Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Konserter
 

Gudstjenester i Frogner kirke 2005

Til aktuell gudstjenesteliste

 

Alle gudstjenester på søn- og helligdager er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. Før gudstjenesten er det bønn eller skriftemål i kapellet kl. 10.30 (ikke på førstedagene i høytidene). Formiddagsgudstjenester på torsdager er ikke tatt med her; de står i den generelle kalenderen, som gjelder for ca. en uke om gangen. Vanligvis er det gudstjeneste i kapellet hver torsdag kl. 12.00. På kalendersiden står det også hva som er dagens tekst, hvem som er organist, om det er kordeltakelse i gudstjenesten, og om det er skriftemål eller bønn i kapellet før gudstjenesten. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, er det alltid nattverd. Det føres derfor ikke opp særskilt for hver søndag. Gudstjenester der det ikke er anledning til dåp, er merket med det.
     Fra 1. januar 2005 er Bygdøy menighet en del av Frogner prestegjeld (ved siden av Frogner menighet), slik at prestene i Frogner prestegjeld også har ansvaret for gudstjenestene i Bygdøy kirke.

 

Dag Prest Dåp, nattverd, skriftemål, andre opplysninger Offer
Nyttårsdag
1. januar 2005
Sivert Angel Høymesse med dåp Ofring til innsamlingen for flodbølgeofrene
Kristi åpenbaringsdag
2. januar 2005
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. I Bygdøy kirke kl. 11: Rut Ugland, Paul Nome, Sivert Angel, Ragnhild Koren og Olav Dag Hauge. Markering av at Bygdøy sokn blir en del av Frogner prestegjeld.  
1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
9. januar
Ragnhild Koren Høymesse Menighetens arbeid
Vingårdssøndagen
16. januar
Paul Nome Høymesse med dåp Menighetens arbeid
Såmannssøndagen
23. januar
Sivert Angel Kl. 11: Høymesse
Kl. 13: Dåpsgudstjeneste i kapellet
Det Norske Bibelselskap
Kristi forklarelsesdag
30. januar
Rut Ugland Høymesse med dåp. Frogner kammerkor deltar. Kirkestuen
Fastelavnssøndag (søndag før faste)
6. februar
Sivert Angel Familiegudstjeneste. Presentasjon av konfirmantene. Foreldre spesielt velkommen. KRIK - Kristen Idrettskontakt
1. søndag i faste
13. februar
Paul Nome Kl. 11: Høymesse. Akademisk korforening deltar.
Kl. 13: D
åpsgudstjeneste.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
2. søndag i faste
20. februar
Ragnhild Koren Kl. 10.30: Skriftemål i kapellet. Kl. 11.00: Høymesse. Mannskoret ex Olavo deltar. Maritastiftelsen
3. søndag i faste
27. februar
Paul Nome Høymesse med dåp Menighetens arbeid
4. søndag i faste (midtfaste)
6. mars
Paul Nome Høymesse med dåp Blå Kors
Maria budskapsdag
13. mars
Rut Ugland og teologiske studenter Familiegudstjeneste. Frogner kirkes barnekor. Frogner kammerkor. Menighetens arbeid
Palmesøndag
20. mars
Rut Ugland og Ole Andreas Hovda Kl. 10.30: Skriftemål i kapellet. Kl. 11.00: Høymesse med dåp. Strømmestiftelsen
Skjærtorsdag
24. mars
Ragnhild Koren Kl. 19.00: Skjærtorsdagsmesse

Kl. 17.00: Suppe i Kirkestuen
Kl. 18.30: Orgelresitasjon ved Bjørn Kleppe

 
Langfredag
25. mars
Sivert Angel Kl. 11.00: Langfredagsmesse

Kl. 10.30: Pasjonsmusikk ved Bjørn Kleppe

 
Påskedag
27. mars
Per Lønning og Paul Nome Høytidsgudstjeneste. Trompet: Siv Øverli. Nytt orgel
2. påskedag
28. mars
  Ingen gudstjeneste i Frogner kirke eller i Bygdøy kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke kl. 11.00.  
1. søndag etter påske
3. april
Sivert Angel Høymesse med dåp Kirkens Bymisjon
2. søndag etter påske
10. april
Ragnhild Koren Høymesse. KG-Singers deltar.
Dåpsgudstjeneste kl. 13.
Menighetens arbeid
3. søndag etter påske
17. april
Rut Ugland Høymesse med dåp. Frogner kammerkor deltar. Åpen kirkegruppe
4. søndag etter påske
24. april
Paul Nome Kl. 10.30: Skriftemål i kapellet.
Kl. 11.00: Høymesse. Mannskoret ex Olavo deltar.
Menighetens arbeid
5. søndag etter påske
1. mai
Rut Ugland Høymesse med dåp Menighetens arbeid.  (Menighetens årsmøte i Kirkestuen etter gudstjenesten.)
Kristi himmelfartsdag
5. mai
Sivert Angel Høymesse Menighetens arbeid
6. søndag etter påske
8. mai
Paul Nome Høymesse. Frogner kammerkor deltar. Dåpsgudstjeneste kl. 12.30. Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Pinsedag
15. mai
Ragnhild Koren Høytidsgudstjeneste med dåp Frogner menighets hus - Schafteløkken
2. pinsedag
16. mai
  Ingen gudstjeneste i Frogner kirke eller i Bygdøy kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke kl. 11.00.  
Treenighetssøndag
22. mai
Ragnhild Koren Høymesse. Ikke dåp. Norsk Misjon i Øst
2. søndag etter pinse
29. mai
Rut Ugland Høymesse med dåp. (Opprinnelig annonsert som familiegudstjeneste.) Menighetens barne- og ungdomsarbeid.
3. søndag etter pinse
5. juni
Sivert Angel Kl. 10.30: Skriftemål i kapellet.
Kl. 11.00: Høymesse. Ikke dåp. Cæciliaforeningen deltar.
Menighetens arbeid
4. søndag etter pinse
12. juni
Paul Nome Høymesse. 1905-2005 markeres i alle landets kirker. Lars Roar Langslet taler i Frogner kirke.

Dåpsgudstjeneste kl. 12.30.

Restaurering av kirketekstilene (messehagler) i Frogner kirke
5. søndag etter pinse
19. juni
Rut Ugland Høymesse med dåp  Familie & Medier (Kristent medieforum)
6. søndag etter pinse
26. juni
Sivert Angel Høymesse med dåp Menighetens arbeid
7. søndag etter pinse
3. juli
Rut Ugland Høymesse Menighetens arbeid
8. søndag etter pinse
10. juli
Jon Marius Hammer Høymesse med dåp Oslo-Akershus søndagsskolekrets
9. søndag etter pinse
17. juli
Jon Marius Hammer Høymesse med dåp Menighetens arbeid
10. søndag etter pinse
24. juli
Jon Marius Hammer Høymesse med dåp Menighetens barne- og ungdomsarbeid
11. søndag etter pinse
31. juli
Paul Nome Høymesse med dåp Norges Kristelige Studentforbund
12. søndag etter pinse
7. august
Paul Nome Høymesse med dåp Menighetens arbeid
13. søndag etter pinse
14. august
Bjørn Sandvik Høymesse. Ikke dåp. Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap).
14. søndag etter pinse
21. august
Elisabet Yrwing Guthus Høymesse med dåp Nytt orgel
15. søndag etter pinse
28. august
Rut Ugland Kl. 10.30: Skriftemål i kapellet.
Kl. 11.00: Høymesse. Ikke dåp.
De fire diakoniinstitusjoner (Diakonhjemmet, Diakonissehuset, Menighetssøsterhjemmet, Bergen Diakonissehjem)
16. søndag etter pinse
4. september
Sivert Angel og Elisabeth Thorsen Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Ikke dåp. Menighetens arbeid
17. søndag etter pinse
11. september
Georg Hille Høymesse med dåp Menighetens arbeid 
18. søndag etter pinse
18. september
Sivert Angel Konfirmasjonsgudstjeneste. Frogner kammerkor deltar. Ikke dåp. Menighetens konfirmantarbeid
19. søndag etter pinse
25. september
Rut Ugland, Edel Solberg Familiegudstjeneste med dåp. Høsttakkefest. Ikke nattverd. Menighetens arbeid
20. søndag etter pinse
2. oktober
Paul Nome Kl. 10.30: Skriftemål i kapellet.
Kl. 11.00: Høymesse. Ikke dåp.
Norges kristelige student- og skoleungdomslag
21. søndag etter pinse
9. oktober
Victor Andersson Høymesse med dåp Institutt for sjelesorg, Modum Bad
22. søndag etter pinse
16. oktober
Sivert Angel Høymesse. Ikke dåp. Frogner kammerkor deltar.
Dåpsgudstjeneste kl. 12.30. Diakoniens dag er flyttet til 23. oktober.
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet, Region Østlandet

(Valg av menighetsråd for 2006-2009 i Kirkestuen etter gudstjenesten.)

23. søndag etter pinse
23. oktober
Rut Ugland Høymesse med dåp. ex Olavo deltar. Diakoniens dag. Menighetens diakonale arbeid.
Bots- og bededag
30. oktober
Per Lønning Bededagsmesse. Frogner kammerkor deltar. Ingen kollekt
Allehelgensdag
6. november
Sivert Angel, Rut Ugland, Paul Nome Høymesse. ex Olavo deltar. Ikke dåp. Nytt orgel
26. søndag etter pinse
13. november
Gunnar Heiene Høymesse med dåp Menighetsfakultetet
Siste søndag i kirkeåret
20. november
Paul Nome Kl. 10.30: Skriftemål i kapellet.

Kl. 11.00: Høymesse. Cæciliaforeningen deltar. Ikke dåp.

Menighetens arbeid
1. søndag i advent
27. november
Sivert Angel Familiegudstjeneste. Utdeling av "Min kirkebok" til 4-åringer. IKO - Kirkelig-pedagogisk senter (Institutt for kristen oppseding)
2. søndag i advent

4. desember

Sivert Angel Høymesse. Dåp. Det nye menighetsrådet fremstilles for menigheten. Menighetens arbeid
Torsdag 8. desember   Nattverdgudstjenesten kl. 12.00 i kapellet utgår denne torsdagen.
3. søndag i advent

11. desember

Arne Svilosen,
Rut Ugland
Høymesse. Sang ved Vigdis Ellefsrud. Kristent Befals Samfunn
Torsdag 15. desember   Kl. 12.00: Skolegudstjeneste for Oslo Private Gymnas.
Nattverdgudstjenesten kl. 12.00 i kapellet utgår denne torsdagen.
4. søndag i advent

18. desember

Paul Nome,

Edel Lilleeng Solberg

Høymesse Menighetens arbeid
Tirsdag 20. desember Sivert Angel Kl. 10.30: Barnehagegudstjeneste
Tirsdag 20. desember Sivert Angel Kl. 12.00: Skolegudstjeneste for Ruseløkka skole
Torsdag 22. desember   Nattverdgudstjenesten kl. 12.00 i kapellet utgår denne torsdagen.
Julaften

24. desember

kl. 14 Sivert Angel Familiegudstjeneste Kirkens Nødhjelp
kl. 16 Sivert Angel Familiegudstjeneste Kirkens Nødhjelp
Juledag

25. desember

Sivert Angel,
Paul Nome
Høytidsgudstjeneste Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
2. juledag

26. desember

Sivert Angel Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste for indre Oslo vest i Bygdøy kirke. Kirkens bymisjon
Nyttårsaften

31. desember

Ingen gudstjeneste

Til toppen