Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   

 
 

Konfirmasjon

     
 

Konfirmant i 2020?

Det er vanlig å bli konfirmert det året man fyller 15 år. I april 2019 fikk derfor 14-åringene tilsendt brosjyren "Konfirmant 2020" med informasjon om og invitasjon til å være konfirmant i kommende år. Det er Kirkerådet som står bak denne generelle informasjonen, som ble sendt til dem som er født i 2005 og som er medlem i Den norske kirke, eller barn av medlemmer. I september gikk det dessuten ut et mer lokalt brev til dem som bor innenfor grensene til Frogner menighet. Les brevet. Her er det flere praktiske opplysninger, blant annet beskjed om at innskrivningen for det nye konfirmantkullet skjer torsdag 10. oktober 2019 kl. 18.00 i Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken). Konfirmasjonsundervisningen i Frogner begynner i januar 2020. Og konfirmasjonsgudstjenesten er i Frogner kirke 20. september 2020 kl. 11.00. Ved spørsmål, ta kontakt med kapellan Arne Slørdahl, 23 62 90 65 og as466@kirken.no.


Er kirkelig konfirmasjon det riktige for deg?

Kanskje lurer du på om du skal velge kirkelig konfirmasjon?  Må du være veldig kristelig og sikker på at du tror på Gud? Nei. Det er åpent for alle å delta. Det viktigste er at du har lyst til å lære noe om kirken og kristen tro og diskutere dette med andre, og å være med i et hyggelig miljø. Du kan lese mer om å være konfirmant på nettstedet www.konfirmant.no. Se også Den norske kirkes ressursside om konfirmasjon.


Å være konfirmant i Frogner

I Frogner har vi et spennende tilbud til konfirmanter basert på aktiviteter, undervisning og sommerleir. Det meste av undervisningen og aktivitetene skjer lokalt, mens sommerleiren er for konfirmanter fra flere menigheter i Oslo sentrum. I 2019 ble den holdt i første uke av skolenes sommerferie. (Fram til 2018 fant den sted i august.) Konfirmantene deltar også på noen gudstjenester. Konfirmasjonstiden går fra januar til september. Konfirmasjonsdagen er den tredje søndagen i september.


Konfirmantopplegg for Frogner og andre menigheter i Oslo sentrum

Konfirmantopplegget i Frogner menighet ble for noen år siden fornyet. Da hadde en arbeidsgruppe fra flere menigheter i det sentrale Oslo arbeidet med et nytt opplegg, hvor det også inngår felles arrangementer for menighetene i Oslo domprosti.


Innskrivning for konfirmasjon i 2020 skjer i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38, torsdag 10. oktober 2019 kl. 18.00.

Programmet for konfirmasjonstiden i 2020 blir lagt ut senere. Nedenfor står programmet for 2019 til orientering. 

Program for konfirmasjonsåret 2019

Konfirmasjonsdagen i 2019 er søndag 15. september. Undervisningen starter i januar 2019 med samlinger ca. annenhver torsdag kl. 18.00. Det meste av undervisningen og aktivitetene er bare for Frogner-konfirmantene, men noe skjer også sammen med konfirmantene fra Bygdøy. Og fra 24. til 28. juni er det sommerleir på Stiftsgården Rättvik i Sverige sammen med konfirmanter fra andre menigheter i Oslo sentrum. Merk at sommerleiren i 2019 blir i første uke av skolenes sommerferie, ikke i august som tidligere.

Dag Tid Sted Tema
Torsdag 17/1-2019 18.00-19.30 Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Hva er det å ha et livssyn / "å tro"? Bli kjent.
Søndag 27/1 11.00 Frogner kirke Presentasjonsgudstjeneste
Søndag 27/1 12.30-13.30 Frogner kirkes kapell Foreldremøte (kun foresatte). Informasjon om temaer, datoer, forventninger, leiren m.m.
Torsdag 31/1 18.00-19.30 Frogner kirkestue Bibelen - hva er det? Forfatterspørsmål, alder, oppbygning, innhold, hva kan den brukes til?
Torsdag 31/1 19.00-21.30 Frogner kirkestue Inspirasjonskveld for foreldre og foresatte: "Livet i tenåringsfamilien" ved psykolog Hedvig Montgomery. Påmelding til as466@kirken.no (Arne Slørdahl) innen mandag 28. januar. Se plakaten.
Torsdag 14/2 18.00-19.30 Frogner kirke Kirkebygget, symboler, farger, kirkeåret. Ved sokneprest Margunn Sandal.
Torsdag 28/2 18.00-19.30 Frogner kirkestue Gud skaper? Tro og viten, verdens opprinnelse, forholdet til naturen, det ondes problem.
Torsdag 7/3 18.00-19.30 Frogner kirkestue Jesus? Den historiske Jesus, Jesu lære.
Torsdag 21/3 18.00-19.30 Frogner kirkestue Menneskeverd, hvem er jeg?, selvbildet, kjærlighet og forelskelse
Torsdag 4/4 18.00-19.30 Frogner kirkestue Påsken, Jesus - Guds sønn?, død og liv, det kristne håpet.
Lørdag 6/4 12.00-19.00 Oslo domkirke og Vålerenga kirke Superlørdag for konfirmantene i prostiet. Oppmøte utenfor Domkirken. Vi drar i to-tiden videre til Vålerenga kirke og er der resten av dagen.
Tirsdag 9/4 18.00-21.00 Frogner kirkestue Fasteaksjonen - bøsseaksjon for Kirkens Nødhjelp
Torsdag 25/4 18.00-19.30 Frogner kirke, kirkekjelleren Sakramentene (dåp og nattverd) og gudstjenesten
Torsdag 9/5 18.00-19.30 Frogner kirkestue Etikk og moral, kristen livsførsel, nord og sør
Torsdag 23/5 18.00-19.30 Frogner kirkestue Gudstjenesteverksted, arbeid frem mot "samtalegudstjenesten" 1. september
Torsdag 6/6 18.00-19.30 Frogner kirkestue Hva er det å være kristen?, tro og tvil, bønn, forholdet til andre religioner, forberedelse til sommerleiren.
Mandag 24/6 - fredag 28/6 Stiftsgården Rättvik i Sverige SOMMERLEIR (sammen med konfirmantene fra de andre menighetene i Oslo domprosti).
Torsdag 22/8 18.00-20.00 Frogner kirke Forberedelse til "samtalegudstjenesten"
Søndag 25/8 11.00 Frogner kirke Samtalegudstjenesten (konfirmantoppmøte kl. 9.30). Familie og venner er spesielt velkommen! Konfirmantene har forberedt diverse innslag og deltar som medliturger m.m.
(Endret i forhold til opprinnelig dato, 1. september.)
Torsdag 12/9 17.30-20.00 Frogner kirke Kappeprøving, fotografering, øvelse
Søndag 15/9 11.00 Frogner kirke KONFIRMASJON (konfirmantoppmøte kl. 10.15)
Tirsdag 17/9 18.30 Markus menighetshus Konfirmant-reunion, mimring fra leiren og feiring av konfirmasjonen sammen med de andre konfirmantgruppene. Sted: Markus menighetshus, Schwensens gate 15 (ved St. Hanshaugen).

 


Konfirmasjonsprest i Frogner og Bygdøy menigheter dette året er kapellan Arne Slørdahl. E-post: as466@kirken.no, tlf. 23 62 90 65.


Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene 2019

Søndag 27. januar 2019 kl. 11.00 ble konfirmantene presentert for menigheten i høymessen i Frogner kirke, som var ved kapellan Arne Slørdahl og organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor sang, dirigent Sindre Hugo Bjerkestrand. (Alle konfirmantene var ikke til stede, samtidig var det noen Bygdøy-konfirmanter der som ikke kunne være til stede på den tilsvarende gudstjenesten i Bygdøy kirke forrige søndag.) Etter gudstjenesten var det en informasjonssamling i Frogner kirkes kapell for konfirmantenes foreldre og foresatte.

 

Konfirmasjon i Frogner kirke 

Konfirmasjonsgudstjeneste i Frogner kirke søndag 15. september 2019.
[Foto: Jardar Seim. Klikk på bildet for å se det større.]

 

Til toppen