Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Barn og ungdom, trosopplæring

På denne siden: Hva er trosopplæring? | Småbarnsssang | Babysang | Andre arrangementer høsten 2021 | Trosopplæring historisk (allment og i Frogner)

 
 

Konfirmasjon

- se egen side om konfirmasjon.


TROSOPPLÆRING

Hva er trosopplæring?

HOVEDMÅL for trosopplæringen i Frogner og Bygdøy menigheter
Vi ønsker at alle døpte mellom 0 og 18 år skal bli møtt, sett og hørt. Vi ønsker at barn og unge skal kjenne en tilhørighet og trygghet i kirken. Gjennom ulike sanser skal barn og unge få opplevelse av den treenige Gud, og gjennom et godt forhold til kirken få utvikle sin tro. Dette skal foregå gjennom aktiviteter og inkluderende fellesskap.
 
Dåp og opplæring hører sammen. Når et barn blir døpt, må det få lov til å bli kjent med den kristne troen. Tidligere foregikk mye av trosopplæringen i skolen. Slik er det ikke lenger. I dag er dette i større grad opp til foreldre i samarbeid med kirken.

Selv om barna fortsatt lærer en del kristendom på skolen, så er det foreldre og faddere som må sørge for at barnet blir opplært i den troen det blir døpt til. Men dette ansvaret har de ikke alene. På dåpsdagen sies det derfor til foreldre og faddere at den kristne oppdragelse er noe de har "sammen med denne menighet og hele vår kirke...". Derfor har hver enkelt menighet fått i oppgave å utarbeide et trosopplæringsprogram for barn i alderen 0-18 år, og Den norske kirke skal være en ressurs i dette viktige arbeidet. En ressurs for både barn og foreldre!

sten 2021

Annet enn babysang, småbarnssang og konfirmantarbeid

Fredag 27. august kl. 18.00-21.00

Fredagsheng i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For ungdomsskolen. Anneline Emanuelsen.

Søndag 26. september fra kl. 10.15

Høsttakkefest i Frogner kirke kl. 11.00 med utdeling av 4-årsbok. Samling for 4-åringer før gudstjenesten, oppmøte kl. 10.15.

Fredag 29. oktober kl. 18.00-21.00

Fredagsheng i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For ungdomsskolen. Anneline Emanuelsen.

Lørdag 20. november kl. 18.00 - søndag 21. november

"Lys våken" i Bygdøy kirke. For 11-åringer i Bygdøy og Frogner menigheter. Overnatting i kirken. Anneline Emanuelsen. Arne Slørdahl.

Søndag 28. november kl. 11.00

Lysmesse i Frogner kirke. Deretter juleverksted for alle i Kirkestuen, 3-åringer er spesielt invitert.


Årsetapper i trosopplæringen i Frogner og Bygdøy menigheter

1 år: I det første leveåret er dåpen og dåpssamtalen det viktigste leddet i trosopplæringen. Vi tilbyr også babysang fra 0 til 1 år.

2 år: Alle 2-åringene skal bli invitert til kirken for å få en 2-årsbok.

3 år: Vi tilbyr juleverksted for hele familien, med et foredrag for foreldre om hvordan man kan skape en juletradisjon i hjemmet.

4 år: Alle 4-åringene skal bli invitert til kirken for å motta "Min kirkebok".

5 år: 5-åringene vil bli invitert til en superonsdag i regi av onsdagsklubben på Bygdøy.

6 år: Vi markerer skolestart med en skolestarts-gudstjeneste og en samling i kirken for alle 6-åringer.

7 år: Skattejakt i kirken. Deltakelse i skattejakt, hvor vi leter etter sauen Krølle som har gått seg bort.

8 år: Tårnagentsamling.

9 og 10 år: Vi inviterer alle 9- og 10-åringer til å feire påske med oss i kirken. Gjennom 2 samlinger over 2 år vil gå gjennom påsken i Det nye testamente og Det gamle testamente.

11 år: LYSVÅKEN

12 år: Døgnvill. 3 samlinger med fokus på ledere i Bibelen.

13 år: Tenker vi det samme?

14 år: "Pre-konf"-samling

15 år: Konfirmasjon

16 år: LEDERKURS A

17 år: LEDERKURS B

18 år: "Hjelp jeg flytter hjemmefra!"-samling


Trossopplæringen i Frogner og Bygdøy menigheter historisk

I mange år av den norske statskirkens historie var grunnskolens kristendomsundervisning regnet som kirkens dåpsopplæring. Jesu dåpsbefaling (Matt. 28, 18-20) handler ikke bare om å døpe, men også om å "lære dem å holde alt det jeg har befalt dere". I 1969 vedtok Stortinget at kristendomsundervisningen ikke lenger også skulle ha som oppgave å være dåpsopplæring. Kristendomsfaget utviklet seg til et bredere og mer nøytralt innrettet fag med skiftende navn, for tiden KRLE. Etter årtusenskiftet kom det imidlertid egne midler på statsbudsjettet til trosopplæring for alle døpte i alderen 0-18 år. Alle menigheter fikk ikke midler med en gang. Men i 2011 ble Oslo domprosti, som Frogner menighet er en del av, tilført statlige midler til trosopplæring. Frogner og Bygdøy menigheter ønsket å utgjøre en samarbeidsenhet i trosopplæringen. Da fordelingen av midlene ble gjort i Oslo bispedømmeråd, ble dette godkjent. Det ble høsten 2011 utlyst en 50 % stilling for de to menighetene. Anneline Emanuelsen ble tilsatt og begynte i sitt arbeid 16. januar 2012. Les intervju med henne. Les mer om trosopplæringen i Frogner i menighetens årsmelding for 2020


 


 

Torsdager: Middag og sang for hele familien ("småbarnssang")

Tilbudet er særlig rettet mot barn i barnehagealder med familiemiddag og sang for hele familien. Opplegget har vanligvis vært at vi først spiser middag sammen, så synger, leker og danser vi, innenfor en tidsramme 16.30-17.45. Sangen starter ca. kl. 17.15. Til å begynne med høsten 2021 ble programmet gjennomført uten middag først. Tidene var da kl. 17.30-18.00. Fra 14. oktober følges det normale opplegget med middag først og tidsramme kl. 16.30-17.45. Sted: Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. På grunn av skjerpede regler for smittevern er småbarnssangen 9. desember avlyst.

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Tlf. 23 62 90 73, e-post ae948@kirken.no.


Babysang fredager kl. 11.00 i Frogner kirkestue - program for høsten 2021

Sang og musikk er en ypperlig måte å knytte kontakt på og ikke minst en måte å kommunisere på. Sangen kan knytte et spesielt bånd mellom barn og foreldre, for gjennom musikken kan historier fortelles og kunnskap overleveres.

Det er babysang fredager kl. 11.00. Babysangen er en del av trosopplæringstiltakene i Frogner og Bygdøy menigheter. Babysang retter seg først og fremst mot babyer opp til 1 år. Men også eldre babyer er velkomne til Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av Frogner kirke).

Det er kjempekoselig om DU vil være igjen for å spise lunsj. Vi lager noe lett med kaffe og te til. Selve babysangen vil vare fra kl. 11.00 til 11.30, lunsjen er ferdig når du føler deg ferdig.

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Tlf. 23 62 90 73, e-post ae948@kirken.no.

   

August

20  Babysang Avlyst pga. sykdom

27  Babysang i Frogner kirke

 

September

   3 Babysang i kirken

10 Babysang i kirken

17 Babysang i kirken

24 Babysang i kirken

  

Oktober

  1 Babysang  Avlyst pga. sykdom

  8 Ikke babysang

22 Babysang i Frogner kirkestue Avlyst pga. sykdom

22 Babysang i kirkestuen

29 Babysang i kirkestuen

 

November

  5 Babysang

12 Babysang

19 Babysang

26 Babysang

   

Desember

 3 Babysang 

10 Juleavslutning for babysang i kirken

 


Det er mange år siden Frogner menighet begynte med babysang. Men så ble det pause noen år. Høsten 2012 kom tilbudet tilbake - da som en del av trosopplæringstiltakene i Frogner og Bygdøy menigheter.