Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 

Frognerhjemmet -

Frogner menighets hjem

Frognerhjemmet er i dag et sykehjem og dagsenter. Det er ialt 53 heldøgns sykehjemsplasser - alle i enerom. I dagsenteret er det 14 plasser. Frognerhjemmet eies og drives av Stiftelsen Frogner menighets hjem.

 

For å bli godkjent til noen av disse plassene må søknad gå til søknadskontoret i Bydel Frogner. Det er dette kontoret som tildeler plassene til dagsenteret og godkjenner søknadene, og sykehjemsetaten tildeler sykehjemsplassene. Les mer om hvordan man søker sykehjemsplass i Oslo.

 

Når det gjelder betalingen, blir den fastsatt gjennom lover og regler vedtatt av Stortinget. Bydelsforvaltningen regner ut hva den enkelte skal betale i vederlag pr. måned.

 

Frognerhjemmet har ca. 80 ansatte, fordelt på 52 årsverk. Institusjonssjef er Lisbet Sørgjerd.

   

Fra 1976 til 2016 ledet diakon Arnulf Myklebust Frognerhjemmet. I 2013 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje både for sin mangeårige innsats på Frognerhjemmet og for mye frivillig arbeid i menighet og politikk. Ved en tilstelning på Frognerhjemmet 21. november ble han overrakt medalje og diplom av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. Les mer. Frogner menighet markert hans avskjed på Allehelgensdag, søndag 6. november 2016. Dagen startet med gudstjeneste i Frogner kirke kl. 11.00, og ble fulgt opp med en tilstelning i Frogner Menighets Hus, Schafteløkken kl. 13.00. Se plakaten med innbydelse.

 

Les også om Frognerhjemmets Venner.

Til toppen
   

 

 

Frognerhjemmet

Erling Skjalgssons gate 25

0267 Oslo

 

Tlf. 23 13 17 00

Telefaks 23 13 17 99


Les mer

om Frognerhjemmet i menighetens årsmelding for 2016 (side 15).


En 100-årig historie

Frognerhjemmet springer ut av Frogner menighets mangeårige engasjement for eldre. Menighetens første gamlehjem kom i drift 1912. Det nåværende Frognerhjemmet ble innviet i 1959 og er organisert som en selvstendig stiftelse, Frogner Menighets Hjem, der de fleste styremedlemmene oppnevnes av Frogner menighetsråd.