Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Stilling ledig som diakon eller prest med ansvar for diakonale oppgaver rettet mot eldre i Frogner menighet

Søknadsfrist: 19. mai 2021. Stillingstype: Fast, 100 %.

 

 

 
     
Frogner menighet strekker seg fra Oslo Rådhus i øst til Frognerparken og Skøyen i vest og omfatter blant annet, Frogner, Vika, Skillebekk, Aker Brygge og Tjuvholmen. Kirken ligger sentralt plassert i Bygdøy allé. Menighetshuset og menighetens barnehage er samlokalisert med kommunens seniorsenter på Schafteløkken. I tillegg til de som jobber på Schafteløkken har menigheten en stab på sju; tre prester, kantor, daglig leder, trosopplæringsleder og menighetskonsulent som holder til i et moderne kontorbygg i tilknytning til kirken. Her vil også diakon/prest ha sitt kontor. Frogner har vært en foregangsmenighet når det gjelder arbeid blant eldre. Nå ser vi etter en person som kan videreføre og fornye dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede menighetens diakonale arbeid rettet mot eldre
 • Organisere og selv delta i besøkstjeneste for eldre i soknet
 • Organisere trygge møteplasser, der eldre kan oppleve sosialt samvær og få åndelig påfyll.
 • Rekruttere, utruste og veilede frivillige til deltakelse i dette arbeidet
 • Være menighetens representant i Nettverk for besøkstjenester, og opprette og utvikle samarbeid med andre frivillige organisasjoner og institusjoner og med kommune og bydelsadministrasjon
 • Sitte i Diakoniutvalget og delta på stabsmøter
 • Medvirke i aktuelle gudstjenester og kirkelige handlinger, og selv ta initiativ til gudstjenester særskilt rettet inn mot eldre/demente
 • Det må påregnes en del arbeid ettermiddag, kveld og helg

 

Kvalifikasjoner

 • Teologisk embetseksamen fortrinnsvis med praktikum / Utdanning som diakon ihht. tjenesteordning for diakoner eller annen relevant utdanning på masternivå.
 • Søkere med annen relevant utdanning og erfaring kan også komme i betraktning
 • Ønskelig med erfaring fra menighetsarbeid.
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier
 • Søker må være medlem av Den norske kirke og politiattest må legges frem før endelig tilsetting.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

 

Personlige egenskaper

Vi søker en trygg og reflektert person som er lyttende og livsnær i samtale, fleksibel og raus i møte med andre og har vilje til utstrakt samarbeid i nærmiljøet. Vi vektlegger:

 • initiativ og ansvarlighet
 • gjennomføringsevne
 • nytenkning
 • konstruktivt samarbeid
 • evne til å motivere og lede, spesielt frivillige

 

Vi tilbyr

 • Et stabilt, godt og støttende arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor, KA’s tariffområde
 • Pensjonsordning i KLP
 • Faglig utvikling
 • Diakon/prest har menighetsrådet som arbeidsgiver og soknepresten er faglig og strategisk leder, mens han/hun rapporterer til daglig leder når det gjelder økonomiske og administrative forhold

  

Skriftlig søknad med vedlagt CV, referanser, dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes til Post.Frogner.oslo@kirken.no

  

Søknadsfrist: 19. mai 2021

  

Spørsmål til stillingen kan rettes til sokneprest Margunn Sandal, Mob: 480 06 601