Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

Frogner kirke. Foto: Jardar Seim. 

Orgel
Kapellet
Kontorer
Påsken i kirkens kunst
 

Frogner kirke

Kort historikk  |  GlassmalerierBilder før ombyggingen i 1935  |  Et stillas-år for kirken  | Kirkeklokker
 

Frogner kirke ligger sentralt i Oslo, midt i den pulserende Bygdøy allé. Den er en av de få kirkene i Oslo som ikke er frittliggende, men bygd inn blant byens boligblokker. Kirken fylte hundre år i 2007; den ble reist etter en arkitektkonkurranse som ble vunnet av Ivar Næss, og ble innviet i 1907. I 1935 fikk kirkerommet et endret utseende ved at taket ble forandret fra den opprinnelige sperrekonstruksjonen til hvelvet tak, slik det er i dag. Dessuten ble sidegalleriet ble trukket noe tilbake og et nytt orgelgalleri ble bygd. Opprinnelig hadde ikke kirken noe orgelgalleri bak. Etter krigen fikk kirken en rikere utsmykning enn den hadde fra begynnelsen. Den kunstneren som har satt sterkest preg på utsmykningen, er Per Vigeland, sønn av Emanuel Vigeland og nevø av Gustav Vigeland. I 1945 malte han en ornamentfrise med symboler og engler på orgelgalleriets brystning, og fra 1947 ble kirken beriket med en serie store glassmalerier. Vigeland døde i 1968, og det siste glassmaleriet ble fullført av søsteren Maria Vigeland. I 1962 fikk kirken ny belysning, samtidig som det opprinnelige brystpanelet ble tatt bort.
 

 
   

                      

 

De fire store vinduene på høyre side når man kommer inn i kirken (prekestolsiden), har motiv fra de fire evangelistene. Ovenfor til venstre ser vi Markus-vinduet med såmannslignelser. Alterbildet viser den seirende Kristus (bilde nr. 2). På venstre side i kirken (over og under sidegalleriet) er det motiver fra Det gamle testamente (bilde nr. 3). Over orgelgalleriet er det framstillinger av Jesu død, Jesu fødsel (se ovenfor) og den tomme grav og den oppstandne Jesus.

  • Se også en egen side med eksempler på hvordan noen påskemotiver er framstilt. Glassmaleriene i Frogner kirke er utført av Per Vigeland i årene 1947-68.
  • Noen søndager vil man i glassmaleriene finne billedlige tolkninger av en eller flere av tekstene som leses. Se egen side.
  • Se egen side om glassdørene fra 1973, som gjør det mulig å se Per Vigelands flombelyste alterbilde fra gaten når det er mørkt.
Til toppen

 


Gamle bilder av kirken

Inntil ombyggingen i 1935 hadde kirken det opprinnelige interiøret fra 1907. Disse sjeldne bildene viser kirken før orgelgalleriet ble bygd og med en annen takløsning enn dagens hvelvete tak. Det er også flere andre forskjeller fra dagens Frogner kirke.

 

Frogner kirke fotografert av Wilse 1922. Med tillatelse fra Norsk Folkemuseum ©

 

Frogner kirke fotografert av Wilse 1922. Med tillatelse fra Norsk Folkemuseum ©

Til toppen

Et stillas-år for Frogner kirke

Fra høsten 2016 har Frogner kirke vært preget av stillaser. De man lettest har lagt merke til, er selvsagt de som i større eller mindre grad har dekket ytterveggene. Men også inne i kirken har det vært lange perioder med stillaser på grunn av oppussingen.

 

De første stillasene ble satt opp i oktober 2016 etter at det i september ble oppdaget at det var fare for steinras fra det lille tårnet mot Bygdøy allé. Likeså ble det ved inspeksjon oppdaget at festet for den 500 kg tunge Kristus-figuren i bronse i nisjen på gavlveggen var svært dårlig. Kommunens bevilgning til Kirkelig fellesråds investeringsbudsjett i 2017 var på et lavmål, og det er mye bygningsmessig forfall på Oslo-kirkene som fortsatt måtte vente. I en slik situasjon sier det mye om hvor langt etter Frogner kirke har ligget, når Kirkelig fellesråd på sitt møte 16. februar 2017 vedtok å bruke over halvparten av investeringsmidlene på 2017-budsjettet til Frogner kirke. Det ble avsatt 2 mill. kr. til å ferdigstille utbedringen av tårn og frontfasaden, og 12 mill. kr. til å fortsette utbedring av resten av taket. I sin saksutredning begrunnet kirkevergen det slik: "Taket ellers er blant de dårligste av de dårlige takene, og store besparelser er å hente på å fortsette rehabiliteringen av resten av taket."

 

Det var gode nyheter for Frogner! For ti år siden, da kirken hadde sitt 100-årsjubileum, var det stor skuffelse over at det ikke ble noe av den innvendige og utvendige rehabiliteringen som var ventet til jubileet. Nå var endelig noe på gang. Nytt orgel kommer (tidligere bevilgninger fra fellesrådet foruten betydelige innsamlede midler), kirken pusses opp innvendig (i hovedsak finansiert ved en testamentarisk gave), og det blir omfattende arbeider på tak og fasade. 2017 har vært og vil fram til jul fortsatt være et gledelig travelt år!


Kirkeklokkene

Kirken har to klokker. En av innskriftene lyder: "Frogner kirke opført 1905-07. Den første kirke der er opført under Haakon VII regjering."

 

      

Hver av klokkene har også fått et vers.

På den store klokken: På den lille klokken:
Herrens dag, slag i slag

kaller jeg inn under kirkens tak.

Kom, o kom! Tenk deg om!

Snart du stedes for Herrens dom!

Søk din Gud, bli hans brud,

tro hans nåde og lyd hans bud!

Våk og bed, deg bered!

Snart jeg ringer deg inn til fred.

 

Begge versene er skrevet av kirkens første sokneprest, Thorvald Klaveness.

Alle foto, unntatt de historiske fra Wilse/Norsk Folkemuseum: Jardar Seim
Til toppen