Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere år:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Gudstjenester i Frogner kirke våren 2023
Sist oppdatert 02.06.2023.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. En gang i måneden holdes torsdagsgudstjenesten kl. 17.00, enten i kirken eller kapellet. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 9.00-9.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det kunne bli endringer og tillegg.

 

På denne siden: Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni

 

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist.
Kor etc.
Offer
Nyttårsaften
Lørdag 31. desember 2022
Ingen midnattsmesse i Frogner kirke. Noen kirker med midnattsmesse kl. 23: Uranienborg kirke, Oslo domkirke. - - -
Nyttårsdag / Jesu navnedag
1. januar 2023
11.00 Høymesse Margunn Sandal Per Karang Menighetens arbeid
Kristi åpenbaringsdag
8. januar
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Ludvig Lohne-Otterstad Menighetens arbeid
Torsdag 12. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Knut Kirkesæther -
2. søndag i åpenbaringstiden
15. januar
11.00 Høymesse Morthen Sørlie Ludvig Lohne-Otterstad Menighetens arbeid
Torsdag 19. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Knut Kirkesæther -
3. søndag i åpenbaringstiden
22. januar
11.00  Høymesse med presentasjon av konfirmantene Arne Slørdahl Ludvig Lohne-Otterstad
Frogner kammerkor
Norges KFUK-KFUM
Torsdag 26. januar 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Jardar Seim -
4. søndag i åpenbaringstiden
29. januar
11.00  Høymesse Margunn Sandal Ludvig Lohne-Otterstad Stefanusalliansen
Kyndelsmesse
Torsdag 2. februar
12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Såmannssøndag
5. februar
11.00  Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Det Norske Bibelselskap
Torsdag 9. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
Kristi forklarelsesdag
12. februar
11.00  Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens arbeid
Torsdag 16. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Fastelavnssøndag
19. februar
11.00  Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Kirkens bymisjon
Torsdag 23. februar 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal
Turid Njølstad
Bjørn Kleppe -
1. søndag i fastetiden
26. februar
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Dina Førland Menighetens arbeid
Torsdag 2. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
2. søndag i fastetiden
5. mars
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner Singers
Kirkens SOS
Torsdag 9. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal
Turid Njølstad
Bjørn Kleppe -
Lørdag 11. mars 18.00 Kveldsmesse i kirken Margunn Sandal Gro Bergrabb
Andreas Utnem
-
3. søndag i fastetiden
12. mars
11.00 Familiegudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Torsdag 16. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
4. søndag i fastetiden
19. mars
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 23. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Maria budskapsdag
26. mars
11.00 Høymesse Arne Slørdahl
Jardar Seim Kirkens Nødhjelp
Torsdag 30. mars 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe -
Palmesøndag
2. april
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe Skeivt kristent nettverk
Skjærtorsdag
6. april
19.00 Skjærtorsdagsmesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Ole Bøhn, fiolin
 
Langfredag
7. april
11.00 Langfredags-gudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Ingvild Græsvold, fiolin
-
Påskedag
9. april
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Siv Øverli, trompet
Menighetens arbeid
Torsdag 13. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
2. søndag i påsketiden
16. april
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 20. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
3. søndag i påsketiden
23. april
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 27. april 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
4. søndag i påsketiden
30. april
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe VAKE - Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep
Torsdag 4. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
5. søndag i påsketiden
7. mai
11.00 Familiegudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe Søndagsskolen Norge
Torsdag 11. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
6. søndag i påsketiden
14. mai
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens arbeid
Grunnlovsdag
17. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Gol stavkirke på Norsk Folkemuseum,  Bygdøy kl. 13.30. Arne Slørdahl - -
Kristi himmelfartsdag
18. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Kristian Lassen Alf Knutsen -
Søndag før pinse
21. mai
11.00 Høymesse Kristian Lassen Jardar Seim Stiftelsen Areopagos
Torsdag 25. mai 17.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Pinsedag
28. mai
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 1. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Eirik Rice Mills Bjørn Kleppe -
Treenighetssøndag
4.juni
11.00 Høymesse Fredrik Saxegaard Bjørn Kleppe Stiftelsen Kirkens fengselsarbeid
Torsdag 8. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margnn Sandal Bjørn Kleppe -
2. søndag i treenighetstiden
11. juni
11.00 Høymesse Margunn Sandal
Turid Njølstad
Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 15. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
3. søndag i treenighetstiden
18. juni
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe KIA Norge (Kristent interkulturelt arbeid)
Torsdag 22. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
4. søndag i treenighetstiden
25. juni
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
Til toppen