Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Kirkestuen

Frogner kirkestue ligger vegg i vegg med Frogner kirke, med egen inngang fra Bygdøy allé (nr. 38). Den ble ervervet i 1995 og var tidligere et restaurantlokale. Våren 2017 ble den pusset opp og gitt ny innredning takket være en gave til dette formålet. I september 2017 ble et flygel tatt i bruk, også det som resultat av en gave. Kirkestuen brukes til flere av menighetens arrangementer. Hver søndag etter gudstjenesten er det kirkekaffe der. Det drives også en viss utleievirksomhet. Inger Elisabeth Solem er daglig leder både for Kirkestuen og Frogner Menighets Hus Schafteløkken. Kontakt menighetskontoret for spørsmål om utleie, tlf. 23 62 90 60.