Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   Sykehjemsdriften opphører 31. desember 2018. Les mer.
 

Frognerhjemmet -

Frogner menighets hjem

Frognerhjemmet er i dag et sykehjem og dagsenter. Det er ialt 53 heldøgns sykehjemsplasser - alle i enerom. I dagsenteret er det 14 plasser. Frognerhjemmet eies og drives av Stiftelsen Frogner menighets hjem.

 

For å bli godkjent til noen av disse plassene må søknad gå til søknadskontoret i Bydel Frogner. Det er dette kontoret som tildeler plassene til dagsenteret og godkjenner søknadene, og sykehjemsetaten tildeler sykehjemsplassene. Les mer om hvordan man søker sykehjemsplass i Oslo.

 

Når det gjelder betalingen, blir den fastsatt gjennom lover og regler vedtatt av Stortinget. Bydelsforvaltningen regner ut hva den enkelte skal betale i vederlag pr. måned.

 

Frognerhjemmet har ca. 80 ansatte, fordelt på 52 årsverk. Institusjonssjef er Lisbet Sørgjerd.

   

Fra 1976 til 2016 ledet diakon Arnulf Myklebust Frognerhjemmet. I 2013 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje både for sin mangeårige innsats på Frognerhjemmet og for mye frivillig arbeid i menighet og politikk. Ved en tilstelning på Frognerhjemmet 21. november ble han overrakt medalje og diplom av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. Les mer. Frogner menighet markert hans avskjed på Allehelgensdag, søndag 6. november 2016. Dagen startet med gudstjeneste i Frogner kirke kl. 11.00, og ble fulgt opp med en tilstelning i Frogner Menighets Hus, Schafteløkken kl. 13.00. Se plakaten med innbydelse.

 

Les også om Frognerhjemmets Venner.

Til toppen

Aftenposten og Dagsavisen med store oppslag 9. mai 2018 om Frognerhjemmet

Aftenposten 9. mai 2018 om FrognerhjemmetDagsavisen om Frognerhjemmet mai 2018Nyheten om at Frognerhjemmet skal avvikles (se nedenfor) fordi kommunens anbudsbetingelser utelukker Frognerhjemmet fra ny driftsavtale, har skapt stor oppmerksomhet, ikke bare på sosiale medier, men også i dagspressen. Aftenposten for 9. mai har et flere siders oppslag om saken, der følgende uttaler seg: institusjonssjef Lisbet Sørgjerd, styreleder Lars Gathe, Grethe Robertsen i Frognerhjemmets Venner, leder i bystyrets helse- og sosialkomité, James Stove Lorentzen, nestleder i Frogner bydelsutvalg, Carl-Henrik Bastiansen, og områdedirektør i sykehjemsetaten, Anne Berger Sørli. På nettet er reportasjen bare tilgjengelig for abonnenter. (Men avbildningen her av presentasjonen kan sees større ved å klikke på den.) Dagsavisen har et helsides oppslag, der institusjonssjef Lisbet Sørgjerd og byråd for eldre, Tone Tellevik Dahl, uttaler seg. Dagsavisens oppslag ligger ikke bak betalingsmur og kan leses her.


 

   

 

 

Frognerhjemmet

Erling Skjalgssons gate 25

0267 Oslo

 

Tlf. 23 13 17 00

Telefaks 23 13 17 99


Redegjørelse fra stiftelsens styre om endring av vedtektene for Frognerhjemmet

Frognerhjemmet skal som kjent legges ned fra 1. januar 2019, etter at det ikke lyktes å fornye driftsavtalen med Oslo kommune, les mer om det nedenfor. Det er Stiftelsen Frogner menighets hjem som står som eier av Frognerhjemmet. Stiftelsens styre har i høst arbeidet med en revisjon av vedtektene for å møte den nye situasjonen. Forslag til nye vedtekter og nytt navn for stiftelsen er også behandlet i Frogner menighetsråd i oktober. Det nye navnet vil være "Frogner menighets diakonale stiftelse". Saken er nå til vurdering og avgjørelse i Stiftelsestilsynet. Les den redegjørelsen som styret har utarbeidet for Frogner menighet.


Mai 2018: Sykehjemsdriften innstilles 31. desember 2018

Det vil komme som et sjokk på mange i menighet og nærmiljø. Men sykehjemsdriften ved det tradisjonsrike og godt likte Frognerhjemmet skal være avviklet innen 31. desember 2018. Da utløper driftsavtalen med Oslo kommune, og det har ikke lyktes å få til en forlengelse. I stedet har kommunen i mars 2018 invitert ideelle drivere av sykehjem til konkurranse om nytt oppdrag fra 2019. For å kunne konkurrere om oppdraget må imidlertid sykehjemmet ha enerom med bad på alle rom. Det har ikke Frognerhjemmet, og det lar seg ikke nå gjøre å foreta en ombygging. Les mer i redegjørelsen fra hjemmets daglige leder Lisbet Sørgjerd og styrets leder Lars Gathe. Redegjørelsen er samtidig sakspapir til behandling på menighetsrådets møte tirsdag 8. mai kl. 18 i Frogner kirkestue.

Frogner menighet var tidlig ute med å etablere et gamlehjem, som det het den gangen. Da Schafteløkken ble innkjøpt av menigheten i 1909, ble hovedbygningen gjort om til menighetshus. To sidebygninger ble innredet til gamlehjem og tatt i bruk i 1912. I 1955 vedtok menighetsrådet å bygge et nytt alders- og sykehjem på Schafteløkken. Det ble innviet 1959. I 1988-89 var det en større rehabilitering, blant annet ble dobbeltrommene omgjort til enerom. Fra 1956 eies og drives hjemmet av stiftelsen Frogner Menighets Hjem, der flertallet i styret oppnevnes av Frogner menighetsråd. En stolt historie om omsorgstjenester ser ut til å gå mot slutten.


Les mer

om Frognerhjemmet i menighetens årsmelding for 2017 (side 19).


En 100-årig historie

Frognerhjemmet springer ut av Frogner menighets mangeårige engasjement for eldre. Menighetens første gamlehjem kom i drift 1912. Det nåværende Frognerhjemmet ble innviet i 1959 og er organisert som en selvstendig stiftelse, Frogner Menighets Hjem, der de fleste styremedlemmene oppnevnes av Frogner menighetsråd.