Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
Salmer i gudstj.
 

Gudstjenester på søn- og helligdager 2004

Til aktuell gudstjenesteliste

Alle gudstjenester er søndag kl. 11 hvis ikke annet er angitt. Før gudstjenesten er det bønn eller skriftemål i kapellet kl. 10.30 (ikke på førstedagene i høytidene). Formiddagsgudstjenester på torsdager er ikke tatt med her; de står i den generelle kalenderen, som gjelder for ca. en uke om gangen. Der står det også hva som er dagens tekst, hvem som er organist, om det er kordeltakelse i gudstjenesten, og om det er skriftemål eller bønn i kapellet før gudstjenesten. (Søndager med skriftemål er også angitt i tabellen nedenfor.)

Dag Prest Dåp, nattverd, skriftemål, andre opplysninger Offer
Nyttårsdag

1. januar 2004

  Ingen gudstjeneste i Frogner. Felles gudstjeneste for Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter i Uranienborg kirke.  
Kristi åpenbaringsdag

4. januar

Rut Ugland Høymesse med dåp og nattverd Menighetens barne- og ungdomsarbeid
1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag

11. januar

Sivert Angel 10.30: Skriftemål i kapellet

11.00: Høymesse med nattverd

Institutt for kristen oppseding (IKO)
2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag

18. januar

Paul Nome Høymesse med dåp og nattverd Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag

25. januar

Rut Ugland Høymesse med dåp og nattverd Menighetens eget arbeid
Vingårdssøndagen

1. februar

Sivert Angel Høymesse med nattverd Kirkens Bymisjon,Oslo
Såmannssøndagen

8. februar

Paul Nome 10.30: Skriftemål i kapellet

11.00: Høymesse med nattverd

Menighetsfakultetet
Kristi forklarelsesdag

15. februar

Paul Nome Høymesse med dåp og nattverd Menighetens eget arbeid
Fastelavnssøndag

22. februar

Rut Ugland Høymesse med dåp Menighetens eget arbeid
Askeonsdag

25. februar

Sivert Angel

Rut Ugland

Paul Nome

19.00: Fastegudstjeneste med nattverd  
1. søndag i faste

29. februar

Paul Nome Høymesse med nattverd. Mannskoret ex Olavo. Menighetens eget arbeid
2. søndag i faste

7. mars

Rut Ugland Høymesse med nattverd. Frogner kammerkor. Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
3. søndag i faste

14. mars

Sivert Angel Familiemesse med nattverd. Frogner kirkes barnekor. Menighetens eget arbeid
4. søndag i faste

21. mars

Paul Nome Høymesse med dåp og nattverd.
Mannskoret ex Olavo.
Blå Kors i Norge
Maria budskapsdag

28. mars

Rut Ugland 10.30: Skriftemål i kapellet

11.00: Høymesse med nattverd.

Frogner kammerkor.
NB: Sommertid begynner.

Kirkestuen

 

Palmesøndag

4. april

Sivert Angel Høymesse med dåp og nattverd. Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
Skjærtorsdag

8. april

Paul Nome 18.30: Musikk før gudstjenesten

19.00: Nattverdsgudstjeneste

 
Langfredag

9. april

Paul Nome 10.30: Musikk før gudstjenesten

11.00: Langfredagsmesse

 
Påskedag

11. april

Rut Ugland
Paul Nome
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd Nytt orgel
2. påskedag

12. april

  Ingen gudstjeneste i Frogner. Fellesgudstjeneste i Uranienborg kirke.  
1. søndag etter påske

18. april

Sivert Angel

10.30: Skriftemål i kapellet

11.00: Familiemesse med dåp og nattverd.
Frogner kirkes barnekor.
Menighetsmøte i Kirkestuen kl. 13.00.

Menighetens eget arbeid
2. søndag etter påske

25. april

Sivert Angel Høymesse med nattverd. Samtale med konfirmantene. Cæciliaforeningen. Kristen Idrettskontakt (KRIK)
3. søndag etter påske

2. mai

Rut Ugland Høymesse med nattverd Menighetens eget arbeid
4. søndag etter påske

9. mai

Sivert Angel Konfirmasjonsgudstjeneste. Frogner kammerkor. Menighetens barne- og ungdomsarbeid
5. søndag etter påske
16. mai
Paul Nome 10.30: Skriftemål i kapellet

11.00: Høymesse med dåp og nattverd

Institutt for sjelesorg, Modum Bad
Kristi himmelfartsdag
20. mai
Sivert Angel Høymesse med dåp og nattverd Menighetens eget arbeid
6. søndag etter påske
23. mai
Rut Ugland Høymesse med dåp Menighetens eget arbeid
Pinsedag
30. mai
Sivert Angel
Rut Ugland
Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd Det Norske Bibelselskap
2. pinsedag
31. mai
Jan Oskar Utnem Felles gudstjeneste med Fagerborg og Uranienborg menigheter i Fagerborg kirke.  
Treenighetssøndag (1. søndag etter pinse)
6. juni
Sivert Angel Høymesse med dåp og nattverd Menighetens eget arbeid
2. søndag etter pinse
13. juni
Rut Ugland Høymesse med nattverd.

Frogner kammerkor.

De fire diakoniinstitusjoner (Diakonhjemmet, Diakonissehuset, Menighetssøsterhjemmet, Bergen Diakonissehjem)
3. søndag etter pinse
20. juni
Paul Nome Høymesse med dåp og nattverd Menighetens eget arbeid
4. søndag etter pinse
27. juni
Paul Nome Høymesse med dåp og nattverd Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile
5. søndag etter pinse
4. juli
Paul Nome Høymesse med dåp og nattverd Menighetens eget arbeid
6. søndag etter pinse
11. juli
Paul Nome Høymesse med nattverd Menighetens eget arbeid
7. søndag etter pinse
18. juli
Magne Hoem Høymesse med dåp og nattverd Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
8. søndag etter pinse
25. juli
Magne Hoem Høymesse med nattverd Oslo-Akershus søndagsskolekrets
9. søndag etter pinse
1. august
Paul Nome Høymesse med dåp og nattverd Norges kristelige student- og skoleungdomslag
10. søndag etter pinse
8. august
Paul Nome Høymesse med nattverd Norsk Misjon i Øst
11. søndag etter pinse
15. august
Rut Ugland Høymesse med nattverd Kristent medieforum - KKL (Famile & Medier)
12. søndag etter pinse
22. august
Paul Nome Høymesse med dåp og nattverd Menighetens eget arbeid
13. søndag etter pinse
29. august
Rut Ugland Høymesse med dåp og nattverd Menighetens eget arbeid
       
14. søndag etter pinse
5. september
Rut Ugland Høymesse med dåp og nattverd. Frogner kammerkor. Maritastiftelsen
15. søndag etter pinse
12. september
Paul Nome Høymesse med nattverd. Innsetting av diakon Gunvor Falke og menighetsforvalter Fred Gøran Søndby. Kirkekaffe på Schafteløkken. Menighetens diakonale arbeid
16. søndag etter pinse

19. september

Paul Nome Høymesse med dåp og nattverd Menighetens arbeid
17. søndag etter pinse

26. september

Sivert Angel Høymesse med nattverd Norges KFUK/KFUM
18. søndag etter pinse

3. oktober

Rut Ugland Høymesse med dåp og nattverd. Menighetens arbeid
19. søndag etter pinse

10. oktober

Sivert Angel Familiemesse med nattverd. Høsttakkefest. Frogner menighets barnehage
20. søndag etter pinse

17. oktober

Sivert Angel Høymesse med dåp og nattverd. Frogner kammerkor. TV-aksjonen
21. søndag etter pinse

24. oktober

Rut Ugland Høymesse med dåp og nattverd. Menighetens arbeid
Bots- og bededag

31. oktober

Sivert Angel, Paul Nome Kl. 11.00: Bots- og bededagsmesse med skriftemål. Cæciliaforeningen.

Kl. 12.45: Dåpsgudstjeneste.

Ingen ofring
Allehelgensdag

7. november

Paul Nome,
Rut Ugland,
Sivert Angel
Gunvor Falke
Kl. 11.00: Høymesse med nattverd. Mannskoret ex Olavo. Morten Brenne, trompet. Alle som har mistet noen av sine kjære i løpet av det siste året, inviteres spesielt til gudstjenesten.
Kl. 12.45: Dåpsgudstjeneste
Nytt orgel
24. søndag etter pinse

14. november

Rut Ugland Høymesse med og nattverd. Diakoniens dag. Frogner kammerkor. Diakonatet i Frogner menighet
Siste søndag i kirkeåret

21. november

Paul Nome Høymesse med nattverd. Norges Kristelige Studentforbund
1. søndag i advent

28. november

Sivert Angel Høymesse med dåp og nattverd Strømmestiftelsen
2. søndag i advent

5. desember

Paul Nome Familiegudstjeneste. Utdeling av Min kirkebok til 4-åringer. Frogner kirkes barnekor. Menighetens arbeid
3. søndag i advent

12. desember

Sivert Angel Høymesse med dåp og nattverd. Frogner kammerkor. Menighetens barne- og ungdomsarbeid
4. søndag i advent

19. desember

Rut Ugland Høymesse med dåp og nattverd Kristent Befals Samfunn
Julaften

24. desember

kl. 14 Rut Ugland Julaftensgudstjeneste. Morten Brenne, trompet. Kirkens Nødhjelp

 

kl. 16 Paul Nome Julaftensgudstjeneste. Mannkoret ex Olavo. Morten Brenne, trompet.
Juledag

25. desember

Sivert Angel,
Paul Nome,

Rut Ugland

Høytidsgudstjeneste med nattverd. Morten Brenne, trompet. Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
2. juledag

26. desember

Paul Nome Høymesse med nattverd. Menighetens arbeid
Nyttårsaften

31. desember

  Ingen gudstjeneste  

Til toppen