Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 
 

Gravferd

Alle som sokner til Frogner menighet, har rett til prest fra menigheten ved bisettelser eller begravelser. Ved dødsfall tar dere først kontakt med et begravelsesbyrå, som igjen kontakter Kirketorget eller menighetskontoret for å avtale dag og sted. De fleste bisettelser og begravelser i Oslo foregår fra kapellene på gravlundene og krematoriene. Men vi tar også gjerne imot bisettelser og begravelser i Frogner kirke eller Frogner kirkes kapell. Vanligvis er det torsdag som er aktuell begravelsesdag i Frogner kirke/kapell. Ønsker du å snakke med en prest for råd og hjelp i forbindelse med dødsfall, kan du gjerne ringe menighetens prester direkte.

  

 

Gravferdsliturgien kan du lese her.

 

En mer fullstendig utgave, der både alminnelige bestemmelser og flere tekster til tekstlesningene er med, kan du se her på Den norske kirkes sentrale nettsted, kirken.no. Der fins det også annet stoff om begravelser.