Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Kirkeprofiler 2012-2015 (arkivside)


 

Til hovedsiden for kultur

Kulturutvalgets lørdagsserie om KIRKEPROFILER i Frogner kirkes kapell

Siden 2003 har Kulturutvalget i Frogner menighet arrangert bibellesninger, salmelørdager og helgenlørdager i Frogner kirkes kapell lørdager kl. 15.00. Høsten 2012 startet en ny serie der vi annenhver lørdag tok for oss kjente og mindre kjente kvinner og menn fra vårt egen kirke. Vi kalte serien KIRKEPROFILER, og denne serien fortsatte i 2013, 2014 og 2015. Se programoversikt for alle årene i høyre spalte.


Bakgrunn: Bibellesninger, salmelørdager og helgenlørdager

Fra 2003 til 2007 ble hele Bibelen lest høyt i Frogner kirkes kapell - fra perm til perm. (Se oversikt.) Arrangør var Frogner menighets kulturutvalg. Det var lesninger hver lørdag ettermiddag kl. 15, unntatt om sommeren og de store høytidene. I løpet av ca. 45 minutter ble det lest fra Bibelen, bare avbrutt av et musikkinnslag. Det var Kulturutvalgets medlemmer som fant opplesere og musikkinnslag, og som stod for de praktiske sider ved arrangementene. Alle som opptrådte, gjorde det uten honorar. Prosjektet ble avsluttet med at hele Johannes' åpenbaring ble lest i Frogner kirke lørdag 1. desember 2007 kl. 15. Dette arrangementet markerte samtidig begynnelsen på jubileumsuken for Frogner kirkes 100-årsjubileum.

Etter at bibellesningene ble avsluttet i 2007, fikk Kulturutvalget mange oppfordringer om å fortsette med noe liknende i Frogner kirkes kapell lørdager kl. 15. Utvalget bestemte seg for å prøve med et salmeprosjekt, med start etter påsken 2008. Prosjektet fortsatte til våren 2010, se oversikt. Opplegget skulle ikke være en kopi av bibelprosjektet - det var ikke meningen å synge gjennom hele salmeboken fra perm til perm. Men utvalget håpet å få til noe av det samme likevel, en samling til en fast tid hver uke i det vakre og stemningsfulle kapellet, med fokus på tekster og musikk som er viktige i kirken. Salmetekstene er til stede i alle gudstjenester - men er vi alltid oppmerksomme på tekstene?

Etter flere semestre med salmelørdager, ble tematikken en annen fra høsten 2010. Da begynte vi å ta for oss helgener. Se oversikt. Det er ikke så vanlig i en luthersk sammenheng. Men nettopp derfor kan det være interessant å bli kjent med noen av de mest kjente navnene. Kan de si oss noe i dag? Hva vet vi om dem? Er det mest snakk om fromme myter eller er det et virkelig historisk innhold?


Oversikt over bibellesninger (tekster, opplesere, musikkinnslag):

Våren 2003 Høsten 2003
Våren 2004 Høsten 2004
Våren 2005 Høsten 2005
Våren 2006 Høsten 2006
Våren 2007 Høsten 2007

 

Oversikt over salmelørdager

Salmelørdager 2008-2010

 

Oversikt over helgenlørdager

Helgenlørdager 2010-2011

 

 


Til toppen

 

Programoversikter:

Høsten 2012  Våren 2013  Høsten 2013
Våren 2014  Høsten 2014  Våren 2015  Høsten 2015

sten 2012

15.09.2012 Cathinka Guldberg
-
diakonissen som grunnla den moderne sykepleien i Norge.
Ved Jardar Seim.
Borghild Maria Rødland, seljefløyte.
 
29.09.2012 Søster Annie
- sykepleier, misjonær, modig kvinne (Annie Skau Berntsen).
Ved Nils-Petter Enstad.
Peter Klaveness, sang.
Haakon Omejer Sørlie, orgel.
Sigrun Grøtting, opplesning.
(Katharina Klaveness, sang, som opprinnelig var annonsert, har måttet melde sykdomsforfall. I hennes sted synger Peter Klaveness.) 
 
13.10.2012 Presten som aldri sparte seg:
Ludwig Schübeler i Vaterland, Frogner og i den hemmelige kirkeledelsen under krigen.
Ved Jardar Seim.
Bjørn Kleppe, orgel.
 
27.10.2012 Ole Hallesby - ikke bare en helvetespredikant.
Ved Per Frick Høydal.
Andre som deltar:
Ola B. Johannessen, opplesning.
Immi Bruseth, klaver.
Jardar Seim, orgel.
 
10.11.2012
Hjemmefront og hjemmebane:
Biskop Berggrav
sett med et barnebarns øyne.
Ved Dag Henrik Berggrav.
Madelene Berg, fiolin.
Elisabeth Solem, klaver.

Dag Henrik Berggrav er teolog og familieterapeut. Han er sønn av departementsråd Dag Berggrav (1925-2003), som var jurist og idrettsleder. Dag Berggrav var sønn av Eivind Berggrav (1884-1959), som var biskop i Hålogaland 1928-1937 og i Oslo 1937-1950. Han redigerte tidsskriftet Kirke og kultur fra 1909 til sin død, og i okkupasjonstiden var han ledende i Kirkefronten.
(Gunnar Heiene, som opprinnelig var annonsert, har måttet melde forfall pga. ansvar for et møte utenlands.)
 
24.11.2012 Johanne Borchgrevink - sterk og myk pionermisjonær.  Ved Anders Martin Andersen.
Carl Petter Opsahl, klarinett.
Magnus Larsen, bass.
Tove Holmen, klaver. 
 
Anders Martin Andersen har vært misjonær på Madagaskar og lektor og inspektør på Kristelig Gymnasium. Han har i en årrekke vært aktiv i Frogner menighet, der han har sittet i menighetsrådet i flere perioder og vært med i en rekke komiteer og utvalg. Han bor nå i Fagerborg menighet.

ren 2013

19.01.2013 Jardar Seim:
Egil Brekke - sokneprest i Frogner 1940-55, og sterkt opptatt av sosiale spørsmål helt siden han var prest i gruvebyen Røros rundt 1920.

Anners Lerdal, saksofon.

Jardar Seim er historiker og er aktiv i Frogner menighet.
02.02.2013 Olav Dag Hauge:
Dagfinn Hauge
- prest på Akershus under krigen og senere biskop.
Dagfinn Hauge (1908-2007) hadde mange stillinger i Den norske kirke, blant annet som prest i Lilleborg og Vestre Aker, generalsekretær i Norges Kristelige Ungdomsforbund og biskop i Tunsberg. Som fengselsprest på Akershus under krigen ble han sjelesørger for mange dødsdømte nordmenn.

Bjørn Kleppe, orgel.

Olav Dag Hauge er domprost i Oslo og sønn av Dagfinn Hauge.
Bjørn Kleppe er organist i Frogner kirke.
 
16.02.2013 Sigurd Osberg:
"Tilbakeblikk mot fremtiden". Et dypdykk i erfaringens skattkammer med krigsår og etterkrigstid - og som student ved Teologisk fakultet sammen med Ingrid Bjerkås, Norges første kvinnelige prest.

Jardar Seim, orgel.

Sigurd Osberg er tidligere biskop i Tunsberg.
02.03.2013 Einar Johnsen:
Gordon Johnsen
- og Modum Bad.

Gordon Johnsen (1905-1983) var en kristen psykiater som etter krigen var overlege ved Avdeling for nervøse ved Diakonissehusets sykehus Lovisenberg. Han ble særlig kjent for grunnleggelsen av Modum Bads Nervesanatorium i 1957 (i dag Modum Bad) som medisinsk og diakonal institusjon.

Magne Sagafos, klaver, spiller Bach, Chopin og Rachmaninov.

Einar Johnsen er psykiater og sønn av Gordon Johnsen.
16.03.2013
Carl Petter Opsahl:
Mikael Hertzberg
- den første prest på Tøyen.
Og litt om Tøyen-presten Einar Iversen.
Og om arbeidet som gateprest.

Carl Petter Opsahl, klarinett
Magnus Larsen, bass

Carl Petter Opsahl er gateprest i Kirkens Bymisjon og jazzmusiker.
 

 

sten 2013

28.09.2013 Speiderlederen som ble fengselsdirektør.
Jardar Seim forteller om Margrethe Parm, en av de betydeligste kvinnelige lederskikkelsene i norsk kristenliv. En tid var hun også leder av Frogner menighetsråd.
 
Per Ariansen, sang.

Jardar Seim er historiker og er aktiv i Frogner menighet.
 
12.10.2013 I Frogner kirkestue:
Billedkunstner
Veslemøy Nystedt Stoltenberg:
"
Kirke og bilde"

Madelene Berg, fiolin.

Veslemøy Nystedt Stoltenberg har utsmykket mange norske kirker og dessuten hatt en rekke utstillinger. Hun har mottatt flere priser, bl.a. Oslo Bys Kunstnerpris 2000. 
 
26.10.2013 Forfatter
Jan Jakob Tønseth:
"
Prosten og jeg"

Om bestefaren, prost Kristen Skjeseth.

Julia Xia, cello, spiller Bach:
Preludium og Allemande fra 2. suite.

Jan Jakob Tønseth er kjent både som lyriker og prosaist. Han debuterte som romanforfatter i 1992 med den kritikerroste "Hilmar Iversens ensomhet". Morfaren, prost Kristen Skjeseth, var en fremtredende kirkeprofil i første del av 1900-tallet. Han virket særlig i Lofoten og ble kjent for sitt sosiale engasjement. Som ung prest tok han seg jobb som mineborer ved Sydvaranger for å lære arbeidernes kår bedre å kjenne. En av sønnene hans var kommunist og kjempet i den spanske borgerkrigen. Han var modell for tittelfiguren i Tønseths første roman. Tønseth er også lyriker. I 2008 kom "fromme vers for enkle sjeler" - med mange motiver fra Bibelen.
 
09.11.2013 Knut Lundby
om grandonkelen Einar Lundby.

Katarina og Peter Klaveness, sang.

Einar Lundby (1894-1978) var en norsk lege, predikant og forfatter av oppbyggelige bøker. Han grunnla det kristne hvilehjemmet Solborg på Jevnaker og var sammen med Gordon Johnsen en pådriver til opprettelsen av Modum Bads Nervesanatorium og Institutt for sjelesorg, Einar Lundbys stiftelse.

Knut Lundby er professor i medievitenskap og har vært leder av Oslo bispedømmeråd, der han fortsatt er medlem.
23.11.2013
Gunnar Heiene:
Thorvald Klaveness - sognepresten som ville modernisere kirken.

Immi Bruseth, klaver

Thorvald Klaveness (1844-1915) var den første sokneprest i Frogner menighet (fra 1898) og kjent som teolog og kulturdebattant. Sammen med Christopher Bruun grunnla han tidsskriftet "Kirke og kultur".

Gunnar Heiene er professor i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet, og aktiv i Frogner menighet, der han bl.a. har vært leder av menighetsrådet.
 
30.11.2013 Kirkeprofil-sesongen høsten 2013 avsluttes i kapellet lørdag 30. nov. kl. 15 med konserten

"Mot advent"

Medvirkende:
Carl Petter Opsahl
, klarinett
Magnus Larsen
, bass
Anitra Terese Eriksen
, opplesning
 

 

ren 2014

18.01.2014 Kristian Hansson (1895-1958)
- jurist, medlem av Den midlertidige kirkeledelse under krigen, ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet etter krigen, formann i Frogner menighetsråd - og mye mer

Ved Jardar Seim.
Per Ariansen, sang.
 
01.02.2014 Trond Bakkevig, prost i Vestre Aker
- om sitt arbeid med muslimer, jøder og kristne i Jerusalem.

Bjørn Kleppe, orgel
 
15.02.2014 Komponisten
Egil Hovland som trosopplærer.

Ved Åge Haavik.

Orgel: Jardar Seim.

Egil Hovland (1924-2013) var er av de betydeligste norske komponistene i nyere tid. Hans komposisjoner spenner fra det avantgardistiske til det nyenkle. Mange av våre mest kjente salmemelodier er skrevet av ham, for eksempel "Måne og sol".

Åge Haavik er seniorrådgiver i Kirkerådet og en av Norges fremste eksperter på salmer.
 
01.03.2014 "En fremadskuende fremskrittskvinne":
Bolette Gjør
(1835-1909) - en glemt aktør i norsk samfunns- og kristenliv.

Ved førsteamanuensis, dr. theol. Kristin Norseth.

Vivian Louise Tsui, klaver.
15.03.2014
Nicolai Wergeland
- allsidig prest og en av grunnlovsfedrene fra 1814.

Ved Dagne Groven Myhren, kåseri og sang.

Anners Lerdal, saksofon. Han spiller bl.a. "Brudemarsj" av Nicolai Wergeland.

Bjørn Kleppe, orgel.

Dagne Groven Myhren er litteraturforsker og folkemusiker. Et av hennes spesialområder er Wergeland - både Henrik og faren Nicolai.

 
29.03.2014 Kirkeprofil-sesongen våren 2014 avsluttes i kapellet lørdag 29. mars kl. 15 med arrangementet

"Mot påske"
Poesi - musikk - blomster

Medvirkende:
Carl Petter Opsahl
, saksofon
Magnus Larsen
, bass
Anitra Terese Eriksen
, opplesning
Nils Normann Iversen,
blomster
 
Til slutt synger alle "No livnar det i lundar".
Ved orgelet: Jardar Seim.

sten 2014

20.09.2014 Jørgen Moe (1813-1882)
- folkelivssamler, dikter og biskop.

Ved folkeminneforsker dr. philos. Ørnulf Hodne
Anners Lerdal, saksofon.
 
04.10.2014 "Streng som en pol'timester og øm som ei mor". Om Anna Iensen og Sara Flock i det gamle Vaterland.

Ved Jardar Seim.
Per Ariansen, sang.
 
18.10.2014 Alex Johnson - fargerik prest, biskop og familiefar.

Ved Anne Sunniva Espolin Johnson.

Jardar Seim, orgel.

Alex Johnson var blant annet residerende kapellan i Frogner menighet (1953-60) og biskop på Hamar (1964-74). Anne Sunniva Espolin Johnson er hans datter. 
 
01.11.2014 Sigrid Undset og kristendommen.
 
Ved dr. philos. Liv Bliksrud.

Katharina og Peter Klaveness, sang/piano.
 
08.11.2014
"Mot advent"

Skuespiller Anitra Terese Eriksen.
Carl Petter Opsahl, gateprest og musiker.
Magnus Larsen, folkemusiker, bassist.
Nils Normann Iversen, blomsterkunstner.

Entré kr. 50.
15.11.2014 Hallvard Rieber-Mohn - Alvorets gleder.

Ved pater Arne Fjeld.

Ingerid Louise Birkeland, sang.
Bjørn Kleppe, orgel.

 

 

ren 2015

17.01.2015 Hans Nielsen Hauge Ording (1884-1952)
- liberal teolog eller pietist?

Ved historiker Jardar Seim.
Per Ariansen, sang.

Ording var residerende kapellan i Frogner menighet 1928-1935 og sokneprest 1935-1939. Deretter var han professor i teologi ved Universitetet i Oslo.
 
31.01.2015 Jacob Jervell (1925-2014) - et portrett.

Ved bymisjonsprest Kari Veiteberg.

Katharina og Peter Klaveness, sang/piano.

Jervell var professor i teologi ved Universitetet i Oslo 1960-1988 og var kjent for sine ofte uortodokse standpunkter. Han utgav en rekke vitenskapelige arbeider, men også prekener og andakter.
14.02.2015 Dialogmisjonæren som kom inn fra kulden:
Karl Ludvig Reichelt (1877-1952
)
- og hans møte med Østens religioner.

Ved seniorprofessor Notto R. Thelle.

Bjørn Kleppe, orgel.
28.02.2015 Kristian Schjelderup (1894-1980)
- mannen som ville åpne kirken.
 
Ved professor Pål Repstad.

Kathrine Hvinden Hals, fiolin.
 
14.03.2015
Monrad Norderval (1902-1976)
- fra Ishavet til "Misjon bak jernteppet"

Ved hans sønn, professor Øyvind Norderval.

Kathrine Hvinden Hals, fiolin, var opprinnelig satt opp, men måtte melde forfall pga. sykdom. På kort varsel stilte i stedet:

Ingeborg Dalheim, sopran,
akk. av Inger Elisabeth Solem, klavér.

21.03.2015 "Mot påske"

Skuespiller Anitra Terese Eriksen
Carl Petter Opsahl, klarinett
Ellen Brekken, bass
Nils Norman Iversen, blomster

Entré kr. 100.

Høsten 2015

19. september "Under mange stjernehimler"
Sverre Eika
(1899-1971)

Ved hans sønn, Tor Eika, prest og tidligere instituttstyrer ved Institutt for sjelesorg, Modum Bad.

Anners Lerdal, saxofon.

Sverre Eika var i ungdommen en kjent fotballspiller (Odd, Lyn) og var til og med på landslaget. Som prest var han blant annet sjømannsprest for hvalfangere på Sør-Georgia i Sør-Atlanterhavet, og feltprest for norske flygere i Storbritannia under krigen. Hans siste embetsstilling var som sokneprest i Ris i Oslo.
 
3. oktober John Nome (1904-1980) - en kristen kulturfilosof.

Ved professor emeritus Torleiv Austad.

Bjørn Kleppe, orgel.

Nome var professor i religionsfilosofi og etikk ved Menighetsfakultetet 1951-72. Han ble dr. philos. i 1938 og dr. theol. i 1951. Da avisa Vårt Land ble grunnlagt i 1945, var han de første årene en av redaktørene. Han har blant annet skrevet Det norske misjonsselskaps historie (1943).
 
17. oktober Biskop Rose - historien og prosessen.
Om Rosemarie Köhn (f. 1939)

Ved doktorgradsstipendiat og teolog Gry Espedal.

Ingeborg Dalheim, sang.
Elisabeth Solem, piano.

Rosemarie Köhn var Norges første kvinnelige biskop (Hamar 1993-2006. Før det hadde hun ulike stillinger ved Universitetet i Oslo, blant annet som rektor ved Det praktisk-teologiske seminar. Gry Espedal utgav i 2007 biografien Rose.
 
31. oktober Stephan Tschudi (1908-1996)
- prest med mange fasetter.
 
Ved hans sønn Henrik B. Tschudi, grunnlegger av Stiftelsen/Forlaget Flux.

Ingerid Louise Birkeland, sang.

Stephan Tschudi var i mange år redaktør av Vår Kirke (før 1951: Bymisjonæren), som var en ukeavis utgitt av Oslo Indremisjon (i dag: Kirkens Bymisjon). Han har også vært sokneprest i Røa og rektor ved Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo.
 
14. november
Arne Fjellbu (1890-1962)
- motstandssymbol i 1942, "kirkefyrste" i 1958, og hva mer?

Ved historiker Jardar Seim.

Per Ariansen, sang.

Arne Fjellbu var biskop i Nidaros 1945-61. Før det hadde han hatt flere stillinger ved Nidarosdomen: hjelpeprest 1921, residerende kapellan 1927, domprost 1937. I 1942 nektet nazimyndighetene ham å forrette den planlagte høymessen 1. februar. I stedet skulle Quislings maktovertakelse samme dag markeres. Fjellbu prøvde da å holde sin ordinære gudstjeneste om ettermiddagen, men myndighetene stengte kirken, og han ble avsatt som domprost. Senere samme år fulgte kirkens brudd med staten. Som biskop i Nidaros var Fjellbu sentral i planleggingen og gjennomføringen av signingen av kong Olav i 1958.

28. november "Mot advent"

Skuespiller Anitra Terese Eriksen
Anners Lerdal, saxofon
Nils Norman Iversen, blomster

Entré kr. 100.
Til toppen