Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
  Siden oppdateres ikke lenger, da Frogner menighetsråd i begynnelsen av juni vedtok overgang til en ny plattform for hjemmesiden med en annen redaktør. Den nye adressen er www.kirken.no/frogneroslo. Informasjonen nedenfor ble sist oppdatert i august 2023 og bør etter den tid kontrolleres mot annen tilgjengelig informasjon.

 
 

Konfirmasjon

     
 

Er kirkelig konfirmasjon det riktige for deg?

Kanskje lurer du på om du skal velge kirkelig konfirmasjon?  Må du være veldig kristelig og sikker på at du tror på Gud? Nei. Det er åpent for alle å delta. Det viktigste er at du har lyst til å lære noe om kirken og kristen tro og diskutere dette med andre, og å være med i et hyggelig miljø. Du kan lese mer om å være konfirmant på nettstedet www.konfirmant.no.


Å være konfirmant i Frogner

I Frogner har vi et spennende tilbud til konfirmanter basert på aktiviteter, undervisning og leir. Det meste av undervisningen og aktivitetene skjer lokalt. Konfirmantene deltar også på noen gudstjenester. Konfirmasjonstiden går fra januar til september. Konfirmasjonsdagen er den tredje søndagen i september.


Frogner-konfirmant 2024?

Konfirmasjonstiden handler om den unges liv og spørsmål, og den handler om å bli bedre kjent med kristen tro. Og denne spesielle tiden og undervisningsopplegget feires til slutt med en feiende flott konfirmasjonsgudstjeneste. I Frogner starter undervisningen i januar, og konfirmasjonsdagen i 2024 er 15. september. Alle kirkemedlemmer (eller barn av medlemmer) som er født i 2009 og som bor innen Frogner sokn, skal i juni 2023 ha mottatt en invitasjon til konfirmasjon 2024. Det er også mulig for andre å melde seg til konfirmasjon i Frogner menighet.

Frogner menighet tilbyr innskrivning til konfirmasjon på nett på minkirkeside.no/Oslo. (Krever innlogging med engangskode på SMS til mobilnummer.) Er du eller din 14-åring usikker på konfirmasjon, så kan dere klikke dere inn på Den norske kirkes nettside om konfirmasjon, eller ta e-postkontakt med Arne Slørdahl, som er konfirmantprest i år.


Konfirmasjon 2023

Konfirmasjonsdagen i 2023 er søndag 17. september. Undervisningen startet i januar 2023. Det er samlinger ca. annenhver onsdag kl. 18.00. Det meste av undervisningen og aktivitetene er bare for Frogner-konfirmantene, men noe skjer også sammen med konfirmantene fra Bygdøy. Forbehold om forandringer.
Konfirmasjonsdag i 2024 er søndag 15. september.

 

Dag Tid Sted Tema
Onsdag 18/1-2023 18.00-19.30 Frogner kirkestue Undervisning: Bli kjent med konfirmasjonsåret. Hva er å "tro"?
Søndag 22/1 11.00 Frogner kirke
Presentasjonsgudstjeneste.
Foreldre og familier er selvfølgellig spesielt velkommen!
Søndag 22/1 12.30-13.30
Frogner kirke Foreldremøte.
Informasjon om temaer, undervisningsformer, datoer, forventninger, leir.
Onsdag 1/2 18.00-19.30 Frogner kirkestue Undervisning: Hva er Bibelen? Forfattere, alder, oppbygning, innhold, hvordan finne frem.
Onsdag 15/2 18.00-19.30 Frogner kirkestue Undervisning: Hvor kommer vi fra? Vitenskap og/eller gudstro? Forholdet til naturen.
Onsdag 1/3
 
18.00-19.30 Frogner kirkestue Påsken, døden, noe å håpe på? Hva skjedde i påsken, og hvorfor?
Onsdag 15/3 18.00-19.30 Frogner kirke Undervisning: Kirkearkitektur, symboler og Frogner kirke. Ved Margunn Sandal.
Lørdag 25/3 10.30-15.00 Frogner kirke og Oslo domkirke Fasteaksjons-kickoff i Domkirken.
Møte med biskop Kari Veiteberg, undervisning og inspirasjon fra Kirkens Nødhjelp, møte med gateprest og gatediakon for ungdom ute og på Café Q, musikk ved husbandet og glimt fra ungdomsarbeid i menighetene.
Etterpå: Bøsseaksjonsverksted i Frogner kirkestue.
Søndag 26/3 11.00-13.00 Frogner kirke Deltakelse i gudstjenesten: Gjøre oppgaver i messen, informere om fasteaksjonen, samle inn penger.
Mandag 27/3 18.00-21.00 Frogner kirkestue "Fasteaksjonen" - bøsseaksjon for Kirkens Nødhjelp
Onsdag 12/4 18.00-19.30 Frogner kirkestue Undervisning: Hvem var Jesus?
Hva sa han? Hva gjorde han? Hvilken betydning har han hatt?
Onsdag 26/4 18.00-19.30 Frogner kirkestue Undervisning: Hellige handlinger, sakramentene.
Onsdag 3/5
 
18.00-19.30 Frogner kirkestue Rett og galt? Kristen etikk og moral.
Onsdag 24/5
 
18.00-19.30 Frogner kirkestue Er jeg kristen? Hva betyr det? Bønn. Forholdet til andre religioner.
Fredag 2. - søndag 4. juni   Skogstad leirsted på Eina Konfirmasjonsleir: "Sunt og sant" (refleksjoner om rus og seksualitet). Hvem er JEG? (selvbildet)
Onsdag 14/6 18.00-19.30 Frogner kirkestue Kreativt gudstjenesteverksted: Vi planlegger samtalegudstjenesten.
Sommerferie
Onsdag 23/8 18.00-20.00 Frogner kirke Gudstjenesteverksted: Vi forbereder samtalegudstjenesten.
Søndag 27/8 9.30-12.30 Frogner kirke Samtalegudstjenesten: Øvelse fra kl. 9.30. Gudstjenestestart kl. 11.00. Familie og venner er spesielt velkommen!
Onsdag 13/9 17.30-19.30 Frogner kirke Før konfirmasjonen: Kappeprøving, fotografering, øvelse
Søndag 17/9 11.00 Frogner kirke KONFIRMASJON (konfirmantoppmøte kl. 10.15)

 


Konfirmantmedarbeider i Frogner og Bygdøy menigheter dette året er Benedicte Wolowiec. Konfirmantprest er Arne Slørdahl. E-post: as466@kirken.no, tlf. 95 99 34 87.


Fra konfirmasjonsåret 2020:

Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon 2020

Søndag 26. januar 2020 kl. 11.00 ble konfirmantene presentert for menigheten i høymessen i Frogner kirke, som var ved kapellan Arne Slørdahl og organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor sang, dirigent var Anna Sandvik. (Alle konfirmantene var ikke til stede, samtidig var det noen Bygdøy-konfirmanter der som ikke kunne være til stede på den tilsvarende gudstjenesten i Bygdøy kirke forrige søndag.) Etter gudstjenesten var det en informasjonssamling i Frogner kirkes kapell for konfirmantenes foreldre og foresatte.

 

Fra konfirmasjonen i 2019:

Konfirmasjon i Frogner kirke 

Konfirmasjonsgudstjeneste i Frogner kirke søndag 15. september 2019.
[Foto: Jardar Seim. Klikk på bildet for å se det større.]

 

Til toppen