Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Kultur

Se også egne sider om konserter i Frogner kirke, og om kordeltakelse i gudstjenester.
 

 
 

Kulturutvalgets forrige arrangement:

ndag 9. april 2017 kl. 17.30:

PÅSKEKONSERT i Frogner Menighets Hus Schafteløkken

 - i samarbeid med Norsk-russisk kultursenter og Norsk-russisk kulturfond -

 1. Norsk ballettinstitutt
  Variasjoner "Ramzeya" fra balletten "The Pharaoh's Daughter". Danser: Annika Price

 2. Duett "Pizzicatto" fra balletten "Harlequinade".
  Dansere: Caroline Hovde, Iselin Nybak

 3. Ljuba Kalmykova (fiolin), Nadja Kalmykova (fiolin), Vera Kalmykova (klaver).
  Georgy Kalmykov forteller om musikkstykkene:
  J.S. Bach: Adagio og fuge fra fiolinsonate i g-moll
  N. Paganini: Caprice nr. 23
  P. Tsjaikovskij: Valse-Scherzo
  J. Sibelius: Fiolinkonsert i d-moll, 1. sats
  N. Milstein: Paganiniana - variasjoner
  N. Paganini: Caprice nr. 11
  E. Cook: Bolivar
  T. Dorsey: Three Moods

Entré kr. 130. Dørene åpner kl. 17.00.


Kulturutvalgets forrige arrangement:

rdag 25. mars 2017 kl. 17.00:
"Mot påske - Poesi, musikk og blomster" i Frogner kirkes kapell

 • Carl Petter Opsahl (jazzmusiker og gateprest) med musikk
 • Nils Norman Iversen (blomsterdekoratør) med blomsterkunst
 • Anitra Terese Eriksen (skuespiller) med poesi.

Inngang: kr. 100. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.

 


Tidligere arrangementer i 2017 og 2016:

rdag 25. februar kl. 15.00-16.00 i Frogner kirkes kapell

Professor Janne Haaland Matlary: Kristendommen som samfunnsbygger - Europa og Norge.

Musikk: Madelene Berg, fiolin.

Entré: kr. 50.

 

rdag 28. januar 2017 kl. 15.00 i Frogner kirkes kapell

Professor Tarald Rasmussen (UiO): Luthers religionskritikk. Om den tidlige, kritiske fasen av Luthers reformasjon.
Musikk: Organist Bjørn Kleppe.

Gratis adgang.


Lørdag 26. november 2016 kl. 15.00:
"Mot advent" i Frogner kirkes kapell

 • Carl Petter Opsahl (jazzmusiker og gateprest) med musikk
 • Nils Norman Iversen (blomsterdekoratør) med blomsterkunst
 • Anitra Terese Eriksen (skuespiller) med poesi.

Inngang: kr. 100. Arr.: Kulturutvalget i Frogner menighet.


Lørdag 19. november 2016 kl. 11.00-18.00:

Førjulssalong på Schafteløkken

- i regi av Kulturutvalget i Frogner menighet

STORE SAL

 • 11.30-12.30 Geir Uthaug: "Charles Dickens og julen". Salg/signering av bøker.
 • 13.00: Even Widegren (tenor, Oslo domkor) og Thomas Møller (baryton) framfører "O helga natt" og "Den hellige stad". De forteller også litt om bakgrunnen for de to kjente stykkene.
 • 14.00: Foredrag av Liv Berit Tessem og Kjetil Wiedswang: "Juletradisjoner". Salg/signering av bøker.
 • 15.00: Ballettduoen Marthine Svensen og Kristoffer Solberg forteller om "Nøtteknekkeren" og danser til musikken.
 • 16.00: Wolfgang Plagge: Hva gjør en julesang "julete"?

Kafé, minimarked med julerelaterte husflidsartikler

Entré kr. 50

Frogner Menighets Hus, Schafteløkken,
Zahlkasserer Schafts plass 1.

Se også plakaten.


Lørdag 29. oktober 2016 kl. 15.00

Kulturutvalget inviterte til kåseri og musikktreff i Frogner kirke. Hege Christina Skredsvig: "Et dikt om døden." Kirkens store maleri "Et digt om døden" var et naturlig utgangspunkt for foredraget, som ble holdt av kunstnerens oldebarn. Fiolinisten Sarah-Erin Bye medvirket. Gratis adgang.


Oslo kulturnatt i Frogner kirke fredag 16. september 2016

(Dette arrangementet var ikke Kulturutvalget ansvarlig for, men Bjørn Kleppe og Jardar Seim. Se også plakaten.)

  

ÅPEN KIRKE 16.30-20.30

 

17.00   Per Vigelands glassmalerier til ord og toner

Med bibelske tekster som inspirerte kunstneren, og musikalske illustrasjoner ved organist Bjørn Kleppe. Per Vigeland utførte glassmaleriene i perioden 1947-1962.

 

18.00 Slik kunne kirken og kapellet ha blitt – urealiserte planer for arkitektur og kunst

Kirken ble reist i 1907 etter en arkitektkonkurranse. Hvordan ville den ha sett ut om et av de andre forslagene var blitt valgt? Kapellet kom som et tilbygg i 1939. Men det var også andre planer for kapellet. I dag preger Per Vigelands glassmalerier kirken. I mellomkrigstiden var det tanker om en helt annen utsmykning. Dessuten: Mysteriet om et Henrik Sørensen-maleri som ble borte. Ved Jardar Seim.

 

19.00  Frogner kammerkor

Minikonsert. Dirigent: Kristin Groven Holmboe.

 

20.00  Videovisning av ”Den kanaaneiske kvinnen” (NRK-TV 1976, koreografi og dans: Ragni Kolle). Tanker om dans i kirken ved Ragni Kolle.

 


Byvandring mot Ruseløkka-området

Lørdag 28. mai 2016 kl. 13.00-15.00

Byvandring mot Ruseløkkaområdet ved Oslo Guide Anne Marie Vøien Fleischer. Besøksmål: Bunkeren under Oslo Handelsgymnasium. Frammøte utenfor Frogner kirke kl. 13.00. Pris: kr. 50. Arrangør: Kulturutvalget.


"Mot påske" - med poesi, musikk, blomster

Lørdag 12. mars 2016 kl. 15.00 i Frogner kirkes kapell

Medvirkende: Skuespiller Anitra Terese Eriksen, organist Bjørn Kleppe, fiolinist Jakob Ander, blomsterkunstner Nils Norman Iversen. Entré kr. 100. Arr.: Frogner menighets kulturutvalg.


Kulturutvalgets tidligere arrangementsserier:

2012-2015: Kirkeprofiler

Høsten 2012 startet en serie der vi annenhver lørdag tok for oss kjente og mindre kjente kvinner og menn fra vårt egen kirke. Vi kalte serien KIRKEPROFILER, og denne serien fortsatte i 2013, 2014 og 2015. Se egen side med oversikt over hele serien fra 2012 til 2015 (temapersoner og medvirkende).


2010-2011: Helgenlørdager

Etter at Kulturutvalget i flere semestre hadde arrangert "salmelørdager" i Frogner kirkes kapell annenhver lørdag kl. 15.00, ble tematikken en annen fra høsten 2010. Da begynte vi å ta for oss helgener. Det er ikke så vanlig i en luthersk sammenheng. Men nettopp derfor kan det være interessant å bli kjent med noen av de mest kjente navnene. Kan de si oss noe i dag? Hva vet vi om dem? Er det mest snakk om fromme myter eller er det et virkelig historisk innhold? For å sette det hele i perspektiv var seniorprest i Domkirken, Karl Gervin, invitert til åpningsdagen 18. september 2010. Tittelen på hans foredrag var "Helgenene - venner og veivisere". Han tok opp synet på helgener i den lutherske tradisjon og kom også inn på hvordan Maria-skikkelsen kan tolkes i ulike kirketradisjoner. Helgenlørdagene fortsatte våren og høsten 2011. Se spalten til høyre. Se også egen side for oversikt over tidligere semestre


2008-2010: Salmelørdager

Med start våren 2008 valgte Kulturutvalget å sette fokus på salmer. I vår kirke er salmene noe av det som sterkest skaper gudstjenesteopplevelsen. Som sangtekster er salmene ofte av høy litterær kvalitet, og svært mange av melodiene er både slitesterke og betagende skjønne. Gjennom salmene kan vi også se hvordan det kristne budskapet er tolket gjennom historien. Salmelørdagene i kapellet ble arrangert fra våren 2008 til våren 2010. Les mer på egen side, der det også er oversikt over alle arrangementene.


2003-2007: Bibelen fra perm til perm

Dette har vært Kulturutvalgets mest ambisiøse prosjekt. Hele Bibelen ble lest høyt fra perm til perm i en periode fra februar 2003 til desember 2007. Hver lørdag ettermiddag kl. 15 (unntatt om sommeren og de store høytidene) var det lesning i Frogner kirkes kapell. Se oversikt på egen side.


TIdligere enkeltstående kulturarrangementer

Enkelte kulturarrangementer i Frogner menighet har vært frittstående i forhold til de store seriene med bibellesninger, salmelørdager og helgenlørdager. Se en oversikt på egen side over slike, uavhengig av om Kultur- og gudstjenesteutvalget har stått som arrangør eller ikke. På den samme siden kan du også gå videre til oversikter over alle konsertene i Frogner kirke de siste årene.


Oslo kulturnatt i Frogner kirke

Frogner kirke har vært medarrangør i Oslo kulturnatt årene 2010, 2011, 2013, 2014 - og skal også være det i 2016. Se oversikt over programmet for årene 2010-2014.


 

Kulturutvalgets sammensetning 2016-2018

Erik Grøttum, leder

Øystein Birkeland

Anders Bjørnsen

Liv Clemens

Anitra Terese Eriksen

Grethe M. Robertsen

Inger E. Solem

Gunnar Torgersen

- Etter at Kultur- og gudstjenesteutvalget i januar 2012 ble delt i to utvalg, er det ikke utarbeidet nytt mandat for hvert av de nye utvalgene. Se det tidligere felles utvalgets mandat.


Les mer

om Kulturutvalgets arbeid i menighetens årsmelding for 2016 (side 11 i årsmeldingen).


 

Til toppen