Åpningssiden med hovedmeny  Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 Om
 kirkevalget
 2023
 (hoved-
 side for
 Frogner)
 
 
 

Valg av menighetsråd i Frogner menighet for perioden 2023-2027

Ved kirkevalget 10.-11. september 2023 skal det velges nytt menighetsråd for Frogner sokn, foruten leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd. Til Frogner menighetsråd skal det velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Dessuten er soknepresten (Margunn Sandal) medlem, slik at rådet til sammen får 9 medlemmer.

 

Nominasjonskomitéen til valget ble oppnevnt av menighetsrådet 7. november 2022 og har bestått av Sissel Nilsen, Olav Dag Hauge og Anners Lerdal. Det er denne komitéen som har utarbeidet kandidatlisten, som er satt opp i prioritert rekkefølge. Listen inneholder like mange navn som skal velges til medlemmer og varamedlemmer. Det er bare én liste.

  

Ved valget er det ikke lenger anledning til å stryke navn eller å endre rekkefølgen av kandidatene. Men inntil tre kandidater kan hver gis en tilleggsstemme (kumulering), og inntil tre navn på valgbare personer kan føyes til på stemmeseddelen (disse kan ikke få tilleggsstemme).

 

Kandidatliste til menighetsrådsvalget 2023 i Frogner menighet

 

1. Trond Arild Lidalen. Svoldergata 8 C, 0271 Oslo. Født 1962
2. Anne Marie Tønnessen. Thomas Heftyes gate 64 B, 0267 Oslo. Født 1957
3. Kaare Framstad. Frogner terrasse 9, 0267 Oslo. Født 1963
4. Kari Gaarder Osnes. Drammensveien 110 G, 0273 Oslo. Født 1957
5. Eirik Pettersen. Gabels gate 23 B, 0272 Oslo. Født 1975
6. Anitra Terese Eriksen. Mogens Thorsens gate 2 A, 0264 Oslo. Født 1956
7. Lars Gathe. Løvenskiolds gate 13, 0260 Oslo. Født 1950
8. Tonhild Strand Hauge. Inkognito terrasse 5 A, 0256 Oslo. Født 1950
9. Henrik Heussche. Gyldenløves gate 1 A, 0260 Oslo. Født 1981
10. Maria Welle Fjellbirkeland. Lassons gate 6, 0260 Oslo. Født 2000
11. Pedro Elias de Souto Amado. Reichweins gate 6 B, 0254 Oslo. Født 1968
12. Sissel Margrethe Ledang. Tors gate 3 B, 0260 Oslo. Født 1947
13. Marit Østbye. Gabels gate 7, 0272 Oslo. Født 1948