Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 
Aktuell gudstj.liste
 

Gudstjenester i Frogner kirke 2012

Alle gudstjenester på søn- og helligdager er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De ordinære formiddagsgudstjenestene i kapellet på torsdager er ikke tatt med her; de står på den generelle kalendersiden, som gjelder for ca. en uke om gangen. Vanligvis er det nattverdgudstjeneste i kapellet hver torsdag kl. 12.00. Én torsdag i måneden holdes det i stedet en kort skriftemålsgudstjeneste i kapellet til samme sted. På kalendersiden står det også hva som er dagens tekst, hvem som er organist, om det er kordeltakelse i gudstjenesten. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, er det som regel nattverd. Det føres derfor ikke opp særskilt for hver søndag, bare eventuelle unntak markeres. Gudstjenester der det ikke er anledning til dåp, er merket med det. De øvrige søndagene er det mulig med dåp (men ikke ubegrenset antall hver gang). Fra 1. januar 2005 har Bygdøy menighet og Frogner menighet felles prestetjeneste, slik at prestene i Frogner også har ansvaret for gudstjenestene i Bygdøy kirke.

 

På denne siden:  Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember

 

Dag Prest Opplysninger om gudstjenesten Offer
Nyttårsdag / Jesu navnedag
1. januar 2012
Paul Nome Høymesse (dåp) Menighetens arbeid
Kristi åpenbaringsdag
8. januar
Arne Slørdahl Høymesse (dåp) Menighetens barne- og ungdomsarbeid
2. søndag i åpenbaringstiden
15. januar
Paul Nome Høymesse (ikke dåp) Menighetens diakonale arbeid
3. søndag i åpenbaringstiden
22. januar
Kirsti Aasen Høymesse (dåp) Blå Kors Norge
4. søndag i åpenbaringstiden
29
. januar
Arne Slørdahl Høymesse (ikke dåp).
Presentasjon av konfirmantene.
Frogner kammerkor.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Såmannssøndag
5
. februar
Paul Nome Høymesse (dåp) Det Norske Bibelselskap
Kristi forklarelsesdag
12. februar
Arne Slørdahl Høymesse (ikke dåp) Norges KFUK-KFUM
Fastelavnssøndag
19. februar
Rut Ugland Høymesse (inntil 3 dåp) Frogner menighets barnehage
Askeonsdag
22. februar
- - -
1. søndag i fastetiden
26. februar
Kirsti Aasen Høymesse (ikke dåp).
Frogner kammerkor.
Menighetens diakonale arbeid
2. søndag i fastetiden
4. mars
Rut Ugland Kl. 11.00: Høymesse (dåp) Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, Einar Lundbys stiftelse
Arne Birger Gjestland Kl. 17.00: Gudstjeneste på kvensk -
3. søndag i fastetiden
11. mars
Arne Slørdahl Høymesse (inntil 3 dåp) Menighetens barne- og ungdomsarbeid
4. søndag i fastetiden
18. mars
Paul Nome Høymesse (inntil 3 dåp) Menighetens diakonale arbeid
Maria budskapsdag
25. mars
Rut Ugland Familiegudstjeneste (ikke dåp).
Utdeling av "Min kirkebok".
Rekruttkoret.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Palmesøndag
1. april
Rut Ugland Høymesse (dåp) Menighetens diakonale arbeid
Skjærtorsdag
5. april
Paul Nome Kl. 18.30: Musikk på Skjærtorsdag. Johannes Nome, cello. Bjørn Kleppe, orgel.
Kl. 19.00: Gudstjeneste (ikke dåp)
Hvis ofring: Menighetens arbeid
Langfredag
6. april
Arne Slørdahl Kl. 10.30: Pasjonsmusikk v/ Johannes Nome, cello. Bjørn Kleppe, orgel.
Kl. 11.00: Gudstjeneste (ikke dåp).
Ingen ofring
Påskedag
8. april
Paul Nome Høytidsgudstjeneste
Trompet: Siv Øverli
Nytt orgel
2. påskedag
9. april
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter. -
2. søndag i påsketiden
15. april
Kirsti Aasen Høymesse (inntil 3 dåp) Fransiskushjelpen
3. søndag i påsketiden
22. april
Paul Nome Høymesse (ikke dåp).
Frogner kammerkor.
Menighetens kirkemusikalske arbeid
4. søndag i påsketiden
29. april
Rut Ugland Høymesse (ikke dåp) Menighetens diakonale arbeid
5. søndag i påsketiden
6. mai
Arne Slørdahl Høymesse (dåp).
Kor: Cæciliaforeningen.
Diakonhjemmet
6. søndag i påsketiden
13. mai
Rut Ugland Høymesse (ikke dåp).
Kor: International Forum Singers.
Avskjed med klokker Kerstin Jonsson.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Kristi himmelfartsdag
17. mai
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke -
Søndag før pinse
20. mai
Paul Nome Høymesse (inntil 3 dåp) Menighetens diakonale arbeid
Pinsedag
27. mai
Paul Nome Høytidsgudstjeneste (dåp) Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
2. pinsedag
28. mai
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg menighetshus for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter. -
Treenighetssøndag
3. juni
Arne Slørdahl Høymesse (dåp) Menighetens diakonale arbeid
2. søndag i treenighetstiden
10. juni
Paul Nome
Fred Søndby
Høymesse (inntil 3 dåp).
Frogner kammerkor.
Avskjed med menighetsforvalter Fred Søndby.
Maritastiftelsen
3. søndag i treenighetstiden
17. juni
Rut Ugland Høymesse (ikke dåp) Menighetens barne- og ungdomsarbeid
4. søndag i treenighetstiden
24. juni
Paul Nome Høymesse (inntil 3 dåp) Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile
5. søndag i treenighetstiden
1. juli
Paul Nome Høymesse (dåp) Menighetens diakonale arbeid
6. søndag i treenighetstiden /
Aposteldagen
8. juli
Haakon Korsgaard Høymesse (ikke dåp) Menighetens barne- og ungdomsarbeid
7. søndag i treenighetstiden
15. juli
Haakon Korsgaard Høymesse (ikke dåp) Menighetens arbeid
8. søndag i treenighetstiden
22. juli
Rut Ugland Høymesse (dåp) Menighetens arbeid
9. søndag i treenighetstiden /
Olsok (Olavsdagen)
29. juli
Fred Søndby Lekmannsgudstjeneste (ikke dåp) Menighetens arbeid
10. søndag i treenighetstiden
5. august
Britta Schmedling Høymesse (ikke dåp) Menighetens barne- og ungdomsarbeid
11. søndag i treenighetstiden
12. august
Arne Slørdahl Høymesse (dåp) Menighetens diakonale arbeid
12. søndag i treenighetstiden
19. august
Kirsti Aasen Høymesse (ikke dåp) Norsk Søndagsskoleforbund - Oslo/Akershus krets
13. søndag i treenighetstiden
26. august
Arne Slørdahl Høymesse (dåp).
Frogner kammerkor.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
14. søndag i treenighetstiden /
Vingårdssøndag
2. september
Arne Slørdahl Samtalegudstjeneste med konfirmantene (ikke dåp) Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
15. søndag i treenighetstiden
9. september
Paul Nome Høymesse (dåp) Menighetens diakonale arbeid
16. søndag i treenighetstiden
16. september
Arne Slørdahl Konfirmasjonsgudstjeneste (ikke dåp eller nattverd).
Frogner kammerkor.
Trompet: Siv Øverli og Morten Brenne.
Menighetens konfirmantarbeid
17. søndag i treenighetstiden
23. september
Rut Ugland Familiegudstjeneste (dåp, ikke nattverd).
Rekruttkoret.
6-åringer deltar.
KRIK - Kristen Idrettskontakt
18. søndag i treenighetstiden
30. september
Paul Nome Kl. 11: Høymesse (ikke dåp) Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Kl. 13: Dåpsgudstjeneste
19. søndag i treenighetstiden
7. oktober
Paul Nome Høymesse (inntil 3 dåp) Menighetens diakonale arbeid
20. søndag i treenighetstiden
14. oktober
Paul Nome Kl. 11: Høymesse (ikke dåp).
Kor: Cæciliaforeningen.
Diakoniens dag.
Menighetens diakonale arbeid
Kl. 13: Dåpsgudstjeneste  
21. søndag i treenighetstiden
21. oktober
Arne Slørdahl,
Josh H. Bankson
Høymesse (dåp).
Høsttakkefest.
TV-aksjonen 2012 (Amnestys arbeid for menneskerettigheter).
[Den tidligere annonserte ofringen til Frogner menighets barnehage vil bli satt opp på en senere søndag.]
Bots- og bønnedag
28. oktober
Josh H. Bankson Bots- og bønnedagsgudstjeneste
(ikke dåp eller nattverd)
Ingen ofring
Allehelgensdag
4. november
Paul Nome
Rut Ugland
Arne Slørdahl
Allehelgensmesse (ikke dåp).
Frogner kammerkor.
Nytt orgel
24. søndag i treenighetstiden
11. november
Paul Nome Høymesse (inntil 3 dåp) Frogner menighets barnehage, Schafteløkken
25. søndag i treenighetstiden
18. november
Kirsti Aasen Kl. 11: Høymesse (ikke dåp) Menighetens diakonale arbeid
Kirsti Aasen Kl. 13: Dåpsgudstjeneste
Domssøndag / Kristi kongedag
25. november
Arne Slørdahl Høymesse (dåp).
Kor: International Forum Singers.
Kirkens Bymisjon Oslo
1. søndag i adventstiden
2. desember
Kirsti Aasen
Paul Nome
Høymesse (inntil 3 dåp).
Frogner kammerkor.
Menighetens kirkemusikalske arbeid
2. søndag i adventstiden
9. desember
Arne Slørdahl Høymessse (ikke dåp) IKO - Kirkelig pedagogisk senter
3. søndag i adventstiden
16. desember
Rut Ugland
Nils Terje Lunde
Høymesse (ikke dåp) Militært kristent fellesskap
Tirsdag 18. desember Arne Slørdahl Kl. 10.30: Barnehagegudstjeneste (barnehagene i bydelen inviteres) -
Kl. 12.00: Skolegudstjeneste Ruseløkka skole
4. søndag i adventstiden
23. desember
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke -
Julaften
24. desember
Arne Slørdahl Kl. 14: Julaftensgudstjeneste.
Trompet: Morten Brenne.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Kl. 16: Julaftensgudstjeneste. Sammensatt kor.
Trompet: Morten Brenne.
Kirkens Nødhjelp
Juledag
25. desember
Paul Nome Høytidsgudstjeneste Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
2. juledag / Stefanusdag
26. desember
Rut Ugland Høymesse. (Felles med Bygdøy, Fagerborg og Uranienborg menigheter.) Frelsesarméen
Søndag etter jul
30. desember
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke -
Nyttårsaften
31. desember
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke -
Til toppen