Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 
Aktuell gudstj.liste
 

Gudstjenester i Frogner kirke 2013

Alle gudstjenester på søn- og helligdager er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De ordinære formiddagsgudstjenestene i kapellet på torsdager er ikke tatt med her; de står på den generelle kalendersiden, som gjelder for ca. en uke om gangen. Vanligvis er det nattverdgudstjeneste i kapellet hver torsdag kl. 12.00. Én torsdag i måneden holdes det i stedet en kort skriftemålsgudstjeneste i kapellet til samme sted. På kalendersiden står det også hva som er dagens tekst, hvem som er organist, om det er kordeltakelse i gudstjenesten. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, er det som regel nattverd. Det føres derfor ikke opp særskilt for hver søndag, bare eventuelle unntak markeres. Gudstjenester der det ikke er anledning til dåp, er merket med det. De øvrige søndagene er det mulig med dåp (men ikke ubegrenset antall hver gang). Fra 1. januar 2005 har Bygdøy menighet og Frogner menighet felles prestetjeneste, slik at prestene i Frogner også har ansvaret for gudstjenestene i Bygdøy kirke.

 

På denne siden:  Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember

 

Dag Prest Opplysninger om gudstjenesten Offer
Nyttårsdag / Jesu navnedag
1. januar 2013
Paul Nome Høymesse Menighetens arbeid
Kristi åpenbaringsdag
6. januar
Arne Slørdahl Høymesse (ikke dåp) Menighetens arbeid
2. søndag i åpenbaringstiden
13. januar
Paul Nome Høymesse Menighetens diakonale arbeid
3. søndag i åpenbaringstiden
20. januar
Rut Ugland  Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Såmannssøndag
27. januar
Arne Slørdahl Høymesse (ikke dåp).
Presentasjon av konfirmantene.
Frogner kammerkor.
Menighetens konfirmantarbeid
Kristi forklarelsesdag
3. februar
Kirsti Aasen Høymesse Det Norske Bibelselskap
Fastelavnssøndag
10. februar
Arne Slørdahl Familiegudstjeneste Menighetens barne- og ungdomsarbeid
1. søndag i fastetiden
17. februar
Paul Nome Høymesse (ikke dåp).
Kor: International Forum Singers.
Nye møbler i kirkestuen
2. søndag i fastetiden
24. februar
Rut Ugland Høymesse Nye møbler i kirkestuen
3. søndag i fastetiden
3. mars
Paul Nome Høymesse Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
4. søndag i fastetiden
10. mars
Arne Slørdahl Høymesse (ikke dåp) Nye møbler i kirkestuen
Maria budskapsdag
17. mars
Arne Slørdahl Familiegudstjeneste (ikke dåp).
Utdeling av 4-årsbok.
Konfirmantenes fasteaksjon.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2013
Palmesøndag
24. mars
Paul Nome Høymesse (ikke dåp) Nye møbler i kirkestuen
Skjærtorsdag
28. mars
Paul Nome Kl. 19.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste (ikke dåp).
Før gudstjenesten:
17.00: Suppemåltid i Kirkestuen (arr.: Diakonatet)
18.30: Orgelresitasjon i kirken v/ Bjørn Kleppe
-
Langfredag
29. mars
Rut Ugland Langfredagsgudstjeneste (ikke dåp) Ingen ofring
Påskedag
31. mars
Arne Slørdahl Høytidsgudstjeneste.
Frogner kammerkor.
Trompet: Siv Øverli.
Nytt orgel
2. påskedag
1.april
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste for Frogner, Bygdøy, Fagerborg og Uranienborg i Fagerborg kirke. -
2. søndag i påsketiden
7. april
Paul Nome Høymesse Kirkens Bymisjon, Oslo
3. søndag i påsketiden
14. april
Kirsti Aasen Høymesse (ikke dåp) Nye møbler i kirkestuen
4. søndag i påsketiden
21. april
Arne Slørdahl Høymesse.
Frogner kammerkor.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
5. søndag i påsketiden
28. april
Paul Nome Høymesse (ikke dåp)
Kor: Ex-Olavo.
Nye møbler i kirkestuen
6. søndag i påsketiden
5. mai
Arne Slørdahl Høymesse.
Kor: Cæciliaforeningen.
Nye møbler i kirkestuen
Kristi himmelfartsdag
9. mai
Paul Nome Kl. 19.00: Felles gudstjeneste for Frogner og Bygdøy i Bygdøy kirke -
Søndag før pinse
12. mai
Rut Ugland Høymesse (ikke dåp).
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.
Nye møbler i kirkestuen
Pinsedag
19. mai
Paul Nome Høytidsgudstjeneste Nye møbler i kirkestuen
2. pinsedag
20. mai
Jan Oskar Utnem Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste for Frogner, Bygdøy, Fagerborg og Uranienborg i Uranienborg kirke. -
Treenighetssøndag
26. mai
Arne Slørdahl Høymesse (ikke dåp).
Frogner kammerkor.
Menighetens misjonsprosjekt
2. søndag i treenighetstiden
2. juni
Kirsti Aasen Høymesse Maritastiftelsen
3. søndag i treenighetstiden
9. juni
Arne Slørdahl Familiegudstjeneste Nye møbler i kirkestuen
4. søndag i treenighetstiden
16. juni
Paul Nome Høymesse Nye møbler i kirkestuen
5. søndag i treenighetstiden
23. juni
Fred Søndby Lekmannsgudstjeneste (ikke dåp) Kristent interkulturelt arbeid
Aposteldagen - 6. søndag i treenighetstiden
30. juni
Rut Ugland Høymesse (ikke dåp) Nye møbler i kirkestuen
7. søndag i treenighetstiden
7. juli
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke -
Paul Nome
Preken: Hilde Barsnes
Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke Frogner og Bygdøy menigheter
8. søndag i treenighetstiden
14. juli
Paul Nome Høymesse Frogner og Bygdøy menigheter
9. søndag i treenighetstiden
21. juli
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke -
Paul Nome Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke Frogner og Bygdøy menigheter
10. søndag i treenighetstiden
28. juli
Paul Nome Høymesse Frogner og Bygdøy menigheter
Olavsdagen / Olsok
29. juli
- Ingen gudstjeneste  
11. søndag i treenighetstiden
4. august
Arne Slørdahl Høymesse Nye salmebøker til Frogner kirke og kapell
12. søndag i treenighetstiden
11. august
Rut Ugland Høymesse IKO - Kirkelig pedagogisk senter
13. søndag i treenighetstiden
18. august
Paul Nome Høymesse.
Dans: Sigmund Hegstad.
Nye salmebøker
14. søndag i treenighetstiden - Vingårdssøndag
25. august
Arne Slørdahl Høymesse.
Frogner kammerkor.
Nye salmebøker
15. søndag i treenighetstiden
1. september
Arne Slørdahl Kl.11: Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Menighetens konfirmantarbeid
Arne Slørdahl Kl. 13: Dåpsgudstjeneste konfirmanter
16. søndag i treenighetstiden
8. september
Paul Nome.
Preken: Helge Dietrichson
Høymesse.
Kor: Cæciliaforeningen.
Kl. 13: Menighetsmøte om ny gudstjenesteordning.
Nye salmebøker
17. søndag i treenighetstiden
15. september
Arne Slørdahl Konfirmasjon. (Ikke dåp.)
Frogner kammerkor.
Siv Øverli, trompet.
Menighetens konfirmantarbeid
18. søndag i treenighetstiden
22. september
Sigmund Lindekleiv Høymesse Det Norske Misjonsselskap
19. søndag i treenighetstiden (og Mikkelsmesse)
29. september
Anne Marie Lofthus Hindahl Høymesse Nye salmebøker
20. søndag i treenighetstiden
6. oktober
Paul Nome Høymesse (ikke dåp).
Diakoniens dag.
Kor: Ex-Olavo
Menighetens diakonale arbeid
21. søndag i treenighetstiden
13. oktober
Arne Slørdahl Familiegudstjeneste. Høsttakkefest. Frogner menighets barnehage, Schafteløkken
22. søndag i treenighetstiden
20. oktober
Paul Nome Gudstjeneste (ikke nattverd). TV-aksjonen 2013 (Nasjonalforeningen for folkehelsen)
Bots- og bønnedag
27. oktober
Paul Nome Bots- og bønnedagsgudstjeneste (ikke dåp og nattverd) Nye salmebøker
Reformasjonsdagen
31. oktober
Paul Nome Torsdagsgudstjeneste med nattverd i kapellet -
Allehelgensdag
3. november
Rut Ugland
Paul Nome
Kirsti Aasen
Allehelgensmesse (ikke dåp).
Frogner kammerkor.
Nye salmebøker
25. søndag i treenighetstiden
10. november
Anne Marie Lofthus Hindahl,
Gunnar Heiene
Høymesse.
Menighetsmøte etter gudstjenesten om innføring av ny salmebok.
Nye salmebøker
26. søndag i treenighetstiden
17. november
Paul Nome Høymesse.
Kor: International Forum Singers
Kirkens SOS
Domssøndag - Kristi kongedag
24. november
Arne Slørdahl Familiegudstjeneste (ikke dåp) Menighetens barne- og ungdomsarbeid
1. søndag i advent
1. desember
Rut Ugland
Paul Nome
Høymesse.
Frogner kammerkor.
Ny liturgi tas i bruk.
Nye salmebøker
2. søndag i advent
8. desember
Kirsti Aasen Høymesse Nye salmebøker
3. søndag i advent
15. desember
Rut Ugland
Alf Petter Hagesæther
Høymesse Militært kristent fellesskap
Torsdag 19. desember Arne Slørdahl Kl. 10.30: Barnehagegudstjeneste -
Arne Slørdahl Kl. 12.00: Skolegudstjeneste
4. søndag i advent
22. desember
Paul Nome Høymesse Nye salmebøker
Julaften
24. desember
Rut Ugland Kl. 14: Julaftensgudstjeneste.
Trompet: Morten Brenne.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Paul Nome Kl. 16: Julaftensgudstjeneste. Sammensatt kor.
Trompet: Morten Brenne.
Kirkens Nødhjelp
Juledag
25. desember
Paul Nome Høytidsgudstjeneste Nye salmebøker
2. juledag / Stefanusdag
26. desember
Rut Ugland Høymesse. (Felles med Bygdøy, Fagerborg og Uranienborg menigheter.) Nye salmebøker
Søndag etter jul
30. desember
Arne Slørdahl Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Gudstjeneste i Bygdøy kirke. -
Nyttårsaften
31. desember
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke -
Til toppen