Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Oslo kulturnatt i Frogner kirke 2010-2019  (arkivside)


 

Til hovedsiden for kultur

Oslo kulturnatt

Med start i 2010 har Frogner kirke i flere år vært medarrangør i Oslo kulturnatt, foreløpig i årene 2010, 2011, 2013, 2014, 2016-2019. Oslo kulturnatt er et storstilt arrangement for hele Oslo en fredag i september med Oslo kommune som hovedarrangør. Kravene til alle enkeltarrangement er at de skal ha gratis adgang. I Frogner kirke var det i årene 2010-2016 åpen kirke fra kl. 17.00 og en rekke arrangementer utover kvelden. Initiativtakere og programansvarlige fra menighetens side i de årene har vært organist Bjørn Kleppe og Jardar Seim. Fra 2017 har menighetens kulturutvalg hatt ansvaret for arrangementene. Se oversikt over programmet for de enkelte årene i høyre spalte


Kulturutvalget i Frogner menighet

har ansvaret for de fleste kulturarrangementer utenom konserter. Se egne oversikter over arrangementsseriene de siste årene:

Bibellesning 2003-2007 ("Bibelen fra perm til perm")

Salmelørdager 2008-2010

Helgenlørdager 2010-2011

Kirkeprofiler 2012-2015


 

 

Til toppen

 

Programoversikter Oslo kulturnatt i Frogner kirke:

2010   2011   2013   2014  2016  2017  2018  2019

Fredag 24. september 2010

Åpen kirke kl. 17.00-22.30.

Programinnslag hver hele time:

17.00

Omvisning i kirken (historikk, kunst). Ved Jardar Seim.

18.00 Orgelvandring - se et orgel innenfra. Ved Bjørn Kleppe og Jardar Seim.
19.00 Kirkens glassmalerier - til ord og toner. Ved Bjørn Kleppe og Jardar Seim.
20.00 Omvisning (som kl. 17.00). Ved Jardar Seim.
21.00

I kapellet: "Kjærlighetens gjenskapermakt" v/ skuespiller Ola B. Johannessen. I anledning Bjørnson-året.

22.00 Liturgisk kveldsbønn. Ved Paul Nome og Bjørn Kleppe.
18.00-21.00 Mulighet for samtale med prest/diakon. Ved Paul Nome og Anne Knobloch.
Kl. 17, 18, 19, 20, 21 og 22.00: Timeslag med en av kirkeklokkene

Fredag 16. september 2011

Åpen kirke kl. 17.00-22.30.

Programinnslag hver hele time:

17.00 Omvisning i Frogner kirke: Historikk og kunst. Frogner kirke er fra 1907. Det var diskusjon om plasseringen, noen ville endog ha kirken midt i Bygdøy allé. Interiøret har gjennomgått store forandringer siden 1907. Ved Jardar Seim.
18.00 Orgelvandring - se et orgel innenfra. Kirkens orgel er stort og lunefullt. Bli med bak orgelfasaden og se og hør både det som fungerer og ikke fungerer.
19.00 Minikonsert ved Frogner kammerkor. Dirigent og solist: Kristin Groven Holmboe
20.00 Kirkens glassmalerier - til ord og toner. Opplev Per Vigelands fargerike glassmalerier sammen med bibelske tekster som inspirerte kunstneren. Ved Jardar Seim. Musikalske illustrasjoner ved organist Bjørn Kleppe.
21.00 Videovisning av "Den kanaaneiske kvinnen" (NRK-TV 1976, koreografi og dans: Ragni Kolle). Tanker om dans i kirken ved Ragni Kolle, pioneren i norsk kirkedans.
22.00 Liturgisk kveldsbønn. Sokneprest Paul Nome, organist Bjørn Kleppe m.fl.
Kl. 17, 18, 19, 20 og 21.00: Timeslag med en av kirkeklokkene
 

Fredag 13. september 2013

   Åpen kirke kl. 17.00-22.30. Programinnslag hver time. Timeslag med en av kirkeklokkene kl. 17, 18, 19, 20 og 21.00. Gratis adgang til alle arrangementene. Se også plakaten.
 
17.00 Omvisning (historikk, kunst). Frogner kirke er fra 1907. Det var strid om plasseringen - noen ville endog ha den midt i Bygdøy allé. Interiøret har gjennomgått store forandringer siden 1907, ikke minst i 1930-årene. Ved Jardar Seim.
 
18.00 Per Vigelands glassmalerier. Opplev glassmaleriene sammen med noen av de bibelske tekstene som inspirerte kunstneren. Musikalske illustrasjoner ved organist Bjørn Kleppe. Kunstnerens sønn, Pål Vigeland, forteller fra sin oppvekst hvordan glassmaleriene ble til.
 
19.00 Minikonsert ved Frogner kammerkor. Dirigent: Kristin Groven Holmboe. Les mer.
 
20.00 Paul Robeson - verdensstjernen som ble glemt. Ved Jens A. Dahl. Ved flygelet: Egil Schanke.
 
21.00 Frogner kirke under 2. verdenskrig. Under krigen møttes den hemmelige kirkeledelsen på et lite rom i Frogner kirke. Men også på andre måter satte okkupasjonstiden sitt preg på kirken. Ved Jardar Seim.
 
22.00 Liturgisk kveldsbønn. Sokneprest Paul Nome, organist Bjørn Kleppe m.fl.
 

 

Fredag 12. september 2014

   Åpen kirke kl. 16.30-20.30. Programinnslag hver time. Gratis adgang til alle arrangementene.
  
17.00 Slik er kirken og kapellet blitt til. Omvisning (historikk, kunst) ved Jardar Seim. Frogner kirke er fra 1907, kapellet fra 1939. Det var strid om plasseringen av kirken - noen ville endog ha den midt i Bygdøy allé. Interiøret har gjennomgått store forandringer siden 1907, først og fremst i 1930-årene.
 
18.00 Per Vigelands glassmalerier. Opplev glassmaleriene sammen med noen av de bibelske tekstene som inspirerte kunstneren. Musikalske illustrasjoner ved organist Bjørn Kleppe.
  
19.00

Slik kunne kirken og kapellet ha blitt. Om urealiserte planer for arkitektur og kunst, og mysteriet om et Henrik Sørensen-maleri som ble borte. Det var også planer om et helt annet kapell enn det vi har i dag. Ved Jardar Seim.

20.00 Liturgisk avslutning. Kapellan Arne Slørdahl, organist Bjørn Kleppe m.fl.
 
Programmet inngikk også i arrangementet Oslo Åpne Hus.

Fredag 16. september 2016


ÅPEN KIRKE 16.30-20.30

 

17.00   Per Vigelands glassmalerier til ord og toner

Med bibelske tekster som inspirerte kunstneren, og musikalske illustrasjoner ved organist Bjørn Kleppe. Per Vigeland utførte glassmaleriene i perioden 1947-1962.

 

18.00 Slik kunne kirken og kapellet ha blitt – urealiserte planer for arkitektur og kunst

Kirken ble reist i 1907 etter en arkitektkonkurranse. Hvordan ville den ha sett ut om et av de andre forslagene var blitt valgt? Kapellet kom som et tilbygg i 1939. Men det var også andre planer for kapellet. I dag preger Per Vigelands glassmalerier kirken. I mellomkrigstiden var det tanker om en helt annen utsmykning. Dessuten: Mysteriet om et Henrik Sørensen-maleri som ble borte. Ved Jardar Seim.

 

19.00  Frogner kammerkor

Minikonsert. Dirigent: Kristin Groven Holmboe.

 

20.00  Videovisning av ”Den kanaaneiske kvinnen” (NRK-TV 1976, koreografi og dans: Ragni Kolle). Tanker om dans i kirken ved Ragni Kolle.


Fredag 15. september 2017 kl. 22.00

Konsert i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Pianisten Thormod Rønning Kvam spiller Sæverud, Schumann og Mussorgskij. Enkel servering. Arrangementet inngår i Oslo kulturnatt.


Fredag 14. september 2018 kl. 22.00

Oslo kulturnatt i Frogner kirkestue. Konsert ved Marina Kan Selvik, klaver: "En kosmisk reise med Franz Liszt". Introduksjon ved Espen Selvik. Gratis adgang. 


Fredag 13. september 2019 kl. 20.00
Oslo kulturnatt - i Frogner kirke

Frogner kirke under 2. verdenskrig
Under krigen møttes den hemmelige kirkeledelsen på et lite rom i Frogner kirke. Men også på andre måter satte okkupasjonstiden sitt preg på kirken. Det var til og med noen tyske arrangementer der.

Ved historiker Jardar Seim

Gratis entré.


Fredag 13. september 2019 kl. 22.00
Oslo kulturnatt - i Frogner kirkestue

Konsert

Denne kvelden er det to år siden vårt flygel ble innviet for full sal av pianist Thormod Rønning Kvam. I år er vi så heldige å ha ham tilbake i samspill med baryton Halvor Festervoll Melien. Sammen skal de gjøre et variert, romantisk program med noen av våre fineste sangskatter. I tillegg til Griegs Vinjesanger får vi sanger av Beethoven og Schumann, og det blir klaverstykker fra Griegs Peer Gynt.

Gratis entré.


Til toppen