Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Barn og ungdom, trosopplæring

 
 
 

TROSOPPLÆRING

Hva er trosopplæring?

HOVEDMÅL for trosopplæringen i Frogner og Bygdøy menigheter
Vi ønsker at alle døpte mellom 0 og 18 år skal bli møtt, sett og hørt. Vi ønsker at barn og unge skal kjenne en tilhørighet og trygghet i kirken. Gjennom ulike sanser skal barn og unge få opplevelse av den treenige Gud, og gjennom et godt forhold til kirken få utvikle sin tro. Dette skal foregå gjennom aktiviteter og inkluderende fellesskap.
 
Dåp og opplæring hører sammen. Når et barn blir døpt, må det få lov til å bli kjent med den kristne troen. Tidligere foregikk mye av trosopplæringen i skolen. Slik er det ikke lenger. I dag er dette i større grad opp til foreldre i samarbeid med kirken.

Selv om barna fortsatt lærer en del kristendom på skolen, så er det foreldre og faddere som må sørge for at barnet blir opplært i den troen det blir døpt til. Men dette ansvaret har de ikke alene. På dåpsdagen sies det derfor til foreldre og faddere at den kristne oppdragelse er noe de har "sammen med denne menighet og hele vår kirke...". Derfor har hver enkelt menighet fått i oppgave å utarbeide et trosopplæringsprogram for barn i alderen 0-18 år, og Den norske kirke skal være en ressurs i dette viktige arbeidet. En ressurs for både barn og foreldre!

Trossopplæringen i Frogner og Bygdøy menigheter

I 2011 ble Domprostiet, som Frogner menighet er en del av, tilført statlige midler til trosopplæring. Frogner og Bygdøy menigheter har ønsket å utgjøre en samarbeidsenhet i trosopplæringen. Da fordelingen av midlene ble gjort i Oslo bispedømmeråd, ble dette godkjent. Det ble høsten 2011 utlyst en 50 % stilling for de to menighetene. Anneline Emanuelsen ble tilsatt og begynte i sitt arbeid 16. januar 2012. Les intervju med henne. Les mer om trosopplæringen i Frogner i menighetens årsmelding for 2017 (side 29). 


Årsetapper i trosopplæringen i Frogner og Bygdøy menigheter

1 år: I det første leveåret er dåpen og dåpssamtalen det viktigste leddet i trosopplæringen. Vi tilbyr også babysang fra 0 til 1 år.

2 år: Alle 2-åringene skal bli invitert til kirken for å få en 2-årsbok.

3 år: Vi tilbyr juleverksted for hele familien, med et foredrag for foreldre om hvordan man kan skape en juletradisjon i hjemmet.

4 år: Alle 4-åringene skal bli invitert til kirken for å motta "Min kirkebok".

5 år: 5-åringene vil bli invitert til en superonsdag i regi av onsdagsklubben på Bygdøy.

6 år: Vi markerer skolestart med en skolestarts-gudstjeneste og en samling i kirken for alle 6-åringer.

7 år: Skattejakt i kirken. Deltakelse i skattejakt, hvor vi leter etter sauen Krølle som har gått seg bort.

8 år: Tårnagentsamling.

9 og 10 år: Vi inviterer alle 9- og 10-åringer til å feire påske med oss i kirken. Gjennom 2 samlinger over 2 år vil gå gjennom påsken i Det nye testamente og Det gamle testamente.

11 år: LYSVÅKEN

12 år: Døgnvill. 3 samlinger med fokus på ledere i Bibelen.

13 år: Tenker vi det samme?

14 år: "Pre-konf"-samling

15 år: Konfirmasjon

16 år: LEDERKURS A

17 år: LEDERKURS B

18 år: "Hjelp jeg flytter hjemmefra!"-samling


 

Tårnagenthelg 1.-2. september

Tårnagenthelgen i år begynner i Frogner kirke og kirkestue lørdag 1. september fra kl. 16.30 til 19.30. Den fortsetter søndag 2. september kl. 11.00 med familiegudstjeneste. Tårnagentsamlingen er for 8-åringer (barn født i 2010), og påmeldingsfristen er onsdag 29. august. Påmelding til trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen, e-post ae948@kirken.no.


Babysang fredager kl. 11.00 i Frogner kirkestue - program for høsten 2018

Sang og musikk er en ypperlig måte å knytte kontakt på og ikke minst en måte å kommunisere på. Sangen kan knytte et spesielt bånd mellom barn og foreldre, for gjennom musikken kan historier fortelles og kunnskap overleveres.

Det er babysang fredager kl. 11.00. Babysangen er en del av trosopplæringstiltakene i Frogner og Bygdøy menigheter. Babysang retter seg først og fremst mot babyer opp til 1 år. Men også eldre babyer er velkomne til Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av Frogner kirke).

Det er kjempekoselig om DU vil være igjen for å spise lunsj. Vi lager noe lett lunsj med kaffe og te. Selve babysangen vil vare fra kl. 11.00 til 11.30, lunsjen er ferdig når du føler deg ferdig.

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Tlf. 23 62 90 73, e-post ae948@kirken.no.

 Det er flere år siden Frogner menighet begynte med babysang. Men så ble det pause noen år. Høsten 2012 kom tilbudet tilbake - da som en del av trosopplæringstiltakene i Frogner og Bygdøy menigheter.9

   

FØRSTE GANG HØSTEN 2018: fredag 24. august kl. 11.00 i Frogner kirkestue

 

August

24. Oppstart babysang

31. Babysang

 

September

  7. Babysang

14. Babysang

21. Babysang

28. Babysang

  

Oktober

  5. Ikke babysang (høstferie)

12. Babysang

19. Ikke babysang

26. Babysang

  

November

  2. Babysang

  9. Babysang

16. Babysang

23. Babysang

30. Babysang

 

Desember

  7. Juleavslutning babysang