Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
  Siden oppdateres ikke lenger, da Frogner menighetsråd i begynnelsen av juni vedtok overgang til en ny plattform for hjemmesiden med en annen redaktør. Den nye adressen er www.kirken.no/frogneroslo. Informasjonen nedenfor ble sist oppdatert i august 2023 og bør etter den tid kontrolleres mot annen tilgjengelig informasjon.
 
 

Eldre

De fleste av diakoniutvalgets ulike arrangementer passer godt for eldre, men er ikke bare beregnet på dem.

 

Fra 2021 til 2022 var Yvonne Andersen ansatt av menigheten som prest med ansvar for diakonale oppgaver rettet mot eldre i Frogner menighet. Etter at hun sluttet, har menighetsrådet inngått et samarbeid med VID vitenskapelige
høyskole om et forskningsprosjekt for å kartlegge hvilke behov som finnes for en diakonal stilling rettet mot eldre i Frogner menighet.

 

På møte i Frogner menighetsråd 17. april 2023 ble denne rapporten presentert og drøftet. Les mer.


Frogner menighet leier ut lokaler på Schafteløkken til Frogner seniorsenter, som i mange år ble drevet av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Nå er det Frogner bydel som står for driften.