Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Frogner kirkes kapell

Kapellet ligger i tilknytning til kirken og ble bygd i 1937-39. Det ble innviet av biskop Eivind Berggrav mandag 21. august 1939. Han kalte det "menighetens lille kirkehjem". Sokneprest Hans Nielsen Hauge Ording regnes som kapellets far. Johan Meyer d.y. var arkitekt. Kapellets hovedutsmykning er altertavlen av Dagfin Werenskiold med nattverdmotiv - tenkt i det øyeblikket Jesus sier at en av dem rundt bordet skal forråde ham. Billedhuggeren Trygve Dammen har lagd døpefonten og utsmykket kapitélene. Orgelet er bygd av J.H. Jørgensens Orgelfabrik. Inngangen til kapellet er fra Bygdøy allé gjennom porten rett til venstre for kirken. Kapellet brukes nå de fleste torsdager om formiddagen til hverdagsgudstjenester med nattverd, men også til enkelte bisettelser og vielser. Fra 2003 har menighetens kulturutvalg hatt en rekke arrangementsserier i kapellet, som høytlesning av Bibelen fra perm til perm, salmelørdager og foredrag med kirkelig tematikk. I de siste årene har arrangementene "Mot advent" og "Mot påske" samlet mange tilhørere.

 

Da kapellet ble bygd, var det med innsamlede midler. Hensikten med kapellet var flerdelt. Det skulle avlaste kirken, der det enkelte dager kunne være opptil 10-12 vielser. Like viktig var det å skape et mer intimt rom enn den store kirken, et rom som skulle stå åpent hele dagen, fra kl. 8.15 til 20.00, for alle som søkte en stille stund. I forbindelse med de store høytidene ble det en periode også holdt morgenandakter, f.eks. i adventstiden, fra kl. 8.15 til 8.30, slik at folk kunne stikke innom på vei til arbeidet.


   

Frogner kirkes kapell

Frogner kirkes kapell fra 1939, arkitekt: Johan Meyer d.y. Foto: Jardar Seim.

 

Dagfin Werenskiolds altertavle i Frogner kirkes kapell

Dagfin Werenskiolds altertavle. Foto: Jardar Seim

 

Døpefont av Trygve Dammen i Frogner kirkes kapell

Døpefont av Trygve Dammen. Foto: Jardar Seim.

 

Ørnen - symbol for evangelisten Johannes

Et av de fire kapitélene med evangelist-symboler, her ørnen for Johannes. Trygve Dammen. Foto: Jardar Seim 

 

Hjørnekapitél av Trygve Dammen 

Hjørnekapitél av Trygve Dammen. Viser til en gammelkirkelig tradisjon om at demonene må være med og bygge Guds hus i verden. Foto: Jardar Seim.

 

Orgelet i Frogner kirkes kapell

Orgel fra J.H. Jørgensens Orgelfabrik (1939). Foto: Jardar Seim.

  

Inngangen til Frogner kirkes kapell (til venstre)

Inngangen til Frogner kirkes kapell (til venstre). Foto: Jardar Seim.