Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Gudstjenester i Frogner kirke 2008

Til aktuell gudstjenesteliste

 

Alle gudstjenester på søn- og helligdager er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. Før gudstjenesten er det til vanlig bønn i kapellet kl. 10.30 eller skriftemål kl. 10 (ikke på førstedagene i høytidene). Formiddagsgudstjenester på torsdager er ikke tatt med her; de står på den generelle kalendersiden, som gjelder for ca. en uke om gangen. Vanligvis er det nattverdgudstjeneste i kapellet hver torsdag kl. 12.00. Én torsdag i måneden holdes det i stedet en kort skriftemålsgudstjeneste i kapellet til samme sted (startet i februar 2008). På kalendersiden står det også hva som er dagens tekst, hvem som er organist, om det er kordeltakelse i gudstjenesten, og om det er skriftemål eller bønn i kapellet før gudstjenesten. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, er det alltid nattverd. Det føres derfor ikke opp særskilt for hver søndag. Gudstjenester der det ikke er anledning til dåp, er merket med det. Fra 1. januar 2005 har Bygdøy menighet (sokn) og Frogner menighet (sokn) felles prestetjeneste, slik at prestene i Frogner også har ansvaret for gudstjenestene i Bygdøy kirke.

 

På denne siden: Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | August | September | Oktober | November | Desember

 

Dag Prest Opplysninger om gudstjenesten Offer
Nyttårsdag

1. januar 2008

Olav Dag Hauge Høymesse Menighetens arbeid
Kristi åpenbaringsdag

6. januar

Paul Nome Høymesse. Innsettelse av kirketjener Rune Ljung. Strømmestiftelsen
1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag

13. januar

Kristian Finn Risung Høymesse kl. 11 (ikke dåp).

Dåpsgudstjeneste kl. 13.

Kristen Idrettskontakt (KRIK)
Såmannssøndag

20. januar

Rut Ugland Høymesse Det Norske Bibelselskap
Kristi forklarelsesdag

27. januar

Rut Ugland

Høymesse kl. 11 (ikke dåp).

Kirkestuen
Fastelavnssøndag (Søndag før faste)

3. februar

Paul Nome Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Askeonsdag

6. februar

  Ingen gudstjeneste  
1 søndag i faste

10. februar

Arne Slørdahl Familiegudstjeneste. Presentasjon av konfirmantene.

Kor: Frogranienborg barnegospel

Maritastiftelsen
2. søndag i faste

17. februar

Paul Nome Høymesse.

Kor: ex Olavo

Menighetens diakonale arbeid
3. søndag i faste

24. februar

Stein Finstad

Paul Nome

Høymesse.

Kor: Frogner kammerkor

Blå Kors Norge
4. søndag i faste

2. mars

Arne Slørdahl

Høymesse kl. 11 (ikke dåp).

Kor: Cæciliaforeningen

Menighetens arbeid
Maria budskskapsdag

9. mars

Paul Nome Høymesse Frogner menighets barnehage, Schafteløkken
Palmesøndag

16. mars

Paul Nome Høymesse Kirkens Bymisjon
Skjærtorsdag

20. mars

Arne Slørdahl Kl. 18.30: Orgelresitasjon. Bjørn Kleppe.  
Kl. 19.00: Gudstjeneste med nattverd (ikke dåp) Menighetens arbeid
Langfredag

21. mars

Rut Ugland Kl. 10.30: Pasjonsmusikk v/ Bjørn Kleppe, orgel, og Johannes Nome, cello  
Kl. 11.00: Langfredagsmesse (ikke dåp). Cello: Johannes Nome. Ingen ofring
Påskedag

23. mars

Arne Slørdahl Høytidsgudstjeneste.

Trompet: Siv Øverli

Nytt orgel
2. påskedag

24. mars

  Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste med Fagerborg, Bygdøy og Uranienborg i Fagerborg kirke.  
1. søndag etter påske

30. mars

Ingrid Elise Wergeland,
Paul Nome,

Rut Ugland

Høymesse. Innsettelse av Ingrid Elise Wergeland.

Kor: Frogner kammerkor

Ung Kirkesang
2. søndag etter påske

6. april

Paul Nome Høymesse.

Kor: ex Olavo

Leger Uten Grenser
3. søndag etter påske

13. april

Arne Slørdahl Kl. 11: Høymesse (ikke dåp).

Kl. 13: Dåpsgudstjeneste.

Menighetens arbeid
4. søndag etter påske

20. april

Paul Nome Barnegudstjeneste. Kor: Frogranienborg barnegospel Menighetens barne- og ungdomsarbeid

 

5. søndag etter påske

27. april

Arne Slørdahl

Høymesse (ikke dåp).

Menighetens diakonale arbeid
Kristi himmelfartsdag

1. mai

Ingrid Elise Wergeland Høymesse (felles med Bygdøy menighet) Menighetens arbeid
6. søndag etter påske

4. mai

Paul Nome Høymesse Fransiskushjelpen
Pinsedag

11. mai

Rut Ugland Høytidsgudstjeneste Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
2. pinsedag

12. mai

  Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste med Fagerborg, Bygdøy og Uranienborg i Uranienborg kirke.  
Treenighetssøndag

18. mai

Arne Slørdahl Høymesse.

Kor: Frogner kammerkor

Kirkestuen
2. søndag etter pinse

25. mai

Rut Ugland Høymesse Norsk misjon i øst
3. søndag etter pinse

1. juni

Ingrid Elise Wergeland Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
4. søndag etter pinse

8. juni

Arne Slørdahl Høymesse.

Kor: Frogner kammerkor

Menighetens diakonale arbeid
5. søndag etter pinse

15. juni

Paul Nome Kl. 11: Høymesse (ikke dåp).

Kl. 13: Dåpsgudstjeneste.

Familie & Medier - Kristent medieforum
6. søndag etter pinse

22. juni

Paul Nome Høymesse Oslo og Akershus Søndagsskolekrets
7. søndag etter pinse

29. juni

Paul Nome Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
8. søndag etter pinse

6. juli

Rut Ugland Høymesse Menighetens diakonale arbeid
9. søndag etter pinse

13. juli

Ingrid Elise Wergeland Høymesse De fire diakoniinstitusjoner (Diakonhjemmet, Diakonissehuset, Menighetssøsterhjemmet, Bergen Diakonissehjem)
10. søndag etter pinse

20. juli

Kristian Finn Risung Høymesse Menighetens arbeid
11. søndag etter pinse

27. juli

Kristian Finn Risung Høymesse IKO - Kirkelig-pedagogisk senter (Institutt for kristen oppseding)
12. søndag etter pinse

3. august

Kristian Finn Risung Høymesse Menighetens arbeid
13. søndag etter pinse

10. august

Arne Slørdahl Høymesse Norges KFUK-KFUM
14. søndag etter pinse

17. august

Paul Nome Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
15. søndag etter pinse

24. august

Ingrid Elise Wergeland Høymesse Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet, Region Østlandet 1
16. søndag etter pinse

31. august

Arne Slørdahl Høymesse Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
17. søndag etter pinse

7. september

Arne Slørdahl Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Ikke nattverd, ikke dåp. Acta (Barn og unge i Normisjon)
18. søndag etter pinse

14. september

Paul Nome Høymesse Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
19. søndag etter pinse

21. september

Arne Slørdahl Konfirmasjon. Ikke nattverd, ikke dåp.

Kor: Frogner kammerkor.

Trompet: Siv Øverli.

Menighetens konfirmantarbeid
20. søndag etter pinse

28. september

Rut Ugland Høymesse.

Kor: Ex Olavo

Institutt for Sjelesorg, Einar Lundbys stiftelse, Modum Bad
21. søndag etter pinse

5. oktober

Paul Nome Høymesse kl. 11.

Dåpsgudstjeneste kl. 13.

Kirkestuen
22. søndag etter pinse

12. oktober

Arne Slørdahl Høymesse (høsttakkefest).

Sang: Frogner menighets barnehage.

Frogner menighets barnehage (Schafteløkken)
23. søndag etter pinse

19. oktober

Rut Ugland

Gunvor Falke

Høymesse (diakoniens dag). Ikke dåp.

Kor: Cæciliaforeningen

Menighetens diakonale arbeid
Bots- og bededag

26. oktober

Paul Nome Bots- og bededagsgudstjeneste. Ikke nattverd, ikke dåp. Ikke ofring
Allehelgensdag

2. november

Ingrid Elise Wergeland

Paul Nome

Rut Ugland

Arne Slørdahl

Høymesse. Ikke dåp.

Kor: Ex Olavo

Nytt orgel
26. søndag etter pinse

9. november

Arne Slørdahl Familiegudstjeneste. Utdeling av Min kirkebok til 4-åringer.

Kor: Frogranienborg barnegospel

Menighetens barne- og ungdomsarbeid
27. søndag etter pinse

16. november

Gunnar Heiene Høymesse. Ikke dåp. Menighetsfakultetet
Siste søndag i kirkeåret

23. november

Ingrid Elise Wergeland Høymesse kl. 11.

Kor: Frogner kammerkor.

Dåpsgudstjeneste kl. 13.

Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
1. søndag i advent

30. november

Arne Slørdahl Høymesse Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
2. søndag i advent

7. desember

Arne Slørdahl

Gudrun Falke

Høymesse.

Ikke dåp.

Menighetens arbeid
3. søndag i advent

14. desember

Rut Ugland Høymesse.

Ikke dåp.

Militært kristent fellesskap
Torsdag 18. desember Arne Slørdahl 10.30: Julegudstjeneste for barnehager

12.00: Julegudstjeneste for Ruseløkka skole

 
4. søndag i advent

21. desember

Ingrid Elise Wergeland Høymesse Menighetens arbeid
Julaften

24. desember

Kl. 14: Paul Nome Julaftensgudstjeneste.
Kor: Frogranienborg barnegospel

Trompet: Morten Brenne

Ikke nattverd, ikke dåp.

Kirkens Nødhjelp
Kl. 16: Ingrid Elise Wergeland Julaftensgudstjeneste.
Sammensatt kor

Trompet: Morten Brenne

Ikke nattverd, ikke dåp.

Kirkens Nødhjelp
Juledag

25. desember

Rut Ugland Høytidsgudstjeneste Menighetens arbeid
2. juledag

26. desember

Paul Nome Høymesse i Frogner kirke felles for Frogner, Bygdøy, Fagerborg, Uranienborg Menighetens arbeid
Søndag etter jul

28. desember

Rut Ugland Gudstjeneste i Bygdøy kirke for Bygdøy og Frogner  
Nyttårsaften

31. desember

- Ingen gudstjeneste  

Til toppen