Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Frogner kirkes kapell

Kapellet ligger i tilknytning til kirken og ble bygd i 1937-39. Johan Meyer d.y. var arkitekt. Kapellets hovedutsmykning er altertavlen av Dagfin Werenskiold med nattverdmotiv. Inngangen til kapellet er fra Bygdøy allé gjennom porten rett til venstre for kirken. Kapellet brukes hver torsdag formiddag til hverdagsgudstjenester med nattverd. I forbindelse med byggingen av nye kontorer og senere handicap-toalett, som har gjort adkomsten til kapellet vanskeligere, har disse gudstjenestene en tid vært mindre regelmessige. Fra høsten 2012 har dessuten enkelte formiddagsgudstjenester blitt holdt i kirken på kveldstid i stedet for i kapellet på dagtid. Kapellet benyttes også som et alternativ til kirken til dåpsgudstjenester, bisettelser og vigsler.

 

Fra våren 2008 har det vært arrangert salmelørdager i kapellet kl. 15. Fra høsten 2010 har temaet for disse lørdagssamlingene vært helgener. Og fra høsten 2012: Kirkeprofiler. Les mer om programmet.

 

Fra 15. februar 2003 til 5. desember 2007 var det hver lørdag kl. 15 (unntatt i sommermånedene og de store høytidene) opplesning av Bibelen i kapellet. Hele Bibelen ble lest, fra 1. Mosebok til Johannes' åpenbaring. Les mer om bibelprosjektet.

 

 
Frogner kirkes kapell. Klikk for større bilde. Foto: Jardar Seim.
Foto: Jardar Seim ©