Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   

 
 

Konfirmasjon

     
 

Er kirkelig konfirmasjon det riktige for deg?

Kanskje lurer du på om du skal velge kirkelig konfirmasjon?  Må du være veldig kristelig og sikker på at du tror på Gud? Nei. Det er åpent for alle å delta. Det viktigste er at du har lyst til å lære noe om kirken og kristen tro og diskutere dette med andre, og å være med i et hyggelig miljø. Du kan lese mer om å være konfirmant på nettstedet www.konfirmant.no. Se også Den norske kirkes ressursside om konfirmasjon.


Å være konfirmant i Frogner

I Frogner har vi et spennende tilbud til konfirmanter basert på aktiviteter, undervisning og leir. Det meste av undervisningen og aktivitetene skjer lokalt. Konfirmantene deltar også på noen gudstjenester. Konfirmasjonstiden går fra januar til september. Konfirmasjonsdagen er den tredje søndagen i september. Les om konfirmasjon i menighetens årsmelding for 2020.


Frogner-konfirmant 2022?

Konfirmasjonstiden handler om den unges liv og spørsmål, og den handler om å bli bedre kjent med kristen tro. Og denne spesielle tiden og undervisningsopplegget feires til slutt med en feiende flott konfirmasjonsgudstjeneste. I Frogner starter undervisningen i januar, og konfirmasjonsdagen i 2022 er 18. september september. Alle kirkemedlemmer (eller barn av medlemmer) som er født i 2007 og som bor innen Frogner sokn, skal i september ha mottatt et brev med invitasjon til konfirmasjon 2022. Det er også mulig for andre å melde seg til konfirmasjon i Frogner menighet.

Frogner menighet tilbyr innskrivning til konfirmasjon på nett på minkirkeside.no/Oslo. (Krever innlogging med engangskode på SMS til mobilnummer.) Er du eller din 14-åring usikker på konfirmasjon, så kan dere klikke dere inn på Den norske kirkes nettside om konfirmasjon, eller ta e-postkontakt med kapellan Arne Slørdahl.


Konfirmasjonssøndag i 2022 er 18. september. Mer informasjon om konfirmasjonsåret 2022 kommer senere; timeplanen blir klar i november/desember. Til orientering nedenfor er programmet for 2021.

Program for konfirmasjonsåret 2021

(oppdatert september 2021)

Konfirmasjonsdagen i 2021 er søndag 19. september. Innskrivningen til konfirmasjon i 2021 var denne gangen nettbasert. Undervisningen starter i januar 2021. Det er samlinger ca. annenhver onsdag kl. 18.00. Det avhenger av de skiftende koronarestriksjonene om undervisningen kan gjennomføres fysisk eller vil skje digitalt på Zoom. Det meste av undervisningen og aktivitetene er bare for Frogner-konfirmantene, men noe skjer også sammen med konfirmantene fra Bygdøy.

Dag Tid Sted Tema
Onsdag 20/1-2021 18.00-19.30 Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.
Digitalt på Zoom
Religion, kristen tro, tror jeg?
Søndag 31/1 11.00 Frogner kirke
AVLYST pga. koronasituasjonen.
Presentasjonsgudstjeneste
Søndag 31/1
Mandag 1/2
12.30-13.30
20.00
Frogner kirkes kapell
Digital "samling" på Zoom
Foreldremøte (kun foresatte). Informasjon om temaer, datoer, forventninger, leir.
Onsdag 3/2 18.00-19.30 Frogner kirkestue
Digitalt på Zoom
Hva er Bibelen? Forfattere, alder, oppbygning, innhold, hvordan finne frem.
Onsdag 17/2 18.00-19.30 Digitalt på Zoom Hvor kommer vi fra? Vitenskap og/eller gudstro? Skapelsen og forholdet til naturen.
Onsdag 3/3 18.00-19.30 Frogner kirkestue Hvem var Jesus? Hva skjedde i påsken, og hvorfor?
Lørdag 6/3 10.30-14.00 Frogner kirke og Oslo domkirke Avlyst pga. koronasituasjonen.
Fasteaksjons-kickoff: Verdens nød og humanitært arbeid, bøsseaksjonsverksted. Kl. 13: Gudstjeneste ved biskop Kari Veiteberg.
Onsdag 17/3 18.00-19.30 Digitalt på Zoom Forberedelse til fasteaksjonen. Verdens nød og humanitært arbeid. "Tik-tok"challenge.
Torsdag 18/3 19.00-21.00 Frogner kirkestue Foreldreseminar: "Livet i tenåringsfamilien" ved psykolog Hedvig Montgomery
Gratis. Påmelding innen 15.03 til as466@kirken.no.
Pga. koronasituasjonen er seminaret utsatt til en kveld i mai eller juni.
Mandag 22/3 18.00-20.00 Digitalt på Zoom Digital fasteaksjon (innsamling til Kirkens Nødhjelp) og undervisning: Hellige handlinger, dåp og nattverd. Frogner-konfirmantenes innsamlingsside på Facebook finner du her.
Onsdag 14/4 18.00-19.30 Digitalt på Zoom Rett og galt? Kristen etikk og moral.
Fredag 23. - søndag 25. april   Skogstad leirsted på Eina Avlyst pga. koronasituasjonen.
Konfirmasjonsleir: Hvem er jeg? Menneskeverdet, selvbildet, forelskelse og kjærlighet
Onsdag 28/4 18.00-19.30 Digitalt på Zoom Hvem er jeg? Menneskeverdet, selvbildet, forelskelse og kjærlighet
Onsdag 5/5 18.00-19.30 Digitalt på Zoom Kristent liv, tro & tvil, bønn, forholdet til andre livssyn.
Onsdag 19/5 18.00-19.30 Frogner kirke Utsatt til onsdag 2. juni pga. koronasituasjonen.
Kirkebygget: Arkitektur, kunst og symbolikk. Ved sokneprest Margunn Sandal.
Onsdag 2/6 18.00-19.30 Frogner kirke Kirkebygget: Arkitektur, kunst og symbolikk. (Utsatt fra 19. mai.)
En kveld i mai eller juni
UTGÅR
? Foreldreseminar: "Livet i tenåringsfamilien" ved psykolog Hedvig Montgomery
Gratis. Påmelding innen ?? til as466@kirken.no.
Sommerferie
Onsdag 25/8 18.00-20.00 Frogner kirke Gudstjenesteverksted: Vi forbereder samtalegudstjenesten.
Søndag 29/8 9.30-12.30 Frogner kirke Samtalegudstjenesten: Øvelse fra kl. 9.30. Gudstjenestestart kl. 11.00. Familie og venner er spesielt velkommen!
Onsdag 15/9 17.30-19.30 Frogner kirke Før konfirmasjonen: Kappeprøving, fotografering, øvelse
Søndag 19/9 11.00 og 13.00 Frogner kirke KONFIRMASJON

 


Konfirmasjonsprest i Frogner og Bygdøy menigheter dette året er kapellan Arne Slørdahl. E-post: as466@kirken.no, tlf. 23 62 90 65.


Fra fjorårets konfirmasjonstid (2020):

Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon 2020

Søndag 26. januar 2020 kl. 11.00 ble konfirmantene presentert for menigheten i høymessen i Frogner kirke, som var ved kapellan Arne Slørdahl og organist Bjørn Kleppe. Frogner kammerkor sang, dirigent var Anna Sandvik. (Alle konfirmantene var ikke til stede, samtidig var det noen Bygdøy-konfirmanter der som ikke kunne være til stede på den tilsvarende gudstjenesten i Bygdøy kirke forrige søndag.) Etter gudstjenesten var det en informasjonssamling i Frogner kirkes kapell for konfirmantenes foreldre og foresatte.

 

Fra konfirmasjonen i 2019:

Konfirmasjon i Frogner kirke 

Konfirmasjonsgudstjeneste i Frogner kirke søndag 15. september 2019.
[Foto: Jardar Seim. Klikk på bildet for å se det større.]

 

Til toppen