Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere år:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 jan-aug

Gudstjenester i Frogner august - desember 2018
Sist oppdatert 28.11.2018. Forbehold om forandringer.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Noen ganger holdes torsdagsgudstjenestene i kirken, og noen ganger til et annet klokkeslett, f.eks. kl. 18.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. En gang i måneden holder prestene i Frogner menighet gudstjeneste i Frognerhjemmets kapell. De er ikke oppført her, bare på kalendersiden. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 8.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell (evt. Kirkestuen). De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene.

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som gjelder for 1-4 uker om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell og i Frognerhjemmets kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg.

 

På denne siden:  August | September | Oktober | November | Desember

 

Dag Tidspunkt Prest Organist.
Kor etc.
Offer
11. søndag i treenighetstiden
5. august
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
12. søndag i treenighetstiden
12. august
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
13. søndag i treenighetstiden
19. august
11.00 Høymesse Margunn Sandal Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
Torsdag 23. august 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag
26. august
11.00 Samtalegudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 30. august 18.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
15. søndag i treenighetstiden
2. september
11.00 Familiegudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Torsdag 6. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
16. søndag i treenighetstiden
9. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Torsdag 13. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
17. søndag i treenighetstiden
16. september
11.00 Konfirmasjonsgudstj. Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Siv Øverli, trompet
Menighetens konfirmantarbeid
Torsdag 20. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
18. søndag i treenighetstiden
23. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Kirkens Nødhjelp
Torsdag 27. september 18.00 Hverdagsmesse i kirken Rut Ugland Bjørn Kleppe -
19. søndag i treenighetstiden
30. september
11.00 Høymesse Arne Sand Jardar Seim Det Norske Misjonsselskap
Torsdag 4. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
20. søndag i treenighetstiden
7. oktober
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Norges KFUK/KFUM
Torsdag 11. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
21. søndag i treenighetstiden
14. oktober
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens arbeid
Torsdag 18. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
22. søndag i treenighetstiden
21. oktober
11.00 Høsttakkefest Arne Slørdahl Jardar Seim
TV-aksjonen 2018 (Kirkens Bymisjon)
Torsdag 25. oktober 18.00 Hverdagsmesse i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Bots- og bønnedag
28. oktober
11.00 Bots- og bønnedagsgudstjeneste med allment skriftemål Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
 
Torsdag 1. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
Allehelgensdag
4. november
11.00 Allehelgensmesse Margunn Sandal
Rut Ugland
Arne Slørdahl
Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 8. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
25. søndag i treenighetstiden
11. november
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe

Åpen kirkegruppe

Torsdag 15. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
26. søndag i treenighetstiden
18. november
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Organisasjonen Menneskeverd
Torsdag 22. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
Domssøndag / Kristi kongedag
25. november
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim
Det Norske Bibelselskap
Torsdag 29. november 18.00 Hverdagsmesse i kirken - etterfulgt av førjulsmiddag i Kirkestuen kl. 18.45 Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
1. søndag i adventstiden
2. desember
11.00 Lysmesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Torsdag 6. desember 12.00 Hverdagsmesse i Frognerhjemmets kapell. Merk stedet. Dette blir siste gudstjenest i kapellet før Frognerhjemmet innstiller driften som sykehjem. Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
2. søndag i adventstiden
9. desember
11.00 Margunn Sandal Bjørn Kleppe Det norske menneskerettighetsfond
Torsdag 13. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
3. søndag i adventstiden
16. desember
11.00 Høymesse Rut Ugland Jardar Seim Militært kristent fellesskap
Onsdag 19. desember 10.30 Barnehagegudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
  12.30 Skolegudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
4. søndag i adventstiden
23. desember
Ingen gudstjeneste kl. 11.00.
Kl. 16.00: "Vi synger julen inn"
Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Julaften
24. desember
14.00 Julaftensgudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Atle Tømmervik, trompet
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
  16.00 Julaftensgudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Sammensatt kor
Atle Tømmervik, trompet
Kirkens Nødhjelp
Juledag
25. desember
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe Søndagsskolen Norge
2. juledag / Stefanusdag
26. desember
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Kristent Interkulturelt Arbeid
Romjulssøndag
30. desember
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Arne Slørdahl Vetle Halvorsen  
Nyttårsdag
1. januar 2019
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke.      
Til toppen