Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere år:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
 

Gudstjenester i Frogner menighet jan. 2016 - jan. 2017
Sist oppdatert 23.05.2017. Forbehold om forandringer.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Noen ganger holdes torsdagsgudstjenestene i kirken, og noen ganger til et annet klokkeslett, f.eks. kl. 18.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. En gang i måneden holder prestene i Frogner menighet gudstjeneste i Frognerhjemmets kapell. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv.

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som gjelder for 1-4 uker om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell og i Frognerhjemmets kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg.

 

På denne siden: Januar 2016 | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | Januar 2017

 

Dag Tidspunkt Prest Organist.
Kor etc.
Offer
Nyttårsdag / Jesu navnedag
1. januar
11.00: Høymesse Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe Blå Kors
Kristi åpenbaringsdag
3. januar
11.00: Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
Tirsdag 5. januar 11.30: Gudstjeneste i Frognerhjemmets kapell Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Torsdag 7. januar 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Rut Ugland Bjørn Kleppe -
2. søndag i åpenbaringstiden
10. januar
11.00: Høymesse Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Torsdag 14. januar 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
3. søndag i åpenbaringstiden
17. januar
11.00: Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 21. januar 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Såmannssøndag
24. januar
11.00: Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim Det Norske Bibelselskap
Torsdag 28. januar 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Kristi forklarelsesdag
31. januar
11.00: Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens konfirmantarbeid
Tirsdag 2. februar 11.30: Gudstjeneste i Frognerhjemmets kapell Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Torsdag 4. februar 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Fastelavnssøndag
7. februar
11.00: Familie-gudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Rekruttkoret
Kirkens Nødhjelp - Haiti
Askeonsdag
10. februar
18.00: Kveldsmesse i kirken Rut Ugland
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe -
1. søndag i fastetiden
14. februar
11.00: Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Kirkens Bymisjon Oslo
Torsdag 18. februar 18.00: Gudstjeneste i kirken Arne Slørdahl
Cecilie Jørgensen Strømmen
Bjørn Kleppe
2. søndag i fastetiden
21. februar
11.00: Høymesse Rut Ugland Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 25. februar 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Rut Ugland Bjørn Kleppe -
3. søndag i fastetiden
28. februar
11.00: Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Tirsdag 1. mars 11.30: Gudstjeneste i Frognerhjemmets kapell Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Torsdag 3. mars 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
4. søndag i fastetiden
6. mars
11.00: Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Torsdag 10. mars 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Maria budskapsdag
13. mars
11.00: Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Kirkens Nødhjelp
Torsdag 17. mars 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Palmesøndag
20. mars
11.00: Høymesse Rut Ugland Jardar Seim Norges KFUK-KFUM
Skjærtorsdag
24. mars
18.30: Orgelresitasjon ved Bjørn Kleppe.
19.00: Skjærtorsdags-gudstjeneste
Arne Slørdahl
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe -
Langfredag
25. mars
11.00: Langfredags-gudstjeneste Arne Slørdahl
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe
Saxofon: Anners Lerdal
-
Påskedag
27. mars
11.00: Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal
Arne Slørdahl
Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Trompet: Siv Øverli
Nytt orgel
2. påskedag
28. mars
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke. - - -
2. søndag i påsketiden
3. april
11.00: Familiegudstjeneste m/ Tårnagentene Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Tirsdag 5. april 11.30: Gudstjeneste i Frognerhjemmets kapell Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Torsdag 7. april 18.00: Gudstjeneste med nattverd i kirken Arne Slørdahl.
Cecilie Jørgensen Strømmen
Bjørn Kleppe -
3. søndag i påsketiden
10. april
11.00: Høymesse i kirken Arne Slørdahl Jardar Seim Areopagos
Torsdag 14. april 12.00: Babysang-gudstjeneste i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
4. søndag i påsketiden
17. april
11.00: Høymesse Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 21. april 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Rut Ugland Bjørn Kleppe -
5. søndag i påsketiden
24. april
11.00: Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 28. april 12.00: Gudstjeneste med nattverd i kapellet Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe -
6. søndag i påsketiden
1. mai
11.00: Høymesse Jan Oskar Utnem Bjørn Kleppe
Herrekvartetten Jubilate
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Tirsdag 3. mai 11.30: Gudstjeneste i Frognerhjemmets kapell Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Kristi himmelfartsdag
5. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Cecilie Jørgensen Strømmen - -
Søndag før pinse
8. mai
11.00: Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 12. mai 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Pinseaften
14. mai
23.00: Ungdomsgudstjeneste i Oslo domkirke for konfirmanter i domprostiet og andre - - -
Pinsedag
15. mai
11.00: Høytidsgudstjeneste
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Trompet: Atle Tømmervik
Changemaker (Kirkens Nødhjelp)
2. pinsedag
16. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men prostigudstjeneste i Oslo domkirke kl. 11.00. Ole Chr. Kvarme
Jonas Lind Aase
Marcus André Berg
Sangere fra Oslo domkor
-
Grunnlovsdag
17. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Men gudstjeneste kl. 14.30 i Gol stavkirke, Norsk folkemuseum. Arne Slørdahl - -
Torsdag 19. mai 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Treenighetssøndag
22. mai
11.00: Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Nytt orgel
Torsdag 26. mai 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Rut Ugland Bjørn Kleppe -
2. søndag i treenighetstiden
29. mai
11.00: Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Gunnarskogs församlings kyrkokör
Det Norske Bibelselskap
Torsdag 2. juni 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
3. søndag i treenighetstiden
5. juni
11.00: Familiegudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Mandag 6. juni 11.30: Gudstjeneste i Frognerhjemmets kapell Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Torsdag 9. juni 11.00: Babysang-gudstjeneste i kirken Arne Slørdahl Vetle Halvorsen -
4. søndag i treenighetstiden
12. juni
11.00: Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim Menneskeverd
Torsdag 16. juni 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe -
5. søndag i treenighetstiden
19. juni
11.00: Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe IKO - Kirkelig pedagogisk senter
6. søndag i treenighetstiden / Aposteldagen
26. juni
11.00: Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Åpen kirkegruppe
7. søndag i treenighetstiden
3. juli
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Vetle Halvorsen Bygdøy og Frogner menigheter
8. søndag i treenighetstiden
10. juli
11.00: Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
9. søndag i treenighetstiden
17. juli
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Rut Ugland Bjørn Kleppe Bygdøy og Frogner menigheter
10. søndag i treenighetstiden
24. juli
11.00: Høymesse Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
11. søndag i treenighetstiden
31. juli
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Lars Henrik Johansen Bygdøy og Frogner menigheter
12. søndag i treenighetstiden
7. august
11.00: Høymesse Arne Slørdahl Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
13. søndag i treenighetstiden
14. august
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Arne Slørdahl Vetle Halvorsen Bygdøy og Frogner menigheter
14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag
21. august
11.00: Høymesse Margunn Sandal Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
Torsdag 25. august 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
15. søndag i treenighetstiden
28. august
11.00: Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 1. september 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Rut Ugland Bjørn Kleppe -
16. søndag i treenighetstiden
4. september
11.00: Samtalegudstjeneste med konfirmantene Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens konfirmantarbeid
Tirsdag 6. september 11.30: Gudstjeneste i Frognerhjemmets kapell Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Torsdag 8. september 18.00: Kveldsgudstjeneste Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe -
17. søndag i treenighetstiden
11. september
11.00: Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Kirkens sosialtjeneste
Torsdag 15. september 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
18. søndag i treenighetstiden
18. september
11.00: Konfirmasjon Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Trompet: Jonas Haltia
Menighetens konfirmantarbeid
Torsdag 22. september 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
19. søndag i treenighetstiden
25. september
11.00: Familiegudstjeneste Margunn Sandal Kristoffer Myre Engh Frogner menighets barnehage Schafteløkken
Mikkelsmesse
Torsdag 29. september
12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Rut Ugland Bjørn Kleppe -
20. søndag i treenighetstiden
2. oktober
11.00: Høymesse Raag Rolfsen Bjørn Kleppe Stiftelsen Kirkens fengselsarbeid (KIFA)
Torsdag 6. oktober 18.00: Gudstjeneste i kirken Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe -
21. søndag i treenighetstiden
9. oktober
11.00: Høymesse Øystein Bjørdal Bjørn Kleppe Norges KFUK-KFUM
Torsdag 13. oktober 12.00: Babysang-gudstjeneste i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
22. søndag i treenighetstiden
16. oktober
11.00: Høymesse Kirsti Aasen Jardar Seim Kirkens Bymisjon
Torsdag 20. oktober 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
23. søndag i treenighetstiden
23. oktober
11.00: Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe TV-aksjonen 2016 (Røde Kors)
Torsdag 27. oktober 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Rut Ugland Bjørn Kleppe -
Bots- og bønnedag 30. oktober Bots- og bønnedags-gudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Torsdag 3. november 12.00: Gudstjeneste i Frogner kirkes kapell Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe -
Allehelgensdag
6. november
11.00: Høymesse Margunn Sandal
Rut Ugland
Arne Slørdahl
Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Nytt orgel
Torsdag 10. november 18.00: Gudstjeneste i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
23. søndag i treenighetstiden
13. november
11.00: Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Torsdag 17. november 12.00: Gudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Domssøndag / Kristi kongedag
20. november
11.00: Høymesse Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 24. november 12.00: Gudstjeneste i kapellet Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe -
1. søndag i adventstiden
27. november
11.00: Familiegudstjeneste Rut Ugland Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Søndagsskolen Norge (tidl. Norsk Søndagsskoleforbund)
Torsdag 1. desember 12.00: Gudstjeneste i kapellet Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe -
2. søndag i adventstiden
4. desember
11.00: Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Det norske menneskerettighetsfond
Torsdag 8. desember 12.00: Babysanggudstjeneste i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
3. søndag i adventstiden
11. desember
11.00: Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Det Norske Selskabs Mannskor
Militært kristent fellesskap
Torsdag 15. desember 12.00: Gudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
4. søndag i adventstiden
18. desember
11.00: Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim Barnevakten
Tirsdag 20. desember 10.30: Barnehagegudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
12.00: Skolegudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Julaften
24. desember
14.00 Familiegudstjeneste Margunn Sandal (preken)
Arne Slørdahl
Bjørn Kleppe
Trompet: Atle Tømmervik
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
16.00 Familiegudstjeneste Arne Slørdahl (preken)
Margunn Sandal
Bjørn Kleppe
Sammensatt kor
Trompet: Morten Brenne
Kirkens Nødhjelp
Juledag
25. desember
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal (preken)
Rut Ugland
Bjørn Kleppe
Trompet: Jonas Haltia
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
2. juledag
26. desember
11.00 Høymesse Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
Nyttårsdag
1. januar 2017
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe  
Kristi åpenbaringsdag
8. januar
11.00 Høymesse Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe  
Torsdag 12. januar 12.00 Gudstjeneste i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
2. søndag i åpenbaringstiden
15. januar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Torsdag 19. januar 12.00 Gudstjeneste i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
3. søndag i åpenbaringstiden
22. januar
11.00 Høymesse Rut Ugland Jardar Seim  
Torsdag 26. januar 12.00: Babysanggudstjeneste i kirken Cecilie Jørgensen Strømmen Bjørn Kleppe -
4. søndag i åpenbaringstiden
29. januar
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Til toppen