Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere oversikter:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Gudstjenester i Frogner - januar-september 2020
Sist oppdatert 21.06.2020. Forbehold om forandringer.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Siste gang i måneden holdes torsdagsgudstjenestene i kirken kl. 17.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 8.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. Og første fredag i måneden holder Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile messe i kirkens kapell kl. 19.30. Heller ikke disse gudstjenestene tas med i denne oversikten, men det er adgang for alle. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg.

  

På denne siden: Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September

 

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist,
kor
Offer
Nyttårsdag
1. januar 2020
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg. Bjørn Sandvik   -
Kristi åpenbaringsdag
5. januar
11.00 Høymesse Kristian Lassen Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 9. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Kristian Lassen Bjørn Kleppe
-
2. søndag i åpenbaringstiden
12. januar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Torsdag 16. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
-
3. søndag i åpenbaringstiden
19. januar
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Kirkens sosialtjeneste
Torsdag 23. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe
-
4. søndag i åpenbaringstiden
26. januar
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens konfirmantarbeid
Torsdag 30. januar 17.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
5. søndag i åpenbaringstiden / Kyndelsmesse
2. februar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Kirkens Bymisjon
Torsdag 6. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
-
Såmannssøndag
9. februar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Det Norske Bibelselskap
Torsdag 13. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe
-
Kristi forklarelsesdag
16. februar
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 20. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe
-
Fastelavnssøndag
23. februar
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 27. februar 17.00 Hverdagsmesse i kirken Rut Ugland Bjørn Kleppe -
1. søndag i fastetiden
1. mars
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 5. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
-
2. søndag i fastetiden
8. mars
11.00 Familiegudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Søndagsskolen Norge
Torsdag 12. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
-
3. søndag i fastetiden
15. mars
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Rut Ugland Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 19. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
-
Maria budskapsdag
22. mars
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Kirkens SOS
Torsdag 26. mars 17.00 Hverdagsmesse i kirken
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Kristian Lassen Bjørn Kleppe -
4. søndag i fastetiden
29. mars
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Rut Ugland
Arne Sand (preken)
Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 2. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Rut Ugland Bjørn Kleppe
-
Palmesøndag
5. april
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Trygve Magelssen Vetle Halvorsen  
Skjærtorsdag
9. april
19.00 Skjærtorsdagsmesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
18.30: Orgelresitasjon ved Bjørn Kleppe
-
Langfredag
10. april
11.00 Gudstjeneste på langfredag
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Anners Lerdal, saxofon
-
Påskedag
12. april
11.00 Høytidsgudstjeneste
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Siv Øverli, trompet
 
2. påskedag
13. april
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
     
Torsdag 16. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Rut Ugland Bjørn Kleppe
-
2. søndag i påsketiden
19. april
11.00 Familiegudstjeneste
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Torsdag 23. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Kristian Lassen Bjørn Kleppe
-
3. søndag i påsketiden
26. april
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Arne Slørdahl Jardar Seim  
Torsdag 30. april 17.00 Hverdagsmesse i kirken
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
4. søndag i påsketiden
3. mai
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
 
Torsdag 7. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
-
5. søndag i påsketiden
10. mai
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Margunn Sandal
Olav Dag Hauge (preken)
Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
 
Torsdag 14. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Kristian Lassen Bjørn Kleppe -
6. søndag i påsketiden /
Grunnlovsdag
17. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Gudstjeneste i Gol stavkirke på Norsk folkemuseum, Bygdøy kl. 13.30.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Arne Slørdahl - -
Torsdag 23. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Kristian Lassen Bjørn Kleppe -
Kristi himmelfartsdag
21. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Rut Ugland Vetle Halvorsen  
ndag før pinse
24. mai
11.00 Høymesse
Rut Ugland Bjørn Kleppe.
Frogner kammerkor
Blå Kors Norge
Torsdag 28. mai 12.00 Hverdagsmesse i kirken
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Jonas Haltia, trompet
-
Pinsedag
31. mai
11.00 Høytidsgudstjeneste
Margunn Sandal Jardar Seim.
Sangere fra Frogner kammerkor
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
2. pinsedag
1. juni
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Oslo domkirke kl. 11.00. AVLYST pga. koronasituasjonen. - -  
Torsdag 4. juni 12.00 Hverdagsmesse i kirken
Arne Sand Bjørn Kleppe -
Treenighetssøndag
7. juni
11.00 Høymesse
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Det Norske Misjonsselskap
Torsdag 11. juni 12.00 Hverdagsmesse i kirken
Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
2. søndag i treenighetstiden
14. juni
11.00 Høymesse
Raag Rolfsen Jardar Seim Åpen kirkegruppe
Torsdag 18. juni 12.00 Hverdagsmesse i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
3. søndag i treenighetstiden
21. juni
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
4. søndag i treenighetstiden
28. juni
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Arne Slørdahl Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
5. søndag i treenighetstiden
5. juli
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe 2Frogner og Bygdøy menigheter
Aposteldagen /
6. søndag i treenighetstiden
12. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Rut Ugland Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
7. søndag i treenighetstiden
19. juli
11.00 Høymesse Bendik Baasland Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
8. søndag i treenighetstiden
26. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Ragnhild Koren Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
9. søndag i treenighetstiden
2. august
11.00 Høymesse Margunn Sandal Håvard Ringsevjen Frogner og Bygdøy menigheter
10. søndag i treenighetstiden
9. august
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Jardar Seim Frogner og Bygdøy menigheter
11. søndag i treenighetstiden
16. august
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Frogner og Bygdøy menigheter
12. søndag i treenighetstiden
23. august
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim  
13. søndag i treenighetstiden
30. august
11.00 Samtale-gudstjeneste (konfirmantene) Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Torsdag 3. september 12.00 Hverdagsmesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag
6. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 10. september 12.00 Hverdagsmesse Rut Ugland Bjørn Kleppe  
15. søndag i treenighetstiden
13. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal    
Torsdag 17. september 12.00 Hverdagsmesse Arne Slørdahl    
16. søndag i treenighetstiden
20. september
11.00 Konfirmasjons-gudstjeneste Arne Slørdahl    
Torsdag 24. september 12.00 Hverdagsmesse Margunn Sandal    
17. søndag i treenighetstiden
27. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal    
Til toppen