Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Barn og ungdom, trosopplæring

 
 
 

Konfirmasjon

- se egen side om konfirmasjon.


TROSOPPLÆRING

Hva er trosopplæring?

HOVEDMÅL for trosopplæringen i Frogner og Bygdøy menigheter
Vi ønsker at alle døpte mellom 0 og 18 år skal bli møtt, sett og hørt. Vi ønsker at barn og unge skal kjenne en tilhørighet og trygghet i kirken. Gjennom ulike sanser skal barn og unge få opplevelse av den treenige Gud, og gjennom et godt forhold til kirken få utvikle sin tro. Dette skal foregå gjennom aktiviteter og inkluderende fellesskap.
 
Dåp og opplæring hører sammen. Når et barn blir døpt, må det få lov til å bli kjent med den kristne troen. Tidligere foregikk mye av trosopplæringen i skolen. Slik er det ikke lenger. I dag er dette i større grad opp til foreldre i samarbeid med kirken.

Selv om barna fortsatt lærer en del kristendom på skolen, så er det foreldre og faddere som må sørge for at barnet blir opplært i den troen det blir døpt til. Men dette ansvaret har de ikke alene. På dåpsdagen sies det derfor til foreldre og faddere at den kristne oppdragelse er noe de har "sammen med denne menighet og hele vår kirke...". Derfor har hver enkelt menighet fått i oppgave å utarbeide et trosopplæringsprogram for barn i alderen 0-18 år, og Den norske kirke skal være en ressurs i dette viktige arbeidet. En ressurs for både barn og foreldre!

Trossopplæringen i Frogner og Bygdøy menigheter

I 2011 ble Domprostiet, som Frogner menighet er en del av, tilført statlige midler til trosopplæring. Frogner og Bygdøy menigheter har ønsket å utgjøre en samarbeidsenhet i trosopplæringen. Da fordelingen av midlene ble gjort i Oslo bispedømmeråd, ble dette godkjent. Det ble høsten 2011 utlyst en 50 % stilling for de to menighetene. Anneline Emanuelsen ble tilsatt og begynte i sitt arbeid 16. januar 2012. Les intervju med henne. Les mer om trosopplæringen i Frogner i menighetens årsmelding for 2019


Årsetapper i trosopplæringen i Frogner og Bygdøy menigheter

1 år: I det første leveåret er dåpen og dåpssamtalen det viktigste leddet i trosopplæringen. Vi tilbyr også babysang fra 0 til 1 år.

2 år: Alle 2-åringene skal bli invitert til kirken for å få en 2-årsbok.

3 år: Vi tilbyr juleverksted for hele familien, med et foredrag for foreldre om hvordan man kan skape en juletradisjon i hjemmet.

4 år: Alle 4-åringene skal bli invitert til kirken for å motta "Min kirkebok".

5 år: 5-åringene vil bli invitert til en superonsdag i regi av onsdagsklubben på Bygdøy.

6 år: Vi markerer skolestart med en skolestarts-gudstjeneste og en samling i kirken for alle 6-åringer.

7 år: Skattejakt i kirken. Deltakelse i skattejakt, hvor vi leter etter sauen Krølle som har gått seg bort.

8 år: Tårnagentsamling.

9 og 10 år: Vi inviterer alle 9- og 10-åringer til å feire påske med oss i kirken. Gjennom 2 samlinger over 2 år vil gå gjennom påsken i Det nye testamente og Det gamle testamente.

11 år: LYSVÅKEN

12 år: Døgnvill. 3 samlinger med fokus på ledere i Bibelen.

13 år: Tenker vi det samme?

14 år: "Pre-konf"-samling

15 år: Konfirmasjon

16 år: LEDERKURS A

17 år: LEDERKURS B

18 år: "Hjelp jeg flytter hjemmefra!"-samling


.


 

Småbarnssang torsdager

"Middag og barnesang" er et tilbud for hele familien, rettet mot barnehagebarn og foreldre. Vi spiser middag sammen først, så synger, leker og danser vi. De fleste torsdager kl. 16.30-17.45 i Frogner kirkestue. Se kalendersiden for oppdatert informasjon om avlysninger på grunn av koronasituasjonen.


Babysang fredager kl. 11.00 

Sang og musikk er en ypperlig måte å knytte kontakt på og ikke minst en måte å kommunisere på. Sangen kan knytte et spesielt bånd mellom barn og foreldre, for gjennom musikken kan historier fortelles og kunnskap overleveres.

Det er babysang fredager kl. 11.00. Babysangen er en del av trosopplæringstiltakene i Frogner og Bygdøy menigheter. Babysang retter seg først og fremst mot babyer opp til 1 år. Men også eldre babyer er velkomne. Til vanlig foregår babysangen i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av Frogner kirke). Men på grunn av korona-situasjonen vil babysangen en stund framover foregå i Frogner kirke (selve kirkerommet, som er betydelig større enn kirkestuen). Møt ikke opp dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, sprit hendene før du kommer inn. Alle vil måtte registrere seg med navn og telefonnummer. Hold ellers god avstand til andre.

Ta gjerne kontakt med trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. Tlf. 23 62 90 73, e-post ae948@kirken.no.

   

FØRSTE GANG VÅREN 2021: fredag 15. januar  kl. 11.00 i Frogner kirkestue

 

Januar

 15  Babysang AVLYST pga koronasituasjonen

22  Babysang AVLYST pga koronasituasjonen

29  Babysang AVLYST pga koronasituasjonen

 

Februar

   5. Babysang AVLYST pga koronasituasjonen

12. Babysang AVLYST pga koronasituasjonen

19. Babysang AVLYST pga koronasituasjonen

  

Mars

  5. Babysang AVLYST pga koronasituasjonen

12. Babysang AVLYST pga koronasituasjonen

26. Babysang AVLYST pga koronasituasjonen

April

   9. Babysang AVLYST pga koronasituasjonen

16. Babysang AVLYST pga koronasituasjonen

30. Babysang AVLYST pga koronasituasjonen

 

Mai

 7. Babysang AVLYST pga koronasituasjonen

28  Babysang

 

Juni

 4  Babysang

11  Babysang


Det er flere år siden Frogner menighet begynte med babysang. Men så ble det pause noen år. Høsten 2012 kom tilbudet tilbake - da som en del av trosopplæringstiltakene i Frogner og Bygdøy menigheter.