Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Diakoni

 
 

Diakoni i Frogner menighet

I vår menighet ønsker vi at diakoni skal være kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. (Den norske kirkes definisjon av diakoni.)

I Frogner menighet var det fram til høsten 2013 ansatt en diakon, Anne Knobloch var den siste. Hva som skal skje med stillingen videre, er ikke avklart. På menighetens vegne har diakonen og Diakonatet drevet diakonalt arbeid. Samtidig ønsker vi at hele menigheten skal se diakoni som sitt ansvar og utfordring. Ideelt sett ønsker vi at diakonien skal omfatte alle i menigheten som har behov for omsorg. Samtidig skal alle inspireres til å gi omsorg etter sin evne.

Diakonen ledet menighetens diakonitjeneste og var lønnet av menighetens egne midler, ikke av offentlige midler gjennom Kirkelig fellesråd i Oslo. Gaver til det diakonale arbeidet mottas derfor med takk. Kontakt i tilfelle menighetskontoret.

 

 


 

 

  

Samtalegrupper etter samlivsbrudd

"Sorgen det ikke sendes blomster til"

 

I regi av Den norske kirke tilbys samtalegrupper etter samlivsbrudd. Informasjonsmøte med påmelding til grupper: Mandag 10. september 2018 kl. 19.00-20.00 på VID høyskole, Diakonveien 16. Du er velkommen til samtalegruppene uavhengig av bosted, livssyn, legning og samlivsform. Kontakt: Diakon i Nordstrand/Ljan menigheter, Ingunn Yri Øystese, tlf. 468 46 878, e-post: io348@kirken.no.


Takk fra Kirkens Nødhjelp

På arrangementene til Det diakonale team i Frogner menighet er det gjerne en utlodning til inntekt for Kirkens Nødshjelps arbeid på Haiti. Nå har KN sendt en takk for støtten på kr. 10.010 til vannarbeidet i Haiti.


Forrige arrangement:

Hyggetreff mandag 18. juni kl. 17.00 i Frogner kirkestue

Jazz Society Quintet

Odd Rogne, flygelhorn
Rune Nicolaysen, tenorsax
Hikmat Baba-Zada, piano
Eirik Lie, bass
Stein-Erik Evenstad, trommer

 

"Fingermat og et glass med noe godt i"

 

Utlodning til inntekt for Kirkens Nødhjelps arbeid på Haiti
 

Alle er hjertelig velkommen!

Arr.: "Det diakonale team" i Frogner menighet


Diakoniplanen i Frogner menighet

Frogner menighetsråd vedtok på sitt møte 13. juni 2012 en ny diakoniplan. Planen er bygd opp med utgangspunkt i Diakoniplan for Den norske kirke, som Kirkemøtet vedtok i 2007 (gjeldende fra 2008). Av nyhetene i planen er opprettelsen av et utvalg som kalles "Hjemme i kirken". Det kommer i tillegg til det allerede eksisterende "Diakonatets styre". Les planen.

Den tidligere diakoniplanen i Frogner menighet var fra 2003. Etter at den nye diakoniplanen for Den norske kirke kom i 2007/2008, vedtok Frogner menighetsråd i juni 2008 at menighetens diakoniplan fra 2003 skulle oppdateres slik at den tok stilling til problemstillingene i den nasjonale diakoniplanen. Vedtaket ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av en strategiplan for menigheten. Da mandatet for diakonatets styre ble behandlet av menighetsrådet i juni 2010, ble diakonatet bedt om å se på den gamle planen og foreslå eventuelle endringer. Det er dette arbeidet som nå er fullført.


  

Legatmidler

Frogner menighet deler hvert år ut legatmidler til personer som ut fra sosiale og/eller helsemessige årsaker har behov for økonomisk bistand. Midlene er for personer som er bosatt i Frogner menighet. Det skal søkes på eget skjema. Merk konvolutten: LEGAT.

Forrige søknadsfrist: 1. juni 2018.
For søknadsskjema eller spørsmål, ta kontakt med:

Frogner menighetskontor, Bygdøy allé 36. Postadresse:

Frogner menighet
Postboks 3072 Elisenberg,
0207 Oslo.
Telefon: 23 62 90 62.

E-post:

post.frogner.oslo@.kirken.no

Søknader sendes til:

Frogner menighets legat
v/ advokat Øyvind Hagelund
Oscars gate 30
0352 Oslo
Tlf. 22 60 65 90.


Besøkstjeneste

Les om besøkstjeneste i Frogner menighets årsmelding for 2015, side 31. Årsmeldingen for 2016 har ikke noe om dette.


Kirkekaffen på søndager

Bli med og gjør noe for det diakonale arbeidet! I denne omgangen gjelder det kirkekaffen på søndager. Det er alltid en hyggelig og riktig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå. Ringen blir på en måte sluttet. For mange betyr kirkekaffen ekstra mye, idet man føler seg ensom og vil gjerne veksle noen ord over en kopp kaffe i Kirkestuen før man går hjem. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere.

Ta kontakt menighetsforvalter Thomas Ekeberg-Andersen, tlf. 23 62 90 62.