Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere oversikter:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | jan.-juli 2019

Gudstjenester i Frogner august - desember 2019
Sist oppdatert 28.11.2019. Forbehold om forandringer.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Siste gang i måneden holdes torsdagsgudstjenestene i kirken kl. 17.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 8.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. Og første fredag i måneden holder Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile messe i kirkens kapell kl. 19.30, Heller ikke disse gudstjenestene tas med i denne oversikten, men det er adgang for alle. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg. For eksempel vil noen gudstjenester som er oppført som høymesser, kunne bli forandret til familiegudstjenester.

 

På denne siden: August | September | Oktober | November | Desember

 

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist.
Kor etc.
Offer
8. søndag i treenighetstiden
4. august
11.00 Høymesse Margunn Sandal Vetle Seland Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
9. søndag i treenighetstiden
11. august
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Arne Slørdahl Vetle Seland Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
10. søndag i treenighetstiden
18. august
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Håvard Ringsevjen Frogner og Bygdøy menigheter
Torsdag 22. august 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
11. søndag i treenighetstiden
25. august
11.00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Torsdag 29. august 17.00 Hverdagsmesse i kirken Rut Ugland   -
12. søndag i treenighetstiden
1. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 5. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Vetle Seland Halvorsen -
13. søndag i treenighetstiden
8. september
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Changemaker
Torsdag 12. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Kristian Lassen Bjørn Kleppe
-
14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag
15. september
11.00 Konfirmasjon Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Siv Øverli, trompet
Menighetens konfirmantarbeid
Torsdag 19. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
15. søndag i treenighetstiden
22. september
11.00 Høymesse Kristian Lassen Jardar Seim Det norske Misjonsselskap
Torsdag 26. september 17.00 Hverdagsmesse i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Bård Bosrup, cello
-
16. søndag i treenighetstiden / Mikkelsmesse
29. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 3. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Kristian Lassen Bjørn Kleppe -
17. søndag i treenighetstiden
6. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal
Raag Rolfsen
Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Kirkens Nødhjelp
Torsdag 10. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
18. søndag i treenighetstiden
13. oktober
11.00 Høsttakkefest Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Menighetens barnehage på Schafteløkken
Menighetens barnehage
Torsdag 17. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
19. søndag i treenighetstiden
20. oktober
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Jardar Seim TV-aksjonen 2019
Torsdag 24. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Bots- og bønnedag
27. oktober
11.00 Bots- og bønnedagsgudstj. med allment skriftemål Kristian Lassen Bjørn Kleppe -
Reformasjonsdagen
Torsdag 31. oktober
17.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Allehelgensdag
3. november
11.00 Allehelgensmesse Arne Slørdahl
Margunn Sandal
Rut Ugland
Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Ergo strykekvartett
Tone Bråten, sopran
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 7. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
22. søndag i treenighetstiden
10. november
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Kirkens Bymisjon
Torsdag 14. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Kristian Lassen Bjørn Kleppe
-
23. søndag i treenighetstiden
17. november
11.00 Høymesse Sjur Isaksen Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Menighetens arbeid
Torsdag 21. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Vikar Bjørn Kleppe -
Domssøndag / Kristi kongedag
24. november
11.00 Høymesse Rut Ugland Espen Takle
Saxofonkvartetten SaxAera
Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Torsdag 28. november 17.00 Hverdagsmesse i kirken Rut Ugland Bjørn Kleppe -
1. søndag i adventsstiden
1. desember
11.00 Familiegudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Søndagsskolen Norge
Torsdag 5. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Kristian Lassen Bjørn Kleppe -
2. søndag i adventsstiden
8. desember
11.00 Høymesse Kristian Lassen Bjørn Kleppe Det norske menneskerettighets-fond
Torsdag 12. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
3. søndag i adventsstiden
15. desember
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Det Norske Selskabs Mannskor
Militært kristent fellesskap
Torsdag 19. desember 10.30 Barnehagegudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
13.00 Skolegudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
4. søndag i adventsstiden
22. desember
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Espen Takle Kristent Interkulturelt Arbeid
Julaften
24. desember
14.00 Julaftensgudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Atle Tømmervik, trompet
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
16.00 Julaftensgudstjeneste Rut Ugland Bjørn Kleppe
Atle Tømmervik, trompet
Sammensatt kor
Kirkens Nødhjelp
Juledag
25. desember
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Jonas Haltia, trompet
Kirkens SOS
2. juledag / Stefanusdag
26. desember
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Stefanusalliansen
Romjulssøndag
29. desember
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke for Bygdøy og Frogner. Kristian Lassen Vetle Seland Halvorsen  
Nyttårsaften
31. desember
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke - -  
Nyttårsdag
1. januar 2020
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg. Bjørn Sandvik    
Til toppen