Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Kirkestuen

Frogner kirkestue ligger vegg i vegg med Frogner kirke, med egen inngang fra Bygdøy allé (nr. 38). Den ble ervervet i 1995 og var før det et restaurantlokale. Våren 2017 ble den pusset opp og gitt ny innredning takket være en gave til dette formålet. I september 2017 ble et flygel tatt i bruk, også det som resultat av en gave. Kirkestuen brukes til flere av menighetens arrangementer. Som regel er det kirkekaffe der hver søndag etter gudstjenesten. Det drives også en viss utleievirksomhet. Laila Andersen er daglig leder både for Kirkestuen og Frogner Menighets Hus Schafteløkken. For spørsmål om utleie, ring 915 58 067, e-post: post@schaftelokken.no