
25. desember Jonas Haltia, trompet
 

Når et kor deltar i gudstjenesten,
innebærer det at koret, sammen med orgelet, leder salmesangen, hvis det er et voksenkor. I tillegg synger koret gjerne ett eller flere nummer alene, a capella eller med orgelakkompagnement. Det kan være under nattverden, som pre- eller postludium eller i form av en motett etter en av lesningene fra Bibelen. En motett er en flerstemmig korkomposisjon til en bibelsk tekst. Noen ganger bidrar også koret med gudstjenesteledd hentet fra korlitteraturen.