Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Kirkestuen

Frogner kirkestue ligger vegg i vegg med Frogner kirke, med egen inngang fra Bygdøy allé (nr. 38). Den ble ervervet i 1995 og var tidligere et restaurantlokale. Kirkestuen brukes til flere av menighetens arrangementer, som foreningsmøter og kulturkvelder. Hver søndag og torsdag etter gudstjenesten er det kirkekaffe der. Det drives også en viss utleievirksomhet. Kontakt menighetskontoret for spørsmål om utleie, tlf. 23 62 90 60.


 

Gjenåpning av Kirkestuen etter oppussing

 

Gjenåpning av Frogner kirkestueFrogner kirkestue i Bygdøy allé 38 har vært stengt siden midten av januar 2017 på grunn av oppussing. På Maria budskapsdag, 26. mars, ble Kirkestuen tatt i bruk igjen under kirkekaffen etter festivalgudstjenesten. Sokneprest i Bygdøy, Rut Ugland erklærte Kirkestuen for gjenåpnet med snorklipp, og menighetsrådets leder Trond Arild Lidalen ledet samværet, der det vanket takk og godord til de involverte. Arkitekt Gro Lauvland (medlem av menighetsrådet) har hatt det faglige ansvaret for utformingen av lokalet og den nye innredningen. Lars Gathe (første varamedlem til menighetsrådet) har vært prosjektleder. Mildred Coppola er kirkestuevert. Inger Elisabeth Solem er daglig leder for Kirkestuen og Frogner Menighets Hus Schafteløkken. Kirkestuen ble ervervet for menigheten i 1995 og var før det restaurantlokale. Oppussingen og nyinnredningen i 2017 er gjort mulig ved en storsinnet gave til dette formålet.