Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere år:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
 

Gudstjenester i Frogner menighet 2017
Sist oppdatert 26.12.2017.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Noen ganger holdes torsdagsgudstjenestene i kirken, og noen ganger til et annet klokkeslett, f.eks. kl. 18.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. En gang i måneden holder prestene i Frogner menighet gudstjeneste i Frognerhjemmets kapell. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv.

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som gjelder for 1-4 uker om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell og i Frognerhjemmets kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg.

 

På denne siden:  Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August

 

Dag Tidspunkt Prest Organist.
Kor etc.
Offer
Nyttårsdag
1. januar 2017
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Blå Kors
Kristi åpenbaringsdag
8. januar
11.00 Høymesse Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 12. januar 12.00 Gudstjeneste i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
2. søndag i åpenbaringstiden
15. januar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Torsdag 19. januar 12.00 Gudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
3. søndag i åpenbaringstiden
22. januar
11.00 Høymesse Rut Ugland Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 26. januar 12.00: Babysanggudstjeneste i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
4. søndag i åpenbaringstiden
29. januar
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens konfirmantarbeid
Torsdag 2. februar 18.00 Gudstjeneste i Frogner Menighets Hus, Schafteløkken (middag kl. 17.00) Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
5. søndag i åpenbaringstiden
5. februar
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Torsdag 9. februar 12.00 Gudstjeneste i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Såmannssøndag
12. februar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Det Norske Bibelselskap
Torsdag 16. februar 11.30 Babysanggudstjeneste i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Kristi forklarelsesdag
19. februar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 23. februar 12.00 Gudstjeneste i kapellet Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe -
Fastelavnssøndag
26. februar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Stiftelsen Kirkens fengselsarbeid (KIFA)
Askeonsdag
1. mars
19.00 Gudstjeneste med asketegning i kirken Rut Ugland Bjørn Kleppe -
1. søndag i fastetiden
5. mars
11.00 Familiegudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Torsdag 9. mars 12.00 Gudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
2. søndag i fastetiden
12. mars
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 16. mars 12.00 Gudstjeneste i kapellet Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe -
3. søndag i fastetiden
19. mars
11.00 Høymesse Cecilie Jørgensen Strømmen Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 23. mars 18.00 Gudstjeneste i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Maria budskapsdag
26. mars
11.00 Høymesse
(kirkemusikkfestival-gudstjeneste)
Margunn Sandal (preken)
Rut Ugland
Arne Slørdahl
Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Oslofjord strykekvartett
Ingeborg Dalheim, sopran
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 30. mars 12.00 Gudstjeneste i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
4. søndag i fastetiden
2. april
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Fasteaksjonen (Kirkens Nødhjelp)
Torsdag 6. april 12.00 Gudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Palmesøndag
9. april
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Norges KFUK/KFUM
Skjærtorsdag
13. april
19.00 Skjærtorsdags-gudstjeneste Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Langfredag
14. april
11.00 Langfredags-gudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Anners Lerdal, saxofon
-
Påskedag
16. april
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal
Cecilie Jørgensen Strømmen
Bjørn Kleppe
Morten Brenne, trompet
Nytt orgel
2. påskedag
17. april
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke (kantategudstj.). Anders Mikalsen Gjermund Brenne Sjømannskirken
Torsdag 20. april 12.00 Gudstjeneste i kapellet Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe -
2. søndag i påsketiden
23. april
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Kirkens Bymisjon
Torsdag 27. april 12.00 Gudstjeneste i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
3. søndag i påsketiden
30. april
11.00 Felles høymesse med Bygdøy menighet i Bygdøy kirke (Frogner kirke stengt) Rut Ugland Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
Torsdag 4. mai 18.00 Gudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
4. søndag i påsketiden
7. mai
11.00 Høymesse i kapellet (kirken stengt) Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 11. mai 12.00 Gudstjeneste i kapellet Rut Ugland Vetle Halvorsen -
5. søndag i påsketiden
14. mai
11.00 Høymesse i kapellet (kirken stengt)
13.00 Dåpsgudstjeneste i kapellet
Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 18. mai 12.00 Gudstjeneste i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
6. søndag i påsketiden
21. mai
11.00 Høymesse i kapellet (kirken stengt) Margunn Sandal Bjørn Kleppe Kirkens sosialtjeneste
Kristi himmelfartsdag
25. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Margunn Sandal Jardar Seim -
Søndag før pinse
28. mai
11.00 Høymesse i kapellet (kirken stengt)
13.00 Dåpsgudstjeneste i kapellet
Cecilie Jørgensen Strømmen Jardar Seim Institutt for sjelesorg (Modum Bad)
Torsdag 1. juni 12.00 Gudstjeneste i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Pinsedag
4. juni
11.00 Høytidsgudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe Det Norske Misjonsselskap
2. pinsedag
5. juni
Ingen gudstjeneste i Frogner. Felles prostigudstjeneste i Oslo domkirke kl. 11.00: Bach i høymessen. Anne-May Grasaas og Birte Nordahl Kåre Nordstoga.
Sangere fra Oslo domkor.
Barokkanerne.
Solister.
 
Torsdag 8. juni 12.00 Gudstjeneste i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Treenighetssøndag
11. juni
11.00 Høymesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe Organisasjonen Menneskeverd
Torsdag 15. juni 12.00 Gudstjeneste i kapellet Cecilie Jørgensen Strømmen Vetle Halvorsen -
2. søndag i treenighetstiden
18. juni
11.00 Felles gudstjeneste med Bygdøy i Kirkesamlingen, Folkemuseet på Bygdøy Margunn Sandal
Cecilie Jørgensen Strømmen
(avskjed med CJS)
Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
Torsdag 22. juni 12.00 Gudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
3. søndag i treenighetstiden
25. juni
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
4. søndag i treenighetstiden
2. juli
11.00 Høymesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
5. søndag i treenighetstiden
9. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
Aposteldagen
- 6. søndag i treenighetstiden
16. juli
11.00 Høymesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
7. søndag i treenighetstiden
23. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
8. søndag i treenighetstiden
30. juli
11.00 Høymesse i kapellet Rut Ugland Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
9. søndag i treenighetstiden
6. august
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Rut Ugland Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
10. søndag i treenighetstiden
13. august
11.00 Høymesse i kapellet Rut Ugland Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
11. søndag i treenighetstiden
20. august
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
Torsdag 24. august 12.00 Gudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
12. søndag i treenighetstiden
27. august
11.00 Høymesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
Torsdag 31. august 18.00 Gudstjeneste i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
13. søndag i treenighetstiden
3. september
11.00 Samtalegudstjeneste i Frogner kirke Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens konfirmantarbeid
Torsdag 7. september 12.00 Gudstjeneste i Kirkestuen Arne Sand Bjørn Kleppe -
Vingårdssøndag
- 14. søndag i treenighetstiden
10. september
11.00 Høymesse i Frogner kirke Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 14. september 12.00 Gudstjeneste i Kirkestuen Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
15. søndag i treenighetstiden
17. september
11.00 Konfirmasjon i Frogner kirke Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Atle Tømmervik, trompet
Menighetens konfirmantarbeid
Torsdag 21. september 12.00 Gudstjeneste i Kirkestuen Rut Ugland Bjørn Kleppe -
16. søndag i treenighetstiden
24. september
11.00 Høymesse i Bygdøy kirke Rut Ugland Jardar Seim Åpen kirkegruppe
Torsdag 28. september 18.00 Gudstjeneste i Kirkestuen Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
17. søndag i treenighetstiden
1. oktober
11.00 Høymesse i Frogner menighets hus - Schafteløkken Margunn Sandal Bjørn Kleppe Areopagos
Torsdag 5. oktober 12.00 Gudstjeneste i Kirkestuen Arne Sand Bjørn Kleppe .
18. søndag i treenighetstiden
8. oktober
11.00 Høymesse i Kirkestuen Margunn Sandal Bjørn Kleppe Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Torsdag 12. oktober 12.00 Gudstjeneste i Kirkestuen Hallvard Beck Bjørn Kleppe -
19. søndag i treenighetstiden
15. oktober
11.00 Høymesse i Kirkestuen Raag Rolfsen Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 19. oktober 12.00 Gudstjeneste i Kirkestuen Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
20. søndag i treenighetstiden
22. oktober
11.00 Høsttakkefest i Frogner menighets hus - Schafteløkken Margunn Sandal Jardar Seim
Menighetens barnehage
Frogner menighets barnehage
Torsdag 26. oktober 18.00 Gudstjeneste i Kirkestuen Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Bots- og bønnedag
29. oktober
11.00 Bots- og bønnedagsgudstjeneste i Kirkestuen Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Reformasjonsdagen
Tirsdag 31. oktober
- - - -
Torsdag 2. november 12.00 Gudstjeneste i Kirkestuen Arne Sand Bjørn Kleppe -
Allehelgensdag
5. november
11.00 Allehelgensmesse i Bygdøy kirke Margunn Sandal
Rut Ugland
Arne Slørdahl
Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 9. november 12.00 Gudstjeneste i Kirkestuen Jan-Otto Eek Bjørn Kleppe -
23. søndag i treenighetstiden
12. november
11.00 Høymesse i Kirkestuen Arne Sand Bjørn Kleppe Kirkens Nødhjelp
Torsdag 16. november 12.00 Gudstjeneste i Kirkestuen Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
24. søndag i treenighetstiden
19. november
11.00 Høymesse i Kirkestuen Anders Mikalsen Jardar Seim Ofring til Det Norske Bibelselskap
Torsdag 23. november 12.00 Gudstjeneste i Kirkestuen Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Domssøndag / Kristi kongedag
26. november
11.00 Høymesse i Kirkestuen Margunn Sandal Bjørn Kleppe Det norske menneskerettighets-fond
Torsdag 30. november 18.00 Gudstjeneste i Kirkestuen Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
1. søndag i adventstiden
3. desember
11.00 Familiegudstjeneste i Frogner menighets hus - Schafteløkken Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Torsdag 7. desember 12.00 Gudstjeneste i Kirkestuen Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
2. søndag i adventstiden
10. desember
11.00 Høymesse i Bygdøy kirke Rut Ugland
Nils Terje Lunde
Bjørn Kleppe
Det Norske Selskabs Mannskor
Militært kristent fellesskap
Torsdag 14. desember 12.00 Gudstjeneste i Kirkestuen Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
3. søndag i adventstiden
17. desember
11.00 Høymesse i Bygdøy kirke Arne Sand Vetle Halvorsen Barnevakten
Onsdag 20. desember 10.30 Barnehagegudstjeneste i Frogner kirke Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
12.30 Skolegudstjeneste i Frogner kirke Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
4. søndag i adventstiden
24. desember
Se julaften - - -
Julaften
24. desember
14.00 Julaftensgudstjeneste i Frogner kirke Rut Ugland Bjørn Kleppe
Atle Tømmervik, trompet
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
16.00 Julaftensgudstjeneste i Frogner kirke Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Sammensatt kor
Atle Tømmervik, trompet
Kirkens Nødhjelp
Juledag
25. desember
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe Søndagsskolen Norge (tidl. Norsk Søndagsskoleforbund)
2. juledag / Stefanusdag
26. desember
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Romjulssøndag
/Nyttårsaften
31. desember
11.00 Høymesse
(ingen midnattsmesse)
Margunn Sandal Bjørn Kleppe Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Til toppen