Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kor i gudstj.
 
Salmer i gudstj.
 
Liturgien
 
Konserter
 

Tidligere oversikter:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Gudstjenester i Frogner 2020
Sist oppdatert 28.12.2020. Forbehold om forandringer.

Ordinære gudstjenester på søn- og helligdager i Frogner kirke er kl. 11 hvis ikke annet er angitt. De fleste torsdager utenom sommermånedene er det gudstjeneste med nattverd i kirkens kapell kl. 12.00. Siste gang i måneden holdes torsdagsgudstjenestene i kirken kl. 17.00. Gudstjenester uten angivelse av sted er i kirken. Fellesgudstjenester utenfor gudstjenestesteder i menigheten er markert med kursiv. Fredager kl. 8.30 holder ordensgruppen Ordo Crucis sine gudstjenester i kirkens kapell. De er ikke oppført her (det oppgis ikke på forhånd hvem som er forrettende prest, og det er ikke organist), men det er adgang for alle til gudstjenestene. Og første fredag i måneden holder Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile messe i kirkens kapell kl. 19.30. Heller ikke disse gudstjenestene tas med i denne oversikten, men det er adgang for alle. 

Fordi denne siden er en langtidsoversikt over gudstjenester, har den ikke med all aktuell informasjon om hver enkelt gudstjeneste. Flere opplysninger vil være å finne på menighetens allmenne kalenderside, som vanligvis gjelder for en måned om gangen. Der står det også hva som er søndagens tekst, om det er kirkekaffe, og, når søndagen nærmer seg, en henvisning til salmesiden for å se hvilke salmer som skal synges. Når det er høymesse eller høytidsgudstjeneste, inngår nattverd som et fast element i gudstjenesten og nevnes derfor ikke her. Det samme gjelder hverdagsgudstjenestene i kirkens kapell. I perioden 29. oktober - 6. desember 2020 vil det imidlertid ikke være nattverd i noen gudstjenester, som en del av forsterkede smitteverntiltak mot koronapandemien. Se også liturgien (gudstjenesteordningen) for høymesser. På grunn av det lange tidsspennet for denne siden, vil det lett kunne bli endringer og tillegg, f.eks. om offerformål. Og noen gudstjenester som foreløpig er oppført som høymesser, kan bli endret til å være familiegudstjenester.

  

På denne siden: Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember

 

Dag Tidspunkt, type gudstjeneste Prest Organist,
kor etc.
Offer
Nyttårsdag
1. januar 2020
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Uranienborg kirke for Bygdøy, Fagerborg, Frogner og Uranienborg. Bjørn Sandvik   -
Kristi åpenbaringsdag
5. januar
11.00 Høymesse Kristian Lassen Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 9. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Kristian Lassen Bjørn Kleppe
-
2. søndag i åpenbaringstiden
12. januar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Jardar Seim IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Torsdag 16. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
-
3. søndag i åpenbaringstiden
19. januar
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe Kirkens sosialtjeneste
Torsdag 23. januar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe
-
4. søndag i åpenbaringstiden
26. januar
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens konfirmantarbeid
Torsdag 30. januar 17.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
5. søndag i åpenbaringstiden / Kyndelsmesse
2. februar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Kirkens Bymisjon
Torsdag 6. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
-
Såmannssøndag
9. februar
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Det Norske Bibelselskap
Torsdag 13. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe
-
Kristi forklarelsesdag
16. februar
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 20. februar 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe
-
Fastelavnssøndag
23. februar
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 27. februar 17.00 Hverdagsmesse i kirken Rut Ugland Bjørn Kleppe -
1. søndag i fastetiden
1. mars
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 5. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
-
2. søndag i fastetiden
8. mars
11.00 Familiegudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Søndagsskolen Norge
Torsdag 12. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
-
3. søndag i fastetiden
15. mars
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Rut Ugland Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 19. mars 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
-
Maria budskapsdag
22. mars
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Kirkens SOS
Torsdag 26. mars 17.00 Hverdagsmesse i kirken
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Kristian Lassen Bjørn Kleppe -
4. søndag i fastetiden
29. mars
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Rut Ugland
Arne Sand (preken)
Jardar Seim Menighetens arbeid
Torsdag 2. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Rut Ugland Bjørn Kleppe
-
Palmesøndag
5. april
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Trygve Magelssen Vetle Halvorsen  
Skjærtorsdag
9. april
19.00 Skjærtorsdagsmesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
18.30: Orgelresitasjon ved Bjørn Kleppe
-
Langfredag
10. april
11.00 Gudstjeneste på langfredag
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Anners Lerdal, saxofon
-
Påskedag
12. april
11.00 Høytidsgudstjeneste
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Siv Øverli, trompet
 
2. påskedag
13. april
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Fagerborg kirke.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
     
Torsdag 16. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Rut Ugland Bjørn Kleppe
-
2. søndag i påsketiden
19. april
11.00 Familiegudstjeneste
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Torsdag 23. april 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Kristian Lassen Bjørn Kleppe
-
3. søndag i påsketiden
26. april
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Arne Slørdahl Jardar Seim  
Torsdag 30. april 17.00 Hverdagsmesse i kirken
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
4. søndag i påsketiden
3. mai
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
 
Torsdag 7. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
-
5. søndag i påsketiden
10. mai
11.00 Høymesse
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Margunn Sandal
Olav Dag Hauge (preken)
Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
 
Torsdag 14. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Kristian Lassen Bjørn Kleppe -
6. søndag i påsketiden /
Grunnlovsdag
17. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Gudstjeneste i Gol stavkirke på Norsk folkemuseum, Bygdøy kl. 13.30.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Arne Slørdahl - -
Torsdag 23. mai 12.00 Hverdagsmesse i kapellet
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Kristian Lassen Bjørn Kleppe -
Kristi himmelfartsdag
21. mai
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke kl. 11.00.
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Rut Ugland Vetle Halvorsen  
ndag før pinse
24. mai
11.00 Høymesse
Rut Ugland Bjørn Kleppe.
Frogner kammerkor
Blå Kors Norge
Torsdag 28. mai 12.00 Hverdagsmesse i kirken
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Jonas Haltia, trompet
-
Pinsedag
31. mai
11.00 Høytidsgudstjeneste
Margunn Sandal Jardar Seim.
Sangere fra Frogner kammerkor
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
2. pinsedag
1. juni
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Oslo domkirke kl. 11.00. AVLYST pga. koronasituasjonen. - -  
Torsdag 4. juni 12.00 Hverdagsmesse i kirken
Arne Sand Bjørn Kleppe -
Treenighetssøndag
7. juni
11.00 Høymesse
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Det Norske Misjonsselskap
Torsdag 11. juni 12.00 Hverdagsmesse i kirken
Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
2. søndag i treenighetstiden
14. juni
11.00 Høymesse
Raag Rolfsen Jardar Seim Åpen kirkegruppe
Torsdag 18. juni 12.00 Hverdagsmesse i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
3. søndag i treenighetstiden
21. juni
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
4. søndag i treenighetstiden
28. juni
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Arne Slørdahl Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
5. søndag i treenighetstiden
5. juli
11.00 Høymesse Rut Ugland Bjørn Kleppe 2Frogner og Bygdøy menigheter
Aposteldagen /
6. søndag i treenighetstiden
12. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Rut Ugland Vetle Halvorsen Frogner og Bygdøy menigheter
7. søndag i treenighetstiden
19. juli
11.00 Høymesse Bendik Baasland Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
8. søndag i treenighetstiden
26. juli
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Ragnhild Koren Bjørn Kleppe Frogner og Bygdøy menigheter
9. søndag i treenighetstiden
2. august
11.00 Høymesse Margunn Sandal Håvard Ringsevjen Frogner og Bygdøy menigheter
10. søndag i treenighetstiden
9. august
11.00 Ingen gudstjeneste i Frogner kirke. Felles gudstjeneste i Bygdøy kirke. Margunn Sandal Jardar Seim Frogner og Bygdøy menigheter
11. søndag i treenighetstiden
16. august
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Frogner og Bygdøy menigheter
12. søndag i treenighetstiden
23. august
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim  
13. søndag i treenighetstiden
30. august
11.00 Samtale-gudstjeneste (konfirmantene) Arne Slørdahl Bjørn Kleppe  
Torsdag 3. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
14. søndag i treenighetstiden / Vingårdssøndag
6. september
11.00 Gudstjeneste med dåp Margunn Sandal Bjørn Kleppe Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Torsdag 10. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
15. søndag i treenighetstiden
13. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Tone Braaten, sopran
Ingvild Græsvold, fiolin
Menighetens arbeid
Torsdag 17. september 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
16. søndag i treenighetstiden
20. september
11.00 og 13.00 Konfirmasjons-gudstjeneste Arne Slørdahl Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Siv Øverli, trompet
Kirkens Bymisjon
Torsdag 24. september 17.00 Hverdagsmesse i kirken Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
17. søndag i treenighetstiden
27. september
11.00 Høymesse Margunn Sandal Håvard Ringsevjen Menighetens arbeid
Torsdag 1. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
18. søndag i treenighetstiden
4. oktober
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens arbeid
Torsdag 8. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Sand Bjørn Kleppe -
19. søndag i treenighetstiden
11. oktober
11.00 Høsttakkefest Rut Ugland Bjørn Kleppe Menighetens barnehage, Schafteløkken
Torsdag 15. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Rut Ugland Bjørn Kleppe -
20. søndag i treenighetstiden
18. oktober
11.00 Høymesse Sjur Isaksen Bjørn Kleppe TV-Aksjonen 2020 (WWF - World Wide Fund for Nature, Verdens naturfond)
Torsdag 22. oktober 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Bots- og bønnedag
25. oktober
11.00 Bots- og bønnedags-gudstjeneste Arne Slørdahl Jardar Seim Ikke ofring
Torsdag 29. oktober 17.00 Hverdagsmesse i kirken Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Allehelgensdag
1. november
11.00 Allehelgensmesse Margunn Sandal
Rut Ugland
Arne Slørdahl
Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Ergo strykekvartett
Menighetens kirkemusikalske arbeid
Torsdag 5. november 12.00 Hverdagsmesse i kapellet Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
23. søndag i treenighetstiden
8. november
11.00 Høymesse Margunn Sandal Bjørn Kleppe Menighetens arbeid
Torsdag 12. november AVLYST pga. koronasituasjonen
12.00 Hverdagsmesse i kapellet
Rut Ugland Bjørn Kleppe -
24. søndag i treenighetstiden
15. november
AVLYST pga. koronasituasjonen
11.00 Høymesse
Rut Ugland Bjørn Kleppe
Cæciliaforeningen
Areopagos
Torsdag 19. november AVLYST pga. koronasituasjonen
12.00 Hverdagsmesse i kapellet
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
Domssøndag / Kristi kongedag
22. november
AVLYST pga. koronasituasjonen
11.00 Høymesse
Margunn Sandal Jardar Seim Stiftelsen CRUX (tidligere stiftelsen "Kirkens Sosialtjeneste"
Torsdag 26. november AVLYST pga. koronasituasjonen
12.00 Hverdagsmesse i kapellet
Margunn Sandal Bjørn Kleppe -
1. søndag i adventstiden
29. november
AVLYST pga. koronasituasjonen
11.00 Lysmesse
Margunn Sandal Bjørn Kleppe
Frogner kammerkor
Menighetens barne- og ungdomsarbeid
Torsdag 3. desember AVLYST pga. koronasituasjonen
12.00 Hverdagsmesse i kapellet
Rut Ugland Bjørn Kleppe -
2. søndag i adventstiden
6. desember
AVLYST pga. koronasituasjonen
11.00 Høymesse
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe Det norske menneskerettighetsfond
Torsdag 10. desember AVLYST pga. koronasituasjonen
12.00 Hverdagsmesse i kapellet
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
3. søndag i adventstiden
13. desember
AVLYST pga. koronasituasjonen
11.00 Høymesse
Rut Ugland Bjørn Kleppe
Norske Selskabs Mannskor
Militært kristent fellesskap
Torsdag 17. desember AVLYST pga. koronasituasjonen
10.30 Barnehage-gudstjeneste
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
AVLYST pga. koronasituasjonen
12.30 Skole-gudstjeneste
Arne Slørdahl Bjørn Kleppe -
4. søndag i adventstiden
20. desember
11.00 Høymesse Arne Slørdahl Jardar Seim Menighetens arbeid
Julaften
24. desember
På grunn av de fortsatt strenge smittevernreglene i Oslo blir det ingen ordinære gudstjenester i Frogner kirke i julen. I stedet kommer følgende opplegg:  
13.00-17.00 Åpen kirke for lystenning og vandring til krybben Margunn Sandal og Arne Slørdahl Svein Amund Skara
Atle Tømmervik, trompet
Kirkens Nødhjelp
Juledag
25. desember
11.00-14.00 Åpen kirke for lystenning og vandring til krybben.
11.00, 11.30, 12.00 og 12.30:
Nattverdgudstjenester (maks 20 til stede om gangen)
Margunn Sandal Svein Amund Skara
Jonas Haltia, trompet
Norges KFUK/KFUM
2. juledag / Stefanusdag
26. desember
11.00-14.00 Åpen kirke for lystenning og vandring til krybben Arne Slørdahl Svein Amund Skara Stefanusalliansen
Romjulssøndag
27. desember
11.00-14.00 Åpen kirke for lystenning og vandring til krybben Prest til stede - Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
Nyttårsaften
31. desember
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke - -  
Nyttårsdag / Jesu navnedag
1. januar 2021
Ingen gudstjeneste i Frogner kirke, det henvises til Uranienborg kirke - -  
Kristi åpenbaringsdag
3. januar
11.00-13.00 Åpen kirke Margunn Sandal Bjørn Kleppe  
Til toppen