Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Gudstjenester i Frogner kirke 2010

Alle gudstjenester på søn- og helligdager er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. Før gudstjenesten er det til vanlig bønn i kapellet kl. 10.30 (ikke på førstedagene i høytidene). De ordinære formiddagsgudstjenestene i kapellet på torsdager er ikke tatt med her; de står på den generelle kalendersiden, som gjelder for ca. en uke om gangen. Vanligvis er det nattverdgudstjeneste i kapellet hver torsdag kl. 12.00. Én torsdag i måneden holdes det i stedet en kort skriftemålsgudstjeneste i kapellet til samme sted. På kalendersiden står det også hva som er dagens tekst, hvem som er organist, om det er kordeltakelse i gudstjenesten, og om det er bønn (evt. skriftemål) i kapellet før gudstjenesten. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, er det som regel nattverd. Det føres derfor ikke opp særskilt for hver søndag, bare eventuelle unntak markeres. Gudstjenester der det ikke er anledning til dåp, er merket med det. Fra 1. januar 2005 har Bygdøy menighet (sokn) og Frogner menighet (sokn) felles prestetjeneste, slik at prestene i Frogner også har ansvaret for gudstjenestene i Bygdøy kirke.

 

På denne siden:  Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember

 

Dag Prest Opplysninger om gudstjenesten Offer
Nyttårsdag
1. januar 2010
Paul Nome Høymesse Menighetens arbeid
Kristi åpenbaringsdag
3. januar
Arne Slørdahl Høymesse Menighetens arbeid
1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
10. januar
Rut Ugland Høymesse. Avskjed med diakon Gunvor Falke. Menighetens arbeid
2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag
17. januar
Arne Slørdahl Høymesse. Presentasjon av konfirmantene. Menighetens konfirmantarbeid
Vingårdssøndagen
24. januar
Arne Slørdahl Kl. 11: Høymesse KRIK - Kristen Idrettskontakt
Arne Slørdahl Kl. 19: Ungdomsgudstjeneste -
Såmannssøndagen
31. januar
Paul Nome Høymesse.
Trompet: Siv Øverli.
Det Norske Bibelselskap
Kristi forklarelsesdag
7. februar
Paul Nome Høymesse.
Kor: Frogner kammerkor.
Innsetting av diakon Anne Knobloch.
Menighetens diakonale arbeid
Fastelavnssøndag
14. februar
Arne Slørdahl Kl. 11: Familiegudstjeneste.
Frogranienborg barnegospel.
Maritastiftelsen
Arne Slørdahl Kl. 19: Ungdomsgudstjeneste (ikke dåp)  
Askeonsdag
17. februar
   Ingen gudstjeneste  
1. søndag i faste
21. februar
Ingrid Elise Wergeland Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
2. søndag i faste
28. februar
Rut Ugland Høymesse (ikke dåp).
Kor: Nordlændingernes forenings kor.
Menighetens kirkemusikalske arbeid
3. søndag i faste
7. mars
Arne Slørdahl Kl. 11: Høymesse Blå Kors Norge
Arne Slørdahl Kl. 19: Ungdomsgudstjeneste (ikke dåp)  
4. søndag i faste (Midtfaste)
14. mars
Paul Nome Høymesse.
Kor: Frogner kammerkor.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Maria budskapsdag
21. mars
Gunnar Heiene Høymesse (ikke dåp) Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
Palmesøndag
28. mars
Rut Ugland Høymesse Menighetens diakonale arbeid
Skjærtorsdag
1. april
Arne Slørdahl Kl. 18.30: Orgelresitasjon, Bjørn Kleppe.
Kl. 19.00: Gudstjeneste (ikke dåp)
Menighetens arbeid
Langfredag
2. april
Ingrid Elise Wergeland Kl. 10.30: Pasjonsmusikk.

Ole Bøhn, fiolin,

Bjørn Kleppe, orgel.

Kl. 11.00:

Gudstjeneste (ikke dåp).
Ole Bøhn, fiolin, medvirker.
Ingen ofring
Påskedag
4. april
Paul Nome Høytidsgudstjeneste (ikke dåp).
Trompet: Siv Øverli.
Nytt orgel
2. påskedag
5. april
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter. -
1. søndag etter påske
11. april
Ingrid Elise Wergeland Høymesse IKO - Kirkelig pedagogisk senter (Institutt for kristen oppseding)
2. søndag etter påske
18. april
Paul Nome Høymesse.
Kor: Frogner kammerkor.
Frogner menighets barnehage
3. søndag etter påske
25. april
Rut Ugland Høymesse.
Kor: International Forum Singers.
Oslo og Akershus Søndagsskolekrets (Norsk Søndagsskoleforbund)
4. søndag etter påske
2. mai
Paul Nome Høymesse.
Kor: Cæciliaforeningen.
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, Einar Lundbys stiftelse
5. søndag etter påske
9. mai
Arne Slørdahl Kl. 11: Høymesse Menighetens diakonale arbeid
Arne Slørdahl Kl. 19: Ungdomsgudstjeneste  
Kristi himmelfartsdag
13. mai
Rut Ugland Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste med Bygdøy menighet i Bygdøy kirke.  
6. søndag etter påske
16. mai
Hallvard Beck Høymesse Leger Uten Grenser
Pinsedag
23. mai
Arne Slørdahl Høytidsgudstjeneste Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
2. pinsedag
24. mai
Jan Oskar Utnem Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg menigheter.  
Treenighetssøndag
30. mai
Arne Slørdahl Høymesse (ikke dåp) Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile
2. søndag etter pinse
6. juni
Sigmund Lindekleiv Høymesse.
Kor: Frogner kammerkor.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
3. søndag etter pinse
13. juni
Ole Chr. Kvarme
Paul Nome
Anne Knobloch
Høymesse med diakonvigsling.
Kirkedansgruppen Tabita deltar.
Menighetens diakonale arbeid
4. søndag etter pinse
20. juni
Paul Nome Høymesse Fransiskushjelpen
5. søndag etter pinse
27. juni
Paul Nome Høymesse (ikke dåp) Menighetens barne- og ungdomsarbeid
6. søndag etter pinse (Aposteldagen)
4. juli
Paul Nome Høymesse Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
7. søndag etter pinse
11. juli
Haakon Korsgaard Høymesse (ikke dåp) Menighetens barne- og ungdomsarbeid
8. søndag etter pinse
18. juli
Haakon Korsgaard Høymesse (felles gudstjeneste med Bygdøy) Menighetens arbeid: Vikartjeneste på menighetskontoret i ferietiden
9. søndag etter pinse
25. juli
Peder Berggren Høymesse (ikke dåp) Menighetens diakonale arbeid
10. søndag etter pinse
1. august
Peder Berggren Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
11. søndag etter pinse
8. august
Arne Slørdahl Høymesse Diakonhjemmet
12. søndag etter pinse
15. august
Fred Søndby Lekmannsgudstjeneste (ikke dåp) Menighetens barne- og ungdomsarbeid
13. søndag etter pinse
22. august
- Høymesse Frogner menighets barnehage
14. søndag etter pinse
29. august
Arne Slørdahl Høymesse Norges KFUK-KFUM
15. søndag etter pinse
5. september
Arne Slørdahl Samtalegudstjeneste (konfirmanter). (Ikke dåp.) Menighetens konfirmantarbeid
16. søndag etter pinse
12. september
Rut Ugland Kl. 11: Høymesse Menighetens kirkemusikalske arbeid
Rut Ugland Kl. 13: Dåpsgudstjeneste
17. søndag etter pinse
19. september
Arne Slørdahl Konfirmasjonsgudstjeneste. Frogner kammerkor. Trompet: Siv Øverli.
(Ikke dåp.)
Menighetens konfirmantarbeid
18. søndag etter pinse
26. september
Ingrid Elise Wergeland (preken),
Paul Nome
Høymesse (ikke dåp).
Kor: Cæciliaforeningen.
Avskjedsgudstjeneste for Ingrid Elise Wergeland.
Menighetenes diakonale arbeid
19. søndag etter pinse
3. oktober
Paul Nome Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
20. søndag etter pinse
10. oktober
Rut Ugland Høymesse. Diakoniens dag. Kor: Ex-Olavo Menighetens diakonale arbeid
21. søndag etter pinse
17. oktober
Arne Slørdahl Kl. 11: Høymesse. Høsttakkefest. Menighetens arbeid
Arne Slørdahl Kl. 13: Dåpsgudstjeneste
22. søndag etter pinse
24. oktober
Paul Nome Høymesse Redd Barna
Bots- og bededag
31. oktober
Paul Nome Bededagsgudstjeneste (ikke dåp).
Kor: International Forum Singers
Ingen ofring
Allehelgensdag
7. november
Paul Nome,
Rut Ugland,
Arne Slørdahl (preken)
Allehelgensmesse. Frogner kammerkor. (Ikke dåp.) Nytt orgel
25. søndag etter pinse
14. november
Arne Slørdahl Familiegudstjeneste. (Ikke nattverd.)
Frogranienborg barnegospel.
Utdeling av "Min kirkebok" til 4-åringer.
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Siste søndag i kirkeåret
21. november
Bjørn Sandvik Høymesse Menighetens arbeid
1. søndag i advent
28. november
Rut Ugland Høymesse Menighetens barne- og ungdomsarbeid
2. søndag i advent
5. desember
Arne Slørdahl Høymesse Menighetens diakonale arbeid
3. søndag i advent
12. desember
Rut Ugland,
Are Eidhamar (preken)
Høymesse. Frogner kammerkor. (Ikke dåp.) Menighetens barne- og ungdomsarbeid
4. søndag i advent
19. desember
Sigmund Lindekleiv Høymesse Kirkens Bymisjon Oslo
21. desember Arne Slørdahl Kl. 10.30: Barnehagegudstjeneste -
Julaften
24. desember
Arne Slørdahl Kl. 14: Julaftensgudstjeneste.
Frogranienborg barnegospel.
Trompet: Morten Brenne
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Rut Ugland Kl. 16: Julaftensgudstjeneste.
Frogner kammerkor m.fl.
Trompet: Morten Brenne
Kirkens Nødhjelp
Juledag
25. desember
Paul Nome Høytidsgudstjeneste Menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap)
2. juledag
26. desember
Arne Slørdahl Høymesse (felles gudstjeneste for Frogner, Bygdøy, Fagerborg og Uranienborg) Kirkens SOS
Nyttårsaften
31. desember
- Ingen gudstjeneste i Frogner kirke -
Til toppen