Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Gudstjenester i Frogner kirke 2015

Alle gudstjenester på søn- og helligdager er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De ordinære formiddagsgudstjenestene i kapellet på torsdager er ikke tatt med her; de står på den generelle kalendersiden, som gjelder for ca. en uke om gangen. Vanligvis er det nattverdgudstjeneste i kapellet hver torsdag kl. 12.00. På kalendersiden står det også hva som er dagens tekst, hvem som er organist, om det er kordeltakelse i gudstjenesten. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, er det som regel nattverd.

  

På denne siden: Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember

 

Dag Prest Opplysninger om gudstjenesten Offer
Nyttårsdag - Jesu navnedag
1. januar 2015
Margunn Sandal Høymesse Menighetens arbeid
Kristi åpenbaringsdag
4. januar
Margunn Sandal Høymesse Menighetens arbeid
2. søndag i åpenbaringstiden
11. januar
Arne Slørdahl Høymesse Det Norske Misjonsselskap (NMS)
3. søndag i åpenbaringstiden
18. januar
Margunn Sandal Høymesse.
Kor: Ex-Olavo.
Menighetens kirkemusikalske arbeid
4. søndag i åpenbaringstiden
25. januar
Arne Slørdahl Høymesse.
Presentasjon av årets konfirmanter.
Frogner kammerkor.
Menighetens konfirmantarbeid
mannssøndag
1. februar
Rut Ugland Høymesse Det Norske Bibelselskap
Kristi forklarelsesdag
8. februar
Margunn Sandal Høymesse Kirkelig pedagogisk senter - IKO
Fastelavnssøndag
15. februar
Rut Ugland Høymesse.
Kor: International Forum Singers.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Askeonsdag
18. februar
Rut Ugland,
Margunn Sandal
Kl. 19.00: Gudstjeneste Ingen ofring
1. søndag i fastetiden
22. februar
Margunn Sandal Høymesse Menighetens arbeid
2. søndag i fastetiden
1. mars
Arne Slørdahl Høymesse.
Fiolin: Kristin Sjølaas.
Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile
3. søndag i fastetiden
8. mars
Margunn Sandal Familiegudstjeneste.
Utdeling av 4-årsbok.
Anners Lerdal, saxofon.
Frogner menighets barnehage - Schafteløkken
4. søndag i fastetiden
15. mars
Margunn Sandal Høymesse Menighetens arbeid
Maria budskapsdag
22. mars
Margunn Sandal Høymesse.
Frogner kammerkor.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon (tema: vann og klima)
Palmesøndag
29. mars
Kirsti Aasen Høymesse Kirkens Bymisjon Oslo
Skjærtorsdag
2. april
Margunn Sandal
Rut Ugland
18.30 Orgelresitasjon ved Bjørn Kleppe.
19.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste
Kirkemusikalsk arbeid
Langfredag
3. april
Rut Ugland Pasjonsgudstjeneste.
Anners Lerdal, saxofon.
Ingen ofring
Påskedag
5. april
Margunn Sandal Høytidsgudstjeneste.
Siv Øverli, trompet.
Nytt orgel
2. påskedag
6. april
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke. -
2. søndag i påsketiden
12. april
Arne Slørdahl Familiegudstjeneste.
"Tårnagenthelg".
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
3. søndag i påsketiden
19. april
Arne Slørdahl Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
4. søndag i påsketiden
26. april
Rut Ugland.
Preken: Peter Thyssen (København)
Høymesse Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
5. søndag i påsketiden
3. mai
Margunn Sandal.
Preken: Raag Rolfsen
Høymesse Areopagos
6. søndag i påsketiden
10. mai
Margunn Sandal Høymesse.
Kor: Cæciliaforeningen.
Det norske menneskerettighetsfond
Kristi himmelfartsdag
14. mai
Arne Slørdahl Ingen gudstjeneste i Frogner kirke
Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke.
-
Søndag før pinse
Grunnlovsdag
17. mai
Arne Slørdahl Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Gudstjeneste i Gol stavkirke på Folkemuseet kl. 13.30. -
Pinsedag
24. mai
Margunn Sandal Høytidsgudstjeneste Signo - diakonal stiftelse innen Den norske kirke for døve og døvblinde
2. pinsedag
25. mai
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke. -
Treenighetssøndag
31. mai
Arne Slørdahl Høymesse Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
2. søndag i treenighetstiden
7. juni
Rut Ugland Høymesse.
Frogner kammerkor.
Menighetens arbeid
3. søndag i treenighetstiden
14. juni
Arne Slørdahl Høymesse Norges KFUK-KFUM
4. søndag i treenighetstiden
21. juni
Arne Slørdahl Høymesse Frogner og Bygdøy menigheter
5. søndag i treenighetstiden
28. juni
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke v/ Margunn Sandal. -
6. søndag i treenighetstiden / Aposteldagen
5. juli
Margunn Sandal Høymesse Frogner og Bygdøy menigheter
7. søndag i treenighetstiden
12. juli
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke v/ Margunn Sandal. -
8. søndag i treenighetstiden
19. juli
Rut Ugland Høymesse Frogner og Bygdøy menigheter
9. søndag i treenighetstiden
26. juli
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke v/ Rut Ugland. -
10. søndag i treenighetstiden
2. august
Arne Slørdahl Høymesse Frogner og Bygdøy menigheter
11. søndag i treenighetstiden
9. august
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke v/ Arne Slørdahl. -
12. søndag i treenighetstiden
16. august
Margunn Sandal Høymesse/dåpsgudstjeneste Frogner og Bygdøy menigheter
13. søndag i treenighetstiden
23. august
Margunn Sandal Høymesse Frogner og Bygdøy menigheter
14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag
30. august
Arne Slørdahl Høymesse.
Frogner kammerkor.
Menighetens kirkemusikalske arbeid
15. søndag i treenighetstiden
6. september
Arne Slørdahl Samtalegudstjeneste med konfirmantene Menighetens konfirmantarbeid
16. søndag i treenighetstiden
13. september
Margunn Sandal Høymesse Kirkens Nødhjelps arbeid for flyktningene i Europa og landene rundt. 
17. søndag i treenighetstiden
20. september
Arne Slørdahl Konfirmasjon.
Frogner kammerkor.
Trompet: Siv Øverli.
Menighetens konfirmantarbeid
18. søndag i treenighetstiden
27. september
Margunn Sandal.
Gunnar Heiene.
Høymesse Det Norske Bibelselskap
19. søndag i treenighetstiden
4. oktober
Margunn Sandal Høymesse HimalPartner
20. søndag i treenighetstiden
11. oktober
Margunn Sandal Høsttakkefest (familiegudstjeneste).
Barnehagen deltar.
Frogner menighets barnehage Schafteløkken
21. søndag i treenighetstiden
18. oktober
Margunn Sandal Høymesse TV-aksjonen 2015 (Regnskogfondet)
Bots- og bønnedag
25. oktober
Cecilie Jørgensen Strømmen Bots- og bønnedagsgudstjeneste Ingen ofring
Allehelgensdag
1. november
Margunn Sandal,
Rut Ugland,
Arne Slørdahl,
Cecilie Jørgensen Strømmen
Allehelgensmesse.
Frogner kammerkor.
Nytt orgel
24. søndag i treenighetstiden
8. november
Margunn Sandal Høymesse.
Kor: Ex-Olavo.
Menighetens arbeid
25. søndag i treenighetstiden
15. november
Margunn Sandal Høymesse.
Kor: Cæciliaforeningen.
Kirkens Sosialtjeneste
Domssøndag / Kristi kongedag
22. november
Arne Slørdahl Høymesse Menighetens arbeid
1. søndag i adventstiden
29. november
Rut Ugland Familiegudstjeneste.
Frogner kammerkor.
Menighetens kirkemusikalske arbeid.
2. søndag i adventstiden
6. desember
Margunn Sandal Høymesse Kirkens Sosialtjeneste
3. søndag i adventstiden
13. desember
Rut Ugland.
Alf Petter Hagesæther.
Høymesse.
International Forum Singers og Det Norske Selskabs Mannskor.
Militært kristent fellesskap
17. desember Arne Slørdahl Kl. 10.30: Barnehagegudstjeneste -
Kl. 12.00: Skolegudstjeneste -
4. søndag i adventstiden
20
. desember
Rut Ugland
Høymesse Institutt for sjelesorg
Julaften
24. desember
Margunn Sandal Kl. 14: Julaftengudstjeneste.
Atle Tømmervik, trompet
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Kl. 16: Julaftengudstjeneste.
Sammensatt kor.
Morten Brenne, trompet.
Kirkens Nødhjelp
Juledag
25. desember
Margunn Sandal Høytidsgudstjeneste Menighetens arbeid
2. juledag
26. desember
Rut Ugland Høymesse Stefanusalliansen
Romjulssøndag
27. desember
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke -
Nyttårsaften
31. desember
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke -
Til toppen