Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere år:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Gudstjenester i Frogner januar - april 2019
Sist oppdatert 30.01.2019. Forbehold om forandringer.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Noen ganger holdes torsdagsgudstjenestene i kirken, og noen ganger til et annet klokkeslett, f.eks. kl. 17.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 8.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. Og første fredag i måneden holder Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile messe i kirkens kapell kl. 19.30, Heller ikke disse gudstjenestene tas med i denne oversikten, men det er adgang for alle. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg.

 

På denne siden:  Januar | Februar | Mars | April

 

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist.
Kor etc.
Offer
Nyttårsdag
1. januar 2019
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke. Bjørn Sandvik Harald Herresthal  
Kristi åpenbaringsdag
6. januar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 10. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
2. søndag i åpenbaringstiden
13. januar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim Misjonsprosjektet, Det Norske Misjonsselskap.
Torsdag 17. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
3. søndag i åpenbaringstiden
20. januar
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Institutt for sjelesorg
Torsdag 24. januar 17.00 Hverdagsmesse i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
4. søndag i åpenbaringstiden
27. januar
11.00 Høymesse med presentasjon av konfirmantene Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Konfirmantarbeidet
Torsdag 31. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
5. søndag i åpenbaringstiden
3. februar
11.00 Høymesse Margunn Sandal,
Raag Rolfsen
Bjørn Kleppe Areopagos
Torsdag 7. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
6. søndag i åpenbaringstiden
10. februar
11.00 Høymesse Rolv Nøtvik Jakobsen Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Kirkens SOS
Torsdag 14. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
Såmannssøndagen
17. februar
11.00 Høymesse Rut Ugland Jardar Seim
Frogner kammerkor
Det Norske Bibelselskap
Torsdag 21. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Kristi forklarelsesdag
24. februar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 28. februar 17.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Fastelavnssøndag
3. mars
11.00 Familiegudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe IKO
Torsdag 7. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
1. søndag i fastetiden
10. mars
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menneskeverd
Torsdag 14. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
2. søndag i fastetiden
17. mars
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim
Frogner kammerkor
Menighetens arbeid
Torsdag 21. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Maria budskapsdag
24. mars
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Stiftelsen CRUX
Torsdag 28. mars 17.00 Hverdagsmesse i kirken Rolv Nøtvik Jakobsen Bjørn Kleppe -
3. søndag i fastetiden
31. mars
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Torsdag 4. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Prest ikke bestemt Bjørn Kleppe -
4. søndag i fastetiden
7. april
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 11. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Palmesøndag
14. april
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Vetle Halvorsen Kirkens Nødhjelp
Skjærtorsdag
18. april
19.00 Skjærtorsdagsmesse Rut Ugland Vetle Halvorsen
18.30: Musikkmeditasjon ved Vetle Halvorsen
-
Langfredag
19. april
11.00 Gudstjeneste på langfredag Margunn Sandal Vetle Halvorsen -
Påskedag
21. april
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal,
Rolv Nøtvik Jakobsen
Svein Amund Skara
Frogner kammerkor
Kirkens Bymisjon
2. påskedag
22. april
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke.      
Torsdag 25. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rolv Nøtvik Jakobsen Bjørn Kleppe -
2. søndag i påsketiden
28. april
11.00 Høymesse Rolv Nøtvik Jakobsen Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Til toppen