Meny:  

SENTRALT I OSLO

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

KALENDER feb/mars

Gudstjenesteliste jan.-mars

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2020 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

Dåp

Konfirmasjon

Vigsel

Gravferd

Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgelet
Kapellet

Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

Ansatte

  ► Ledige stillinger
Menighetsrådet
Menighetsmøtet
Komitéer, utvalg

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Kirkevalget 2019

Historikk
Arkiv
Pekere (videre på nettet)

 

 

AKTUELT

 

Frogner menighetsråd

Det neste møtet i menighetsrådet er mandag 2. mars kl. 18.00 på menighetskontoret (Frogner kirke). Se innkalling med forslag til dagsorden. Møtet er som vanlig åpent for publikum.


Det nye diakoniutvalget har begynt sitt arbeid

Da det nye menighetsrådet 6. januar oppnevnte utvalg og komiteer for fireårsperioden, ble det også oppnevnt et diakoniutvalg. Leder av det er sokneprest Margunn Sandal. Les mer om hvem som ellers med, og om utvalgets mandat på diakonisiden. Der er det også en oversikt over hovedlinjene i det diakonale arbeidet tidligere i Frogner menighet.


Hva skjer

i Frogner menighet i resten av februar og hele mars? Se kalendersiden.

Også for vårsemesteret 2020 foreligger det et trykt program for Frogner menighet. Det er utlagt i kirken og kirkestuen og kan også fås på menighetskontoret. Dessuten kan det lastes ned her.


Menighetens årsmøte

holdes i år søndag 22. mars etter gudstjenesten. Innkalling med nærmere informasjon kommer senere.

Hvert år holdes et menighetsmøte der menighetsrådet legger fram en årsmelding for foregående år. Det er påbudt i kirkeloven, der det i § 9 heter: "Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet."

Dette er ikke et "årsmøte" i formell forstand som i organisasjoner og foreninger, der kanskje et styre skal velges og regnskap godkjennes. Men dette påbudte menighetsmøtet kalles likevel gjerne for menighetens årsmøte, siden det legges fram en årsmelding i samsvar med kravet i kirkeloven. På møtet kan også andre saker settes på sakslisten.


"Middag og barnesang"

Torsdag 9. januar kl. 16.30-17.45 var det oppstart for "middag og barnesang" for hele familien i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av Frogner kirke). Opplegget er særlig rettet mot barn i barnehagealder. "Middag og barnesang" finner sted hver torsdag unntatt siste torsdag i måneden. Sangen starter kl. 17.15. Trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen er leder.


Babysangen (nesten) hver fredag

Fredag 10. januar var første gang for babysangen dette semesteret. Sang og musikk er en ypperlig måte å knytte kontakt på og ikke minst en måte å kommunisere på. Sangen kan knytte et spesielt bånd mellom barn og foreldre, for gjennom musikken kan historier fortelles og kunnskap overleveres.

Det er babysang de fleste fredager kl. 11.00, se plan for våren 2020. I vinterferien er det ikke babysang (21. februar). Babysangen er en del av trosopplæringstiltakene i Frogner og Bygdøy menigheter. Babysang retter seg først og fremst mot babyer opp til 1 år. Men også eldre babyer er velkomne til Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av Frogner kirke).


"Frogner Singers"

Koret ble startet i fjor høst, da under navnet Seniorkoret. Torsdag 9. januar kl. 10.30-12.00 hadde det sin første øvelse i år i Frogner kirkestue. Kunstnerisk leder er Espen Selvik. Koret er mer enn et vanlig kor. Både sang, drama, lek og samtale gjør oss godt. Påmelding tlf. 950 69 521 eller opera@online.no - og det er bare å møte opp. Åpent for alle!


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.

 

Adresser:

Frogner kirke og menighetskontoret: Bygdøy allé 36.

 

Postadresse: Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider våren 2020:  

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

E-post til Frogner menighet:
post.frogner@oslo.kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no

 

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim
Sist oppdatert: 26. 02. 2020

 

HVORFOR FIOLETT FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi går nå inn i fastetiden, som har fiolett farge. Fiolett er forberedelsens, botens og sorgens farge.

Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen