Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Kirken
Kapellet
Kirkeåret
 

Gudstjenestetekster i glassmaleriene

I hver høymesse i Den norske kirke skal det leses tre tekster fra Bibelen. Den første er fra Det gamle testamente, den andre fra Det nye testamente utenom evangeliene, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. De tre tekstene belyser gjerne hverandre og er valgt ut for sammen å gi søndagen et bestemt preg. Med de mange glassmaleriene i Frogner kirke med bibelske tema vil man noen søndager kunne se glasskunstneren Per Vigelands billedlige tolkning av en eller flere av tekstene som leses. Noen ganger kan også Vigelands tolkning av en beslektet tekst med tilsvarende tematikk være aktuell. Her er noen eksempler.

Kristi forklarelsesdag

En av tekstene i første tekstrekke for Kristi åpenbaringsdag står i Johannes' åpenbaring, første kapittel, vers 9-18. Johannes får en visjon der han ser en som er lik en menneskesønn, med et belte av gull om brystet og med et skarpt, tveegget sverd som går ut fra munnen, sverdet som et bilde på Guds ord. Motivet er tolket av Per Vigeland i et av de mindre feltene i det store Johannes-vinduet (på høyre side av kirken, nærmest prekestolen). [Foto: Jardar Seim]

Glassmaleri av Per Vigeland i Frogner kirke, Kristus-visjon fra Johannes' åpenbaring. 
Markusvinduet - glassmaleri av Per Vigeland i Frogner kirke 

Såmannssøndag

Evangelieteksten i andre tekstrekke for Såmannssøndag står hos Markus i det 4. kaptitlet, lignelsen om såmannen. Vinduet vi her ser, er Markus-vinduet med Såmannen som motiv, med unntak av det lille feltet nederst til høyre. Det framstiller evangelisten Markus med hans symbol løven. Dette glassmaleriet av Per Vigeland stod ferdig i 1962.

4. søndag  i fastetiden

Den gammeltestamentlige teksten i andre tekstrekke er hentet fra 4. Mosebok, det 21. kapitlet. Der hører vi om israelittene, som på vandring i ørkenen etter å ha unnsluppet fra Egypt, begynte å protestere både mot Gud og ørkenvandringens leder, Moses. Det var verken brød eller vann i ørkenen, maten var elendig, og de så for seg at de kom til å dø. Gud likte ikke slike protester, og sendte giftige slanger inn blant folket. Mange døde av bittene. Da angret folket og bad Moses be Gud om å fjerne slangene. Gud hørte bønnen og bad Moses om å lage en tilsvarende slange av kobber og sette den på en stang. Alle som ble bitt, skulle få leve hvis de så opp på den. Dette bildet kommer tilbake i evangelieteksten for denne søndagen. I Joh. 3, 14 heter det: "Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv." Scenen med kobberslangen i ørkenen er framstilt av Per Vigeland på et av glassmaleriene på galleriet i Frogner kirke. (På grunn av benkeoppstillingen kommer dessverre ikke hele den nederste delen av vinduet med på bildet.)
[Foto: Jardar Seim]
Per Vigelands glassmaleri i Frogner kirke: Kobberslangen i ørkenen. 
Jesajas kallelse, glassmaleri av Per Vigeland i Frogner kirke. 

Treenighetssøndag

Den gammeltestamentlige teksten i tredje tekstrekke er hentet fra Jesaja 6, 1-8. Teksten handler om hvordan Herren kalte Jesaja til profet. Der heter det i vers 6: "Da fløy en av serafene [himmelske vesener som tjener Gud] bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. Med den rørte han ved munnen min og sa: ..." Denne scenen er framstilt i midtdelen av Jesaja-vinduet, som befinner seg under sidegalleriet, lengst framme i kirken.
[Foto: Jardar Seim]

8. søndag i treenighetstiden

Evangelieteksten i andre tekstrekke er fra Markus' evangelium kapittel 12, vers 37b-44, og inneholder fortellingen om den fattige enken som i sin ekstreme fattigdom ga en liten gave i tempelkisten, mye mindre enn det som mange rike ga. I Jesu perspektiv blir mye og lite snudd om: "Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av."
 
Som mange andre tekster fra evangeliene fins også denne i en parallellversjon hos en av de andre evangelistene, i dette tilfellet Lukas. Hos ham er teksten å finne i kapittel 21, vers 1-4. Et av de store vinduene i Frogner kirke på høyre side (det tredje vinduet sett fra bak i kirken) har motiver fra Lukas' evangelium. Og ett av de motivene som Per Vigeland valgte fra Lukas, er nettopp fortellingen om den fattige enkens gave, enkens skjerv (eg. to skjerver), som det het i den bibeloversettelsen som gjaldt da glassmaleriene ble skapt.
 
En interessant detalj ved dette vinduet er at det, som flere andre av glassmaleriene i kirken, er et minnevindu (memorial window). Det innebærer at vinduet er gitt som en gave til kirken til minne om en eller flere personer, som har fått navn eller initialer preget inn i vinduet. I dette vinduet kan man i den øverste bildekanten lese "Til minne om Anna og Bernhard Brekke". Navnene virker nok ukjente for de fleste i Frogner menighet i dag. Men disse to var foreldrene til Egil Brekke, som var sokneprest i menigheten fra 1940 til 1955.
[Foto: Jardar Seim]

 
Den fattige enkens gave. Glassmaleri av Per Vigeland i Frogner kirke, Oslo. Foto: Jardar Seim.
Moses mottar de ti bud av Gud. Glassmaleri av Per Vigeland i Frogner kirke, Oslo. Foto: Jardar Seim.

11. søndag i treenighetstiden

Den gammeltestamentlige teksten for denne søndagen i andre tekstrekke er hentet fra 2. Mosebok kapittel 20, vers 1-17. Der hører vi om Moses som får de ti bud av Gud. "Steintavlene som var skrevet med Guds finger" er omtalt i kapittel 31, vers 18, samt i parallellteksten i 5. Mosebok kapittel 5, vers 22. Per Vigeland har framstilt denne scenen i et av glassmaleriene over sidegalleriet i Frogner kirke. (Den nederste delen av vinduet er dessverre ikke synlig pga. benkeplasseringen på galleriet.) 

[Foto: Jardar Seim]


Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden

Den gammeltestamentlige teksten for denne søndagen i andre tekstrekke er hentet fra 5. Mosebok kapittel 8, vers 7 og 11-18. I vers 15 heter det om Israelfolket i den lange ørkenvandringen: "Han lot vannet strømme for deg fra harde fjellet." Dette er nærmere beskrevet i 2. Mosebok kapittel 17, vers 1-6, en scene som Per Vigeland har framstilt i et av glassmaleriene over sidegalleriet i Frogner kirke (det i midten): "På Herrens befaling brøt hele Israels menighet opp fra Sin-ørkenen og dro videre fra sted til sted. De slo leir i Refidim, men der fantes det ikke vann så folket kunne få drikke. Folket trettet med Moses og sa: «Gi oss vann så vi får drikke!» Moses svarte: «Hvorfor tretter dere med meg? Hvorfor setter dere Herren på prøve?» Men folket tørstet etter vann. De klaget til Moses og sa: «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Vil du at vi og barna våre og buskapen vår skal dø av tørst?» Da ropte Moses til Herren og sa: «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Snart steiner de meg.» Herren sa til Moses: «Ta med deg noen av Israels eldste og gå fram foran folket. Og staven som du slo på Nilen med, skal du ta med deg når du går. Se, jeg skal stå foran deg på klippen ved Horeb. Når du slår på klippen, skal det komme vann ut av den, så folket får drikke.» Moses gjorde som Herren sa, for øynene på Israels eldste." (Benkeoppstillingen skygger dessverre litt for nederste del av glassmaleriet.)

[Foto: Jardar Seim]


Moses slår vann av klippen. Glassmaleri av Per Vigeland i Frogner kirke.
Saligprisningene. Glassmaleri av Per Vigeland i Frogner kirke, Oslo (Matteus-vinduet). 

16. søndag i treenighetstiden (2. tekstrekke)
Allehelgensdag (3. tekstrekke)

Evangelieteksten for 16. søndag i treenighetstiden i andre tekstrekke er hentet fra det femte kapitlet i Matteus-evangeliet, vers 10-12, og er en del av saligprisningene i Bergprekenen. Når vi kommer inn i Frogner kirke gjennom hovedinngangen, er Matteus-vinduet det første på høyre hånd, rett ved galleriet. I det store, runde vinduet øverst har Per Vigeland framstilt Jesus som sitter på fjellet (berget) og forkynner saligprisningene, det som utgjør første del av Bergprekenen i Matteus-evangeliet, kap. 5-7. I de mindre vinduene nedenfor ser vi mennesker i ulike aldre som lytter til ordene fra Jesus. Et unntak er bildet nederst til høyre. Det viser Matteus selv. Hver av de fire evangelistene knyttes gjerne til et bestemt symbol; for Matteus er det et menneske med vinger (ofte oppfattet som en engel). I bildet fornemmer man at denne personen med vinger dikterer det Matteus skal skrive. Matteus ser vi med en skriftrull og penn. Saligprisningene er også evangelietekst på Allehelgensdag (tredje tekstrekke), men da hentet fra parallellteksten i Lukas evangelium, det sjette kapitlet.

[Foto: Jardar Seim]


 

22. søndag i treenighetstiden  

Evangelieteksten for denne søndagen i tredje tekstrekke er hentet fra det 10. kapitlet i Lukas-evangeliet, der Jesus forteller lignelsen om den barmhjertige samaritan til en lovkyndig (altså en lærd teolog) som ville sette Jesus på prøve. Den lovkyndige får en overraskende utfordring når han litt kverulantisk spør Jesus om hvem han egentlig skal regne som sin neste når det gjelder dobbeltbudet om å elske Herren av hele sin sjel, og å elske sin neste som seg selv. Les hele historien i Lukas 10, 25-37. I sitt Lukasvindu har Per Vigeland valgt å ta med den barmhjertige samaritan som et av motivene. Det er å finne nederst i bilderekken til venstre. Lukasvinduet er det nest fremste av de store vinduene. Se hele vinduet nedenfor. (Foto: Jardar Seim)

 
Per Vigelands glassmaleri "Den barmhjertige samarian" 
Per Vigelands Lukas-vindu i Frogner kirke 

Bots- og bønnedag

Evangelieteksten i tredje tekstrekke på Bots- og bønnedag (Bots- og bededag) er lignelsen om den fortapte sønn, eller som det nå heter: "Sønnen som kom hjem" eller "Den bortkomne og hans bror". Denne lignelsen er hovedmotivet i Per Vigelands Lukasvindu i Frogner kirke. I det store, runde vinduet øverst har Vigeland framstilt faren som tar imot den angrende sønnen når han vender hjem etter å ha satt sin del av farens formue, som han fikk som arveforskudd, over styr i fjerne land. De tidligere leddene i fortellingen er skildret i de tre mindre vinduene i midtfeltet nedenfor. Les hele fortellingen i Lukas 15, 11-32. (Foto: Jardar Seim)

 


Allehelgensdag (tredje tekstrekke)

- se ovenfor under 16. søndag i treenighetstiden (andre tekstrekke)