Åpningssiden med hovedmeny  Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Siden oppdateres ikke lenger, da Frogner menighetsråd i begynnelsen av juni vedtok overgang til en ny plattform for hjemmesiden med en annen redaktør. Den nye adressen er www.kirken.no/frogneroslo. Informasjonen nedenfor ble sist oppdatert i august 2023 og bør etter den tid kontrolleres mot annen tilgjengelig informasjon.

 
 

Gaver til Frogner menighet

Konto for gaver: 1506.24.27385

Vipps-nummer for gaver

29616 Frogner kirke-kollekt

Organisasjonsnummer

 974 761 882

Givertjenesten

Bli fast giver!

I 2010 opprettet Frogner menighet en givertjeneste slik at man kan tegne seg for faste bidrag hver månd eller hvert kvartal ved bruk av AvtaleGiro. Det er også lagt til rette for skattefradrag for slike gaver. Skal vi få til flere tilbud i menigheten og dermed nærmiljøet, og sikre økonomien til de tilbudene vi alt har, økonomien bli bedre. Føler du at du ikke kan stille som frivillig barne- eller ungdomsmedarbeider eller delta i besøkstjeneste for eldre (osv.), så kan du likevel bidra til slike aktiviteter ved å tegne deg for faste gaver. Ditt månedlige eller kvartalsmessige bidrag ikke nødvendigvis være så veldig stort (du velger størrelsen selv). Vi vet at ikke alle på Frogner har god råd. Men alle bidrag betyr noe for aktivitetsnivået i menigheten. Så vær velkommen som giver med små eller store faste bidrag - alt etter din personlige økonomi. Gå til svarkupong  hvis du vil delta. Du blir da registrert  direkte i Solidus (som er den tekniske tilrettelegger for menighetens givertjeneste og har vært det siden starten i 2010) og signerer elektronisk med BankID. Avtalen blir automatisk registrert i Nets og inntektene kommer inn på menighetens konto.