Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Helgenlørdager 2010-2011 (arkivside)


 

Til hovedsiden for kultur

Kultur- og gudstjenesteutvalgets HELGENLØRDAGER i Frogner kirkes kapell

 

Etter at Kulturutvalget i en årrekke hadde arrangert bibellesninger og salmelørdager i Frogner kirkes kapell annenhver lørdag kl. 15.00 (se nedenfor), ble tematikken en annen fra høsten 2010. Da begynte vi å ta for oss helgener. Det er ikke så vanlig i en luthersk sammenheng. Men nettopp derfor kan det være interessant å bli kjent med noen av de mest kjente navnene. Kan de si oss noe i dag? Hva vet vi om dem? Er det mest snakk om fromme myter eller er det et virkelig historisk innhold? For å sette det hele i perspektiv var seniorprest i Domkirken, Karl Gervin, invitert til åpningsdagen 18. september 2010. Tittelen på hans foredrag var "Helgenene - venner og veivisere". Han tok bl.a. opp synet på helgener i den lutherske tradisjon. Helgenlørdagene fortsatte i 2011. Se kultursiden for program.


Bakgrunn: Bibellesninger og salmelørdager

Fra 2003 til 2007 ble hele Bibelen lest høyt i Frogner kirkes kapell - fra perm til perm. (Se oversikt.) Arrangør var Frogner menighets kulturutvalg. Det var lesninger hver lørdag ettermiddag kl. 15, unntatt om sommeren og de store høytidene. I løpet av ca. 45 minutter ble det lest fra Bibelen, bare avbrutt av et musikkinnslag. Det var Kulturutvalgets medlemmer som fant opplesere og musikkinnslag, og som stod for de praktiske sider ved arrangementene. Alle som opptrådte, gjorde det uten honorar. Prosjektet ble avsluttet med at hele Johannes' åpenbaring ble lest i Frogner kirke lørdag 1. desember 2007 kl. 15. Dette arrangementet markerte samtidig begynnelsen på jubileumsuken for Frogner kirkes 100-årsjubileum.

Etter at bibellesningene ble avsluttet i 2007, fikk Kulturutvalget mange oppfordringer om å fortsette med noe liknende i Frogner kirkes kapell lørdager kl. 15. Utvalget bestemte seg for å prøve med et salme-prosjekt, med start etter påsken 2008. Prosjektet fortsatte til våren 2010, se oversikt. Opplegget skulle ikke være en kopi av bibelprosjektet - det var ikke meningen å synge gjennom hele salmeboken fra perm til perm. Men utvalget håpet å få til noe av det samme likevel, en samling til en fast tid hver uke i det vakre og stemningsfulle kapellet, med fokus på tekster og musikk som er viktige i kirken. Salmetekstene er til stede i alle gudstjenester - men er vi alltid oppmerksomme på tekstene?

Første gang var lørdag 29. mars 2008 kl. 15.00 med Svein Ellingsen, en av Norges mest profilerte salmediktere og representert med en lang rekke kjente og kjære salmer i salmeboken. Han tok for seg temaet "Hva er en salme?" - og valgte de salmene vi sang den dagen.


Oversikt over bibellesninger (tekster, opplesere, musikkinnslag):

Våren 2003 Høsten 2003
Våren 2004 Høsten 2004
Våren 2005 Høsten 2005
Våren 2006 Høsten 2006
Våren 2007 Høsten 2007

 

Oversikt over salmelørdager

Salmelørdager 2008-2010

 


Til toppen

 

Høsten 2010 

19. sept. Seniorprest Karl Gervin: Helgenene - venner og veivisere
2. okt. Lars Roar Langslet: Olav Haraldsson - Norges evige konge. Opplesning ved skuespiller Ola B. Johannessen. Vi synger Olsok-salmer. Ved orgelet: Jardar Seim.
16. okt. Den hellige Birgitta av Vadstena. Erland Söderström, kyrkoherde i Margaretakyrkan i Oslo, forteller om Den hellige Birgitta. Gustav Eriksson, kantor i Margaretakyrkan, spiller Birgitta-salmer. Opplesning ved skuespiller Marit Østbye.
30. okt. St. Hallvard - Oslos skytshelgen. Erik Kyvik Hauge kommenterer legende og sannhet. Kapellan Oddvar Moi i St. Hallvard menighet, Oslo, gir den katolske kirkes syn på St. Hallvard. Vi synger salmer. Ved orgelet: Bjørn Kleppe.
13. nov. St. Sunniva. Jardar Seim forteller om Norges eneste kvinnelige helgen. Skuespiller Wenche Elena Medbøe leser legenden om St. Sunniva og Selju-mennene. Og vi synger en gammel salme fra Irland. Ved orgelet: Turi Seim.
27. nov. St. Lucia.  Fakta og legender? Har denne kvinnen levd? Anne Marie Vøien Fleischer har bladd, søkt og intervjuet.
Prior i Dominikanerklosteret i Oslo, Arnfinn Haram: Hvordan markeres St. Lucia i Den katolske kirke i 2010?
Tysk-norske Katharina Klaveness synger for og med oss.
Ved orgelet: Domorganist Kåre Nordstoga.

 


Våren 2011

29. jan.

Jeanne d’Arc. Professor Øyvind Norderval fra det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, forteller. Teaterelev Louise Nes fremfører en monolog fra ”Lerken” av Jean Anouilh. Skuespiller Marit Østbye, organist Bjørn Kleppe.  

12. febr.

Thomas av Canterbury. Førsteamanuensis Henning Laugerud, Universitetet i Bergen: ”Kansler Becket som ble erkebiskop og martyr.” Skuespiller Ola B. Johannessen leser fra ”Mordet i katedralen” av T.S. Eliot. Vi synger martyrsalmer. Ved orgelet: Jardar Seim.

26. febr.

Helgener for sjøfarende. Jardar Seim forteller om bl.a. St. Nikolas og St. Fokas. Jofrid Karner Smidt leser helgenlegender. Per Ariansen synger den gamle sjømannssangen ”Et finere Skib enn Fanny”. Vi synger en salme av Halldis Moren Vesaas. Programleder: Ragni Kolle.  

12. mars

Et møte med Frans av Assisi - og hans etterfølgere i Norge, nemlig Fransiskushjelpen. Vi møter Ellen Aasheim fra Fransiskushjelpen. Sang og musikk ved Henning Kittelsen. Orgel: Bjørn Kleppe. Ved Liv Clemens.  

26. mars

Ignatius fra Loyola. Psykolog Erik Kyvik Hauge forteller om hans liv og virke. Valfrid Botnen, tilknyttet Lovisenberg Retreat og tidl. misjonær i Japan: Hvorfor Ignatius i dag? Vi synger to salmer, ved klaveret: Jardar Seim.
(Dette arrangementet ble holdt i Kirkestuen pga. utskifting av elektrisk hovedtavle i kirkebygget.)
 

21. mai

(utsatt fra 9. april)

Hildegard von Bingen. Abbedissen, språkforskeren, naturvitenskapskvinnen, komponisten, forfatteren, keiser-og paverådgiveren fra 1100-tallet. Idéhistoriker Randi Gunderson Genz kåserer. (Kjent for boken "Hildegard von Bingens urtehage".) Sangeren Gro Siri Johansen fra Modus Ensemble (spesialist på middelaldermusikk). Orgel: Bjørn Kleppe. Opplesning ved Sigrun Grøtting. Fra katolsk side deltar sr. Ragnhild Marie Bjelland O.P. Innledning og programledelse: Anne Marie Vøien Fleischer.


Helgenlørdager høsten 2011

10. sept. Den hellige apostel Paulus. Professor Jorunn Økland, Universitetet i Oslo: Kristendommens grunnlegger. Skuespiller Ola B. Johannessen leser fra Paulus 1. brev til menigheten i Korint. Vi synger apostelsalmer. Ved orgelet: Jardar Seim
8. okt. St. Patrick - Irlands skytshelgen. Og litt om den tidlige irske kirke. Ved Jardar Seim. Sang av Per Ariansen. Programleder: Ragni Kolle.
22. okt. Judas Taddeus. Gjest: Gunnar Kristiansen, prest i Kirkens SOS. Ved orgelet: Bjørn Kleppe. Ved Marit Østbye.
5. nov. Theresa av Avila. Lege og forfatter Mette Nygård forteller. Ved orgelet: Jardar Seim. Programleder: Erik Kyvik Hauge.
19. nov. Katarina av Siena:
Helgenen som vokste opp i skyggen av svartedauden.
Vi møter generalpriorinne ved Katarinaklosteret, Else-Britt Nilsen O.P. og Liv Clemens. Ved orgelet: Jardar Seim.
3. des. Johannes av Korset:  Veiviser i livets mørke. Ved redaktør og forfatter Erling Rimehaug.
Operasangerinne Katharina Klaveness synger med og for oss.
Sigrun Grøtting leser "Sett din lit til Herren", en bønn av Johannes av Korset.
Orgel: Jardar Seim.
Programleder: Anne Marie Vøien Fleischer.

 


Til toppen