Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)  Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

Kirkens glassdører

 

Fra 4. mars 2011 har kirkens hoveddører i glass og patinert kobber fått tilbake sin opprinnelige funksjon, slik at man kan se inn i kirken fra Bygdøy allé. Når det er mørkt, går blikket til Per Vigelands belyste alterbilde av Kristus fremme i kirken, og det øvrige alterpartiet. Sammen med belysningen av glassmaleriene ut mot gaten blir kirken dermed til en stille preken.

Glassdørene skriver seg fra 1973, men siden tredørene innenfor i flere år gjerne har vært holdt lukket, har poenget med glassdørene blitt borte. Idéen til slike dører skal tidligere sokneprest Asle Enger ha fått i Tyskland. Ved innvielsen av dørene under gudstjenesten søndag 28. januar 1973 fortalte han om hvordan slike dører også var blitt en realitet i Frogner kirke:

     "Under bispevisitasen i fjor vår var vi innbudt til besøk hos dr. Birkelis venn, skipsreder m.m. Sigval Bergesen d.y. Skipsrederen, biskopen - Gud velsigne og bevare den edle og høyverdige vennen! -og jeg stod utenfor. Jeg beundret de praktfulle glassdørene.  Og det merket Sigval Bergesen d.y. og spurte om jeg var interessert. Da jeg fortalte at jeg lenge hadde ønsket å kunne få glassdører i Frogner kirke, sa skipsrederen elskverdig: ’Sett i gang. Jeg betaler!’ Dermed begynte eventyret å bli til virkelighet. Det tok litt tid før vi kom frem til dagen i dag. Men det måtte passeres mange instanser og godkjennes av mange før man endelig kunne begynne på selve arbeidet med dørene." (Frogner menighetsblad mars 1973)

     Dørene er tegnet av kunstneren Harald Borg. Han var leder av kunstavdelingen hos glassmester Finn Hansen A/S. Arbeidet er utført av samme firma. Borg hadde erfaring som kirkekunstner gjennom glassmalerier i flere norske kirker. Som en kommentar til utformingen av dørene ble det i menighetsbladet sitert fra boken "Kristne symboler" av J. Ursin: "Den opprettstående Y viser menneskesjelene, som fra de tidligste tider hungret og tørstet efter syndernes forlatelse, frelse og fred. Det er de utstrakte armer som må ha hjelp og som venter sin hjelp fra oven." Overarkitekt Rolf Tønsager i Oslo kommune var sammen med kirkevergen involvert i arbeidet med å få godkjent dørene. Tønsager hadde tidligere tegnet kirkens kontortilbygg, som stod ferdig i 1966. Han var også arkitekt for innredningsarbeidene da kirken ble pusset opp i 1962.

Klikk for større bilde. Foto: Jardar Seim ©Asle Enger var dypt engasjert når det gjaldt hensikten med dørene. Det handlet langt fra bare om estetiske hensyn: "Tanken med disse dører er å presentere Kirken for de kirkefremmede. Hver natt går de tusener forbi Frogner kirke om natten. Kirken ligger der, stille og mørk. Ingen ser den. Fra nå av skal det lyse ut gjennom glassdørene: Her er Guds hus! Og den som går bort, vil kunne se helt opp til alteret som skal ligge i lys, likesom også gullmosaikken bak alteret skal skinne og lyse. Når dertil kommer at vi allerede i noen år har hatt lys innenfra på de tre monumentale glassmalerier over orgelgalleriet, slik at disse kan sees fra gaten, er vi begynt å gjøre oppmerksom på, for de mange nattevandrere i Bygdø allé, at her ligger Guds hus. Og det er Guds tilbud om frelse for en verden som holder på å forgå i sin egen forurensning. Frogner kirke er med disse inngangsdører blitt en severdighet." Klikk for større bilde. Foto: Jardar Seim ©

Frogner menighetsråd har en tid ønsket å få dørenes opprinnelige funksjon tilbake. Og etter å ha samrådd seg med bygg- og vedlikeholdsavdelingen i Kirkelig fellesråd gjorde menighetsrådet 2. mars 2011 følgende vedtak: "Som normalordning skal det være innsyn til kirkerommet gjennom glassdørene, slik det ble lagt opp til da dørene ble godkjent og innviet i 1973."

  

(Klikk på nattbildene for større versjoner av dem.)

Til toppen