Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Gudstjenester i Frogner kirke 2014

Alle gudstjenester på søn- og helligdager er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De ordinære formiddagsgudstjenestene i kapellet på torsdager er ikke tatt med her; de står på den generelle kalendersiden, som gjelder for ca. en uke om gangen. Vanligvis er det nattverdgudstjeneste i kapellet hver torsdag kl. 12.00. Én torsdag i måneden holdes det i stedet en kort skriftemålsgudstjeneste i kapellet til samme sted. På kalendersiden står det også hva som er dagens tekst, hvem som er organist, om det er kordeltakelse i gudstjenesten. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, er det som regel nattverd. Det føres derfor ikke opp særskilt for hver søndag, bare eventuelle unntak markeres. Gudstjenester der det ikke er anledning til dåp, er merket med det. De øvrige søndagene er det mulig med dåp (men ikke ubegrenset antall hver gang). Fra 1. januar 2005 har Bygdøy menighet og Frogner menighet felles prestetjeneste, slik at prestene i Frogner også har ansvaret for gudstjenestene i Bygdøy kirke.

 

På denne siden:  November | Desember | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | SeptemberOktober | November | Desember

 

Dag Prest Opplysninger om gudstjenesten Offer
Nyttårsdag / Jesu navnedag
1. januar 2014
Paul Nome Høymesse Nye salmebøker
Kristi åpenbaringsdag
5. januar
Arne Slørdahl Høymesse Nye salmebøker
2. søndag i åpenbaringstiden
12. januar
Rut Ugland Høymesse Nye salmebøker
3. søndag i åpenbaringstiden
19. januar
Paul Nome Høymesse Nye salmebøker
4. søndag i åpenbaringstiden
26. januar
Arne Slørdahl Høymesse.
Presentasjon av konfirmantene.
Frogner kammerkor.
Menighetens konfirmantarbeid
5. søndag i åpenbaringstiden / Kyndelsmesse
2. februar
Paul Nome Høymesse Det Norske Bibelselskap.
6. søndag i åpenbaringstiden
9. februar
Kirsti Aasen Høymesse Nye salmebøker
Såmannssøndag
16. februar
Paul Nome Høymesse Nye salmebøker
Kristi forklarelsesdag
23. februar
Paul Nome Høymesse Nye salmebøker
Fastelavnssøndag
2. mars
Arne Slørdahl Familiegudstjeneste.
Utdeling av 4-årsbok.
Anneline Emanuelsen.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
1. søndag i fastetiden
9. mars
Paul Nome Høymesse.
International Forum Singers.
Nye salmebøker
2. søndag i fastetiden
16. mars
Paul Nome Høymesse Nye salmebøker
Maria budskapsdag
23. mars
Arne Slørdahl
Rut Ugland
(Paul Nome - sykdomsforfall)
Festivalhøymesse (Oslo internasjonale kirkemusikkfestival).
Frogner kammerkor,
Oslofjord strykekvartett,
Katharina Frogner Kockum, sopran.
Ny salmebok tas i bruk.
Menighetens kirkemusikalske arbeid
3. søndag i fastetiden
30. mars
Rut Ugland
Høymesse.
Preken: Ida Marie Heggelund.
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
4. søndag i fastetiden
6. april
Arne Slørdahl Høymesse Fasteaksjonen 2014 (Kirkens Nødhjelp)
Palmesøndag
13. april
Rut Ugland Høymesse Menighetens diakonale arbeid
Skjærtorsdag
17. april
Paul Nome 18.30 Orgelresitasjon ved Bjørn Kleppe.
19.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste
Ingen ofring
Langfredag
18. april
Arne Slørdahl Pasjonsgudstjeneste Ingen ofring
Påskedag
20. april
Paul Nome Høytidsgudstjeneste.
Frogner kammerkor.
Siv Øverli, trompet.
Nytt orgel
2. påskedag
21. april
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter. -
2. søndag i påsketiden
27. april
Kirsti Aasen Familiegudstjeneste.
Anneline Emanuelsen.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
3. søndag i påsketiden
4. mai
Arne Slørdahl Høymesse Kirkens bymisjon, Oslo
4. søndag i påsketiden
11. mai
Arne Slørdahl Høymesse Menighetens arbeid
5. søndag i påsketiden
18. mai
Paul Nome Høymesse.
Grunnlovsjubileet markeres.
Kor: Cæciliaforeningen.
Preken: Jardar Seim.
Amnesty International Norge
6. søndag i påsketiden
25. mai
Rut Ugland Høymesse.
Frogner kammerkor.
Maritastiftelsen
Kristi himmelfartsdag
29. mai
Paul Nome Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. (Men felles gudstjeneste i Bygdøy kirke, og dessuten bl.a. i Uranienborg kirke.) -
Søndag før pinse
1. juni
Kirsti Aasen Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Pinsedag
8. juni
Paul Nome Høytidsgudstjeneste Nytt orgel
2. pinsedag
9. juni
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter. -
Treenighetssøndag
15. juni
Arne Slørdahl Høymesse Kristent interkulturelt arbeid
2. søndag i treenighetstiden
22. juni
Paul Nome Høymesse
(Etter biskopens reduksjon av antall gudstjenester skulle Frogner kirke egentlig ikke ha gudstjeneste 22. juni. Pga. av flere barnedåp den dagen blir det likevel gudstjeneste.)
Menighetens arbeid
3. søndag i treenighetstiden
29. juni
Paul Nome Høymesse Frogner og Bygdøy menigheter
4. søndag i treenighetstiden
6. juli
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. (Men felles gudstjeneste i Bygdøy kirke, og dessuten bl.a. i Uranienborg kirke.) -
5. søndag i treenighetstiden
13. juli
Rut Ugland Høymesse Frogner og Bygdøy menigheter
6. søndag i treenighetstiden - Aposteldagen
20. juli
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. (Men felles gudstjeneste i Bygdøy kirke, og dessuten bl.a. i Uranienborg kirke.) -
7. søndag i treenighetstiden
27. juli
Paul Nome Høymesse Frogner og Bygdøy menigheter
Olavsdagen / Olsok
29. juli
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke -
8. søndag i treenighetstiden
3. august
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. (Men felles gudstjeneste i Bygdøy kirke, og dessuten bl.a. i Uranienborg kirke.) -
9. søndag i treenighetstiden
10. august
Arne Slørdahl Høymesse Frogner og Bygdøy menigheter
10. søndag i treenighetstiden
17. august
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. (Men felles gudstjeneste i Bygdøy kirke, og dessuten bl.a. i Uranienborg kirke.) -
11. søndag i treenighetstiden
24. august
Paul Nome Familiegudstjeneste Menighetens barne- og ungdomsarbeid
12. søndag i treenighetstiden
31. august
Arne Slørdahl Samtalegudstjeneste med konfirmantene Menighetens konfirmantarbeid
13. søndag i treenighetstiden
7. september
Paul Nome
Arne Slørdahl
Høymesse. Avskjedsgudstjeneste for Paul Nome.
Frogner kammerkor.
Siv Øverli, trompet.
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
14. søndag i treenighetstiden - Vingårdssøndag
14. september
Kirsti Aasen Høymesse Menighetens arbeid
15. søndag i treenighetstiden
21. september
Arne Slørdahl Konfirmasjon.
Frogner kammerkor.
Siv Øverli, trompet.
Menighetens konfirmantarbeid
16. søndag i treenighetstiden
28. september
Kirsti Aasen Høymesse Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
17. søndag i treenighetstiden
5. oktober
Olav Dag Hauge Høymesse Menighetens arbeid
18. søndag i treenighetstiden
12. oktober
Margunn Sandal,
Anne-May Grasaas,
Rut Ugland
Høymesse.
Margunn Sandal innsettes som sokneprest.
Frogner kammerkor.
Menighetens diakonale arbeid
19. søndag i treenighetstiden
19. oktober
Arne Slørdahl Høsttakkefest (familiegudstjeneste) Frogner menighets barnehage, Schafteløkken
Bots- og bønnedag
26. oktober
Arne Slørdahl Kl.11.00: Bots- og bønnedagsgudstjeneste Ingen ofring
Arne Slørdahl Kl.13.00: Dåpsgudstjeneste Ingen ofring
Allehelgensdag
2. november
Margunn Sandal,
Rut Ugland,
Arne Slørdahl
Allehelgensmesse.
Frogner kammerkor.
Nytt orgel
22. søndag i treenighetstiden
9. november
Arne Slørdahl Høymesse Menighetens arbeid
23. søndag i treenighetstiden
16. november
Margunn Sandal Høymesse.
Kor: Cæciliaforeningen.
Menighetens arbeid
Domssøndag / Kristi kongedag
23. november
Margunn Sandal Familiegudstjeneste Menighetens barne- og ungdomsarbeid
1. søndag i adventstiden
30. november
Rut Ugland Høymesse Menighetens arbeid
2. søndag i adventstiden
7
. desember
Margunn Sandal Høymesse Menighetens arbeid
3. søndag i adventstiden
14. desember
Rut Ugland.
Preken: Alf Petter Hagesæther
Høymesse.
Kor: International Forum Singers og Det Norske Selskabs Mannskor.
Militært kristent fellesskap
18. desember Arne Slørdahl Kl. 10.30: Barnehagegudstjeneste -
Kl. 12.00: Skolegudstjeneste for Ruseløkka skole -
4. søndag i adventstiden
21. desember
Arne Slørdahl Høymesse Menighetens arbeid
Julaften
24. desember
Margunn Sandal Kl. 14: Julaftengudstjeneste.
Ole Bøhn, fiolin.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Kl. 16: Julaftengudstjeneste.
Sammensatt kor.
Morten Brenne, trompet.
Kirkens Nødhjelp
Juledag
25. desember
Margunn Sandal Høytidsgudstjeneste Menighetens arbeid
2. juledag - Stefanusdag
26. desember
Arne Slørdahl Høymesse. Felles med Bygdøy, Fagerborg og Uranienborg menigheter. Menighetens arbeid
Søndag etter jul
28. desember
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. -
Nyttårsaften
31. desember
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke -
Nyttårsdag - Jesu navnedag
1. januar 2015
Margunn Sandal Høymesse Menighetens arbeid
Kristi åpenbaringsdag
4. januar
Margunn Sandal Høymesse Det Norske Misjonsselskap (NMS)
2. søndag i åpenbaringstiden
11. januar
Arne Slørdahl Høymesse Menighetens arbeid
Til toppen