Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere år:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Gudstjenester i Frogner kirke 2022
Sist oppdatert 29.12.2022.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Noen ganger holdes torsdagsgudstjenestene i kirken, og noen ganger til et annet klokkeslett, f.eks. kl. 17.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 8.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. Noen søndager holder Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile messe i kirkens kapell kl. 19.00. Heller ikke disse gudstjenestene tas med i denne oversikten, men det er adgang for alle. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg.

 

På denne siden:  Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember

 

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist.
Kor etc.
Offer
Nyttårsdag / Jesu navnedag
1. januar 2022
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke.      
Kristi åpenbaringsdag
2. januar
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Svein Amund Skara -
2. søndag i åpenbaringstiden
9. januar
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 13. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
3. søndag i åpenbaringstiden
16. januar
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 20. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Yvonne Andersen Bjørn Kleppe -
4. søndag i åpenbaringstiden
23. januar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
KFUK-KFUM
Torsdag 27. januar 17.00 Hverdagsmesse i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
5. søndag i åpenbaringstiden
30. januar
11.00 Høymesse med presentasjon av konfirmantene Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 3. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
6. søndag i åpenbaringstiden
6. februar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Stefanusalliansen
Torsdag 10. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
Såmannssøndagen
13. februar
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Menighetens arbeid
Torsdag 17. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Yvonne Andersen Bjørn Kleppe -
Kristi forklarelsesdag
20. februar
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Kirkens Bymisjon
Torsdag 24. februar 17.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
Fastelavnssøndag
27. februar
11.00 Høymesse Fredrik Saxegaard Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 3. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
1. søndag i fastetiden
6. mars
11.00 Høymesse Margunn Sandal,
Eirik Rice Mills
Bjørn Kleppe Kirkens SOS
Torsdag 10. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
2. søndag i fastetiden
13. mars
11.00 Familiegudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Torsdag 17. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Yvonne Andersen Bjørn Kleppe -
3. søndag i fastetiden
20. mars
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Det Norske Bibelselskap
Torsdag 24. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
Maria budskapsdag
27. mars
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens arbeid
Torsdag 31. mars 17.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
4. søndag i fastetiden
3. april
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Torsdag 7. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Palmesøndag
10. april
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Skjærtorsdag
14. april
19.00 Skjærtorsdagsmesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
18.30: Orgelresitasjon ved Bjørn Kleppe
-
Langfredag
15. april
11.00 Gudstjeneste på langfredag Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Ole Bøhn, fiolin
-
Påskedag
17. april
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Søndagsskolen Norge
2. påskedag
18. april
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke.      
Torsdag 21. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Yvonne Andersen Bjørn Kleppe -
2. søndag i påsketiden
24. april
11.00 Høymesse. Innføring av revidert liturgi. Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Menighetens arbeid
Torsdag 28. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
3. søndag i påsketiden / 1. mai
1. mai
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe VAKE - Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep
Torsdag 5. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
4. søndag i påsketiden
8. mai
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Stiftelsen Areopagos
Torsdag 12. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
5. søndag i påsketiden
15. mai
11.00 Høymesse med bispevisitas Kari Veiteberg
Anne-May Grasaas
Menighetens prester
Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Messingkvintett
Menighetens arbeid
Grunnlovsdag
17. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke   -  
Torsdag 19. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Yvonne Andersen Bjørn Kleppe -
6. søndag i påsketiden
22. mai
11.00 Familiegudstjeneste Rut Ugland Bjørn Kleppe
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Kristi himmelfartsdag
26. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00. Arne Slørdahl Vetle Halvorsen  
ndag før pinse
29. mai
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Torsdag 2. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Pinsedag
5. juni
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Menighetens arbeid
2. pinsedag
6. juni
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Oslo domkirke kl. 11.00. - -  
Torsdag 9. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Jardar Seim -
Treenighetssøndag
12. juni
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
Torsdag 16. juni 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Jardar Seim -
2. søndag i treenighetstiden
19. juni
11.00 Høymesse Rut Ugland Jardar Seim Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
3. søndag i treenighetstiden
26. juni
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Arne Slørdahl Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
4. søndag i treenighetstiden
3. juli
11.00 Høymesse Rut Ugland Alf Knutsen Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
5. søndag i treenighetstiden
10. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Arne Slørdahl Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
Aposteldagen /
6. søndag i treenighetstiden
17. juli
11.00 Høymesse Margunn Sandal Alf Knutsen Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
7. søndag i treenighetstiden
24. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
8. søndag i treenighetstiden
31. juli
11.00 Høymesse Rut Ugland Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
9. søndag i treenighetstiden
7. august
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Arne Slørdahl Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
10. søndag i treenighetstiden
14. august
11.00 Høymesse Margunn Sandal Svein Amund Skara Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
11. søndag i treenighetstiden
21. august
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Arne Slørdahl Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter (likt delt)
Torsdag 25. august 17.00 Hverdagsmesse i kirken Arne Slørdahl Alf Knutsen -
12. søndag i treenighetstiden
28. august
11.00  Samtalegudstjeneste Arne Slørdahl Håvard Ringsevjen
Frogner kammerkor
Changemaker
Torsdag 1. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Jardar Seim -
13. søndag i treenighetstiden
4. september
11.00  Høymesse Sjur Isaksen Håvard Ringsevjen Menighetens arbeid
Torsdag 8. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Yvonne Andersen Knut Kirkesæther -
14. søndag i treenighetstiden /Vingårdssøndag
11. september
11.00  Høymesse Eirik Rice Mills Per Karang Norges KFUK/KFUM
Torsdag 15. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Jardar Seim -
15. søndag i treenighetstiden
18. september
11.00  Konfirmasjon Arne Slørdahl Svein Amund Skara
Cæciliaforeningen
Atle Tømmervik, trompet
Menighetens konfirmantarbeid
Torsdag 22. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
16. søndag i treenighetstiden
25. september
11.00  Høsttakkefest Arne Slørdahl Jardar Seim Frogner menighets barnehage, Schafteløkken
Torsdag 29. september 17.00 Hverdagsmesse i kirken Rut Ugland Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
-
17. søndag i treenighetstiden
2. oktober
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke (avskjed for Rut Ugland) Alle prestene.
Anne-May Grasaas
Vetle Seland Halvorsen
Oslo damekor
 
Torsdag 6. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Jardar Seim -
18. søndag i treenighetstiden
9. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Alf Knutsen VAKE - Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep
Torsdag 13. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Jardar Seim -
19. søndag i treenighetstiden
16. oktober
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 20. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Øyvind Kvarstein Alf Knutsen -
20. søndag i treenighetstiden
23. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Terje Winge
Frogner Singers
TV-aksjonen 2022
Torsdag 27. oktober 17.00 Hverdagsmesse i kirken Arne Slørdahl Jardar Seim -
Bots- og bønnedag
30. oktober
11.00 Gudstjeneste på Bots- og bønnedag Margunn Sandal Håvard Ringsevjen -
Torsdag 3. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Jardar Seim -
Allehelgensdag
6. november
11.00 Høymesse på Allehelgensdag Arne Slørdahl
Margunn Sandal
Jardar Seim
Frogner kammerkor
Ergo Strykekvartett
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 10. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Jardar Seim -
23. søndag i treenighetstiden
13. november
11.00 Høymesse Eirik Rice Mills Jardar Seim Stefanusalliansen
Torsdag 17. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Alf Knutsen -
Domssøndag / Kristi kongedag
20. november
11.00 Høymesse Margunn Sandal Knut Kirkesæther
Cæciliaforeningen
Menighetens arbeid
Torsdag 24. november 17.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Jardar Seim -
1. søndag i advent
27. november
11.00 Lysmesse (familiegudstjeneste) Margunn Sandal Ludvig Lohne-Otterstad
Frogner kammerkor
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Torsdag 1. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Alf Knutsen -
2. søndag i advent
4. desember
11.00 Høymesse Margunn Sandal Knut Kirkesæther Institutt for sjelesorg (Modum Bad)
Torsdag 8. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Alf Knutsen -
3. søndag i advent
11. desember
11.00 Høymesse Arne Slørdahl
Nils Terje Lunde
Knut Kirkesæther Militært kristent fellesskap
Torsdag 15. desember 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Jardar Seim -
4. søndag i advent
18. desember
11.00 Høymesse Øystein Bjørdal Jardar Seim Menighetens arbeid
Tirsdag 20. desember 10.30 Julegudstjeneste for barnehagene Arne Slørdahl Ludvig Lohne-Otterstad -
12.00 Julegudstjeneste for Ruseløkka skole Arne Slørdahl Ludvig Lohne-Otterstad -
Julaften
Lørdag 24. desember
14.00 Gudstjeneste på julaften Margunn Sandal Svein Amund Skara
Atle Tømmervik, trompet
Kirkens Nødhjelp og menighetens barne- og ungdomsarbeid
16.00 Gudstjeneste på julaften Margunn Sandal Svein Amund Skara
Atle Tømmervik, trompet
Sammensatt kor
Kirkens Nødhjelp og menighetens barne- og ungdomsarbeid
Juledag
Søndag 25. desember
11.00 Høytidsgudstjeneste Margunn Sandal Svein Amund Skara
Jonas Haltia, trompet
Kirkens bymisjon
2. juledag / Stefanusdag
Mandag 26. desember
11.00 Høymesse Øystein Bjørdal Svein Amund Skara Stefanusalliansen
Nyttårsaften
Lørdag 31. desember
Ingen midnattsmesse i Frogner kirke. Noen kirker med midnattsmesse kl. 23: Uranienborg kirke, Oslo domkirke. - - -
Nyttårsdag
Søndag 1. januar 2023
11.00 Høymesse Margunn Sandal Per Karang Menighetens arbeid
Til toppen