Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Kulturarrangementer (2003-)2006-2011 (arkivside)


 

Enkeltstående kulturarrangementer - utenom de store seriene

Kulturutvalget i Frogner menighet (fra 2010: Kultur- og gudstjenesteutvalget) har i årene fra 2003 gjennomført en rekke store arrangementsserier, først bibellesninger (2003-2007), deretter salmelørdager (2008-2010) og helgenlørdager (fra 2010). I tillegg har det vært noen arrangementer utenom disse seriene. Det har også vært noen typiske kulturarrangementer der Kulturutvalget ikke har vært arrangør. Her er en oversikt over disse mer enkeltstående arrangementene, uavhengig av formell arrangør: 

 


Streif av lys i Edvard Munchs og Edvard Griegs verden
Ord og toner ved sokneprest Paul Nome og pianist Kjersti Nome. Se plakaten.
Frogner kirke onsdag 22. mars 2006 kl. 19.30.


Hva skal vi egentlig med kirkeklokker?
Terje de Groot om kirkeklokker før og nå.
Terje de Groot er en av Norges fremste eksperter på kirkeklokker. Se plakaten. Se også mer om klokkene på kirkesiden.
Frogner kirkestue torsdag 27. april 2006 kl. 19.30.


Gudstro og etikk i Det gamle testamente - Da Abraham skulle ofre Isak.
Professor Helge Kvanvig, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Frogner kirkestue onsdag 28. mars 2007 kl. 19.30.


OSLO KULTURNATT 2010

Frogner menighet var med på Oslo kulturnatt, som fant sted fredag 24. september 2010. Her er programmet, som foregikk i Frogner kirke og i kirkens kapell:
Åpen kirke kl. 17.00-22.30.
Programinnslag hver hele time:
17.00 Omvisning i kirken (historikk, kunst). Ved Jardar Seim.
18.00 Orgelvandring - se et orgel innenfra. Ved Bjørn Kleppe.
19.00 Kirkens glassmalerier - til ord og toner. Ved Jardar Seim og Bjørn Kleppe.
20.00 Omvisning (som kl. 17.00)
21.00 I kapellet: "Kjærlighetens gjenskapermakt" v/ skuespiller Ola B. Johannessen. I anledning Bjørnson-året.
22.00 Liturgisk kveldsbønn. Ved sokneprest Paul Nome, organist Bjørn Kleppe og diakon Anne Knobloch.
 
18.00-21.00 Mulighet for samtale med prest/diakon
 
Kl. 17, 18, 19, 20, 21 og 22.00 Timeslag med en av kirkeklokkene.


PÅSKE OG PASJON 2011 I FROGNER KIRKE OG KAPELL

Inngikk som Frogners bidrag til Oslo-arrangementet "Påske og pasjon".
 

Palmelørdag 16. april kl. 15.00 i Frogner kirkes kapell: 
"På vei til Golgata"
- Skuespiller Marit Østbye leser Korsfestelsesvisjon av Den hellige Birgitta av Vadstena.
- Skuespiller Ola B. Johannessen leser dikt av Jens Bjørneboe.
- Vi synger påskesalmer. Ved orgelet: Bjørn Kleppe.
Programleder: Liv Clemens.
 
Også musikkarrangementer i kirken skjærtorsdag og langfredag inngikk i "Påske og pasjon 2011". Se konsertsiden for nærmere omtale.


OSLO KULTURNATT 2011

Frogner menighet deltok også dette året på Oslo kulturnatt. Den ble arrangert fredag 16. september. Det var åpen kirke fra kl. 17.00 til 22.30 med programinnslag hver hele time:

17.00 Omvisning i Frogner kirke: Historikk og kunst v/ historiker Jardar Seim.
Frogner kirke er fra 1907. Det var diskusjon om plasseringen, noen ville endog ha kirken midt i Bygdøy allé. Men det viktigste diskusjonspunktet for over hundre år siden var om kirken skulle være innebygget i et vanlig kvartal, eller frittliggende, som var den tradisjonelle måten å bygge kirker på. Innebygget plassering ble valgt, slik man ser i dag.

Interiøret har gjennomgått store forandringer siden 1907. De største forandringene kom i 1935, da både innvendig takform og galleriformer ble forandret. Helt fra begynnelsen har kirken vært kunstnerisk utsmykket. Men det som særlig setter sitt preg på kirken, er glassmaleriene fra etterkrigstiden. På omvisningen kl. 17.00 inngår glassmaleriene i den generelle omtalen av kirken. For dem som vil bli enda bedre kjent med glassmaleriene, er det en egen programpost kl. 20.00 (se nedenfor).

18.00

Orgelvandring - se et orgel innenfra. Ved organist Bjørn Kleppe og orgelfaglig sakkyndig Thor Nielsen.

Orgelet i Frogner kirke er stort – og lunefullt. Det er et av Oslos største (51 klingende stemmer), men samtidig et av orglene med flest feil og mangler. Det har en praktfull klang, men plutselig blir toner stumme eller henger seg opp.

På orgelvandringen vil orgelet bli presentert, og mindre grupper om gangen vil bli tatt med bak orgelfasaden for å oppleve anatomien til “instrumentenes dronning”. De eldste delene av orgelet i Frogner kirke er fra 1889, opprinnelig bygd av August Nilsen til Vår Frelsers kirke (nå Oslo domkirke). Da Frogner kirke ble innviet i 1907, fikk den bare et mindre orgel av beskjeden kvalitet. Da Vår Frelsers kirke i 1930 fikk et nytt, stort orgel (som for lengst skiftet ut), ble det gamle Nilsen-orgelet lagret i kasser. Ved ombyggingen av Frogner kirke i 1935 overtok kirken betydelige deler av det orgelet, som så ble bygd sammen med nye stemmer av J.H. Jørgensen. Noen nye stemmer kom også til rundt 1960. I mange år har den tekniske tilstanden for orgelet vært skrøpelig, og det har vært arbeidet for å skaffe kirken et fullverdig instrument. Det er samlet inn ca. 2,5 millioner kroner, men det trengs mye mer. Håpet står til Oslo kommune og Kirkelig fellesråd, som har hatt saken på dagsorden i lengre tid. Les mer på orgelsiden.

19.00 Minikonsert ved Frogner kammerkor. Frogner kammerkor er et blandet kor med Kristin Groven Holmboe som dirigent. Hun er også sangsolist på minikonserten på Oslo kulturnatt.

Koret ble stiftet i 1993 med Tor Skauge som dirigent. Fra 1999 overtok Kristin Groven Holmboe dirigentjobben. Koret har vanligvis 2 – 3 konserter i løpet av året. Julekonsert i Frogner kirke en søndag i advent er en fast tradisjon. Koret deltar i åtte gudstjenester i Frogner kirke gjennom året.

20.00 Kirkens glassmalerier - til ord og toner.

Opplev Per Vigelands fargerike glassmalerier sammen med bibelske tekster som inspirerte kunstneren. Musikalske illustrasjoner ved organist Bjørn Kleppe.

Den mest særmerkte utsmykningen i Frogner kirke er glassmaleriene, som Per Vigeland (1904-68) utførte i etterkrigstiden. Kirkens store vinduer er preget av Vigelands glasskunst med fremstillinger av bibelske motiver i en plastisk og fargemettet stil. Motivene er hentet både fra det gamle og nye testamente i Bibelen. Se eksempler på kirkesiden.

21.00 Videovisning av "Den kanaaneiske kvinnen" (NRK-TV 1976, koreografi og dans: Ragni Kolle). Tanker om dans i kirken ved Ragni Kolle, pioneren i norsk kirkedans.

 “Den kanaaneiske kvinnen” har musikk av Kåre Kolberg og har vært vist flere ganger i NRK.

Fortellingen om den kanaaneiske kvinnen er hentet fra Matteus evangelium. Kanaanittene var ikke jøder, og disiplene til Jesus ville ikke at Jesus skulle bruke tid på den fortvilte kvinnen som bad om hjelp for sin datter. Men hun tryglet og bad og fikk Jesus til å innse at hun hadde en stor tro.

Ragni Kolle (f. 1943) har vært ledende i utviklingen av kirkedans i Norge, helt siden hun danset i Margaretakyrkan i Oslo og Trefoldighetskirken i Arendal i 1966. Spesielt mye oppstuss og avisskriverier ble det da hun sammen med Elsa Quale danset i en eksperimentgudstjeneste i Torshov kirke i 1967. Hun har mange års dansestudier med både klassisk og moderne dans bak seg, og har danset i mange kirker i Norge og utlandet, foruten at hun har drevet med scenedans utenom kirken. Hun har også danset i Frogner kirke. Hennes siste danseopptreden i kirke var i 2007, da eksperimentgudstjenesten fra 1967 ble gjentatt i Torshov kirke 40 år senere, stort sett med de samme deltakerne. Ragni Kolle bor i Frogner menighet og er medlem av menighetens kultur- og gudstjenesteutvalg.

22.00 Liturgisk kveldsbønn. Sokneprest Paul Nome, organist Bjørn Kleppe m.fl.
Kl. 17, 18, 19, 20 og 21.00: Timeslag med en av kirkeklokkene
 Til toppen

 

Konserter

Konsertene i Frogner kirke er de kulturarrangementene som gjennomgående trekker størst publikum, ved siden av gudstjenestene. Noen ganger står menigheten v/ kirkens organist som arrangør, andre ganger er det et samarbeid mellom menigheten og en ekstern arrangør. Men de fleste konserter i Frogner kirke holdes ved at en ekstern arrangør etter søknad leier kirken. Oversikter over konsertene i Frogner kirke de siste årene er å finne på følgende sider:


Hva skjer på kulturområdet?

Se den aktuelle kultursiden for oppdatert informasjon.