Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)  Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Aktuelt

For en oversikt over det som skjer den nærmeste uken, se kalendersiden.

Innhold: Program orgelfestuker | Åndelig veiledning | Ordo Crucis | Ny vikarprest | Flytting av gudstjenester | Orgelet kommer snart | Et år med stillaser  | Plan for rehabilitering av kirken og orgelarbeider | Vil du være kirkevert?Frogner menighets grenser |

 

Program for orgelfestukene 2018

Program orgelfestuker 2018


Åndelig veiledning

Om åndelig veiledning i Frogner og Bygdøy menigheter (fra oktober 2017)

På nettsiden for ansatte i Oslo bispedømme står denne teksten om åndelig veiledning:

  

"Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien?"

To disipler gikk sammen. De samtalte om det som hadde skjedd. Jesus kom og gikk sammen med dem. De fikk hjelp til å tyde og tolke sine erfaringer. Etter hvert klarnet bildet. Gud ble tydelig i livene deres.

 

Gjennom hele kirkens historie har mennesker søkt etter en dypere relasjon til Gud. Åndelig veiledning kan gi hjelp til å be, til å leve nær Gud, oss selv og våre medmennesker. Vi inviteres til å søke Gud og til å lytte til våre erfaringer, i naturens bok, i mitt eget livs bok og i Livets bok.

  

Den åndelige veiledningssamtalen tar utgangspunkt i lengselen vår og erfaringene våre med Gud i bønn og daglig liv. Veiledningen forutsetter derfor at den som går til veiledning, setter av tid til stillhet, bønn og refleksjon. Erfaringene herfra er et viktig "råmateriale" i veiledningssamtalen.

 

Fokus i samtalen er å se og skjelne hvordan Gud gir seg til kjenne. Hvem er Gud for meg? Hvordan opplever jeg Guds nærvær? Hvilke konsekvenser får dette for livet mitt?

 

De i Frogner og Bygdøy menigheter som ønsker slik veiledning i sitt liv med Gud, kan kontakte vikarprest Arne Sand, tlf. 93 03 29 09.

 

Se også siden om samtale og sjelesorg.


Samarbeid mellom Frogner menighet og Ordo Crucis

Ordo Crucis er et økumenisk bønnefelleskap som ble startet i 1933 av blant andre Frognerprest Hans Ording, han var deres første prior til han døde. Den gang, som nå, var engasjementet å fremme kirkens enhet midt oppe i kirkestriden bl. a. ved konsentrasjon om kirkens gudstjeneste- og bønneliv.

Ordos medlemmer møtes hver fredag i Frogner kapell og hvert år til Helgedager på Granvolden på Gran og arrangerer hver høst og vår egne retreater.

Frogner menighet har inviterert Ordo Crucis til et nærmere samarbeid, og kollegiet (styret) har takket ja til invitasjonen. At Arne Sand, som for tiden er leder av Ordo, er vikarprest her i høst, er en frukt av dette samarbeidet. Et av ønskene var forbønn for menigheten i Ordos messer, særlig i den krevende perioden menigheten er inne i denne høsten. Dette skjer fra neste messe fredag den 15/9.

Ordo Crucis feirer en enkel messe med nattverd hver fredag kl 0830-0900 i Frogner kapell, i høst er den flyttet til Kirkestuen.

Denne messen er åpen for alle i menigheten som ønsker å delta. Det samme gjelder samlingen omkring neste søndags bibeltekster etter messen der en av medlemmene i Ordo innleder til samtale.

I høst har Ordo to fagdager i Kirkestuen rett etter messen, på de dagene erstattes tekstarbeidet av et faglig tema:

Fredag 6. oktober vil kirkehistoriker Hallgeir Elstad på Teologisk fakultet fortelle hva han har funnet i Ordos historie når det gjelder valg av navnet korsets orden. Hva betyr det egentlig å være en korsets orden?

Fredag 10. november henter vi inspirasjon fra en katolsk tredjeorden knyttet til både Svenska Kyrkan og Den anglikanske kirke og spør hva Frans av Assisi kan lære oss om å være en orden uten å være munker og nonner. Det er Gunvor Hovland som vil fortelle oss hva denne ordenen har betydd for henne. Hun er prest i Langhus.

Flere samarbeidsoppgaver venter, bl. a. vil prester fra Ordo forrette ved to av menighetens hverdagsmesser: 12/10 Hallvard Beck og 9/11 Jan-Otto Eek. De dagene er menighetens egne prester innkalt til møte med domprosten.

Flere ønsker er nevnt fra menighetens side, bl. a. om stillhetsarbeid i form av hverdagsretreat og/eller meditasjonsgruppe, og om ledelse av bibelgrupper og/eller bibeltimer. Dette vil kollegiet komme tilbake til senere.

Ordo har egen Facebook-side, og der kan man finne mer informasjon.


Arne Sand har overtatt etter Cecilie Jørgensen Strømmen

Cecilie Jørgensen Strømmen har i to år vært prest i Oslo domprosti med 30 % tjeneste i Frogner og Bygdøy menigheter. Hennes engasjement utløp 31. juli. Den 1. september gikk Arne Sand inn i en tilsvarende 30 % prestetjeneste i Frogner og Bygdøy. Arne Sand er født i 1940 og var inntil han ble pensjonist, prost i Nedre Romerike prosti. Etter det har han hatt en rekke vikariater, også i sjømannskirker. Engasjementet hos oss var opprinnelig fra 1. september til 31. desember 2017, men er forlenget til 30. juni 2018. Han er godt kjent i Frogner kirke fra før, blant annet gjennom sitt verv som prior (leder) for Ordo Crucis, som har sine gudstjenester i kirkens kapell hver fredag morgen. Se ovenfor om samarbeid mellom Frogner menighet og Ordo Crucis.


 

Flytting av gudstjenester høsten 2017

I den tiden Frogner kirke og kapell er stengt i høst (17. september - 19. desember), vil søndagsgudstjenestene bli holdt følgende steder:

24/9 Bygdøy kirke
1/10 Frogner menighets hus - Schafteløkken
8/10 Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38
15/10 Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38
22/10 Frogner menighets hus - Schafteløkken
29/10 Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38
5/11 Bygdøy kirke
12/11 Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38
19/11 Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38
26/11 Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38
3/12 Frogner menighets hus - Schafteløkken
10/12 Bygdøy kirke
17/12 Bygdøy kirke

Snart har Frogner kirke orgel igjen

Bjørn Kleppe ved det nye spillebordet for orgelet i Frogner kirkeTorsdag 5. oktober kom den første store forsendelsen av deler til det nye orgelet (derav mye gjenbruk fra det gamle orgelet) fra England til Oslo for å bli montert i Frogner kirke. Container nr. 2 kom mandag 30. oktober. Orgelet vil være ferdigstilt rett før jul. I september ble orgelet demontert fra prøveoppstillingen hos orgelbyggerne Harrison & Harrison i Durham for å kunne skipes til Norge. Frogner kirkes organist Bjørn Kleppe og domorganist Kåre Nordstoga (konsulent for prosjektet) var en tur i Durham for å besiktige orgelet mens det var prøveoppstilt. Bjørn Kleppe var tydelig fornøyd der han hadde tatt plass ved det nye spillebordet. (Foto: Kåre Nordstoga. Klikk på bildet for å se det større.)


Et stillas-år for Frogner kirke

Fra høsten 2016 har Frogner kirke vært preget av stillaser. De man lettest har lagt merke til, er selvsagt de som i større eller mindre grad har dekket ytterveggene. Men også inne i kirken har det vært lange perioder med stillaser på grunn av oppussingen.

 

De første stillasene ble satt opp i oktober 2016 etter at det i september ble oppdaget at det var fare for steinras fra det lille tårnet mot Bygdøy allé. Likeså ble det ved inspeksjon oppdaget at festet for den 500 kg tunge Kristus-figuren i bronse i nisjen på gavlveggen var svært dårlig. Kommunens bevilgning til Kirkelig fellesråds investeringsbudsjett i 2017 var på et lavmål, og det er mye bygningsmessig forfall på Oslo-kirkene som fortsatt måtte vente. I en slik situasjon sier det mye om hvor langt etter Frogner kirke har ligget, når Kirkelig fellesråd på sitt møte 16. februar 2017 vedtok å bruke over halvparten av investeringsmidlene på 2017-budsjettet til Frogner kirke. Det ble avsatt 2 mill. kr. til å ferdigstille utbedringen av tårn og frontfasaden, og 12 mill. kr. til å fortsette utbedring av resten av taket. I sin saksutredning begrunnet kirkevergen det slik: "Taket ellers er blant de dårligste av de dårlige takene, og store besparelser er å hente på å fortsette rehabiliteringen av resten av taket."

 

Det var gode nyheter for Frogner! For ti år siden, da kirken hadde sitt 100-årsjubileum, var det stor skuffelse over at det ikke ble noe av den innvendige og utvendige rehabiliteringen som var ventet til jubileet. Nå var endelig noe på gang. Nytt orgel kommer (tidligere bevilgninger fra fellesrådet foruten betydelige innsamlede midler), kirken pusses opp innvendig (i hovedsak finansiert ved en testamentarisk gave), og det blir omfattende arbeider på tak og fasade. 2017 har vært og vil fram til jul fortsatt være et gledelig travelt år!


Planen for rehabilitering av kirken og orgelarbeider

ser i hovedsak slik ut:

24. april - 6. mai 2017: Demontering av orgel

8. mai - 28. august: Maling av kirkerommet

24. april - 1. november: Rehabilitering av tak og fasade

1. oktober - 17. desember: Montering av orgel

 

Stillingen i slutten av august 2017:

- Malingen av kirken (innvendig) er ferdig.

- Arbeidene med belysningen er snart ferdige.

- Nye varmeovner skal monteres i løpet av høsten.

- Den utvendige oppussingen av tårnet er ferdig med nytt tak, nye tårnluker og utbedring av tårnet.

- Taket over kirken er nesten ferdig, og oppussing av fasaden er i gang.


Vil du være kirkevert i Frogner kirke?

Det er behov for flere frivillige medarbeidere i forbindelse med gudstjenestene, særlig gjelder dette om noen kan tenke seg å være kirkeverter. Det innebærer å møte opp kl. 10.00 og ta imot folk som kommer til gudstjenesten, dele ut salmebøker, foruten enkelte andre oppgaver. Man gjør ikke dette hver søndag, men følger en plan som settes opp av menighetsforvalter. Det er to kirkeverter på hver gudstjeneste. Hvis noen som ikke har vært engasjert i dette før, kan tenke seg en slik oppgave eller høre mer om hva oppgaven består i, kan de ta kontakt med menighetsforvalter eller en av de andre på menighetskontoret.


Frogner menighets grenser

Etter at Frogner menighet (sokn) med virkning fra 15. februar 2011 ble utvidet med store deler av Domkirkens menighet, er grensene slik:

Fra utløpet av Frognerelva i Frognerkilen (ved krysset Dronning Blancas vei, Bygdøy allé, Sjølystveien) til krysset Drammensveien/Madserud allé, derfra følger grensen Frognerelva til gangbro ved Halvdan Svartes gate 50, videre Halvdan Svartes gate til Frogner plass, Kirkeveien til Gyldenløves gate, denne til Colbjørnsens gate, Colbjørnsens gate til Parkveien (Slottsparken). Derfra følges Parkveien til Henrik Ibsens gate, denne til Arbins gate, Arbins gate til Løkkeveien, denne til Ruseløkkveien, Ruseløkkveien til Cort Adelers gate, denne til Munkedamsveien, denne til Dronning Mauds gate, Dronning Mauds gate til Vestbaneplassen, derfra ut i sjøen. Både Aker brygge og Tjuvholmen inngår nå i Frogner sokn; tidligere gikk soknegrensen mellom Aker brygge (tilhørte da Domkirkens sokn) og Tjuvholmen-området (Frogner også tidligere). Filipstad med sine store utbyggingsplaner tilhører Frogner.

 

Gater og plasser innen Frogner menighets grenser:

Albert Nordengens plass

Amtmann Furus plass

Arbins gate (ulike nr. 1-13B)

Balchens gate

Balders gate

Beddingen

Behrens gate

Bervens løkke

Bjørn Farmanns gate

Bolette brygge

Bryggegangen

Bryggegata

Bryggetorget

Brynjulf Bulls plass

Bygdøy allé (like nr. 2-92B, ulike nr. 1-127B)

C.A. Pihls gate

Cato Guldbergs vei

Colbjørnsens gate (like nr. 4-16, ulike nr. 15)

Cort Adelers gate

Dokkveien

Drammensveien (like nr. 42-120, ulike nr. 33A-121)

Dyna brygge

Eckersbergs gate (like nr. 2-20, ulike nr. 13A-53B)

Eivind Astrups gate

Elisenbergveien

Enga

Erling Skjalgssons gate

Filipstad brygge

Filipstadveien

Fjordalléen

Framnes terrasse

Framnesveien

Frederik Stangs gate

Fritzners gate

Frogner plass

Frogner terrasse

Frognerstranda

Frognerveien (like nr. 2-64, ulike nr. 1-57)

Fru Kroghs brygge

Frøyas gate

Gabels gate

Gange-Rolvs gate

Gimle terrasse

Gimleveien

Grundingen

Gustav Bloms gate

Gyldenløves gate (like nr. 2A-48)

Hafrsfjordgata

Halvdan Svartes gate

Hansteens gate

Haxthausens gate

Heia

Henrik Ibsens gate (like nr. 26-110, ulike nr. 51-53)

Hjørungavåggata

Holmens gate

Huitfeldts gate

Ingar Nilsens vei

Ingegjerds vei

Inkognito terrasse

Inkognitogata (like nr. 28A-36, ulike nr. 29-37)

Kanalen

Kavringen brygge

Kirkeveien (ulike nr. 1-7)

Kobbernaglen

Kristinelundveien

Krogs gate

Kronprinsens gate (ulike nr. 19)

Kruses gate

Lambrechts gate

Landgangen

Lassons gate

Leiv Eirikssons gate

Lille Frogner allé

Lille Stranden

Lindemans gate

Løkkegangen

Løkkeveien

Løvenskiolds gate (like nr. 2A-18B, ulike nr. 1-13)

Magnus Barfots gate

Magnus Bergs gate

Mogens Thorsens gate

Munkedamsveien (like nr. 24-100, ulike nr. 35-81D)

Niels Juels gate (like nr. 2-50B, ulike nr. 1A-33B)

Nobels gate

Nordraaks gate (like nr. 4-14, ulike nr. 3-19)

Observatorie terrasse

Observatoriegata

Odins gate

Olav Kyrres gate

Olav Kyrres plass

Olav Selvaags plass

Oscars gate (like nr. 80-92, ulike nr. 77-81)

Ottar Birtings gate

Parkveien (like nr. 60-80, ulike nr. 53A-81)

Ragnar Kalheims palss

Reichweins gate

Riggergangen

Ruseløkkveien (like nr. 50-60T, ulike nr. 45-61)

Salmakersvenn Marius Jantzens plass

Sigurd Syrs gate

Sigyns gate

Sjøgangen

Sjøgata

Skarpsnogata

Skillebekk

Skovveien (like nr. 2A-12, ulike nr. 1-9)

Sogneprest Asle Engers plass

Solheimgata

Solli plass

Solligata

Sommerrogata

Sophus Lies gate

St. Sunnivas gate

Stranden

Strandpromenaden

Støperigata

Svoldergata

Terningbekk

Thomas Heftyes gate

Thomas Heftyes plass

Thomles gate

Tidemands gate (like nr. 2-22, ulike nr. 1-21)

Tjuvholmen allé

Tors gate

Tostrup terrasse

Tostrups gate

Vestheimgata

Zahlkasserer Schafts plass


 

 
Til toppen