Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Diakoni

 
 

Diakoni i Frogner menighet

I vår menighet ønsker vi at diakoni skal være kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. (Den norske kirkes definisjon av diakoni.)

I Frogner menighet var det fram til høsten 2013 ansatt en diakon. Hva som skal skje med stillingen videre, er ikke avklart. På menighetens vegne har diakonen og Diakonatet drevet diakonalt arbeid. Samtidig ønsker vi at hele menigheten skal se diakoni som sitt ansvar og utfordring. Ideelt sett ønsker vi at diakonien skal omfatte alle i menigheten som har behov for omsorg. Samtidig skal alle inspireres til å gi omsorg etter sin evne.


 

 

  

Tur til Blaafarveværket fredag 26. mai 2017

Vi er glad for å kunne invitere på tur til

Blaafarveværket
fredag 26. mai 2017
for å oppleve årets vakre utstilling
"Drømmen om en hage"

med bilder av norske, svenske, danske og finske kunstnere, som Frits Thaulow, Gerhard Munthe, Erik Werenskiold, Edvard Munch, Lars Jorde, Ludvig Karsten, Nikolai Astrup, Carl Larsson, Christen Købke, Kristian Zahrtmann, Elin Danielson-Gambogi og mange flere.

  

Kanskje kan du også finne noe fint i butikken med blått glass, og i hvert fall nyte en kjempegod 3-retters middag med godt tilbehør i restauranten. Turen starter kl. 10.00 fra Frogner kirke i Bygdøy allé. Egenandel er kr. 100, som betales i bussen. Påmeldingsliste for bindende påmelding ligger på flygelet i Frogner frivilligsentral (Niels Juels gate 17), på Amaldhus aktivitetshus (Majorstuveien 8), og på Frogner menighetskontor i Frogner kirke (Bygdøy allé 36). Fristen er satt til mandag 15. mai. Er det noe du lurer på, ring Gro, tlf. 95 74 46 74 eller 41 66 11 62. 

 

Torsteds legat til Frivilligsentralen på Frogner

Gro Falch Brennhovd


Diakonatets styre valgte sommeren 2014 å avslutte sitt arbeid i menigheten.

Det ble markert ved en tilstelning i Kirkestuen tirsdag 12. august 2014 kl. 17.

Avslutning for diakonatets styre 12-8-2014

Et samlet styre i Frogner menighets diakonat har valgt å avslutte sitt organiserte arbeid med diakonale oppgaver i menigheten. Dette kom som en overraskelse på mange. På den tilstelningen som ble arrangert av menighetsrådet i Kirkestuen 12. august med servering av snitter og kaffe, ønsket menighetsforvalter Thomas Ekeberg-Andersen velkommen og overlot så ordet til menighetsrådets leder Tellef Raustøl. Han opplyste at foranledningen til diakonatstyrets avgang var at styret ikke fant at rammebetingelsene for videre arbeid var til stede. Han sa videre at menighetsrådets arbeidsutvalg hadde forståelse for at diakonatets styre ikke lenger fant å kunne fortsette i sine verv, og takket samtidig for det store og oppofrende arbeid som var utført av Gro Falch Brennhovd (styreleder), Per Jørn Elefsen, Gertraud Enger og Jon Erik Skjelstad. De fikk alle hver sin blomsterbukett.

Kirkestuen 12. august 2014Det var flere som tok ordet og i varme ordelag takket for det arbeidet de fire i diakonatets styre i en årrekke har nedlagt for enkeltmennesker i Frogner menighet, både i form av arrangementer som turer og førjulsmiddager, besøk til syke og ensomme, transport til gudstjenester osv. Blant dem som takket var Jostein Jacobsen, Trond Arild Lidalen (tidligere menighetsrådsleder), Fred Søndby (tidligere menighetsforvalter) og sokneprest Paul Nome. Nome leste også opp en hilsen og takk fra Grethe M. Robertsen (leder for Frognerhjemmets Venner), som var forhindret fra å være til stede. Til slutt fikk Gro Falch Brennhovd ordet. Hun sa at styret slutter med vemod, men at belastningen etter hvert ble for stor. Dersom omstendighetene rundt arbeidet hadde vært annerledes, ville de gjerne ha fortsatt.


Diakonstillingen

Soknediakon Anne Knobloch sluttet i stillingen 15. oktober 2013. Hva som skal skje videre med stillingen og det diakonale arbeidet, vil bli vurdert av menighetsrådet.

Diakonen leder menighetens diakonitjeneste og er lønnet av menighetens egne midler, ikke av offentlige midler gjennom Kirkelig fellesråd i Oslo. Gaver til det diakonale arbeidet mottas derfor med takk. Kontakt i tilfelle menighetskontoret.

Henvendelser: Frogner menighetskontor.


Diakonatets styre - inntil august 2014

(det siste som har vært oppnevnt)

Gro Falch Brennhovd, leder
Per Jørn Elefsen

Gertraud Enger

Jon Erik Skjelstad

- Se mandatet for diakonatets styre.


Diakoniplanen i Frogner menighet

Frogner menighetsråd vedtok på sitt møte 13. juni 2012 en ny diakoniplan. Planen er bygd opp med utgangspunkt i Diakoniplan for Den norske kirke, som Kirkemøtet vedtok i 2007 (gjeldende fra 2008). Av nyhetene i planen er opprettelsen av et utvalg som kalles "Hjemme i kirken". Det kommer i tillegg til det allerede eksisterende "Diakonatets styre". Les planen.

Den tidligere diakoniplanen i Frogner menighet var fra 2003. Etter at den nye diakoniplanen for Den norske kirke kom i 2007/2008, vedtok Frogner menighetsråd i juni 2008 at menighetens diakoniplan fra 2003 skulle oppdateres slik at den tok stilling til problemstillingene i den nasjonale diakoniplanen. Vedtaket ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av en strategiplan for menigheten. Da mandatet for diakonatets styre ble behandlet av menighetsrådet i juni 2010, ble diakonatet bedt om å se på den gamle planen og foreslå eventuelle endringer. Det er dette arbeidet som nå er fullført.


  

Legatmidler

Frogner menighet deler hvert år ut legatmidler til personer som ut fra sosiale og/eller helsemessige årsaker har behov for økonomisk bistand. Midlene er for personer som er bosatt i Frogner menighet. Det skal søkes på eget skjema. Merk konvolutten: LEGAT.

Søknadsfrist: 10. juni 2017.
For søknadsskjema eller spørsmål, ta kontakt med:

Frogner menighetskontor, Bygdøy allé 36, dit også søknader sendes. Postadresse:

Frogner menighet
Postboks 3072 Elisenberg,
0207 Oslo.
Telefon: 23 62 90 62.

E-post:

post.frogner@oslo.kirken.no


Besøkstjeneste

Les om besøkstjeneste i Frogner menighets årsmelding for 2015, side 31. Årsmeldingen for 2016 har ikke noe om dette.


Kirkekaffen på søndager

Bli med og gjør noe for det diakonale arbeidet! I denne omgangen gjelder det kirkekaffen på søndager. Det er alltid en hyggelig og riktig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå. Ringen blir på en måte sluttet. For mange betyr kirkekaffen ekstra mye, idet man føler seg ensom og vil gjerne veksle noen ord over en kopp kaffe i Kirkestuen før man går hjem. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere.

Ta kontakt menighetsforvalter Thomas Ekeberg-Andersen, tlf. 23 62 90 62.