Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Foreninger

Det er flere foreninger i Frogner menighet. Det er selvstendige grupper som samles for et bestemt formål.

Frognerhjemmets Venner

ble stiftet i 1957 for å samle inn penger til utstyr for Frognerhjemmet, som stod ferdig i 1959. Siden har foreningen fortsatt uavbrutt. Formålet er nå å lage en fast hyggekveld i måneden for beboerne på hjemmet, hvor de innsamlede pengene er øremerket til noe som kan være til nytte og glede for Frognerhjemmets beboere.

Frognerhjemmets Venner har møte hver 2. torsdag i måneden.

På disse hyggekveldene følges et tradisjonelt program. Den første halvtimen er det pianomusikk med velkjente og kjære melodier for beboerne i stuen. Etter et felles festmåltid i spisesalen samles vi i stuen til underholdning med profesjonelle kunstnere, amatører eller egne krefter. Så følger en utlodning før det hele avsluttes med en kort andakt.

Leder er Grethe M. Robertsen.

Se også menighetens årsmelding for 2016 (side 13).

 

Forrige gang:

Torsdag 8. juni kl. 17.30:

  Konsert med
familien ODLAND:

Synnøve 7 år, piano
Magnus 9 år, piano
Ellen 12 år, fiolin
Tuva 15 år, fiolin
Hanna Kristine Lund 15 år, cello
Pappa, kantor Otto Christian Odland
 
Utlodning

Avslutning
ved sokneprest Margunn Sandal
 

 

Misjonsforeninger:

 

Frogner misjonsforening

er en kvinneforening og ble stiftet så tidlig som i 1898, samme år som Frogner menighet ble opprettet. Foreningen er tilsluttet Det Norske Misjonsselskap (NMS). Møtene holdes i Kirkestuen kl. 12.00 første onsdag i måneden. Leder er Helle Marie Hanche-Olsen.

Se også menighetens årsmelding for 2016 (side 21 i årsmeldingen).

Forrige møte

var onsdag 5. april kl. 12.00 i Frogner kirkestue.

 

Ora & Labora

var fram til april 2013 en misjonsforening i Frogner menighet som arbeidet for Det Norske Misjonsselskap (NMS). Både kvinner og menn deltok. Møtene ble holdt i Kirkestuen kl. 19.00 annen tirsdag i måneden. På om lag halvparten av møtene var det besøk av misjonærer eller andre, på de øvrige møtene sørget foreningens medlemmer selv for programmet. Den 9. april 2013 vedtok foreningens styre at foreningen skulle legges ned etter mange års virke. Leder fra 1997 til 2013 var Anders Martin Andersen. Fra 1989 til 1997 ble foreningen ledet av Anne-Elise Andersen.

Se også menighetens årsmelding for 2012.

Forrige møte:

Tirsdag 9. april 2012 kl. 19.00 i Kirkestuen:

Felles misjonsfest med Frogner misjonsforening. Sokneprest Paul Nome holder andakt og taler over emnet "Misjon i en ny tid". Bevertning, samtale og kollekt til misjonen. Alle er hjertelig velkommen!

Se også misjon.

   

Frogner menighetspleieforening

(ikke lenger aktiv)

Foreningen har eksistert i over 70 år. Den er en økonomisk støtteforening for Diakonatet. Foreningen har ingen kontingent og ingen medlemsfortegnelse. Fra 2010 er det et arbeidsutvalg som består av: Elisabeth Meyer, Karla Steen, Torbjørg Birkeland og Grethe Robertsen. Møtene arrangeres som hyggetreff og er åpne for alle. De holdes kl. 12.00-14.00 hver siste onsdag i måneden, bortsett fra juni, juli og desember. 

På hvert møte er det andakt, mye sang og musikk, deilige smørbrød og frukt. Midlene skaffes til veie ved åresalg etter servering av smørbrød.

Se også menighetens årsmelding for 2011.

Forrige møte:

Onsdag 26. september 2012 kl. 12.00 inviterer vi til møte i Kirkestuen.  Besøk av Eli Finnsveen fra "Hjelp jødene hjem". Enkel bevertning og utlodning. Alle er hjertelig velkommen!


 

 

 

Til toppen