Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere år:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | jan.-mai 2017

Gudstjenester i Frogner mai-november 2017
Sist oppdatert 13.07.2017. Forbehold om forandringer - blant vil noen av oppføringene med "høymesse" bli endret til familiegudstdjeneste.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Noen ganger holdes torsdagsgudstjenestene i kirken, og noen ganger til et annet klokkeslett, f.eks. kl. 18.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. En gang i måneden holder prestene i Frogner menighet gudstjeneste i Frognerhjemmets kapell. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv.

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som gjelder for 1-4 uker om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell og i Frognerhjemmets kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg.

 

På denne siden:  Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November

 

Dag Tidspunkt Prest Organist.
Kor etc.
Offer
Torsdag 4. mai 18.00 Gudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
4. søndag i påsketiden
7. mai
11.00 Høymesse i kapellet (kirken stengt) Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 11. mai 12.00 Gudstjeneste i kapellet Rut Ugland Vetle Halvorsen -
5. søndag i påsketiden
14. mai
11.00 Høymesse i kapellet (kirken stengt)
13.00 Dåpsgudstjeneste i kapellet
Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 18. mai 12.00 Gudstjeneste i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
6. søndag i påsketiden
21. mai
11.00 Høymesse i kapellet (kirken stengt) Margunn Sandal Bjørn Kleppe Kirkens sosialtjeneste
Kristi himmelfartsdag
25. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Margunn Sandal Jardar Seim Areopagos
Søndag før pinse
28. mai
11.00 Høymesse i kapellet (kirken stengt)
13.00 Dåpsgudstjeneste i kapellet
Cecilie Jørgensen Strømmen Jardar Seim Institutt for sjelesorg (Modum Bad)
Torsdag 1. juni 12.00 Gudstjeneste i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Pinsedag
4. juni
11.00 Høytidsgudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe Det Norske Misjonsselskap
2. pinsedag
5. juni
Ingen gudstjeneste i Frogner. Felles prostigudstjeneste i Oslo domkirke kl. 11.00: Bach i høymessen. Anne-May Grasaas og Birte Nordahl Kåre Nordstoga.
Sangere fra Oslo domkor.
Barokkanerne.
Solister.
 
Torsdag 8. juni 12.00 Gudstjeneste i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Treenighetssøndag
11. juni
11.00 Høymesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe Organisasjonen Menneskeverd
Torsdag 15. juni 12.00 Gudstjeneste i kapellet Cecilie Jørgensen Strømmen Vetle Halvorsen -
2. søndag i treenighetstiden
18. juni
11.00 Felles gudstjeneste med Bygdøy i Kirkesamlingen, Folkemuseet på Bygdøy Margunn Sandal
Cecilie Jørgensen Strømmen
(avskjed med CJS)
Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
Torsdag 22. juni 12.00 Gudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
3. søndag i treenighetstiden
25. juni
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
4. søndag i treenighetstiden
2. juli
11.00 Høymesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
5. søndag i treenighetstiden
9. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
Aposteldagen
- 6. søndag i treenighetstiden
16. juli
11.00 Høymesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
7. søndag i treenighetstiden
23. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
8. søndag i treenighetstiden
30. juli
11.00 Høymesse i kapellet Rut Ugland Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
9. søndag i treenighetstiden
6. august
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Rut Ugland Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
10. søndag i treenighetstiden
13. august
11.00 Høymesse i kapellet Rut Ugland Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
11. søndag i treenighetstiden
20. august
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
Torsdag 24. august 12.00 Gudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
12. søndag i treenighetstiden
27. august
11.00 Høymesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
Torsdag 31. august 18.00 Gudstjeneste i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
13. søndag i treenighetstiden
3. september
11.00 Samtalegudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Torsdag 7. september 12.00 Gudstjeneste i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
Vingårdssøndag
- 14. søndag i treenighetstiden
10. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 14. september 12.00 Gudstjeneste i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
15. søndag i treenighetstiden
17. september
11.00 Konfirmasjon Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Torsdag 21. september 12.00 Gudstjeneste i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
16. søndag i treenighetstiden
24. september
11.00 Høymesse Rut Ugland Jardar Seim  
Torsdag 28. september 18.00 Gudstjeneste i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
16. søndag i treenighetstiden
24. september
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe  
Torsdag 28. september 18.00 Gudstjeneste i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
17. søndag i treenighetstiden
1. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 5. oktober 12.00 Gudstjeneste i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe .
18. søndag i treenighetstiden
8. oktober
11.00 Høymesse i kirken eller kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 12. oktober 12.00 Gudstjeneste i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
19. søndag i treenighetstiden
15. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 19. oktober 12.00 Gudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
20. søndag i treenighetstiden
22. oktober
11.00 Høsttakkefest Margunn Sandal Jardar Seim  
Torsdag 26. oktober 18.00 Gudstjeneste i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Bots- og bønnedag
29. oktober
11.00 Bots- og bønnedagsgudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Reformasjonsdagen
Tirsdag 31. oktober
       
Torsdag 2. november 12.00 Gudstjeneste i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
Allehelgensdag
5. november
11.00 Allehelgensmesse Margunn Sandal
Rut Ugland
Arne Slørdahl
Bjørn Kleppe  
Torsdag 9. november 12.00 Gudstjeneste i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
23. søndag i treenighetstiden
12. november
11.00 Høymesse Arne Sand Bjørn Kleppe  
Torsdag 16. november 12.00 Gudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
24. søndag i treenighetstiden
19. november
11.00 Høymesse Sjur Isaksen Jardar Seim  
Torsdag 23. november 12.00 Gudstjeneste i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Domssøndag / Kristi kongedag
26. november
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 30. november 18.00 Gudstjeneste i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
         
         
Til toppen