Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Gudstjenester i Frogner kirke 2007

Til aktuell gudstjenesteliste

 

Alle gudstjenester på søn- og helligdager er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. Før gudstjenesten er det bønn eller skriftemål i kapellet kl. 10.30 (ikke på førstedagene i høytidene). Formiddagsgudstjenester på torsdager er ikke tatt med her; de står i den generelle kalenderen, som gjelder for ca. en uke om gangen. Vanligvis er det nattverdgudstjeneste i kapellet hver torsdag kl. 12.00. På kalendersiden står det også hva som er dagens tekst, hvem som er organist, om det er kordeltakelse i gudstjenesten, og om det er skriftemål eller bønn i kapellet før gudstjenesten. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, er det alltid nattverd. Det føres derfor ikke opp særskilt for hver søndag. Gudstjenester der det ikke er anledning til dåp, er merket med det. De fleste søndager er det bønn i kapellet kl. 10.30. Noen søndager er det skriftemål til samme tid. Bare de siste er spesielt nevnt her.
     Fra 1. januar 2005 har Bygdøy menighet (sokn) og Frogner menighet (sokn) felles prestetjeneste, slik at prestene i Frogner også har ansvaret for gudstjenestene i Bygdøy kirke.

 

På denne siden: Jan. | Febr. | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Des.

 

Dag Prest Opplysninger om gudstjenesten Offer
Nyttårsdag

1. januar 2007

Paul Nome Høymesse (felles med Bygdøy) i Frogner kirke Menighetens arbeid
Kristi åpenbaringsdag

7. januar

Paul Nome Høymesse Menighetens arbeid
1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag

14. januar

Paul Nome

Britta Schmedling

Høymesse. Ikke dåp. Avskjed med Britta Schmedling. Menighetens barne- og ungdomsarbeid
2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
21. januar
Arne Slørdahl

Paul Nome

Rut Ugland

Olav Dag Hauge

Høymesse kl. 11.

Arne Slørdahl innsettes som kapellan.

Dåpsgudstjeneste kl. 13. Prest: Sivert Angel.

Kristen Idrettskontakt (KRIK) 
Vingårdssøndag
28. januar
Rut Ugland Høymesse.

Kor: Cæciliaforeningen

Kirkestuen
Såmannssøndag

4. februar

Paul Nome Høymesse. Ikke dåp.

Kor: Frogner kammerkor

Det norske Bibelselskap
Kristi forklarelsesdag
11. februar
Arne Slørdahl Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Fastelavnssøndag
18. februar
Paul Nome Høymesse MaritaStiftelsen 
Askeonsdag

21. februar

Paul Nome

Rut Ugland

Fastegudstjeneste (med tegning av askekors) kl. 19. (Felles med Bygdøy menighet.)  
1. søndag i faste
25. februar
Paul Nome Høymesse. Ikke dåp.

 

Vedlikehold og innkjøp av nye kirketekstiler
2. søndag i faste
4. mars
Arne Slørdahl Høymesse kl. 11.
Evt. dåpsgudstjeneste kl. 13.
Blå Kors i Norge
3. søndag i faste
11. mars
Paul Nome Høymesse Strømmestiftelsen
4. søndag i faste
18. mars
Rut Ugland Høymesse. Ikke dåp.

Kor: Frogner kammerkor

Frogner menighets barnehage, Schafteløkken
Maria budskapsdag

25. mars

Arne Slørdahl Familiegudstjeneste

Kor: Frogranienborg barnegospel

Kirkens Bymisjon
Palmesøndag
1. april
Arne Slørdahl Høymesse Leger Uten Grenser
Skjærtorsdag
5. april
Rut Ugland Gudstjeneste med nattverd kl. 19 Menighetens arbeid
Langfredag
6. april
Paul Nome Langfredagsgudstjeneste kl. 11 (felles med Bygdøy) Ingen ofring
Påskedag
8. april
Paul Nome Høytidsgudstjeneste

Trompet: Siv Øverli

Nytt orgel
2. påskedag
9. april
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste med Fagerborg, Bygdøy og Uranienborg i Fagerborg kirke.  
1. søndag etter påske
15. april
Rut Ugland Høymesse. Evt. dåpsgudstjeneste kl. 13. Ung Kirkesang
2. søndag etter påske
22. april
Arne Slørdahl Høymesse

Kor: KG Singers

Vedlikehold og innkjøp av nye kirketekstiler
3. søndag etter påske
29. april
Paul Nome Høymesse

Kor: ex-Olavo

Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
4. søndag etter påske
6. mai
Arne Slørdahl Familiegudstjeneste

Kor: Frogranienborg barnegospel

Menighetens arbeid
5. søndag etter påske
13. mai
Paul Nome Høymesse. Ikke dåp.

Kor: Frogner kammerkor

Fransiskushjelpen
Kristi himmelfartsdag
17. mai
Paul Nome Kl. 14: Gudstjeneste i Gol Stavkirke, Norsk Folkemuseum. (I samarbeid med Bygdøy menighet og Folkemuseet.)  
6. søndag etter påske
20. mai
Paul Nome Høymesse

Kor: Cæciliaforeningen

Frogner Menighets Hus, Schafteløkken
Pinsedag
27. mai
Rut Ugland Høytidsgudstjeneste.

Preken: Fred Søndby.

Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
2. pinsedag
28. mai
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste med Fagerborg og Uranienborg i Uranienborg kirke.  
Treenighetsdag
3. juni
Arne Slørdahl Høymesse Norsk misjon i øst

2. søndag etter pinse
10. juni

Paul Nome Høymesse kl. 11.

Kor: Frogner kammerkor
Dåpsgudstjeneste kl. 13.

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
3. søndag etter pinse
17. juni
Rut Ugland Høymesse Familie & Medier - Kristent medieforum
St. Hans - 4. søndag etter pinse

24. juni

Paul Nome Høymesse Oslo og Akershus Søndagsskolekrets
5. søndag etter pinse

1. juli

Rut Ugland Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Aposteldagen, Seljumannamesse,

6. søndag etter pinse

8. juli

Paul Nome Høymesse Menighetens arbeid
7. søndag etter pinse

15. juli

Per Lønning Høymesse De fire diakoniinstitusjoner (Diakonhjemmet, Diakonissehuset, Menighetssøsterhjemmet, Bergen Diakonissehjem)
8. søndag etter pinse

22. juli

Paul Nome Høymesse Menighetens arbeid
Olsok - 9. søndag etter pinse

29. juli

Bjørn Sandvik Olsokmesse IKO - Kirkelig-pedagogisk senter (Institutt for kristen oppseding)
10. søndag etter pinse

5. august

Trond A. Hauge Høymesse Menighetens arbeid
11. søndag etter pinse

12. august

Bjørn Sandvik Høymesse Norges Kristelige Studentforbund
12. søndag etter pinse

19. august

Elisa Stokka Høymesse Menighetens arbeid
13. søndag etter pinse

26. august

Arne Slørdahl Høymesse Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet, Region Østlandet 1
14. søndag etter pinse

2. september

Arne Slørdahl Samtalegudstjeneste med konfirmantene Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
15. søndag etter pinse

9. september

Rut Ugland Høymesse Norges kristelige student- og skoleungdomslag
16. søndag etter pinse

16. september

Arne Slørdahl Konfirmasjon Menighetens konfirmantarbeid
17. søndag etter pinse

23. september

Rut Ugland Høsttakkefest. Barnehagen synger. Menighetens arbeid
18. søndag etter pinse

30. september

Rut Ugland Høymesse Menighetens arbeid
19. søndag etter pinse

7. oktober

Paul Nome Høymesse Menighetens arbeid
20. søndag etter pinse

14. oktober

Paul Nome Høymesse kl. 11.

Dåpsgudstjeneste kl. 13.

Det teologiske Menighetsfakultet
21. søndag etter pinse

21. oktober

Rut Ugland Høymesse. Diakoniens dag. Kor: ex Olavo. Menighetens diakonale arbeid. I tillegg kan man gi en gave til TV-innsamlingen ved utgangen.
Bots- og bededag

28. oktober

Paul Nome Høymesse. Kor: Cæciliaforeningen. Ikke ofring
Allehelgensdag

4. november

Paul Nome Høymesse. Kor: Frogner kammerkor. Nytt orgel
24. søndag etter pinse

11. november

Gunnar Heiene Høymesse Kristent Befals Samfunn
25. søndag etter pinse

18. november

Rut Ugland Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Siste søndag i kirkeåret

25. november

Arne Slørdahl Høymesse Vedlikehold av kirketekstiler og innkjøp av nye.
1. søndag i advent

2. desember

Arne Slørdahl Familiegudstjeneste.

Kor: Frogranienborg barnegospel

Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
2. søndag i advent

9. desember

Ole Chr. Kvarme

Paul Nome

Rut Ugland

Arne Slørdahl

Jubileumsgudstjeneste - Frogner kirke 100 år. Kor: Frogner kammerkor, ex Olavo. Nytt orgel
3. søndag i advent

16. desember

Rut Ugland

Arne Svilosen

Høymesse Kirkens Bymisjon
Onsdag 19. desember - Kl. 10.30:

Barnehagegudstjeneste

 
Onsdag 19. desember - Kl. 12.00:

Skolegudstjeneste for Ruseløkka skole

 
4. søndag i advent

23. desember

  Høymesse Menighetens arbeid
Julaften
24. desember
kl. 14 Rut Ugland Julaftensgudstjeneste.
Kor: Frogranienborg barnegospel.
Trompet: Morten Brenne.
Kirkens Nødhjelp
kl. 16 Paul Nome Julaftensgudstjeneste.
Sammensatt kor.
Trompet: Morten Brenne.
Kirkens Nødhjelp
Juledag

25. desember

Paul Nome Høytidsgudstjeneste Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
2. juledag

26. desember

Rut Ugland Høymesse - felles med Bygdøy, Fagerborg og Uranienborg i Frogner kirke Menighetens arbeid
Søndag etter jul

30. desember

  Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11 med prestevikar Kristian F. Risung.  
Nyttårsaften

31. desember

  Ingen gudstjeneste i Frogner kirke  

Til toppen