Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere oversikter:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Gudstjenester i Frogner - september-desember 2020
Sist oppdatert 07.10.2020. Forbehold om forandringer.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Siste gang i måneden holdes torsdagsgudstjenestene i kirken kl. 17.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 8.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. Og første fredag i måneden holder Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile messe i kirkens kapell kl. 19.30. Heller ikke disse gudstjenestene tas med i denne oversikten, men det er adgang for alle. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg, f.eks. om offerformål. Og noen gudstjenester som foreløpig er oppført som høymesser, kan bli endret til å være familiegudstjenester.

  

På denne siden: September | Oktober | November | Desember

 

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist,
kor etc.
Offer
Torsdag 3. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag
6. september
11.00 Gudstjeneste med dåp Margunn Sandal Bjørn Kleppe Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Torsdag 10. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
15. søndag i treenighetstiden
13. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Tone Braaten, sopran
Ingvild Græsvold, fiolin
Menighetens arbeid
Torsdag 17. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
16. søndag i treenighetstiden
20. september
11.00 og 13.00 Konfirmasjons-gudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Siv Øverli, trompet
Kirkens Bymisjon
Torsdag 24. september 17.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
17. søndag i treenighetstiden
27. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Håvard Ringsevjen Menighetens arbeid
Torsdag 1. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
18. søndag i treenighetstiden
4. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens arbeid
Torsdag 8. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
19. søndag i treenighetstiden
11. oktober
11.00 Høsttakkefest Rut Ugland Bjørn Kleppe Menighetens barnehage, Schafteløkken
Torsdag 15. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
20. søndag i treenighetstiden
18. oktober
11.00 Høymesse Sjur Isaksen Bjørn Kleppe TV-Aksjonen 2020 (WWF - World Wide Fund for Nature, Verdens naturfond)
Torsdag 22. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Bots- og bønnedag
25. oktober
11.00 Bots- og bønnedags-gudstjeneste Arne Slørdahl Jardar Seim Ikke ofring
Torsdag 29. oktober 17.00 Hverdagsmesse i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Allehelgensdag
1. november
11.00 Allehelgensmesse Margunn Sandal
Rut Ugland
Arne Slørdahl
Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Ergo strykekvartett
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 5. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
23. søndag i treenighetstiden
8. november
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 12. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
24. søndag i treenighetstiden
15. november
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Areopagos
Torsdag 19. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Domssøndag / Kristi kongedag
22. november
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim Stiftelsen CRUX (tidligere stiftelsen "Kirkens Sosialtjeneste"
Torsdag 26. november 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
1. søndag i adventstiden
29. november
11.00 Lysmesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Torsdag 3. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
2. søndag i adventstiden
6. desember
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Det norske menneskerettighetsfond
Torsdag 10. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
3. søndag i adventstiden
13. desember
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Norske Selskabs Mannskor
Militært kristent fellesskap
Torsdag 17. desember 10.30 Barnehage-gudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
12.30 Skole-gudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
4. søndag i adventstiden
20. desember
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Menighetens arbeid
Julaften
24. desember
På grunn av korona-smittevern med et redusert antall tilgjengelige sitteplasser i kirken blir det i år fire kortere gudstjenester på julaften med påmelding. Nærmere informasjon kommer senere.  
13.00 Julaftensgudstjeneste Arne Slørdahl Svein Amund Skara
Atle Tømmervik, trompet
På alle gudstjenestene: likt delt mellom Kirkens Nødhjelp og Menighetens barne- og ungdomsarbeid
14.00 Julaftensgudstjeneste Arne Slørdahl Svein Amund Skara
Atle Tømmervik, trompet
15.00
Julaftensgudstjeneste
Margunn Sandal Svein Amund Skara
Atle Tømmervik, trompet
16.00
Julaftensgudstjeneste
Margunn Sandal Svein Amund Skara
Atle Tømmervik, trompet
Juledag
25. desember
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal Svein Amund Skara
Jonas Haltia, trompet
Norges KFUK/KFUM
2. juledag / Stefanusdag
26. desember
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Svein Amund Skara Stefanusalliansen
Romjulssøndag
27. desember
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg. Arne Slørdahl - Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
Nyttårsaften
31. desember
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke - -  
Nyttårsdag / Jesu navnedag
1. januar 2021
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke - -  
Kristi åpenbaringsdag
3. januar
11.00 Høymesse      
Til toppen