Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere oversikter:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Gudstjenester i Frogner - januar-mars 2020
Sist oppdatert 14.02.2020. Forbehold om forandringer.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Siste gang i måneden holdes torsdagsgudstjenestene i kirken kl. 17.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 8.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. Og første fredag i måneden holder Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile messe i kirkens kapell kl. 19.30. Heller ikke disse gudstjenestene tas med i denne oversikten, men det er adgang for alle. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg.

 

På denne siden: Januar | Februar | Mars

 

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist.
Kor etc.
Offer
Nyttårsdag
1. januar 2020
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg. Bjørn Sandvik   -
Kristi åpenbaringsdag
5. januar
11.00 Høymesse Kristian Lassen Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 9. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Kristian Lassen Bjørn Kleppe
-
2. søndag i åpenbaringstiden
12. januar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Torsdag 16. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
-
3. søndag i åpenbaringstiden
19. januar
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Kirkens sosialtjeneste
Torsdag 23. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe
-
4. søndag i åpenbaringstiden
26. januar
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens konfirmantarbeid
Torsdag 30. januar 17.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
5. søndag i åpenbaringstiden / Kyndelsmesse
2. februar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Kirkens Bymisjon
Torsdag 6. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
-
Såmannssøndag
9. februar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Det Norske Bibelselskap
Torsdag 13. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe
-
Kristi forklarelsesdag
16. februar
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 20. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe
-
Fastelavnssøndag
23. februar
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 27. februar 17.00 Hverdagsmesse i kirken Rut Ugland Bjørn Kleppe -
1. søndag i fastetiden
1. mars
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 5. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
-
2. søndag i fastetiden
8. mars
11.00 Familiegudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Søndagsskolen Norge
Torsdag 12. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe
-
3. søndag i fastetiden
15. mars
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 19. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe
-
Maria budskapsdag
22. mars
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Kirkens SOS
Torsdag 26. mars 17.00 Hverdagsmesse i kirken Kristian Lassen Bjørn Kleppe -
4. søndag i fastetiden
29. mars
11.00 Høymesse Rut Ugland
Arne Sand (preken)
Jardar Seim Menighetens arbeid
Til toppen