Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Dåp

Ønsker dere dåp i Frogner kirke?

 

Dåp kan meldes direkte ved å gå inn på minkirkeside (krever autentisering via engangskode til mobiltelefon).

Eller ta kontakt med Kirketorget på telefon 23 62 90 09 (mandag-fredag 8.00-15.30) eller e-post kirketorget.oslo@kirken.no for å få vite hvilke søndager det er dåp i Frogner kirke. Kirketorget er et felles servicekontor for kirkene i Oslo. Vær gjerne tidlig ute! Fordi enkelte søndager kan bli full-booket, kan det også bli satt opp enkelte separate dåpsgudstjenester. De begynner i så fall kl. 13.00, etter høymessen. Noen søndager er det ikke dåp.

Vi har dessverre ikke kapasitet til private dåpsgudstjenester i kapellet for en enkelt familie, slik det av og til skjedde tidligere.

Det er vanlig å la barnet døpes når det er i alder opp til ca. 1/2 år. Men du er velkommen til dåp med barnet ditt, uansett hvor gammelt det er. Du selv er også velkommen til å ta kontakt med en prest i Frogner dersom du ikke er døpt, men tenker at du kanskje skulle bli døpt. Hvert år blir voksne døpt i kirken, enten i en gudstjeneste eller ved en enkel dåpsseremoni for noen få i kirken eller kapellet.

Dåpen under søndagens høymesse kl. 11.00 foregår i begynnelsen av gudstjenesten. Det ventes at alle dåpsgjestene overværer hele gudstjenesten, og alle er velkommen til å motta nattverd. En gudstjeneste med dåp og nattverd slutter senest kl. 12.30. Dåpsbarnet og foreldre møter i dåpssakristiet en halv time før gudstjenestestart. De fleste velger å kle på dåpskjolen i sakristiet, og det er god anledning til å stelle/amme barnet der. Dersom dåpsbarnet blir veldig urolig under resten av gudstjenesten, kan man gå til dåpssakristiet, slappe av og roe ned barnet, for så å komme inn igjen. Det gjelder også andre småbarn i dåpsfølget som trenger et lite "avbrekk". De litt større barna kan benytte tegne-/lekekroken nede ved hovedinngangen til kirken. Det er fint om en voksen som kjenner barna, er med dit. Fem minutter før gudstjenesten begynner, skal barn og foreldre være klare i sakristiet. Da kommer presten dit, og dere går sammen til inngangsdøren, hvor man samles til inngangsprosesjon sammen med andre medvirkende i gudstjenesten.

Det er foreldrene som bærer barnet inn i kirken under prosesjonen. Første benk til venstre er reservert for dåpsforeldre, søsken til dåpsbarna og eventuell bærer av barnet (dersom en annen enn foreldrene skal bære barnet fram til døpefonten). Fadderne bes møte 10 minutter før gudstjenesten starter, og ta plass på benkene bak. Under dåpen blir en og en familie kalt fram, og søsken og andre kan gjerne bli med opp til døpefonten.

Til toppen
 

Fadderne og oppgaver i gudstjenesten

Det er vanlig med fra to til seks faddere. Fadderne er noen som dere ønsker skal ha en ekstra omsorgsfunksjon for dåpsbarnet. Sammen med foreldrene og menigheten får de et ansvar for at barna skal få kjennskap til kristen tro, og at det legges til rette for at de små kan benytte de tilbudene for barn og unge som er i menigheten.

Vi vil gjerne at fadderne, søsken og nær familie kan ha oppgaver knyttet til dåpshandlingen: Tørke hodet etter dåpen, ta imot dåpslyset osv. Under dåpssamtalen kan dere bli spurt om det er noen i dåpsfølget som kan bære prosesjonskorset inn i kirken ved begynnelsen av gudstjenesten, bære sølvkannen med dåpsvannet og eventuelt lese bibeltekstene i dåpsliturgien.

Når du har bestilt dåp, får du tilsendt et dåpsinntegningsskjema som skal returneres til Kirketorget, og en invitasjon til dåpssamtale i kirken med presten. Dåpssamtalen foregår i menigheten der barnet bor. I Frogner menighet skjer dåpssamtalene onsdagen før dåpen kl. 11.00-12.00 dersom ikke annen beskjed er gitt. Da samles foreldre og dåpsbarn til en samtale om dåpens betydning, dere får alle praktiske opplysninger, og det blir også god anledning til å stille spørsmål.

Dersom du er i tvil om du ønsker dåp, kan du selvsagt ringe direkte til Frogner menighetskontor, tlf. 23 62 90 60, for å be om en samtale med en prest vedrørende dåp.