Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Gudstjenester i Frogner kirke 2011

Alle gudstjenester på søn- og helligdager er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De ordinære formiddagsgudstjenestene i kapellet på torsdager er ikke tatt med her; de står på den generelle kalendersiden, som gjelder for ca. en uke om gangen. Vanligvis er det nattverdgudstjeneste i kapellet hver torsdag kl. 12.00. Én torsdag i måneden holdes det i stedet en kort skriftemålsgudstjeneste i kapellet til samme sted. På kalendersiden står det også hva som er dagens tekst, hvem som er organist, om det er kordeltakelse i gudstjenesten. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, er det som regel nattverd. Det føres derfor ikke opp særskilt for hver søndag, bare eventuelle unntak markeres. Gudstjenester der det ikke er anledning til dåp, er merket med det. De øvrige søndagene er det mulig med dåp (men ikke ubegrenset antall hver gang). Fra 1. januar 2005 har Bygdøy menighet og Frogner menighet felles prestetjeneste, slik at prestene i Frogner også har ansvaret for gudstjenestene i Bygdøy kirke.

 

På denne siden:  Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember

 

Dag Prest Opplysninger om gudstjenesten Offer
Nyttårsdag
1. januar 2011
Paul Nome Høymesse Menighetens arbeid
Kristi åpenbaringsdag
2. januar
Arne Slørdahl Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. -
1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
9. januar
Rut Ugland Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
16. januar
Arne Slørdahl Høymesse (ikke dåp). Presentasjon av konfirmantene. Menighetens konfirmantarbeid
3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
23. januar
Paul Nome Høymesse Blå Kors Norge
4. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
30. januar
Paul Nome Høymesse (ikke dåp) Menighetens diakonale arbeid
5. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
6. februar
Gunnar Heiene Høymesse Det teologiske menighetsfakultet
Vingårdssøndagen
13. februar
Paul Nome Høymesse.
Kor: Frogner kammerkor
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Såmannssøndagen
20. februar
Rut Ugland Høymesse Det Norske Bibelselskap
Kristi forklarelsesdag
27. februar
Arne Slørdahl Høymesse (ikke dåp) Menighetens diakonale arbeid
Søndag før faste - Fastelavnssøndag
6. mars
Arne Slørdahl Familiegudstjeneste (ikke nattverd).
Kor: Frogranienborg barnegospel.
Frogner menighets barnehage
Askeonsdag
9. mars
-   Ingen gudstjeneste -
1. søndag i faste
13. mars
Rut Ugland Høymesse Menighetens kirkemusikalske arbeid
2. søndag i faste
20. mars
Paul Nome Høymesse.
Kor: Frogner kammerkor
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, Einar Lundbys stiftelse
Maria budskapsdag
27. mars
Kirsti Aasen Høymesse (ikke dåp) Menighetens diakonale arbeid
4. søndag i faste (Midtfaste)
3. april
Arne Slørdahl Høymesse.
Kor: International Forum Singers
Norges KFUK-KFUM
5. søndag i faste
10. april
Paul Nome Høymesse.
Kor: Cæciliaforeningen
Menighetens diakonale arbeid
Palmesøndag
17. april
Paul Nome Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Skjærtorsdag
21. april
Rut Ugland Kl. 18.30: "Musikk på Skjærtorsdag". Ole Bøhn, fiolin. Bjørn Kleppe, orgel.
Kl. 19.00: Gudstjeneste (ikke dåp)
Ingen ofring
Langfredag
22. april
Rut Ugland Kl. 10.30: Pasjonsmusikk.

Ole Bøhn, fiolin,

Bjørn Kleppe, orgel.

Kl. 11.00:

Gudstjeneste (ikke dåp, ikke nattverd).
Ole Bøhn, fiolin, medvirker.
Ingen ofring
Påskedag
24. april
Arne Slørdahl Høytidsgudstjeneste.
Trompet: Siv Øverli.
Nytt orgel
2. påskedag
25. april
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter. -
1. søndag etter påske
1. mai
Rut Ugland Høymesse.
Kor: Frogner kammerkor
Fransiskushjelpen
2. søndag etter påske
8. mai
Paul Nome Høymesse.
Forsangere fra Ex Olavo
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
3. søndag etter påske
15. mai
Arne Slørdahl Høymesse Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile
4. søndag etter påske
22. mai
Kirsti Aasen Høymesse Menighetens diakonale arbeid
5. søndag etter påske
29. mai
Paul Nome Høymesse (ikke dåp).
Kor: "Kor koselig", Langesund
Menighetens diakonale arbeid
Kristi himmelfartsdag
2. juni
Paul Nome Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste med Bygdøy menighet i Bygdøy kirke. -
6. søndag etter påske
5. juni
Paul Nome Høymesse.
Kor: Frogner kammerkor
Maritastiftelsen
Pinsedag
12. juni
Arne Slørdahl Høytidsgudstjeneste Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
2. pinsedag
13. juni
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter. -
Treenighetssøndag
19. juni
Paul Nome Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
2. søndag etter pinse
26. juni
Rut Ugland Høymesse (ikke dåp) Menighetens diakonale arbeid
3. søndag etter pinse
3. juli
Paul Nome Høymesse Diakonhjemmet
4. søndag etter pinse
10. juli
Haakon Korsgaard Høymesse (ikke dåp) Menighetens arbeid
5. søndag etter pinse
17. juli
Hallvard Beck Høymesse (ikke dåp) Menighetens arbeid
6. søndag etter pinse
(Aposteldagen)
24. juli
Fred Søndby Lekmannsgudstjeneste (ikke dåp) Redd Barna
Olsok
29. juli
- Ingen gudstjeneste -
7. søndag etter pinse
31. juli
Inger Elise Wergeland Høymesse (ikke dåp) Menighetens arbeid
8. søndag etter pinse
7. august
Fredrik Saxegaard Høymesse (ikke dåp) Menighetens barne- og ungdomsarbeid
9. søndag etter pinse
14. august
Tore Dugstad Høymesse Menighetens arbeid
10. søndag etter pinse
21. august
Kirsti Aasen Høymesse Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
11. søndag etter pinse
28. august
Paul Nome Høymesse.
Kor: Frogner kammerkor.
Trompet: Morten Brenne.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
12. søndag etter pinse
4. september
Arne Slørdahl Kl. 11: Høymesse med konfirmantdeltakelse (tidligere kalt "samtalegudstjeneste")  (ikke dåp) Menighetens konfirmantarbeid
Kl. 13: Dåpsgudstjeneste for udøpte konfirmanter (både Frogner og Bygdøy) i Frogner kirkes kapell.
13. søndag etter pinse
11. september
Paul Nome Høymesse (ikke dåp).
(Kirkevalg 11. og 12. sept.)
Norsk Søndagsskoleforbund - Oslo/Akershus krets
14. søndag etter pinse
18. september
Arne Slørdahl Konfirmasjonsgudstjeneste (ikke dåp).
Kor: Frogner kammerkor.
Trompet: Siv Øverli.
Sultkatastrofen på Afrikas horn (v/ Kirkens Nødhjelp)
15. søndag etter pinse
25. september
Rut Ugland Gudstjeneste med dåp (ikke nattverd).
Kor: Frogranienborg barnegospel.
Diakon Anne Knobloch.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
16. søndag etter pinse
2. oktober
Rut Ugland Høymesse IKO - Kirkelig pedagogisk senter
17. søndag etter pinse
9. oktober
Paul Nome Høymesse (ikke dåp).
Kor: Cæciliaforeningen.
Diakoniens dag.
Diakon Anne Knobloch.
Menighetens diakonale arbeid
18. søndag etter pinse
16. oktober
Arne Slørdahl Høsttakkefest (ikke nattverd)
Kor: Frogner menighets barnehage
Frogner menighets barnehage
19. søndag etter pinse
23. oktober
Paul Nome Kl. 11: Høymesse (ikke dåp) Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Kl. 13: Dåpsgudstjeneste
Bots- og bededag
30. oktober
Paul Nome Bots- og bededagsgudstjeneste (allment skriftemål, ikke dåp, ikke nattverd).
Fremstilling av det nye menighetsrådet for menigheten.
Ingen ofring
Allehelgensdag
6. november
Paul Nome,
Rut Ugland,
Arne Slørdahl
Allehelgensmesse.
Kor: Frogner kammerkor
Nytt orgel
22. søndag etter pinse
13. november
Rut Ugland Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Siste søndag i kirkeåret
20. november
Arne Slørdahl Høymesse.
Kor: International Forum Singers
Kirkens Bymisjon Oslo
1. søndag i adventstiden
27. november
Kirsti Aasen Høymesse.
Kor: Frogner kammerkor
Menighetens kirkemusikalske arbeid
2. søndag i adventstiden
4. desember
Paul Nome Høymesse (ikke nattverd).
Kor: Rekruttkoret
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
3. søndag i adventstiden
11. desember
Rut Ugland,
Alf Petter Hagesæther
Høymesse Militært kristent fellesskap
4. søndag i adventstiden
18. desember
Arne Slørdahl Høymesse Menighetens diakonale arbeid
Mandag 19. desember Arne Slørdahl Kl. 10.30: Julegudstjeneste for barnehagene i Frogner bydel   
Kl. 12.00: Julegudstjeneste for Ruseløkka skole
Julaften
24. desember
Paul Nome Kl. 14: Julaftensgudstjeneste.
Frogranienborg rekruttkor.
Trompet: Siv Øverli
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Paul Nome Kl. 16: Julaftensgudstjeneste.
Sammensatt kor.
Trompet: Siv Øverli
Kirkens Nødhjelp
Juledag
25. desember
Arne Slørdahl Høytidsgudstjeneste (ikke dåp).
Trompet: Siv Øverli
Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
Stefanusdag / 2. juledag
26. desember
Rut Ugland Høymesse (felles gudstjeneste for Frogner, Bygdøy, Fagerborg og Uranienborg) Kirkens SOS
Nyttårsaften
31. desember
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke -
Til toppen