Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
Salmer i gudstj.
 

Gudstjenester på søn- og helligdager
april-desember 2003

Til aktuell gudstjenesteliste

 

Alle gudstjenester er søndag kl. 11 hvis ikke annet er angitt. Formiddagsgudstjenester på torsdager er ikke tatt med her; de står i den generelle kalenderen, som gjelder for ca. en uke om gangen. Der står det også hva som er dagens tekst, hvem som er organist, og om det er kordeltakelse i gudstjenesten.

 

Dag Prest Dåp, nattverd, skriftemål, andre opplysninger Offer
5. søndag i faste
6. april
Rut Ugland Høymesse med nattverd.
Skriftemål i kapellet 10.30.
Strømmestiftelsen
Palmesøndag
13. april
Frode Lagset. Høymesse med dåp og nattverd Den norske Sjømannsmisjon / Norsk kirke i utlandet
Skjærtorsdag
17. april kl. 19.00
Rut Ugland og Sivert Angel Nattverdsgudstjeneste.
Før gudstjenesten: Suppemåltid 17.00 og meditasjonsmusikk 18.30.
 
Langfredag
18. april
Sivert Angel og Rut Ugland Før gudstjenesten: Pasjonsmusikk 10.30.  
Påskedag
20. april
Sivert Angel og Rut Ugland Festgudstjeneste med dåp og nattverd Nytt orgel i Frogner kirke
2. påskedag
21. april
Anders Kjuus Felles gudstjeneste med Fagerborg og Uranienborg menigheter i Fagerborg kirke  
1. søndag etter påske
27. april
Sivert Angel Samtalegudstjeneste med konfirmantene Menighetens barne- og ungdomsarbeid
2. søndag etter påske

4. mai

Elisa Stokka Høymesse med nattverd.

Dåpsgudstjeneste kl. 13.

Norges Kristne Arbeideres Forbund
3. søndag etter påske

11. mai

Sivert Angel Konfirmasjon Menighetens ungdomsarbeid
4. søndag etter påske

18. mai

Elisa Stokka Høymesse med nattverd Maritastiftelsen
5. søndag etter påske

25. mai

Rut Ugland Gudstjeneste med dåp. Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Kristi himmelfartsdag

29. mai

Sivert Angel Høymesse med nattverd og dåp Menighetens arbeid
6. søndag etter påske

1. juni

Sivert Angel Høymesse med nattverd Norges KFUK-KFUM
Pinsedag

8. juni

Elisa Stokka Høytidsgudstjeneste med nattverd og dåp Menighetens arbeid
2. pinsedag

9. juni

Jan Oskar Utnem og Sivert Angel Felles gudstjeneste med Fagerborg og Uranienborg menigheter i Uranienborg kirke. Nattverd og dåp. De tre menigheters arbeid
1. søndag etter pinse

15. juni

Rut Ugland Høymesse med nattverd Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile
2. søndag etter pinse

22. juni

Sivert Angel Høymesse med dåp og nattverd Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
3. søndag etter pinse

29. juni

Sivert Angel Høymesse med dåp og nattverd Kristent arbeid blant blinde og svaksynte (KABB)
4. søndag etter pinse
6. juli
David William Spjøtvold Høymesse med dåp og nattverd Menighetens arbeid
5. søndag etter pinse
13. juli
Rut Ugland Høymesse med dåp og nattverd Menighetens arbeid
6. søndag etter pinse
20. juli
Georg Hille Høymesse med dåp og nattverd Oslo-Akershus søndagsskolekrets
7. søndag etter pinse
27. juli
Elisa Stokka Høymesse med nattverd Menighetens arbeid
8. søndag etter pinse
3. august
Elisa Stokka Høymesse med dåp og nattverd Menighetens arbeid
9. søndag etter pinse
10. august
Elisa Stokka Høymesse med dåp og nattverd Menighetens arbeid
10. søndag etter pinse
17. august
Sivert Angel Høymesse med dåp og nattverd Menighetens barne- og ungdomsarbeid
11. søndag etter pinse
24. august
Rut Ugland Høymesse med nattverd Menighetens arbeid
12. søndag etter pinse
31. august
Sivert Angel Høymesse med dåp og nattverd Nytt orgel
13. søndag etter pinse

7. september 2003

Rut Ugland Kl. 11:Høymesse med nattverd
Kl. 13: Dåpsgudstjeneste
Menighetens arbeid
14. søndag etter pinse

14. september

Halvor Nordhaug Høymesse med dåp og nattverd Menighetsfakultetet
15. søndag etter pinse

21. september

Rut Ugland Høymesse med nattverd Menighetens arbeid
16. søndag etter pinse
28. september
Sivert Angel Høymesse med dåp og nattverd Kirkestuen
17. søndag etter pinse
5. oktober
Paul Nome
Olav Dag Hauge
Rut Ugland
Sivert Angel
Høymesse med nattverd. Paul Nome innsettes som ny sokneprest. Nytt orgel
18. søndag etter pinse
12. oktober
Sivert Angel Høsttakkefest med dåp og nattverd. Barnehagen deltar. Barnehagen
19. søndag etter pinse
19. oktober
Rut Ugland Kl. 11: Høymesse med nattverd
Kl. 13: Dåpsgudstjeneste
TV-aksjonen 2003 - Redd Barna
Bots- og bededag
26. oktober
Paul Nome Bots- og bededagsmesse. Skriftemål kl. 10.30. Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Allehelgensdag
2. november
Rut Ugland
Sivert Angel
Allehelgensmesse med nattverd Menighetens arbeid
22. søndag etter pinse
9. november
Sivert Angel Kl. 11: Familiemesse med dåp og nattverd. Utdeling av Min kirkebok til 4-åringer.
Kl. 15: Remembrance Day service
Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)

 

23. søndag etter pinse
16. november
Rut Ugland Høymesse med dåp og nattverd. "Diakoniens dag". Diakonatet
Siste søndag i kirkeåret
23. november
Paul Nome Høymesse med dåp og nattverd Menighetens arbeid
1. søndag i advent
30. november
Paul Nome Høymesse med nattverd. Innsettelse av menighetsforvalter Arni Slagstad. Presentasjon av konfirmantene. Frogner menighets hus - Schafteløkken
2. søndag i advent
7. desember
Sivert Angel Familiemesse med dåp og nattverd Menighetens barne- og ungdomsarbeid
3. søndag i advent
14. desember
Rut Ugland 11.00: Høymesse med nattverd

13.00: Dåpsgudstjeneste

Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
4. søndag i advent
21. desember
Rut Ugland 10.30: Skriftemål i kapellet

11.00: Høymesse med nattverd.

Kristent befals samfunn
Julaften

24. desember

Paul Nome 14.00: Familiemesse Kirkens Nødhjelp
Sivert Angel 16.00: Familiemesse
Juledag

25. desember

Rut Ugland

Sivert Angel

Paul Nome

Høytidsgudstjeneste med nattverd. Ikke kirkekaffe. Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap).
2. juledag

26. desember

Sivert Angel Høymesse med nattverd. Felles gudstjeneste med Fagerborg og Uranienborg menigheter i Frogner kirke. Ikke kirkekaffe. Kirkestuen
Søndag etter jul

28. desember 2003

Paul Nome Høymesse med nattverd Ikke kirkekaffe. Menighetens arbeid

Til toppen