Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Barn og ungdom, trosopplæring 2023

Siden oppdateres ikke lenger, da Frogner menighetsråd i begynnelsen av juni vedtok overgang til en ny plattform for hjemmesiden med en annen redaktør. Den nye adressen er www.kirken.no/frogneroslo. Informasjonen nedenfor ble sist oppdatert i august 2023 og bør etter den tid kontrolleres mot annen tilgjengelig informasjon.

  

På denne siden: Hva er trosopplæring? | Småbarnsssang | Babysang | Andre arrangementer våren 2023 | Trosopplæring historisk (allment og i Frogner)

 
 

Konfirmasjon

- se egen side om konfirmasjon.


TROSOPPLÆRING

Hva er trosopplæring?

HOVEDMÅL for trosopplæringen i Frogner og Bygdøy menigheter
Vi ønsker at alle døpte mellom 0 og 18 år skal bli møtt, sett og hørt. Vi ønsker at barn og unge skal kjenne en tilhørighet og trygghet i kirken. Gjennom ulike sanser skal barn og unge få opplevelse av den treenige Gud, og gjennom et godt forhold til kirken få utvikle sin tro. Dette skal foregå gjennom aktiviteter og inkluderende fellesskap.
 
Dåp og opplæring hører sammen. Når et barn blir døpt, må det få lov til å bli kjent med den kristne troen. Tidligere foregikk mye av trosopplæringen i skolen. Slik er det ikke lenger. I dag er dette i større grad opp til foreldre i samarbeid med kirken.

Selv om barna fortsatt lærer en del kristendom på skolen, så er det foreldre og faddere som må sørge for at barnet blir opplært i den troen det blir døpt til. Men dette ansvaret har de ikke alene. På dåpsdagen sies det derfor til foreldre og faddere at den kristne oppdragelse er noe de har "sammen med denne menighet og hele vår kirke...". Derfor har hver enkelt menighet fått i oppgave å utarbeide et trosopplæringsprogram for barn i alderen 0-18 år, og Den norske kirke skal være en ressurs i dette viktige arbeidet. En ressurs for både barn og foreldre!

ren 2023

Annet enn babysang, småbarnssang og konfirmantarbeid

Fredag 6. januar kl. 18.00-21.00

Fredagsklubb i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For 6.-7. klasse. Anneline Emanuelsen.

  

Fredag 27. januar kl. 18.00-21.00

Fredagsheng i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For ungdomsskolen. Anneline Emanuelsen.

 

Torsdag 2. februar kl. 17.30

Teaterforestilling i Frogner kirke. "Kirkerottene og Viggo i tårnet." For barn i barnehagealder. Les mer om kirkerottene hos IKO (Kirkelig pedagogisk senter).

 

Fredag 3. februar kl. 18.00-21.00

Fredagsklubb i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For 6.-7. klasse. Anneline Emanuelsen.

 

Onsdag 8. februar kl. 18.45-20.00

Karneval på Fredriksborg menighetshus på Bygdøy - for dem som er født i 2014 (og eldre barn).

 

Fredag 10. februar kl. 18.00-21.00

Fredagsheng i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For ungdomsskolen. Anneline Emanuelsen.

 

Fredag 3. mars kl. 18.00-21.00

AVLYST pga. sykdom Fredagsklubb i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For 6.-7. klasse. Anneline Emanuelsen.

 

Lørdag 11. mars kl. 10.00-14.00 - søndag 12. mars

Tårnagenthelg i Fagerborg kirke for dem som er født i 2015. (Merk endret tid og sted i forhold til det opprinnelig annonserte.)
Søndag deltar tårnagentene i familiegudstjenesten i Frogner kirke kl. 11.00. Margunn Sandal og Anneline Emanuelsen. Kirkekaffe og kirkesaft.

 

Fredag 24. mars kl. 18.00-21.00

Fredagsheng i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For ungdomsskolen. Anneline Emanuelsen.

  

Onsdag 29. mars kl. 18.45-20.00

Påskevandring i Bygdøy kirke for dem som er født i 2013 (og eldre barn).

 

Fredag 14. april kl. 18.00-21.00

Fredagsklubb i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For 6.-7. klasse. Anneline Emanuelsen.

 

Fredag 28. april kl. 18.00-21.00

Fredagsheng i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For ungdomsskolen. Anneline Emanuelsen.

 

Fredag 5. mai kl. 18.00-21.00

Fredagsklubb i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For 6.-7. klasse. Anneline Emanuelsen.

 

Søndag 7. mai kl. 11.00

Familiegudstjeneste i Frogner kirke med markering av skolestart. Margunn Sandal og Anneline Emanuelsen.
Alle som skal begynne på skolen, er invitert til en kort samling før gudstjenesten kl. 10.30 og vil få utdelt "Min kirkebok 6" i gudstjenesten.

  

Fredag 26. mai kl. 18.00-21.00

Fredagsheng i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For ungdomsskolen. Anneline Emanuelsen.

 

Fredag 2. juni kl. 18.00-21.00

Fredagsklubb i Ungdomsrommet på Fredriksborg, Fredriksborgveien 18, Bygdøy. For 6.-7. klasse. Anneline Emanuelsen.


Årsetapper i trosopplæringen i Frogner og Bygdøy menigheter

1 år: I det første leveåret er dåpen og dåpssamtalen det viktigste leddet i trosopplæringen. Vi tilbyr også babysang fra 0 til 1 år.

2 år: Alle 2-åringene skal bli invitert til kirken for å få en 2-årsbok.

3 år: Vi tilbyr juleverksted for hele familien, med et foredrag for foreldre om hvordan man kan skape en juletradisjon i hjemmet.

4 år: Alle 4-åringene skal bli invitert til kirken for å motta "Min kirkebok".

5 år: 5-åringene vil bli invitert til en superonsdag i regi av onsdagsklubben på Bygdøy.

6 år: Vi markerer skolestart med en skolestarts-gudstjeneste og en samling i kirken for alle 6-åringer.

7 år: Skattejakt i kirken. Deltakelse i skattejakt, hvor vi leter etter sauen Krølle som har gått seg bort.

8 år: Tårnagentsamling.

9 og 10 år: Vi inviterer alle 9- og 10-åringer til å feire påske med oss i kirken. Gjennom 2 samlinger over 2 år vil gå gjennom påsken i Det nye testamente og Det gamle testamente.

11 år: LYSVÅKEN

12 år: Døgnvill. 3 samlinger med fokus på ledere i Bibelen.

13 år: Tenker vi det samme?

14 år: "Pre-konf"-samling

15 år: Konfirmasjon

16 år: LEDERKURS A

17 år: LEDERKURS B

18 år: "Hjelp jeg flytter hjemmefra!"-samling


Trossopplæringen i Frogner og Bygdøy menigheter historisk

I mange år av den norske statskirkens historie var grunnskolens kristendomsundervisning regnet som kirkens dåpsopplæring. Jesu dåpsbefaling (Matt. 28, 18-20) handler ikke bare om å døpe, men også om å "lære dem å holde alt det jeg har befalt dere". I 1969 vedtok Stortinget at kristendomsundervisningen ikke lenger også skulle ha som oppgave å være dåpsopplæring. Kristendomsfaget utviklet seg til et bredere og mer nøytralt innrettet fag med skiftende navn, for tiden KRLE. Etter årtusenskiftet kom det imidlertid egne midler på statsbudsjettet til trosopplæring for alle døpte i alderen 0-18 år. Alle menigheter fikk ikke midler med en gang. Men i 2011 ble Oslo domprosti, som Frogner menighet er en del av, tilført statlige midler til trosopplæring. Frogner og Bygdøy menigheter ønsket å utgjøre en samarbeidsenhet i trosopplæringen. Da fordelingen av midlene ble gjort i Oslo bispedømmeråd, ble dette godkjent. Det ble høsten 2011 utlyst en 50 % stilling for de to menighetene. Anneline Emanuelsen ble tilsatt og begynte i sitt arbeid 16. januar 2012. Les intervju med henne fra da. Les mer om trosopplæringen i Frogner i menighetens årsmelding for 2022


 


 

Torsdager: Middag og sang for hele familien ("småbarnssang")

Tilbudet er særlig rettet mot barn i barnehagealder med familiemiddag og sang for hele familien. Opplegget har vanligvis vært at vi først spiser middag sammen, så synger, leker og danser vi, innenfor en tidsramhøstme 16.30-17.45. Sangen starter ca. kl. 17.15. Sted: Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. 

Datoer våren 2023:

- Torsdag 12. januar

- Torsdag 19. januar

- Torsdag 9. februar

- Torsdag 9. mars

- Torsdag 16. mars

- Torsdag 23. mars

- Torsdag 13. april

- Torsdag 20. april

- Torsdag 4. mai

- Torsdag 11. mai

- Torsdag 1. juni

- Torsdag 8. juni

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen, e-post ae948@kirken.no.


Babysang fredager kl. 11.00 i Frogner kirkestue - program for våren 2023

Sang og musikk er en ypperlig måte å knytte kontakt på og ikke minst en måte å kommunisere på. Sangen kan knytte et spesielt bånd mellom barn og foreldre, for gjennom musikken kan historier fortelles og kunnskap overleveres.

Det er babysang fredager kl. 11.00. Babysangen er en del av trosopplæringstiltakene i Frogner og Bygdøy menigheter. Babysang retter seg først og fremst mot babyer opp til 1 år. Men også eldre babyer er velkomne til Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38 (ved siden av Frogner kirke). Noen ganger kan det hende at babysangen er i kirken.

Det er kjempekoselig om DU vil være igjen for å spise lunsj. Vi lager noe lett med kaffe og te til. Selve babysangen vil vare fra kl. 11.00 til 11.30, lunsjen er ferdig når du føler deg ferdig.

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen. E-post ae948@kirken.no.

   

Januar

13  Babysang

20  Babysang

27  Babysang

 

Februar

  3 Babysang

 10  Babysang

  

Mars

  3  Babysang AVLYST pga. sykdom

10 Babysang

17 Babysang

24 Babysang

31 Babysang

 

April

14 Babysang

21 Babysang

28 Babysang

   

Mai

  5  Babysang 
12  Babysang

26  Babysang

 

Juni

 2 Babysang

 9 Babysang 

 


Det er mange år siden Frogner menighet begynte med babysang. Men så ble det pause noen år. Høsten 2012 kom tilbudet tilbake - da som en del av trosopplæringstiltakene i Frogner og Bygdøy menigheter.