Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Salmelørdager 2008-2010 (arkivside)


 

Kulturutvalgets SALMELØRDAGER
i Frogner kirkes kapell

 

Bakgrunn

Fra 2003 til 2007 ble hele Bibelen lest høyt i Frogner kirkes kapell - fra perm til perm. (Se egen side.) Det var lesninger hver lørdag ettermiddag kl. 15 (unntatt om sommeren og de store høytidene). I løpet av ca. 45 minutter ble det lest fra Bibelen, bare avbrutt av et musikkinnslag. Oppleserne var i stor grad "amatører" hentet fra Frogner menighet, men det deltok også profesjonelle skuespillere, både i og utenfor menigheten. Det var Kulturutvalgets medlemmer som fant opplesere og musikkinnslag, og som stod for de praktiske sider ved arrangementene. Alle som opptrådte, gjorde det uten honorar. Prosjektet ble avsluttet med at hele Johannes' åpenbaring ble lest i Frogner kirke lørdag 1. desember 2007 kl. 15, der det også var en lang rekke musikkinnslag. Dette arrangementet markerte samtidig begynnelsen på jubileumsuken for Frogner kirkes 100-årsjubileum.

 

Salmer som nytt prosjekt fra 2008

Etter at bibellesningene ble avsluttet i 2007 (se ovenfor), fikk Kulturutvalget mange oppfordringer om å fortsette med noe liknende i Frogner kirkes kapell lørdager kl. 15. Utvalget bestemte seg for å prøve med et salme-prosjekt, med start etter påsken 2008. Opplegget skulle ikke være en kopi av bibelprosjektet - det var ikke meningen å synge gjennom hele salmeboken fra perm til perm. Men utvalget håpet å få til noe av det samme likevel, en samling til en fast tid hver uke i det vakre og stemningsfulle kapellet, med fokus på tekster og musikk som er viktige i kirken.

I vår kirke er salmene noe av det som sterkest skaper gudstjenesteopplevelsen - fulltonende salmesang i en kirke gir ikke bare fellesskap mellom dem som synger, salmene rommer også tilbedelse, glede og innlevelse i budskapet. Men salmer hører like mye hjemme i andre sammenhenger - enten det er den enkelte som nynner en salme og memorerer en tekst, eller det synges i familien eller en annen gruppesammenheng. Som sangtekster er salmene ofte av høy litterær kvalitet, og svært mange av melodiene er både slitesterke og betagende skjønne. Gjennom salmene kan vi også se hvordan det kristne budskapet er tolket gjennom historien. At det nå arbeides med en ny salmebok for Den norske kirke, var ikke grunnen til at Kulturutvalget bestemte seg for å la salmer være det prosjektet som etterfulgte lesningen av Bibelen fra perm til perm (2003-2007). Men salmebokrevisjonen gjorde satsingen på "salmelørdager" i Frogner kirkes kapell enda mer aktuell, og et par av lørdagene har også spesifikt vært viet forslaget til ny salmebok.

Hver lørdag fikk et tema. Det kunne være en bestemt salmedikter, en komponist, en periode i kirkeåret, salmer fra en bestemt historisk periode eller andre slags tema. Normalt var det en kort innledning og enkelte kommentarer underveis, men ikke mer utdypende og krevende foredrag. Og så ble det selvsagt sang av flere salmer hver gang.

Første gang var lørdag 29. mars 2008 kl. 15.00 med Svein Ellingsen, en av Norges mest profilerte salmediktere og representert med en lang rekke kjente og kjære salmer i salmeboken. Han tok for seg temaet "Hva er en salme?" - og valgte de salmene vi sang den dagen.

I Aftenposten lørdag 5. april 2008 hadde Dag Kullerud en kommentarartikkel om "Salmer som tegn i tiden". Den ble avsluttet slik:

Frogner menighet i Oslo tar hver lørdag i april for seg kjente salmediktere. Sist lørdag inviterte menigheten til møte med dette spørsmålet: Hva er en salme?

Svaret kan vi ikke gi her, hvor vi bare har pekt på fenomenet: Det er utvilsomt tegn i tiden når slike spørsmål stilles midt i Bygdøy allé.


Helgenlørdager

Se også egen side med oversikt over helgenlørdager (et prosjekt som fra høsten 2010 avløste salmelørdagene).


Til toppen

 

Våren 2008

29. mars Svein Ellingsen: Hva er en salme?
5. april Elias Blix v/ Anne Marie Vøien Fleischer.
12. april Anders Hovden - prest, kulturpersonlighet og salmedikter. Ved Ragni Kolle. Medvirkende: Turi Seim, orgel, Per Ariansen, sang.
19. april Dikterpresten Petter Dass. Vi synger Petter Dass-salmer. Ønskesalme velges av Helen Hanoa. Tekster leses av Marit Østbye og Ola B. Johannessen. Orgelimprovisasjoner ved Ådne Svalastog.
26. april Gustav Jensen. Vi synger noen av hans salmer - og blir kjent med presten som reviderte Landstads salmebok. Ved Jardar Seim. Frode Haverkamp velger ønskesalme.

Høsten 2008

11. okt. Astrid Paulsen, som har vært medlem av salmebokutvalget, forteller om arbeidet med ny salmebok til Den norske kirke, og vi synger noen av salmene derfra. Ved orgelet: Jardar Seim.
18. okt. Religiøse folketoner v/ Kari Diesen. Orgel: Kåre Nordstoga.
25. okt. Gjest: Salmedikteren Eyvind Skeie. Vi synger noen av hans salmer. Ved orgelet: Jardar Seim.
1. nov. Sokneprest Ingrid Elise Wergeland forteller om den store danske salmedikteren H.A. Brorson som levde på 1700-tallet, og vi synger noen av hans salmer. Min ønskesalme velges av Sigrun Grøtting. Ved orgelet: Jardar Seim.
8. nov. Tema: Salmer som samler - eller gjør de ikke? Vi synger gamle og nye salmer. Medvirkende: Liv Clemens, Kristin Ugland og Bjørn Kleppe, orgel.
15. nov. Tema: Ludvig M. Lindeman, som har komponert mange av våre mest kjente salmemelodier. Vi synger noen av dem. Han presenteres av Kristian Lindeman, som er hans oldebarn. Orgelimprovisasjoner ved Ådne Svalastog. Min ønskesalme ved menighetsforvalter Fred Søndby.
22. nov. "Jubelsalmer" v/ Bård Andreas Skjeggestad. Min ønskesalme: Elisabeth Meyer. Ved orgelet: Bjørn Kleppe.
29. nov. Tema: Advent- og julesalmer v/ Jardar Seim. Min ønskesalme: Adolph Denis Horn. Ved orgelet: Jardar Seim.

 

Våren 2009

24. jan. Dikterpresten Grundtvig

v/ seniorprest Kirsti Aasen.

Marit Østbye leser Grundtvig-tekster.

Min ønskesalme v/ Ola B. Johannessen.

Orgel: Jardar Seim

7. febr.

Hva innebærer forslaget til ny salmebok?

Professor Trond Skard Dokka.

Orgel: Jardar Seim

21. febr. "Dette er min salme"

Kari Diesen d.y. har intervjuet kjente og ukjente om salmer de setter ekstra pris på og hvorfor. Mange fine tanker og vakre salmer vi kan dele og ta med oss videre.

Orgel: Jardar Seim

7. mars Johan Nordahl Brun - salmedikter, biskop og patriot

v/ Jardar Seim

Orgel: Bjørn Kleppe

21. mars Gamle og nye Maria-salmer

v/ Bård Andreas Skjeggestad

Orgel: Kåre Nordstoga

18. april Salmer fra den "gamle" og "nye" salmeboken.

Per Lønning velger en salme.

Ola B. Johannessen leser dikt.

Kristin Ugland synger ukjente salmer.

- Og alle synger vi salmer -

Orgel: Bjørn Kleppe


Høsten 2009

19. sept. Å dikte salmer ved Edvard Hoem. Flere av hans salmer er foreslått i utkast til ny salmebok. Vi synger bl.a. noen av disse.
Marit Østbye og Ola B. Johannessen leser Hoem-tekster.
Ved orgelet: Bjørn Kleppe.
3. okt. Fred Søndby: Sangtradisjonen i den haugianske bevegelse.
Forsanger: Ingrid Elise Wergeland.
Ved orgelet: Jardar Seim
17. okt. Wilhelm Andreas Wexels - prest, salmedikter og grundtvigianismens fremste forkjemper i Norge.
Jardar Seim innleder, og vi synger Wexels-salmer.
31. okt. Lina Sandell - modig kvinne på 1800-tallet. Redaktør! Forfatter! Salmedikter!
Ved Anne Marie Vøien Fleischer og Ragni Kolle.
Sang: Per Ariansen.
Ved orgelet: Jardar Seim.
14. nov. Fra kloster til bedehus - salmer gjennom tusen år.
Ved Liv Clemens.
Min ønskesalme: Anne Knobloch.
Ved orgelet: Bjørn Kleppe.
28. nov. Advent- og julesalmer.
Ved Bård Andreas Skjeggestad.

Våren 2010 

6. febr. Salmemelodier av kjente komponister ved Jardar Seim. Vi synger sammen fra salmeboken. Solosang: Per Ariansen.
20. febr. Bjørnson og salmene. Ola B. Johannessen kåserer og leser Bjørnsontekster. Vi synger til Bjørn Kleppes orgelspill.
6. mars Salmekomponisten Egil Hovland ved Ragni Kolle. Ved orgelet: Jardar Seim.
27. mars Påskesalmer - fra gru til glede ved Liv Clemens. Ved orgelet: Kåre Nordstoga.
(Var opprinnelig annonsert til 20. mars.)
10. april Flere salmemelodier av kjente komponister ved Jardar Seim. Vi synger sammen fra salmeboken.
24. april Salmene i søndagens gudstjeneste ved Anne Marie Vøien Fleischer og Erik Kyvik Hauge. Ved orgelet: Bjørn Kleppe.
8. mai Frigjøringsdagen i salmeperspektiv - salmer fra krig til fred ved Liv Clemens, Jardar Seim og Ola B. Johannessen. Ved orgelet: Ådne Svalastog.

 


Til toppen